Tiedotteet

Tiedote

Kosteikkojen Joroisselkä -hanke käynnistyy

Saimaan vesistöön kuuluvan Joroisselän tila on heikentynyt. Tilan parantamiseksi Joroisten kunta on saanut ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeelle, jonka käytännön toteutusta koordinoi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys.

Lue koko juttu

Tiedote

Vesistökunnostusten avustushaut avoinna ELY-keskuksissa 30.11.2023 saakka

Avustushaussa olevat avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta, vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat alueellisten vesienhoitosuunnitelmien ja vesienhoidon toimenpideohjelmien mukaiset vesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla.

Lue koko juttu

Tiedote

Tummuuko Juojärvi? Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ja KAIPO-verkkohanke selvittävät Juojärven veden tilaa

Juojärven tummuneet lahdet ovat nousseet esille alueen vesistötoimijoiden keskusteluissa ja yhä useampi paikallinen on ilmaissut huolensa järven tilasta. Myös vesienhoidon toteutuksessa on tunnistettu, että Juojärven erinomaisen ekologisen tilan säilyttäminen on uhattuna ilman toimenpiteitä.

Lue koko juttu

Pohjois-Savossa käynnissä ennätysmäärä vesistökunnostushankkeita

Pohjois-Savossa myönnettiin tänä vuonna avustuksia pääasiassa järvikunnostushankkeisiin. Aiempien vuosien aikana käynnistyneitä hankkeita on yhteensä 23 ja tänä vuonna kunnostustoimia tehdään yhteensä 32 eri hankkeessa. Uusi hakuaika avautuu loppusyksyllä, joten valmistelutyö kannattaa aloittaa jo nyt.

Lue koko juttu