Pintavesialue: Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue
Pinta-ala: 3,5 km2
Syvyys: 36,0 m
Keskisyvyys: 8,6 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: >1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 12 km2
Kunta: Kitee
Havaintopaikka: Iso Heinäjärvi 1

Iso Heinäjärvi (myös Suuri Heinäjärvi) sijaitsee Kiteellä, Tohmajoen päävesistössä. Ison Heinäjärven koillispuolella sijaitsee Pieni Heinäjärvi, joka laskee Isoon Heinäjärveen. Järvi laskee vetensä luoteen suuntaan Myllylahdesta.

Hydrologia

Iso Heinäjärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Myllypato lasku-uomassa estää kalojen vaelluksen lähes täysin.

Vedenlaatu

Iso Heinäjärvi on karu ja erittäin kirkasvetinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Maatalouden osuus fosforikuormasta on erittäin merkittävä ja typpikuorma merkittävä luonnonhuuhtoumaan verrattuna. Yli 60 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä ja haja-asutuksesta.

Arvio Iso Heinäjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso Heinäjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Iso Heinäjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 35 m (haetaan 30 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.11.19671.015Kokonaisfosfori
26.11.196727.0275Kokonaisfosfori
12.04.19701.015Kokonaisfosfori
12.04.197029.0295Kokonaisfosfori
14.04.19711.014Kokonaisfosfori
14.04.197129.02910Kokonaisfosfori
16.10.19780.509Kokonaisfosfori
28.07.19800.0 - 3.006Kokonaisfosfori
29.12.19871.015Kokonaisfosfori
29.12.198729.02912Kokonaisfosfori
28.11.19901.015Kokonaisfosfori
28.11.199030.0305Kokonaisfosfori
14.07.19931.0110Kokonaisfosfori
14.07.199314.0146Kokonaisfosfori
14.07.199327.0278Kokonaisfosfori
25.10.19951.016Kokonaisfosfori
15.02.19991.014Kokonaisfosfori
15.02.199927.0275Kokonaisfosfori
13.11.20001.014Kokonaisfosfori
16.10.20031.015Kokonaisfosfori
19.01.20051.016Kokonaisfosfori
19.01.200535.03515Kokonaisfosfori
05.06.20061.015Kokonaisfosfori
05.06.200632.0326Kokonaisfosfori
18.01.20071.014Kokonaisfosfori
18.01.200735.03510Kokonaisfosfori
04.02.20091.014Kokonaisfosfori
04.02.200918.0184Kokonaisfosfori
04.02.200935.03513Kokonaisfosfori
11.08.20101.013Kokonaisfosfori
11.08.201018.0185Kokonaisfosfori
11.08.201035.0357Kokonaisfosfori
16.02.20161.013.4Kokonaisfosfori
16.02.201634.0349.8Kokonaisfosfori
04.07.20161.015.3Kokonaisfosfori
04.07.201634.8345.3Kokonaisfosfori
12.10.20161.015.1Kokonaisfosfori
12.10.201617.0173.4Kokonaisfosfori
12.10.201634.0344.9Kokonaisfosfori
23.03.20221.013Kokonaisfosfori
23.03.202218.0184Kokonaisfosfori
23.03.202234.83412Kokonaisfosfori
28.07.20221.013.9Kokonaisfosfori
28.07.202218.0186.2Kokonaisfosfori
28.07.202234.03417Kokonaisfosfori
23.08.20221.014.3Kokonaisfosfori
23.08.202218.0184.7Kokonaisfosfori
23.08.202234.0348.3Kokonaisfosfori