Juojärven reitin valuma-alue (2074 km2, järvisyys 22 %) sijaitsee Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Etelä-Savon maakuntien alueella. Reitin keskusjärvi on Pohjois-Savon maakuntajärvi, karu ja kirkasvetinen Juojärvi.

Osa-alueet

Saarijärvi (Saarijärven alue) kokoaa reitin pohjoisosassa sijaitsevien Vaikkojärven valuma-alueen ja Kajoonjärven valuma-alueen sekä itäpuolellaan sijaitsevan Sivakkajärven valuma-alueen vedet.

Saarijärvestä reitti jatkaa Kaavinjärveen (Kaavinjärven alue) ja siitä Rikkaveteen (Rikkaveden alue). Rikkaveden Luikonlahteen laskee idästä Rauvanjärven valuma-alue Rauvanjoen kautta.

Rikkavesi virtaa Juojärveen (Juojärven alue) Ohtaansalmen kautta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien rajalla. Suurijärven valuma-alue laskee Juojärven eteläosaan Somerjoen kautta.

Juojärvi purkaa vetensä Palokin vesivoimalaitoksen läpi Haukiveden-Kallaveden alueelle Varisveteen, johon laskee luoteesta Suvasvesi (ns. Heinäveden reitti), ja josta vedet virtaavat Karvionkosken kautta Kermanjärveen.

Juojärven reitin valuma-alue sijaitsee seuraavien kuntien alueella:

  • Juuka
  • Kaavi
  • Tuusniemi
  • Outokumpu
  • Heinävesi
  • Liperi

Rikkavesi laskee Ohtaansalmen kautta Juojärveen. Salmen kohdalla kulkee myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntaraja. Kuva: Joona Kotilainen, kuviasuomesta.fi

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Juojärven reitti on vähäkuormitteinen ja sen suuret järvialtaat Rikkavesi ja Juojärvi ovat rehevyystasoltaan karuja. Reitti on myös ekologiselta tilaltaan pääasiassa vähintään hyvässä tilassa. Kaivostoiminta on kuitenkin heikentänyt Retusen Petkellahden tilaa ja Juojärven luusuan alue on voimakkaasti muutettu Palokin vesivoimalaitoksen takia.

Vaikkojärven valuma-alue

Kajoonjärven valuma-alue

Sivakkajärven valuma-alue

Rauvanjärven valuma-alue

Suurijärven valuma-alue

Rikkaveden alue

Juojärven alue

Ekologinen tila

Juojärven reitin järvien ekologisessa tilanarvioinnissa käytetyt kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet sekä väriluku ja näkösyvyys

Vaikkojärvi

Kok.fosfori: 9,7 µg/l

A-klorofylli: 4,2 µg/l

Väriluku: 108 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,9 m

Kajoonjärvi

Kok.fosfori: 8,2 µg/l

A-klorofylli: 4,2 µg/l

Väriluku: 78 mg Pt/l

Näkösyvyys: 2,7 m

Saarijärvi

Kok.fosfori: 18,0 µg/l

A-klorofylli: 11,0 µg/l

Väriluku: 135 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,9 m

Rikkavesi

Kok.fosfori: 8,2 µg/l

A-klorofylli: 4,8 µg/l

Väriluku: 73 mg Pt/l

Näkösyvyys: 3,0 m

Juojärvi

Kok.fosfori: 4,6 µg/l

A-klorofylli: 3,9 µg/l

Väriluku: 33 mg Pt/l

Näkösyvyys: 4,2 m

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kalasto & kalastus

Juojärven kalasto on arvokas: muikkukanta kestää ammattimaisen troolipyynnin ja virkistyskalastajien pyynnin kohteena olevat järvilohet ja -taimenet kasvavat hyvän muikkukannan ansiosta nopeasti. Juuan Vaikkojärvestä alkunsa saava n. 50 km pituinen Vaikkojoki on suosittu melontareitti ja luontomatkailukohde.

Palokin vesivoimalaitos muodostaa vesieliöille vaellusesteen Juojärven reitin ja sen alapuolisten vesialueiden välille. Palokin koskialueet ovat aikanaan olleet merkittäviä järvitaimenen lisääntymisalueita.

Hydrologia

Juojärven reitin suuria järviä säännöstellään Palokin vesivoimalaitoksen tuotantoa varten. Samassa pinnantasossa olevien Juojärven, Rikkaveden ja Kaavinjärven säännöstelyluvanhaltija on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Luvan mukainen säännöstelyväli on 0,65 metriä. Juojärvestä purkautuvan veden keskivirtaama on ollut n. 20 m3/s.

