SKVSY – edistetään vesiensuojelua yhdessä

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (SKVSY) edistää vesien ja ympäristön hyvää tilaa sekä toimii jäsenistönsä asiantuntijana vesistöihin liittyvissä asioissa.

Yhdistykseen kuuluu 41 jäsentä (22 kuntaa, 10 teollisuuslaitosta, 7 muuta yhteisöä ja kaksi kunniajäsentä) ja sen toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Evästeet