Pintavesialue: Höytiäisen valuma-alue
Pinta-ala: 1,1 km2
Syvyys: 46,6 m
Keskisyvyys: 12,9 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 8,3 km2
Kunta: Juuka
Havaintopaikka: Iso Polvijärvi 4

Kirkasvetinen Iso Polvijärvi sijaitsee Höytiäisen valuma-alueen eteläosassa Vuoksen vesistössä. Lievosensaari erottaa järven itäosan pääaltaasta. Joensuun lentokenttä sijaitsee järven välittömässä läheisyydessä.

Hydrologia

Iso Polvijärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Iso Polvijärvi on erittäin karu ja kirkasvetinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Järveen vaikuttaa lähinnä hajakuormitus. 43 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, lähinnä vakituisen haja-asutuksen ja loma-asuntojen jäte- ja hulevesistä. Lähes puolet fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Iso Polvijärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso Polvijärvi 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso Polvijärvi 4

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 30 m (haetaan 25 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
04.10.19780.508Kokonaisfosfori
14.07.19800.0 - 5.009Kokonaisfosfori
02.09.19851.015Kokonaisfosfori
02.09.198529.5293Kokonaisfosfori
25.03.20041.013Kokonaisfosfori
25.03.200427.0273Kokonaisfosfori
06.02.20121.013Kokonaisfosfori
06.02.201213.0133Kokonaisfosfori
06.02.201224.3244Kokonaisfosfori
05.09.20121.013Kokonaisfosfori
05.09.201213.0134Kokonaisfosfori
05.09.201225.5254Kokonaisfosfori
29.01.20151.013Kokonaisfosfori
29.01.201513.0133Kokonaisfosfori
29.01.201524.0243Kokonaisfosfori
16.06.20151.014Kokonaisfosfori
16.06.201514.0143Kokonaisfosfori
16.06.201528.0287Kokonaisfosfori
16.02.20211.016.2Kokonaisfosfori
16.02.202113.0134.2Kokonaisfosfori
16.02.202129.1294.4Kokonaisfosfori
12.08.20211.013Kokonaisfosfori
12.08.202129.0293Kokonaisfosfori
27.09.20211.013Kokonaisfosfori
27.09.202113.0133Kokonaisfosfori
27.09.202128.3284.1Kokonaisfosfori