Oriveden-Pyhäselän alue (5951 km2, josta Suomen puolella 5737 km2) sijaitsee Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Se kokoaa yläpuoleltaan Höytiäisen valuma-alueen, Pielisen reitin valuma-alueen sekä Koitajoen valuma-alueen vedet.

Osa-alueet

Pielisestä virtaava Pielisjoki on Pohjois-Karjalan suurin joki (Pielisen yläosan alue, Pielisen alaosan alue). Se purkaa vetensä Pyhäselkään Joensuussa (Pyhäselän alue). Hieman ennen jokisuuta Pielisjokeen yhtyy Iiksenjoki (Iiksenjoen valuma-alue).

Pyhäselkään laskevat myös idän suunnalta Onkamojärven valuma-alue Nivanjoen kautta sekä Piimäjoen valuma-alue Piimäjoen kautta.

Pyhäselkä laskee toiseen suureen järvialtaaseen, Oriveteen (Oriveden alue) Arvinsalmen sekä Kivisalmen kanavan kautta. Oriveteen tulee vesiä lisäksi pohjoisesta Viinijärven valuma-alueelta Heposelän kautta sekä kaakosta Kiteen suunnalta Pyhäjärven reitin valuma-alueelta.

Oriveden eteläosassa sijaitsevasta syvästä kraatterijärvestä, Paasselältä, alueen vedet virtaavat Haukiveden-Kallaveden alueelle.

Oriveden-Pyhäselän alue sijaitsee pääasiassa seuraavien kuntien alueella:

  • Joensuu
  • Kontiolahti
  • Polvijärvi
  • Outokumpu
  • Liperi
  • Rääkkylä
  • Tohmajärvi
  • Kitee
  • Savonlinna

Vähäisissä määrin alue ulottuu myös Ilomantsin, Heinäveden ja Parikkalan kuntien alueelle. Noin 4 % alueesta sijaitsee Venäjän puolella (=Pyhäjärven reitin valuma-alueen latvaosat).

Pyhäselkä on suuri ja vähäsaarinen. Joensuusta Rääkkylän puolelle Vuoniemeen tulee matkaa noin 25 km.

Ekologinen tila ja vedenlaatu

Oriveden-Pyhäselän alueen suuret järvialtaat ovat pääosin hyvässä ja osin myös erinomaisessa ekologisessa tilassa. Polvijärven ja Outokummun suunnalla sijaitsevat Viinijärven länsiosa ja Sysmäjärvi sekä useat alueen joet ovat kuitenkin hyvää heikommassa tilassa. Maa- ja metsätalouden hajakuormituksen lisäksi myös kaivosteollisuus vaikuttaa vesistöjen tilaan edellä mainitulla alueella. Myös Viinijärven alapuolinen Oriveden Heposelkä on luokiteltu tyydyttävään tilaan, kuten myös Rääkkylässä ja Tohmajärvellä sijaitseva Suuri-Onkamo. Liperissä sijaitseva maatalouden kuormittama Riihilampi on luokiteltu huonoon tilaan.

Alueen keskusaltaat Pyhäselkä sekä Orivesi ovat karuja, mutta tummavetisiä humusjärviä. Heposelkä ja Puhoslahti ovat Oriveden muuta järviallasta kirkasvetisempiä. Puhoslahteen laskee kirkasvetinen Pyhäjärvi Puhoksen kanavan kautta. Tohmajärvellä sijaitseva Särkijärvi on erittäin kirkasvetinen ja vähäravinteinen nuottaruoho-tyypin vesistö. Samoin 9-tien varrella sijaitseva Kuorinka on erittäin kirkasvetinen.

Pielisjoki on voimakkaasti muutettu Kaltimon ja Kuurnan vesivoimalaitosten rakentamisen myötä. Myös Puhoksen kanava Kiteellä on voimakkaasti muutettu (Puhoksen vesivoimalaitos).

