Vesiviestillä vaikuttavuutta

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke (1.6.2018–31.10.2020) edistää vuorovaikutteisesti laaditun, monitavoitteisen ja laaja-alaisen Iisalmen reitin vesivision (www.vesivisio.fi) toteutumista. Hankkeen tavoitteena on koordinoinnilla ja viestinnällä lisätä kestävää ja moniarvoista vesien käyttöä sekä vesienhoidon vaikuttavuutta yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti.

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke osana Iisalmen reitin vesivisiota edustaa modernia ekologista ajattelua, missä toimitaan yhteisesti, sitoutuneesti ja sektorirajat ylittävästi perustuen vesien tuottamien ekosysteemipalveluiden arvostukseen ja ymmärtämiseen. Useat hankkeen edistämät toimenpiteet lisäävät kustannustehokkuutta ja ilmastokestävyyttä ympäristövaikutuksia alentaen, mikä on niiden toteutettavuuden kannalta erittäin tärkeää. Sidosryhmäyhteistyön kautta kokemukset laajentuvat valtakunnallisiksi.

Iisalmenreitti.fi, 6-sivuinen esite (kolmeen osaan taiteltava A4-arkki)

Mediatiedote, 4.7.2019

Mediatiedote, 22.10.2018

Vesiviestillä vaikuttavuutta, hankesuunnitelma

Tutustu lisää vesien ja merenhoidon kärkihankkeisiin ympäristöministeriön sivuilla:

http://www.ym.fi/vesienjamerenhoito

Iisalmen reitti -webinaarisarja 2020

Vesiviestillä vaikuttavuutta -hanke järjestää vesien tilaan vaikuttavista toimenpiteistä kolmiosaisen webinaarisarjan. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja suunnattu erityisesti Iisalmen vesistöreitin tilasta kiinnostuneille.

Aika: 23.9. (maatalous ja metsätalous), 30.9. (kalatalous, hyvinvointi), 7.10. (teollisuus, yhdyskunnat)

Ohjelma         Ilmoittautuminen

Tervetuloa mukaan !