Alla Kajoonjärven ja Saarijärven ajantasainen vedenkorkeus sekä Kajoonjärven luusuan ja reitin vedet purkavan Palokin virtaamat.

Lähde: SYKE

Pinnalla juuri nyt

Tapahtuma

Pohjois-Savon kosteikkoretki 20.5.2024

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys järjestävät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken, joka sijoittuu Onkiveden ympäristöön. Mukana retkellä ovat MTK Pohjois-Savo ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Retken aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ym.

Lue koko juttu

Tiedote

Kosteikkojen Joroisselkä -hanke käynnistyy

Saimaan vesistöön kuuluvan Joroisselän tila on heikentynyt. Tilan parantamiseksi Joroisten kunta on saanut ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksen Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeelle, jonka käytännön toteutusta koordinoi Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys.

Lue koko juttu

TikTok, draava vai laama - uusia tuulia nuorisotyöhön
Tapahtuma

Pohjois-Savon ympäristökasvatuspäivä 2.5.2024

Muikku-verkko järjestää koulutuksen nuorten ympäristöahdistuksen kohtaamisesta ja uusista ympäristökasvatuksen menetelmistä nuorisotyössä. Maksuton ja kaikille avoin koulutus toteutetaan verkossa.

Lue koko juttu

Kallaveden vesiä kokoava Konnuskoski ja Konnuksen kanava sijaitsevat Leppävirran pohjoispuolella.
Uutinen

Esiselvitys on työkalu vesistökohteiden kunnostus- ja hoitotarpeiden arviointiin

Esiselvitys on lähtökohta monen vesistökunnostus- ja hoitotoimenpiteen suunnittelun pohjalla. Vuoden 2023 aikana SKVSY:ssä laadittiin esiselvitykset Pörsästä, Akonveden Akonpohjasta, Hällämöstä, Sälevästä, Pielaveden Sammalisenlahdesta ja Palosjärvestä. Kuudesta esiselvityksestä yksi eteni kunnostushankkeen suunnitteluun ja rahoitushakuun.

Lue koko juttu

Höytiäisen pohjoisosassa sijaitseva rehevä Ruvaslahti on linnustonsuojelualuetta.
Uutinen

Vesienhoitosuunnitelmien 2028-2033 kuuleminen avoinna kesäkuuhun saakka

Vesienhoitosuunnitelmaan kootaan tietoa alueen vesien tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi. Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiin on nyt mahdollista vaikuttaa 17.6.2024 saakka.

Lue koko juttu

Uutinen

Taimenen kulkua ja luontaista lisääntymistä Luvejoessa ja Rotimojoessa edistää joukko aktiivisia talkoolaisia

Luvejoen ja Rotimojoen uhanalaisen, perimältään arvokkaan taimenen elinkierto halutaan turvata kutupaikkoja kunnostamalla osakaskuntien talkooväen ja OLVI-säätiöltä saadun apurahan turvin. Herkkien ja pitkälti luonnontilaisten koskien kunnostusta on toteutettu pieteetillä, kuunnellen tarkalla korvalla kunnostusasiantuntijoiden ohjeita.

Lue koko juttu

Uutinen

Hyvää joulunaikaa ja menestyksellistä uutta vuotta 2024!

Koko SKVSY:n tiimin puolesta lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme tänä vuonna tehdystä vesienhoitotyöstä ja menestyksellistä uutta vuotta 2024! Rentouttavia pyhiä toivottaen: Tiina, Heidi, Minna, Vesa ja Jukka

Lue koko juttu

Uutinen

Rautalammin Sääksjärvellä luontainen kosteikkopaikka ennallistetaan maanomistajan aloitteesta

Sääksjärvellä Valolan tilan kosteikolle tehtiin ensimmäinen kosteikkosuunnitelma jo 2000-luvun alussa, mutta suuritöinen kosteikko jäi lopulta rakentamatta. Seuraavan sukupolven, uuden kosteikkosuunnitelman ja ETI-tuen ansiosta kosteikko vihdoin toteutetaan tulevana vuonna, vesitilanteen sen salliessa.

Lue koko juttu

Uutinen

Vesiensuojeluyhdistysten tiedotuslehti Aquarius 2023-2024 on ilmestynyt

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Keskusliiton tiedotuslehti Aquarius on ilmestynyt. Artikkelissaan SKVSY:n toiminnanjohtaja kirjoittaa, että vesienhoidon toteuttamisessa on pidettävä huolta, että tiedolliset, luonnontieteelliset perusteet ovat tärkeämpiä kuin lainsäädännölliset tai poliittiset ohjauskeinot.

Lue koko juttu

Arkisto