Ajankohtaista

On aika suunnitella vesistökunnostushankkeita

On aika suunnitella vesistökunnostushankkeita

Pohjois-Savossa aktiivista vesistökunnostustoimintaa Pohjois-Savossa on käynnissä kolmisenkymmentä vesistökunnostushanketta, joissa toteutetaan hoitokalastusta, valuma-alueen toimenpiteitä, virtavesikunnostuksia, vesikasvillisuuden niittoja ja ruoppauksia sekä...

SKVSY hakee ympäristöasiantuntijaa sekä vesiasiantuntijaa

SKVSY hakee ympäristöasiantuntijaa sekä vesiasiantuntijaa

Haemme määräaikaista ympäristöasiantuntijaa yhdistyksemme monipuolisiin vesienhoidon tehtäviin, jotka sisältävät vesitiedon kokoamista ja tuottamista, kunnostusten edistämistä, verkostoitumista ja viestintää sekä toimialan kehittämistä. Työtehtävät vaativat...

Aquarius 2021-2022 ”Kohti hyviä vesiä”

Aquarius 2021-2022 ”Kohti hyviä vesiä”

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n julkaisemassa Aquarius-lehti 2021-2022:ssa pureudutaan vesistöjen tilan parantamiseen laajalla rintamalla paikallisista esimerkkikohteista valtakunnalliseen tasoon saakka. Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen alueella on...

Yhteistyöllä tehoa järvikunnostuksiin

Yhteistyöllä tehoa järvikunnostuksiin

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys yhdistävät voimavaransa järvikunnostusten tehostamiseksi Pohjois-Savossa. Yhteistyössä tuetaan vesistökunnostusaktiivisuutta Pohjois-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmakohteissa ja vesiympäristön käyttöä...

Haemme palvelukseemme vesiasiantuntijaa

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys laajentaa ja vahvistaa jäsenpalveluitaan erityisesti vedenhankinnan ja vesihuollon sektorilla. Haemme vakinaiseen tehtävään vesiasiantuntijaa. Kts. tehtävästä tarkemmin hakuilmoituksesta. Edellytämme hakijalta soveltuvaa...

SKVSY:n lausunnot vesienhoitosuunnitelmista

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys on antanut kolme lausuntoa vesienhoitosuunnitelmista ja toimenpideohjelmista. Lausunnot ovat tutustuttavissa sivuillamme kohdassa lausunnot ja kannanotot sekä alla olevissa linkeissä. Lausunto ehdotuksesta Vuoksen vesienhoitoalueen...

Hoitokalastuswebinaarin materiaali SKVSY:n sivuilla

Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n etäyhteyksin järjestämään hoitokalastustilaisuuteen osallistui 141 henkilöä; hoitokalastustoimia toteuttaneita ja suunnittelevia, kalastajia, saaliin...