Pohjois-Karjalassa sijaitseva Höytiäisen valuma-alue (1491 km2, järvisyys 21,4 %) on pinta-alaltaan pienin SKVSY:n toiminta-alueella sijaitsevista valuma-alueista. Turvemaiden osuus alueen pinta-alasta on n. 25 %.

Höytiäisen valuma-alue sijaitsee pääosin seuraavien kuntien alueella:

  • Juuka
  • Polvijärvi
  • Kontiolahti

Valuma-alue ulottuu vähäisessä määrin myös Joensuun ja Liperin kuntien alueelle.

Vuonna 2014 perustetun Pro Höytiäinen ry:n tarkoituksena on parantaa Höytiäisen vesistöalueen vesi- ja ranta-alueiden kelpoisuutta asumiseen, virkistykseen ja muuhun käyttöön, sekä tukea näiden alueiden käyttöä tavalla joka ottaa huomioon alueen ekologiset tarpeet ja säästää ympäristöä.

Osa-alueet

Höytiäisen valuma-alueen keskusjärvi on Höytiäinen (283 km2), joka on Suomen 15:nneksi suurin järvi. Se kokoaa vedet pohjoispuoleltaan Kuhnustanjoen valuma-alueelta ja Rauanjoen valuma-alueelta, koillisesta Tuopanjoen valuma-alueelta, luoteesta Kiskonjoen valuma-alueelta sekä idästä Venejoen valuma-alueelta. Höytiäisen alue kattaa järven lähivaluma-alueen sekä muutaman pienemmän järveen laskevan valuma-alueen.

Höytiäinen laskee Puntarikosken ja Höytiäisen kanavan (Höytiäisen kanavan alue) kautta Pyhäselkään Oriveden-Pyhäselän alueelle. Vuonna 1859 Höytiäisen pinta aleni hallitsemattomasti ja hallitusti laskettuna yhteensä 9,5 metriä. Tätä ennen järven vedet virtasivat Polvijärven suuntaan Viinijoen kautta. Höytiäisen valuma-alue on järven kokoon nähden varsin pieni.

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Höytiäisen valuma-alueen vesistöjen ekologinen tila on arvioitu hyväksi tai erinomaiseksi. Höytiäisen pääallas on karu ja vähähumuksinen. Järven lasku-uoma Höytiäisen kanava on syntynyt järvenlaskun yhteydessä vuonna 1859. Järven luusuaan on rakennettu Puntarikosken vesivoimalaitos vuonna 1958.

Kuhnustanjoen valuma-alue

Tuopanjoen valuma-alue

Venejoen valuma-alue

Höytiäisen kanavan alue

Ekologinen tila

Höytiäisen valuma-alueen järvien ekologisessa tilanarvioinnissa käytetyt kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet sekä väriluku ja näkösyvyys

Rauanjärvi

Kok.fosfori: 8,0 µg/l

A-klorofylli: 4,9 µg/l

Väriluku: 115 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,6 m

Kuhnustanjärvi

Kok.fosfori: 15,0 µg/l

A-klorofylli: 6,9 µg/l

Väriluku: 123 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,8 m

Tuopanjärvi

Kok.fosfori: na µg/l

A-klorofylli: na µg/l

Väriluku: 70 mg Pt/l

Näkösyvyys: na m

Höytiäinen

Kok.fosfori: 9,7 µg/l

A-klorofylli: 4,1 µg/l

Väriluku: 41 mg Pt/l

Näkösyvyys: 4,2 m

Iso Polvijärvi

Kok.fosfori: 2,8 µg/l

A-klorofylli: 1,7 µg/l

Väriluku: 8 mg Pt/l

Näkösyvyys: 7,0 m

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kalasto & kalastus

Höytiäiseen 1990-luvun puolivälissä kotiutettu kuhakanta on ammatti- ja virkistyskalastuksen näkökulmasta merkittävä. Itä-Suomen yliopiston tutkimusten mukaan valtaosa kuhista talvehtii järven eteläosan karuissa ja kirkasvetisissä syvänteissä ja vaeltaa keväällä lisääntymään järven matalampiin, rehevämpiin ja tummavetisempiin pohjois- ja länsiosiin. Järven vuotuinen kuhasaalis on ollut parhaimmillaan yli 150 000 kg.

Höytiäisen kalasaunat loivat oman ainutlaatuisen kulttuurin kalastajien tarpeisiin. Nykyisin nämä ”autiotuvat” ovat kaikkien kulkijoiden vapaassa käytössä läpi vuoden. Kuvassa Sikosaaressa sijaitseva alueen vanhin kalasauna.

