Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue (1595 km2, josta Suomen puolella 760 km2) sijaitsee Pohjois-Karjalassa Kiteen ja Tohmajärven kuntien alueella. Vesistöalueen järvisyys on 5,6 %. Turvemaiden osuus alueen Suomen puoleisesta pinta-alasta on n. 23 %.

Osa-alueet

Vesistöalue koostuu Kiteenjoen ja Tohmajoen valuma-alueista. Tohmajärvestä alkunsa saava Tohmajoki ja Kiteenjärvestä alkunsa saava Kiteenjoki yhtyvät toisiinsa Venäjällä Sortavalan pohjoispuolella, jonka jälkeen joki kulkee yhtenä virtana muutaman kilometrin matkan Laatokkaan. Suomen puolella joet virtaavat n. 10 km verran.

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue sijaitsee Suomen puolella seuraavien kuntien alueella:

  • Kitee
  • Tohmajärvi

Noin 52 % valuma-alueen pinta-alasta sijaitsee Venäjän puolella.

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Suomen puolella Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueen luokitellut järvet ovat pääosin hyvässä ja joet tyydyttävässä tilassa. Maatalouden aiheuttama hajakuormitus näkyy mm. Humalajoen ja Perttisenjoen tilassa. Tyydyttävässä tilassa olevaa Kiteenjärveä kuormittavat myös turvetuotanto sekä yhdyskuntajätevedet. Kiteenjärven Päätyeenlahti on matala järvikortevaltainen lahti, joka on linnustoltaan arvokas. Huonossa tilassa olevaa Lahdenjokea kuormittavat voimakkaasti yhdyskuntajätevedet. Joki laskee Tohmajärven Peijonniemenlahteen, joka on Pohjois-Karjalan merkittävin lintuvesi. Valtakunnanrajalla sijaitseva Kangasjärvi on arvioitu olevan erinomaisessa tilassa.

Tohmajoen valuma-alue

Ekologinen tila

Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalueen järvien pintaveden 2010-luvun keskimääräisiä kesäaikaisia kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuuksia sekä väriluku- ja näkösyvyystuloksia:

Iso Heinäjärvi

kok. fosfori: 3 µg/l

a-klorofylli: 2 µg/l

väri: 6 mg Pt/l

näkösyvyys: 7 m

näytteenottopiste: Iso Heinäjärvi 23

Kiteenjärvi

kok. fosfori: 29 µg/l

a-klorofylli: 12 µg/l

väri: 60 mg Pt/l

näkösyvyys: 1,6 m

näytteenottopiste: Kiteenjärvi 1

Säynejärvi

kok. fosfori: 9 µg/l

a-klorofylli: 5 µg/l

väri: 40 mg Pt/l

näkösyvyys: 3 m

näytteenottopiste: Säynejärvi 24

Kangasjärvi

kok. fosfori: 22 µg/l

a-klorofylli: – µg/l

väri: 115 mg Pt/l

näkösyvyys: 1,6 m

näytteenottopiste: Kangasjärvi 31

Tohmajärvi

kok. fosfori: 19 µg/l

a-klorofylli: 11 µg/l

väri: 70 mg Pt/l

näkösyvyys: 1,8 m

näytteenottopiste: Tohmajärvi 1

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kalasto & kalastus

Kiteenjärvellä ja Tohmajärvellä on suoritettu hoitokalastuksia. Molempiin järviin on istutettu kuhaa.

Luken hallinnoiman LieToLoHi-hankkeen (2013–2014) puitteissa sähkökoekalastettiin Tohmajoen Venäjän puoleisia koskia. Lohikalakantojen tila todettiin erittäin heikoksi. Vain kahdesta alajuoksun koskesta saatiin Laatokan järvilohen ja -taimenen poikasia.

Hydrologia

Tohmajoen keskivirtaama Suomen puolella on ollut n. 3 m3/s ja Kiteenjoen keskivirtaama n. 4 m3/s.

Tohmajärvi on järjestelty ja sen vedenkorkeutta säädellään järven luusuassa olevalla järjestelypadolla. Myös Kiteenjärven yläpuolella sijaitsevaa Isoa Heinäjärveä säännöstellään.

Venäjän puolella Tohmajoen keskivaiheilla sijaitsee Ryymäkosken vesivoimalaitos, joka on käynnistetty vuonna 2013. Alajuoksulla Sortavalan pohjoispuolella sijaitsee Kalliokosken vesivoimalaitos, joka on käynnistetty 2014. Jälkimmäiseen on rakennettu tekninen kalatie. Kiteenjoessa sijaitsee Venäjän puolella Pitkäkosken vesivoimalaitos.

Vesistöennusteet: Tohmajärvi

Vesistöennusteet: Kiteenjärvi

Alla Kiteenjoen ajantasainen vedenkorkeus sekä virtaama Kontturin havaintoasemalla.

Lähde: SYKE

Pinnalla juuri nyt

Tiedote

Vesistökunnostusten avustushaut avoinna ELY-keskuksissa 30.11.2023 saakka

Avustushaussa olevat avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta, vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat alueellisten vesienhoitosuunnitelmien ja vesienhoidon toimenpideohjelmien mukaiset vesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla.

