Hankkeen nimi: Kosteikkojen Joroisselkä
Hankkeen kesto: 2023-2024
Hankkeen toteuttaja: Joroisten kunta
Järvi: Joroisselkä
Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Joroinen

Joroisselkä on Saimaan Haukiveteen kuuluva järvialue. Joroisselältä on veden laadun havaintotietoja 1960-luvulta asti ja vuosien varrella alueelta on myös tehty monia raportteja ja selvityksiä. Alueen vesienhoitoa edistää myös yli kymmenen vuotta toiminut, useista toimijoista koostuva Joroisten vesienhoidon toimintaryhmä. Ryhmällä on iso rooli eri organisaatioiden ja toimijoiden tiedonvälityksessä sekä hankkeiden alkuunpanossa.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoite on järven rehevöitymisen pysäyttäminen.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

  • Kosteikot, maa- ja metsätalouden vesiensuojelukeinojen edistäminen sekä viestintä
  • Kosteikkosuunnitelmien laatiminen.

Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue toteutti Joroisselän hoitokalastushankkeen vuonna 2023. Hoitokalastusta tukeva toimenpide on fosforikuormituksen vähentäminen valuma-alueilta. Tämä toteutetaan edistämällä ja toteuttamalla maa- ja metsätalouden vesienhoitoa sekä vähentämällä ulkoista kuormitusta kosteikkojen avulla.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Joroisten kunta. Joroisten osakaskunta ja Pro-Joroisselkä ovat antaneet kirjallisen suostumuksen hankesuunnitelman töiden tekemiseen sekä sitoutuneet osallistumaan talkootyöhön hankkeen toteutuksessa.

Kunnostushankkeen yhteistyötahona toimii hankesuunnitelman laatinut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry sekä Pohjois-Savon ELY-keskus. Yhteistyötä tehdään myös Pro Joroisselän ja Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueen sekä osakaskuntien kanssa.

Lisää aiheesta

Joroisista hoitokalastusten saaliit päätyvät ruokapöytiin – ”Hyvää kalaa ei kannata heittää hukkaan”

 

 

 

Lisätietoa Joroisselästä ja sen kuormituksesta voit lukea Joroisselän järvisivulta.