KOKKAA SÄRKEÄ!

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto järjestää yhteistyössä Savon Marttojen kanssa särkikalakurssin Kuopiossa 6.6.2017. Kurssilla valmistetaan herkullista ruokaa särjestä sekä esitellään, miten särjen syöminen auttaa lähivesistöäsi....

Lausunto Finnpulp Oy

Yhdistys on antanut lausunnon asiasta Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio (ISAVI/1171/29016). Kts. lausunnot.