Koulutukset ja tapahtumat

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Mikkelissä 5.-6.10.2022

SKVSY järjesti yhdessä Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n, Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n sekä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n kanssa jätevesien käsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Mikkelissä 5.-6.10.2022. Alla tilaisuuden ohjelma-, esitys- ja tallennelinkit. Esitysten lisäksi ohjelmaan kuului Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon esittely ja tutustumisvierailu.

Ohjelma

Esitykset 5.10.2022:

 1. Tilaisuuden avaus -Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 2. Valtionhallinnon vesihuoltouudistus – Jari Mutanen, Etelä-Savon ELY-keskus
 3. Tilannekatsaus POKELY – Mari Heikkinen ja Pauliina Palmgren, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
 4. Tilannekatsaus POSELY – Olli Hirsimäki, Pohjois-Savon ELY-keskus
 5. Tilannekatsaus ESAELY – Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus
 6. Jäteveden puhdistusprosessit ja tulosten tulkinta – Risto Saarinen
 7. Lupaehtojen vertailua sekä puhdistamoiden vesistönäkökulma – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 8. Resurssi- ja energiatehokkuuden parantaminen puhdistamoilla – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

Esitykset 6.10.2022:

 1. Kyberturvallisuus pienillä laitoksilla – Katja Kotalampi, KVVY Tutkimus Oy
 2. Jätevedenpuhdistamon operointitukipalvelu RAIN – Anna Sipilä ja Nanni Aliklaavu, Ramboll Finland Oy

Tallenteet YouTube-soittolistalla:

Iisalmen reitti -webinaarisarja 2020

Vesiviestillä vaikuttavuutta-hanke järjesti syksyllä 2020 Iisalmen reittiin (www.iisalmenreitti.fi) liittyvän kolmiosaisen webinaarisarjan. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille ja suunnattu erityisesti Iisalmen vesistöreitin tilasta kiinnostuneille.

Webinaarien ajankohdat ja aihepiirit olivat seuraavat: 23.9. (maatalous, metsätalous), 30.9. (kalatalous, hyvinvointi), 7.10. (teollisuus, yhdyskunnat, hallinto). Alla esitykset sekä tallenteet eri päivien osalta.

Esitykset 23.9.2020 – maa- ja metsätalous

 1. Ilmastonmuutoksen vaikutus Iisalmen reitin vesitalouteen – Tuulikki Miettinen, POSELY
 2. Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus – Mika Nieminen, LUKE
 3. Pohjois-Savon maatalouden toimintaympäristön muutos, huoltovarmuus ja omavaraisuus – Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo
 4. Äärisääilmiöiden vaikutukset peltoviljelyyn, case Kettulan tila – Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo

 

Esitys 1.10.2020

  1. Maatilan työkalut ravinnehuuhtouman vähentämiseen – Kirsi Järvenranta, LUKE

 

Esitykset 30.9.2020 – kalatalous ja hyvinvointi

 1. Iisalmen reitin kalakannat ja kalavarat – Timo Takkunen, POSELY
 2. Itä-Suomen kaupallinen kalastus ja paikallinen kehittäminen – Pekka Sahama Itä-Suomen kalatalousryhmä
 3. Vesistömaisema – näkökulmia hyödyntämiseen, yrittämiseen ja hyvinvointiin – Sinikka Jokela, ProAgria Itä-Suomi

 

Esitykset 7.10.2020 – teollisuus, yhdyskunnat ja hallinto

 1. Pohjavesialueet ja niiden merkitys Iisalmen reitin alueella – Anu Eskelinen, GTK
 2. Iisalmenreitti.fi-sivusto – Petri Nieminen, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
 3. Hiilineutraali maidontuotanto tukee myös vesienhoitoa – Juha Nousiainen, Hiilineutraalin maitoketjun johtaja, Valio Oy
 4. Vesihuollon ja vesiosaamisen merkitys alueiden kehittämisessä – Eero Antikainen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia-AMK

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä 6.-7.11.2019

SKVSY, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy järjestivät jätevesien käsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät 6.-7.11.2019 Jyväskylässä Scandic Hotel Laajavuoressa.

Ohjelma

Esitykset 6.11.2019:

 1. Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivien avaus – Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 2. Työturvallisuus jätevedenpuhdistamoilla – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 3. Puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailutulosten tulkinta – Esa Tuominen, KVVY Tutkimus Oy
 4. Saostuskemikaalin rooli puhdistustuloksen parantamisessa – Aija Jantunen, Voda Nordic Oy
 5. Prosessioptimointi jätevedenpuhdistamoilla – Henri Koponen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 6. Katsaus yhdyskuntien jätevedenkäsittelyyn Pohjois-Savossa – Olli Hirsimäki, POSELY
 7. Yhdyskuntien jätevedenkäsittely Pohjois-Karjalassa – Mari Heikkinen, POKELY
 8. Ylivuodot ja ohitukset sekä niihin varautuminen – Ari Kangas, YM
 9. YLVA-raportointi – Olli Hirsimäki, POSELY

Esitykset 7.11.2019:

 1. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo: Elämää saneeraus- ja laajennusprojektin jälkeen – Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
 2. Kokemuksia käyttöönotetuista tertiäärikäsittelyistä – Jukka Mutila, KESELY
 3. Happigeneraattorit jätevesien käsittelyssä – Rauno Hakala, Lasergas Oy
 4. Puhdistamonhoitajien keskustelufoorumi (PUFO) – Jukka Lammentausta, KVVY Tutkimus Oy

 

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä 6.-7.11.2019

SKVSY, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy järjestivät jätevesien käsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät 6.-7.11.2019 Jyväskylässä Scandic Hotel Laajavuoressa.

Ohjelma

Esitykset 6.11.2019:

 1. Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivien avaus – Jukka Koski-Vähälä, SKVSY
 2. Työturvallisuus jätevedenpuhdistamoilla – Minna Kukkonen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 3. Puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailutulosten tulkinta – Esa Tuominen, KVVY Tutkimus Oy
 4. Saostuskemikaalin rooli puhdistustuloksen parantamisessa – Aija Jantunen, Voda Nordic Oy
 5. Prosessioptimointi jätevedenpuhdistamoilla – Henri Koponen, Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
 6. Katsaus yhdyskuntien jätevedenkäsittelyyn Pohjois-Savossa – Olli Hirsimäki, POSELY
 7. Yhdyskuntien jätevedenkäsittely Pohjois-Karjalassa – Mari Heikkinen, POKELY
 8. Ylivuodot ja ohitukset sekä niihin varautuminen – Ari Kangas, YM
 9. YLVA-raportointi – Olli Hirsimäki, POSELY

Esitykset 7.11.2019:

 1. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo: Elämää saneeraus- ja laajennusprojektin jälkeen – Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
 2. Kokemuksia käyttöönotetuista tertiäärikäsittelyistä – Jukka Mutila, KESELY
 3. Happigeneraattorit jätevesien käsittelyssä – Rauno Hakala, Lasergas Oy
 4. Puhdistamonhoitajien keskustelufoorumi (PUFO) – Jukka Lammentausta, KVVY Tutkimus Oy