Vesiviestillä vaikuttavuutta-hanke järjesti syksyllä 2020 Iisalmen reittiin (www.iisalmenreitti.fi) liittyvän kolmiosaisen webinaarisarjan. Tilaisuudet olivat avoimia kaikille ja suunnattu erityisesti Iisalmen vesistöreitin tilasta kiinnostuneille.

Webinaarien ajankohdat ja aihepiirit olivat seuraavat: 23.9. (maatalous, metsätalous), 30.9. (kalatalous, hyvinvointi), 7.10. (teollisuus, yhdyskunnat, hallinto). Alla esitykset sekä tallenteet eri päivien osalta.

Esitykset 23.9.2020 – maa- ja metsätalous

 1. Ilmastonmuutoksen vaikutus Iisalmen reitin vesitalouteen – Tuulikki Miettinen, POSELY
 2. Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus – Mika Nieminen, LUKE
 3. Pohjois-Savon maatalouden toimintaympäristön muutos, huoltovarmuus ja omavaraisuus – Jari Kauhanen, MTK Pohjois-Savo
 4. Äärisääilmiöiden vaikutukset peltoviljelyyn, case Kettulan tila – Anne-Mari Heikkinen, MTK Pohjois-Savo

Esitys 1.10.2020

Maatilan työkalut ravinnehuuhtouman vähentämiseen – Kirsi Järvenranta, LUKE

Esitykset 30.9.2020 – kalatalous ja hyvinvointi

 1. Iisalmen reitin kalakannat ja kalavarat – Timo Takkunen, POSELY
 2. Itä-Suomen kaupallinen kalastus ja paikallinen kehittäminen – Pekka Sahama Itä-Suomen kalatalousryhmä
 3. Vesistömaisema – näkökulmia hyödyntämiseen, yrittämiseen ja hyvinvointiin – Sinikka Jokela, ProAgria Itä-Suomi

Esitykset 7.10.2020 – teollisuus, yhdyskunnat ja hallinto

 1. Pohjavesialueet ja niiden merkitys Iisalmen reitin alueella – Anu Eskelinen, GTK
 2. Iisalmenreitti.fi-sivusto – Petri Nieminen, Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
 3. Hiilineutraali maidontuotanto tukee myös vesienhoitoa – Juha Nousiainen, Hiilineutraalin maitoketjun johtaja, Valio Oy
 4. Vesihuollon ja vesiosaamisen merkitys alueiden kehittämisessä – Eero Antikainen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Savonia-AMK