Pielisen yläosan alue

Pielisen alaosan alue

Iiksenjoen valuma-alue

Piimäjoen valuma-alue

Onkamojärven valuma-alue

Pyhäjärven reitin valuma-alue

Oriveden alue

Pyhäselän alue

Ekologinen tila

Oriveden-Pyhäselän alueen järvien ekologisessa tilanarvioinnissa käytetyt kokonaisfosfori- ja a-klorofyllipitoisuudet sekä väriluku ja näkösyvyys

Viinijärvi, itäosa

Kok.fosfori: 5,0 µg/l

A-klorofylli: 1,0 µg/l

Väriluku: 6 mg Pt/l

Näkösyvyys: 4,5 m

Viinijärvi, länsiosa

Kok.fosfori: 15,6 µg/l

A-klorofylli: 7,0 µg/l

Väriluku: 50 mg Pt/l

Näkösyvyys: 1,9 m

Kuorinka

Kok.fosfori: 2,1 µg/l

A-klorofylli: 1,2 µg/l

Väriluku: 3 mg Pt/l

Näkösyvyys: 8,6 m

Sysmäjärvi

Kok.fosfori: 32,7 µg/l

A-klorofylli: 18,8 µg/l

Väriluku: 177 mg Pt/l

Näkösyvyys: 0,8 m

Orivesi, Heposelkä

Kok.fosfori: 15,2 µg/l

A-klorofylli: 9,9 µg/l

Väriluku: 50 mg Pt/l

Näkösyvyys: 2,2 m

Suuri-Onkamo

Kok.fosfori: 17,4 µg/l

A-klorofylli: 10,4 µg/l

Väriluku: 35 mg Pt/l

Näkösyvyys: 2,9 m

Särkijärvi

Kok.fosfori: 4,1 µg/l

A-klorofylli: 1,3 µg/l

Väriluku: 4 mg Pt/l

Näkösyvyys: 7,6 m

Pyhäselkä

Kok.fosfori: 10.9 µg/l

A-klorofylli: 5,5 µg/l

Väriluku: 80 mg Pt/l

Näkösyvyys: 2,2 m

Orivesi, Savonselkä

Kok.fosfori: 8,0 µg/l

A-klorofylli: 4,9 µg/l

Väriluku: 60 mg Pt/l

Näkösyvyys: 3,4 m

Pyhäjärvi

Kok.fosfori: 6,0 µg/l

A-klorofylli: 3,3 µg/l

Väriluku: 16 mg Pt/l

Näkösyvyys: 5,1 m

Orivesi, Puhoslahti

Kok.fosfori: 12,1 µg/l

A-klorofylli: 5,3 µg/l

Väriluku: 24 mg Pt/l

Näkösyvyys: 3,1 m

Orivesi, Paasselkä

Kok.fosfori: 8,0 µg/l

A-klorofylli: 4,1 µg/l

Väriluku: 50 mg Pt/l

Näkösyvyys: 3,8 m

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kalasto & kalastus

Pyhäselkä ja Orivesi ovat äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen syönnösalueita ja myös erittäin uhanalaisen saimaannorpan tärkeitä elin- ja pesimäalueita. Kalastus alueella vaatii yhteensovittamista ja uhanalaisten lajien elintarpeiden huomioon ottamista; mm. saimaannorpan elinalueella on verkkokalastusrajoituksia. Rasvaevällinen järvilohi on rauhoitettu kokonaan Vuoksen vesistöalueella ja sen korvausarvo on 7510 €. Vesivoiman rakentaminen on pääosin hävittänyt virtavesikutuisten kalalajien lisääntymisalueet Pielisjoesta.

Kuhakannat ovat alueella monin paikoin vahvoja. Muikku on ammattikalastajille tärkeä saaliskala.

Hydrologia

Pielisjoen suuri keskivirtaama (n. 240 m3/s) kattaa yksinään n. 50 % Vuoksen vesistöalueella Savonlinnan kohdalla kulkevasta vesimäärästä. Jokeen on rakennettu vuonna 1958 Kaltimon ja vuonna 1971 Kuurnan vesivoimalaitokset.

Kiteellä Pyhäjärven vedet purkavassa Puhoksenkoskessa (Puhoksen kanava) sijaitsee Puhoksen vesivoimalaitos.

Pielisjoki virtaa Pielisestä Pyhäselkään ja on antanut nimen Joensuun kaupungille. Se on Pohjois-Karjalan suurin joki.

Alla ajantasainen Pielisjoen virtaamatieto Kaltimon kohdalta (Eno) ja vedenkorkeus Viinijärvellä sekä Arvinsalmessa, joka sijaitsee Pyhäselän ja Oriveden välillä.

