SKVSY

Olemme kuntien ja teollisuuslaitosten vuonna 1963 perustama vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa edistävä yhdistys. Tarjoamme jäsenistöllemme neuvontaa, koulutusta sekä asiantuntijapalveluita.

Edistämme vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa toimimalla aktiivisesti alueellisissa vesienhoitoryhmissä, laatimalla lausuntoja ja kannanottoja, tiedottamalla vesistöjen tilasta sekä osallistumalla tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Toiminta-alue

Toiminta-alueenamme ovat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja osin Etelä-Savon maakunnat eli n. 44 000 km2 laajuinen alue. Toiminta-alueemme pinta-alasta peräti 18 % (~7850 km2) on vesistöjä. Koko Suomen pinta-alasta toiminta-aluemme kattaa noin 13 %.

Alueen vesistöt kuuluvat pääosin Vuoksen vesistöalueeseen. Länsiosassa sijaitseva Rautalammin reitti kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Lisäksi alueen kaakkoisosassa sijaitsevat Jänisjoen vesistöalue sekä Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue.

SKVSY:n toiminta-alue ja siihen liittyvät vesistöalueet

SKVSY – kokoava vesienhoidon toimija

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry (SKVSY) edistää vesien ja ympäristön hyvää tilaa ja kestävää käyttöä tuottamalla tietoa, toteuttamalla kehittämistoimenpiteitä ja vaikuttamalla päätöksentekoon vesien, alueensa ja jäsenistönsä hyväksi.

Lue lisää meistä

Tilaa SKVSY:n uutiskirje

SKVSY:n uutiskirje tarjoaa kiinnostavia sisältöjä sekä tietoa tulevista koulutuksista ja tapahtumista. Lähetämme uutiskirjeen noin neljästi vuodessa.