Hydrologia

Höytiäistä säännöstellään Puntarikosken voimalaitospadolla, joka on rakennettu järven luusuaan vuonna 1958. Luvan mukainen säännöstelyväli on 0,85 metriä. Keskivirtaama Puntarikoskessa on ollut n. 16 m3/s.

Alla valuma-alueen pohjoisosassa sijaitsevan Rauanjoen ajantasainen vedenkorkeus sekä virtaama.

Lähde: SYKE

Pinnalla juuri nyt

Uutinen

Matka ajatuksesta hankkeeksi: Akonpohjan kunnostushanke sai rahoituksen monien vaiheiden jälkeen

Akonpohja on Nilsiän reitillä, Akonveden itäpuolella sijaitseva rehevä lahti, jonka umpeenkasvun ja heikentyneen veden laadun käyttäjät ovat kokeneet ongelmalliseksi. SKVSY:n laatimassa esiselvityksessä havaittiin, että valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voitaisiin vähentää eroosiota hillitsevillä toimenpiteillä sekä perustamalla Akonpohjan pohjukkaan kosteikko. Kosteikon toteuttamiseen Akonpohjan maa- ja kotitalousseura on saanut rahoituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Lue koko juttu

Uutinen

Vesiensuojeluyhdistykselle rahoitus kolmeen hankkeeseen Juojärvelle, Onkivedelle ja Suuri-Pieksän alueelle

SKVSY on saanut rahoituksen kolmen vesistöhankkeen toteuttamiseen Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi rahoituksen Suuri-Pieksän alueen valuma-aluekunnostuksen suunnitteluun ja Onkiveden kunnostuksen yleissuunnitelman laatimiseen. Lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset yhdessä myönsivät rahoituksen maakuntarajalla sijaitsevan Juojärven esiselvityshankkeen toteuttamiseen.

Lue koko juttu

Lausunto

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033. Lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Lue koko juttu

Lausunto

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle.

Lue koko juttu

Uutinen

Tiina Kontiolle Vuoden ympäristökansalainen -palkinto

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen hankepäällikkö, biologi Tiina Kontiolle on myönnetty Vuoden ympäristökansalainen -palkinto työstään Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeen koordinaattorina. Palkintoraadin perusteluissa Kontio herättää paljon myönteisiä ajatuksia. Yhteistyökumppanit kuvailevat häntä valloittavaksi persoonaksi, joka on aktiivinen työssään ja hyvä ihmisten kanssa.

Lue koko juttu

Uutinen

Rysäpyyntiä Niemisellä: ”Kunnostushankkeet jäämässä ikääntyvien harrastukseksi”

Suomessa järvikunnostuksia toteutetaan pitkälti talkoovoimin. Täydellisyyttä hipovassa kevätsäässä talkootyöt sujuvat mukavasti, mutta miten käy, kun syrjäkylien ikääntyvän talkooväen voimat ehtyvät. Muun muassa tätä pohdittiin Iisalmen Niemisellä, jossa kunnostushankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyi rysäpyynnillä toukokuussa.

Lue koko juttu

Patalahden lintuvesi. Kuva: Minna Wikström/SKVSY
Uutinen

Pohjois-Savon kosteikkoretki vei osallistujat neljälle erilaiselle kosteikolle

Pohjois-Savon ELY-keskus ja SKVSY järjestivät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken. Bussiretken aikana osallistujilla oli mahdollisuus keskustella eri asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ja muista mieltä askarruttavista kysymyksistä. Kuvareportaasi tiivistää päivän kohokohdat.

Lue koko juttu

Uutinen

Limnologi Lauri Heiton kiinnostus alaan heräsi Jacques Cousteaun meriseikkailuista

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, partiojohtaja, avomerilaivuri Lauri Heitto on pitkän uransa aikana ehtinyt moneen. Limnologin päivätyön ohella hän on muun muassa kirjoittanut nelisenkymmentä tieteellistä julkaisua ja toiminut parikymmentä vuotta partiolippukunnan varajohtajana. Kysyimme Laurilta, mistä hän saa energiansa työhön vesiympäristön puolesta.

Lue koko juttu

Tapahtuma

Pohjois-Savon kosteikkoretki 20.5.2024

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys järjestävät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken, joka sijoittuu Onkiveden ympäristöön. Mukana retkellä ovat MTK Pohjois-Savo ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Retken aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ym.

Lue koko juttu

Arkisto