Lähde:SYKE

Pinnalla juuri nyt

Uutinen

Matka ajatuksesta hankkeeksi: Akonpohjan kunnostushanke sai rahoituksen monien vaiheiden jälkeen

Akonpohja on Nilsiän reitillä, Akonveden itäpuolella sijaitseva rehevä lahti, jonka umpeenkasvun ja heikentyneen veden laadun käyttäjät ovat kokeneet ongelmalliseksi. SKVSY:n laatimassa esiselvityksessä havaittiin, että valuma-alueelta tulevaa kuormitusta voitaisiin vähentää eroosiota hillitsevillä toimenpiteillä sekä perustamalla Akonpohjan pohjukkaan kosteikko. Kosteikon toteuttamiseen Akonpohjan maa- ja kotitalousseura on saanut rahoituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

Lue koko juttu

Uutinen

Vesiensuojeluyhdistykselle rahoitus kolmeen hankkeeseen Juojärvelle, Onkivedelle ja Suuri-Pieksän alueelle

SKVSY on saanut rahoituksen kolmen vesistöhankkeen toteuttamiseen Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi rahoituksen Suuri-Pieksän alueen valuma-aluekunnostuksen suunnitteluun ja Onkiveden kunnostuksen yleissuunnitelman laatimiseen. Lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset yhdessä myönsivät rahoituksen maakuntarajalla sijaitsevan Juojärven esiselvityshankkeen toteuttamiseen.

Lue koko juttu

Lausunto

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033. Lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Lue koko juttu

Lausunto

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 2028-2033

Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella 2028-2033. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle.

Lue koko juttu

Uutinen

Tiina Kontiolle Vuoden ympäristökansalainen -palkinto

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen hankepäällikkö, biologi Tiina Kontiolle on myönnetty Vuoden ympäristökansalainen -palkinto työstään Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeen koordinaattorina. Palkintoraadin perusteluissa Kontio herättää paljon myönteisiä ajatuksia. Yhteistyökumppanit kuvailevat häntä valloittavaksi persoonaksi, joka on aktiivinen työssään ja hyvä ihmisten kanssa.

Lue koko juttu

Uutinen

Rysäpyyntiä Niemisellä: ”Kunnostushankkeet jäämässä ikääntyvien harrastukseksi”

Suomessa järvikunnostuksia toteutetaan pitkälti talkoovoimin. Täydellisyyttä hipovassa kevätsäässä talkootyöt sujuvat mukavasti, mutta miten käy, kun syrjäkylien ikääntyvän talkooväen voimat ehtyvät. Muun muassa tätä pohdittiin Iisalmen Niemisellä, jossa kunnostushankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyi rysäpyynnillä toukokuussa.

Lue koko juttu

Patalahden lintuvesi. Kuva: Minna Wikström/SKVSY
Uutinen

Pohjois-Savon kosteikkoretki vei osallistujat neljälle erilaiselle kosteikolle

Pohjois-Savon ELY-keskus ja SKVSY järjestivät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken. Bussiretken aikana osallistujilla oli mahdollisuus keskustella eri asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ja muista mieltä askarruttavista kysymyksistä. Kuvareportaasi tiivistää päivän kohokohdat.

Lue koko juttu

Uutinen

Limnologi Lauri Heiton kiinnostus alaan heräsi Jacques Cousteaun meriseikkailuista

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, partiojohtaja, avomerilaivuri Lauri Heitto on pitkän uransa aikana ehtinyt moneen. Limnologin päivätyön ohella hän on muun muassa kirjoittanut nelisenkymmentä tieteellistä julkaisua ja toiminut parikymmentä vuotta partiolippukunnan varajohtajana. Kysyimme Laurilta, mistä hän saa energiansa työhön vesiympäristön puolesta.

Lue koko juttu

Tapahtuma

Pohjois-Savon kosteikkoretki 20.5.2024

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys järjestävät maanomistajille ja alan asiantuntijoille kosteikkoretken, joka sijoittuu Onkiveden ympäristöön. Mukana retkellä ovat MTK Pohjois-Savo ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset. Retken aikana osallistujilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa kosteikkojen suunnittelusta, perustamisesta ja hoidosta sekä kosteikkohankkeiden rahoituksesta, tukivalvonnasta ym.

Lue koko juttu

Arkisto