Maa- ja metsätalousministeriö on tänään ilmoittanut haettavaksi vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden kalataloudelliset vesistökunnostusavustukset. Ministeriön perustama hallitusohjelmaa toteuttava Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSU tukee vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamista yhteensä 9 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 alkaen.

Lue lisää: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaelluskalaohjelma-nousun-avustushaku-avattu-rahoitusta-vaellusesteiden-purkamiseen-ja-kalateiden-rakentamiseen