SKVSY – kokoava vesienhoitotoimija

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (SKVSY) edistää vesien ja ympäristön hyvää tilaa ja kestävää käyttöä tuottamalla tietoa, toteuttamalla kehittämistoimenpiteitä ja vaikuttamalla päätöksentekoon vesien, alueensa ja jäsenistönsä hyväksi.

Yhdistykseen kuuluu 40 jäsentä (22 kuntaa, 10 teollisuuslaitosta, 6 muuta yhteisöä ja kaksi kunniajäsentä) ja sen toiminta-alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja osin Etelä-Savon maakunnat.

Evästeet