Saimaan vesistöön kuuluvan Joroisselän tila on heikentynyt. Tilan parantamiseksi Joroisten kunta on saanut ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeelle, jonka käytännön toteutusta koordinoi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys.

Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeen keskeisenä tavoitteena on ulkoisen fosforikuormituksen alentaminen edistämällä kosteikkokohteita sekä maa- ja metsätalouden vesiensuojelua. Kuormituksen vähentämisellä on pitkäaikainen vaikutus vesistön tilaan ja toimenpiteillä varmistetaan, että myös ilmaston muuttuessa kuormitus Joroisselkään ei kasva. Hanke toteutuu vuoden 2024 aikana ja sen kokonaiskustannusarvio on 52 000 €.

Kosteikon perustamistöitä Joroisissa. Kuva: Tuija Osmala.

Kosteikkojen toteutus vaatii maanomistajan suostumuksen ja sitoutuneen toimijan

Hankkeessa tilataan suunnitelmat kosteikoille, joiden perustamiseen saadaan maanomistajien luvat, ja joille löytyy aktiiviset toimijat. Kosteikkosuunnitelman perusteella toimija voi hakea kosteikon rakentamiseen ja hoitoon esimerkiksi maatalouden ei-tuotannollista investointitukea. Kosteikkosuunnitelmien toteutumisen varmistamiseksi hankkeessa tarjotaan myös apua tukihakemusten laatimiseen.

Ensimmäinen kosteikkokohde on Valvatuksen valuma-alueella sijaitseva Haavussalmenjoen kosteikko, jonka tarkempi suunnitelma valmistuu kesäkuun aikana. Lisäksi hankkeessa edistetään maa- ja metsätalouden vesiensuojelua ohjauksella ja tiedottamisella yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Alkusyksyn aikana järjestetään infotilaisuuksia, joissa tutustutaan maa- ja metsätalouden vesiensuojeluun sekä erilaisiin vesiensuojelurakenteisiin.

Hankkeessa priorisoidaan uusien kosteikkojen suunnittelua ja maa- ja metsätalouden vesiensuojelun edistämistä, mutta hankkeessa voidaan myös kartoittaa olemassa olevien kosteikkoalueiden kuntoa ja kohdistaa hankerahoitusta myös niiden kunnostussuunnitteluun.

Taustaa

Joroisselkä on rehevä ja matala lahtialue, jonka ekologinen tila on heikentynyt tyydyttäväksi. Joroisselkä kuuluu Saimaan Haukiveteen ja alueella on tehty monia vesistökunnostustoimenpiteitä, kuten tehokalastusta. Joroisselältä on veden laadun havaintotietoja 1960-luvulta asti ja vuosien varrella alueelta on myös tehty monia raportteja ja selvityksiä. Alueen vesienhoitoa edistää yli kymmenen vuotta toiminut, useista toimijoista koostuva Joroisten vesienhoidon toimintaryhmä sekä Pro Joroisselkä ry, joka osallistuu hankkeen viestintään ja tapahtumien järjestämiseen. Hanke on osa laajempaa Joroisselän hoito-ohjelmaa, jonka tavoitteena on pysäyttää Joroisselän rehevöityminen.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Tiina Kontio, tiina.kontio@skvsy.fi, 050 306 2595.