60 vuotta vesiensuojelua

1950-luku

Vesistönsuojelukomitean mietintö valmistuu

Valtioneuvoston vuonna 1954 asettaman vesistöjensuojelukomitean mietinnön mukaan: ”Saattaisi myös meidän maassamme ns. vesiensuojeluyhdistysten toiminta muodostua hedelmälliseksi ja ne voisivat lähinnä pintavesien suojelun osalta täyttää tärkeän tehtävän.”

1960-luku

19.5.1961 säädetty vesilaki astuu voimaan

Uusi vesilaki velvoittaa vesistöä kuormittavia toimijoita tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia.

Vesiensuojeluyhdistyksen perustamistyö alkaa Savossa

Kuopion Kauppakamarin lähettämä kirje alkusysäys Savon Vesiensuojeluyhdistyksen perustamistyölle.

30.10.1963 Savon Vesiensuojeluyhdistyksen perustava kokous

Perustamisasiakirjan allekirjoittaa 11 jäsentä. Kolme jäsentä lisää ilmoittautuu mukaan allekirjoitustilaisuudessa. Yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin 21.12.1963.

15.6.1966 Yhdistyksen toiminta alkaa

Eero Hyvärinen palkataan toiminnanjohtajan tehtävään ja hän toimi tehtävässä vuoteen 1974. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kallaveden vesistöalue ja Haukivesi kaikkine näihin laskevine sivuvesistöineen lukuunottamatta Pielisen reittiä. Rajana Pielisen vesistöalueelle on Enonkoski.

1970-luku

1974 Toiminnanjohtajana aloittaa K. Matti Lappalainen

Toiminnanjohtajana 1974-1980.

13.6.1973 Suomen Vesiensuojelun Keskusliitto perustetaan

Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset syventävät yhteistyötä keskenään. Vesien eri käyttäjiä laajasti edustavilla vesiensuojeluyhdistyksillä on asiantuntijan rooli vesistöä kuormittavan toimijan, haitankärsijöiden ja viranomaisen välissä. Yhdistysten keskeistä toimintaa ovat vesistövaikutusten tarkkailu ja arviointi sekä lausuntojen antaminen viranomaisille.

1974 Yhdistys muuttaa uusin toimitiloihin Kuopion Neulamäkeen

Toimintaa on tähän saakka harjoitettu Kuopion kaupungin vesilaitoksen tiloissa Itkonniemessä.

1979 Toiminta-alue laajenee

Rautalammin reitin alue liittyy Savon vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alueeseen.

1980-luku

1980 Toimitusjohtajana aloittaa Jorma Ronkainen

Toiminnanjohtajana 1980-2006.

1983 Jäsenmäärä kasvaa

20 vuotta perustamisen jälkeen yhdistyksen jäsenmäärä on 46. Toiminnan rungon ovat alusta alkaen muodostaneet velvoitetarkkailut (esim. jätevedenpuhdistamoiden toiminnan seurantatutkimukset ja purkuvesistöjen tilan tarkkailu), talousvesitutkimukset ja kalatalous- sekä muut biologiset selvitykset.

1988 Yhdistyksen nimeksi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys

Yhdistyksen toiminta-alue laajenee Pohjois-Karjalaan ja nimi muuttuu Savon Vesiensuojeluyhdistyksestä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistykseksi. Kiihtelysvaara, Liperi, Polvijärvi ja Rääkkylä liittyvät jäseniksi.

1990-luku

1995 Yhdistyksen laboratorio akkreditoidaan

Yhdistyksen vesitutkimuslaboratorion laatujärjestelmä täyttää SF-EN 45001 ja ISO/IEC Guide 25-standardien vaatimukset.

2000-luku

2004 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy perustetaan

Yhdistyksen liiketoiminta (velvoitetarkkailut, erillisselvitykset, laboratorioanalyysit jne.) eriytetään Savon-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:ön. Yhdistys keskittyy vesienhoidon kehittämiseen yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa.

2007 Toiminnanjohtajana aloittaa Jukka Koski-Vähälä

Nykyinen toiminnanjohtaja aloittaa työssään.

Näytepullot

2010-luku

30.10.2013 SKVSY juhlii 50. juhlavuottaan

Puoli vuosisataa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vesiensuojelutyötä.

2010-luvulla vesiensuojelussa esille nousevat etenkin hajakuormitus ja ilmastonmuutos.

2020-luku

2023 SKVSY uudistaa logonsa

Yhdistyksen 60. juhlavuonna tehdään panostuksia toiminnan kehittämiseen.

Tavoitteena vesien hyvä tila

SKVSY pyrkii edelleen kokoamaan eri tahot (viranomaiset, kunnat, kansalaisjärjestöt ja toiminnanharjoittajat) toimimaan yhteisen tavoitteen eteen: puhtaiden vesien puolesta. 

Yhdistyksen perustaminen

SKVSY perustettiin Kuopiossa Savon Vesiensuojeluyhdistyksen nimellä 30.10.1963. Yhdistysrekisteriin se merkittiin 21.12.1963. Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat seuraavat 11 jäsentä:

 • Iisalmen kaupunki
 • Kuopion maalaiskunta
 • Pieksämäen maalaiskunta
 • Varkauden kaupunki
 • Ahlström osakeyhtiö, Varkauden tehtaat
 • Harjamäen sairaala
 • Outokumpu Oy, Kotalahden kaivos
 • Osakeyhtiö Savo
 • Savon Sellu Oy
 • Savon Voima Oy
 • Sammon Rulla Oy

Perustamiskokouksessa yhdistyksen jäseniksi ilmoittautuivat myös Kuopion kaupunki, Leppävirran kunta sekä Kymi Oy:n Juankosken tehtaat.

Toiminta-alueen laajeneminen

Perustamisvaiheessa yhdistyksen toiminta-alue käsitti Kallaveden vesistöalueen ja Haukiveden kaikkine näihin laskevine sivuvesistöineen lukuunottamatta Pielisen reittiä. Rajana Pielisen vesistöalueelle oli Enonkoski.

Vuonna 1979 toiminta-alueeseen liitettiin Rautalammin reitti ja vuonna 1988 toiminta-alue laajeni Pohjois-Karjalaan, jolloin nimi muuttui Savon Vesiensuojeluyhdistyksestä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistykseksi (SKVSY).

Liiketoiminnan kehitys

Yhdistyksen liiketoiminta yhtiöitettiin 2004, jolloin perustettiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy. Toukokuussa 2007 Kuopion kaupungin ympäristöterveyslaboratorio sekä Joensuun kaupungin Elintarvike- ja ympäristölaboratorio sulautuivat yhtiöön. Tämän fuusion jälkeen SKVSY on omistanut Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:stä 70 % ja Kuopion kaupunki sekä Joensuun kaupunki kumpikin 15 %.