Lue koko juttu

Uutinen

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys 60 vuotta

Savon Vesiensuojeluyhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin 30.10.1963. 60 vuotta myöhemmin Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjalan ja osin Etelä-Savon aluetta palveleva yhdistys on elämänsä kunnossa ja katsoo tulevaisuuteen toimintaansa jatkuvasti kehittäen.

Lue koko juttu

Uutinen

Juojärven ravinnepitoisuudet alenevat, mutta lahtialueet rehevöityvät

Pohjois-Savon maakuntajärven ja kirkkaasta vedestään tunnetun Juojärven ravinnepitoisuudet ovat laskussa, mutta vesi tummuu. Paikalliset ovat huolissaan arvokkaan ja ekologiselta tilaltaan erinomaisen järven kehityksestä.

Lue koko juttu

Uutinen

Vesistöjen ympäröimä Iisalmi panostaa vesiensuojeluun – Kirmanjärven kunnostus loppusuoralla

Pohjois-Savossa vesistöt ovat läsnä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Merkittävä osa alueen asukkaista myös asuu jonkun vesistön välittömässä läheisyydessä. Perehdyimme vesiensuojelun näkökulmiin Iisalmessa, jossa kaupunki on aktiivisesti mukana vesistökunnostushankkeissa niin rahoittajana kuin toimijanakin sekä Kirmanjärven pian päättyvään kunnostushankkeeseen.

Lue koko juttu

Harjamäki ilmakuva
Uutinen

Siilinjärvellä päivitetään pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia

Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on koko pohjavesialueen kattava ohjeistus, jonka tavoitteena on turvata pohjaveden laadullinen ja määrällinen tila. Mutta mitä pohjavesien suojelu kunnalle tai kuntalaiselle tarkoittaa?

Lue koko juttu

Maatalouden ympäristökiertue
Uutinen

Maatalouden ympäristöteoilla tuottavuutta oman tilan toimintaan

Miten ravinteiden pidättäminen peltolohkoilla säästää rahaa ja miten yhteistyöllä ympäristöjen kunnostus tehdään kustannustehokkaasti? Entä millaisia tukieuroja ympäristötekoihin voi saada ja missä on sudenkuopat? Tule kuuntelemaan, miten oman tilan tuottavuutta voi parantaa ympäristöteoilla! 31.10. Kiuruvesi, Toiviaisjärvi, Kyläntalo 2.11. Rautalampi, Kunnanvirasto 6.11. Iisalmi, Kirmanjärvi, Kyläpirtti 21.11. Tuusniemi, Kunnantalo 23.11. Joroinen, Joroisten lukio

Lue koko juttu

Maatalouden ympäristökiertue
Tapahtuma

Kiuruvesi 31.10.2023: Maatalouden ympäristöteoilla tuottavuutta oman tilan toimintaan

Miten ravinteiden pidättäminen peltolohkoilla säästää rahaa ja miten yhteistyöllä ympäristöjen kunnostus tehdään kustannustehokkaasti? Entä millaisia tukieuroja ympäristötekoihin voi saada ja missä on sudenkuopat? Tule kuuntelemaan, miten oman tilan tuottavuutta voi parantaa ympäristöteoilla! 31.10. Kiuruvesi, Toiviaisjärvi, Kyläntalo 2.11. Rautalampi, Kunnanvirasto 6.11. Iisalmi, Kirmanjärvi, Kyläpirtti 21.11. Tuusniemi, Kunnantalo 23.11. Joroinen, Joroisten lukio

Lue koko juttu

Maatalouden ympäristökiertue
Tapahtuma

Rautalampi 2.11.2023: Maatalouden ympäristöteoilla tuottavuutta oman tilan toimintaan

Miten ravinteiden pidättäminen peltolohkoilla säästää rahaa ja miten yhteistyöllä ympäristöjen kunnostus tehdään kustannustehokkaasti? Entä millaisia tukieuroja ympäristötekoihin voi saada ja missä on sudenkuopat? Tule kuuntelemaan, miten oman tilan tuottavuutta voi parantaa ympäristöteoilla! 31.10. Kiuruvesi, Toiviaisjärvi, Kyläntalo 2.11. Rautalampi, Kunnanvirasto 6.11. Iisalmi, Kirmanjärvi, Kyläpirtti 21.11. Tuusniemi, Kunnantalo 23.11. Joroinen, Joroisten lukio

Lue koko juttu

Maatalouden ympäristökiertue
Tapahtuma

Kirmanjärvi 6.11.2023: Maatalouden ympäristöteoilla tuottavuutta oman tilan toimintaan

Miten ravinteiden pidättäminen peltolohkoilla säästää rahaa ja miten yhteistyöllä ympäristöjen kunnostus tehdään kustannustehokkaasti? Entä millaisia tukieuroja ympäristötekoihin voi saada ja missä on sudenkuopat? Tule kuuntelemaan, miten oman tilan tuottavuutta voi parantaa ympäristöteoilla! 31.10. Kiuruvesi, Toiviaisjärvi, Kyläntalo 2.11. Rautalampi, Kunnanvirasto 6.11. Iisalmi, Kirmanjärvi, Kyläpirtti 21.11. Tuusniemi, Kunnantalo 23.11. Joroinen, Joroisten lukio

Lue koko juttu

Arkisto