Sinustako seuraava vesiensuojelija?

Vesistöasiantuntija, ympäristöinsinööri, tutkija, kosteikkoasiantuntija, limnologi, hydrologi, biologi, iktyonomi, ympäristötieteilijä. Ympäristön- ja vesiensuojelun, kestävän kehityksen tai kiertotalouden asiantuntija. Oletko aina halunnut tehdä töitä rakkaiden suomalaisten vesien ja vesistöjen hyväksi?

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminta-alue kattaa kolmanneksen Suomen sisävesien pinta-alasta Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja osin Etelä-Savon alueilla. Toiminta-alueemme kattaa peräti 3/4 Vuoksen Suomen puoleisesta valuma-alueesta. Tällä toiminta-alueella työlläsi on aidosti vaikuttavuutta!

Me SKVSY:llä ajattelemme, että puhdas vesi on alueemme elinvoiman ja hyvinvoinnin mahdollistaja – niin meille ihmisille kuin kaikelle ympärillämme. Me olemme luotettava, eri toimijat yhdistävä ja vaikuttava alan asiantuntija. Näistä muodostuvat myös arvomme, joiden mukaan toimimme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Avoimet työpaikat

Hups! Juuri nyt meillä ei ole avoimia työpaikkoja.

Pidämme kuitenkin jatkuvasti silmät auki ja korvat höröllä, sillä koskaan ei tiedä, milloin uusi hanke ja käsiparien tarve eteemme loiskahtaa. Rekrytoimme joukkoomme huipputyyppejä, jotka haluavat kehittyä ja toteuttaa vesiensuojelutyötä kanssamme. Jos työyhteisömme kiinnostaa, jätä meille avoin hakemus osoitteeseen info@skvsy.fi tai ota yhteyttä toiminnanjohtajaamme Jukka Koski-Vähälään [linkki yhteystiedot]

Millaista meillä on tehdä töitä?

”Olen kokenut markkinointiviestijä, mutta ympäristötieteilijänä vasta opintojen loppusuoralla. SKVSY:llä olen saanut nopeasti ottaa haltuun useita erilaisia viestinnän kehittämishankkeita, mutta päässyt kehittämään myös ympäristöasiantuntijuuttani. Yhdistyksen toiminnassa korostuu luotettavuus, asiantuntijuus ja rohkeus tarttua uusiin ajatuksiin ja mahdollisuuksiin. Parasta työssä on kannustava tiimi.”
Minna Wikström, asiantuntija, viestintä ja kehittämishankkeet, tradenomi (ylempi AMK), LuK (ympäristötiede)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Meille henkilöstön tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu ei ole vain työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Hyvänä työnantajana haluamme huolehtia henkilöstömme tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Me sitoudumme yhdenvertaisuuslain henkeen, jonka mukaan ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen- tai ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Me irtisanoudumme kaikesta rasismista, epäkunnioittavasta kohtelusta ja sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Palkkausjärjestelmämme perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Samasta tai samanarvoisesta työstä maksetaan sama palkka sukupuolesta riippumatta.

SKVSY – kokoava vesienhoidon toimija

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (SKVSY) edistää vesien ja ympäristön hyvää tilaa ja kestävää käyttöä tuottamalla tietoa, toteuttamalla kehittämistoimenpiteitä ja vaikuttamalla päätöksentekoon vesien, alueensa ja jäsenistönsä hyväksi.

Lue lisää meistä

Tilaa SKVSY:n uutiskirje

SKVSY:n uutiskirje tarjoaa kiinnostavia sisältöjä sekä tietoa tulevista koulutuksista ja tapahtumista. Lähetämme uutiskirjeen noin neljästi vuodessa.