Pintavesialue: Juojärven reitti
Pinta-ala: 14 km2
Syvyys: 34,0 m
Keskisyvyys: 6,6 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 103 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 753 km2
Kunta: Kaavi
Havaintopaikka: Saarijärvi 010

Saarijärvi on Juojärven reittiin kuuluva tummavetinen järvi. Järvessä on 147 saarta, joista suurin on Kelosaari. Saarijärvi laskee vetensä Saarivirran kautta Retuseen ja valtaosa järveen tulevasta vedestä laskee siihen Vaikonjokea pitkin. Järveen on istutettu järvitaimenta ja kirjolohta.

Hydrologia

Saarijärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Saarijärvi on lievästi rehevä ja runsashumuksinen järvi. Järven ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Neljännes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja reilu kolmannes tulee metsistä luonnonhuuhtoumana. Järven tilaan vaikuttava merkittävä paine on hajakuormitus.

Arvio Saarijärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Saarijärvi 010

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Saarijärvi 010

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 32 m (haetaan 27 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
13.02.19911.0116Kokonaisfosfori
13.02.199115.01514Kokonaisfosfori
13.02.199131.73139Kokonaisfosfori
24.02.20051.0119Kokonaisfosfori
24.02.200532.532100Kokonaisfosfori
27.07.20051.0116Kokonaisfosfori
27.07.200532.23222Kokonaisfosfori
23.02.20061.0116Kokonaisfosfori
23.02.200632.13261Kokonaisfosfori
24.07.20061.0123Kokonaisfosfori
24.07.200631.53121Kokonaisfosfori
26.02.20131.0116Kokonaisfosfori
26.02.201315.01520Kokonaisfosfori
26.02.201332.23273Kokonaisfosfori
25.07.20131.0118Kokonaisfosfori
25.07.201315.01518Kokonaisfosfori
25.07.201332.03222Kokonaisfosfori