Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 13,00 km2
Syvyys: 31,60 m
Keskisyvyys: 10,52 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 29,49 km2
Kunta: Liperi
Havaintopaikka: Kuorinka 7

Liperissä sijaitsevan Kuoringan vesi on erittäin kirkasta ja sen näkösyvyys on jopa 10 m. Järven valuma-alue on pieni ja veden viipymä pitkä, noin 12 vuotta. Järvi on yksi parhaista edustamaan niukkaravinteista järvityyppiä, jossa kasvaa paljon pohjaversoiskasvillisuutta. Järvi on suojeltu vesilailla ja kuuluu Natura-2000 erityissuojelualueeksi.

Hydrologia

Kuorinkaa ei ole voimakkaasti muutettu. Sen välittömään yhteyteen Kuoringanpuroon on rakennettu pohjapato ja Ukonpuroon maapato. Kuoringalla tapahtuu hiekkamaille tyypillisiä rantasortumia ympäri järveä.

Vedenlaatu

Kuorinka on äärimmäisen karu ja kirkasvetinen järvi. Iisveden ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Maatalous on merkittävä Kuoringan tilaan vaikuttava tekijä.  Lisäksi järven tilaan vaikuttaa järven luusuan vaelluseste sekä haja- ja loma-asutuksen jätevedet.

Yli puolet Kuorinkaan tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Neljännes fosforista on peräisin peltoviljelystä. On kuitenkin huomioitavaa, että järven fosforikuormitus on kaiken kaikkiaan hyvin pieni.

Arvio Kuorinkaan vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kuorinka 7

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kuorinka 7

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 31 m (haetaan 26 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.01.196630.03010Kokonaisfosfori
18.12.19731.013Kokonaisfosfori
18.12.197330.0307Kokonaisfosfori
04.10.19780.505Kokonaisfosfori
13.07.19800.0 - 9.005Kokonaisfosfori
29.08.19851.013Kokonaisfosfori
29.08.198530.0305Kokonaisfosfori
21.01.19881.014Kokonaisfosfori
21.01.198830.0308Kokonaisfosfori
14.12.19881.014Kokonaisfosfori
14.12.198830.0308Kokonaisfosfori
11.04.19891.015Kokonaisfosfori
11.04.198915.0153Kokonaisfosfori
11.04.198930.0309Kokonaisfosfori
10.07.19891.016Kokonaisfosfori
10.07.198915.0156Kokonaisfosfori
10.07.198931.03138Kokonaisfosfori
17.01.19901.013Kokonaisfosfori
17.01.199015.0153Kokonaisfosfori
17.01.199031.03117Kokonaisfosfori
22.02.19901.014Kokonaisfosfori
22.02.199015.0154Kokonaisfosfori
22.02.199030.03012Kokonaisfosfori
12.03.19901.015Kokonaisfosfori
12.03.199015.0153Kokonaisfosfori
12.03.199031.03117Kokonaisfosfori
11.04.19901.013Kokonaisfosfori
11.04.199015.0154Kokonaisfosfori
11.04.199031.03111Kokonaisfosfori
21.05.19901.016Kokonaisfosfori
21.05.199015.0155Kokonaisfosfori
21.05.199029.0296Kokonaisfosfori
27.06.19901.014Kokonaisfosfori
27.06.199015.0155Kokonaisfosfori
27.06.199031.0317Kokonaisfosfori
19.07.19901.015Kokonaisfosfori
19.07.199015.0155Kokonaisfosfori
19.07.199030.0306Kokonaisfosfori
14.08.19901.014Kokonaisfosfori
14.08.199015.0157Kokonaisfosfori
14.08.199029.5296Kokonaisfosfori
29.11.19901.014Kokonaisfosfori
29.11.199015.0154Kokonaisfosfori
29.11.199031.0317Kokonaisfosfori
08.01.19911.013Kokonaisfosfori
08.01.199115.0154Kokonaisfosfori
08.01.199130.03010Kokonaisfosfori
21.02.19911.014Kokonaisfosfori
21.02.199115.0153Kokonaisfosfori
21.02.199130.53010Kokonaisfosfori
21.02.199130.53010Kokonaisfosfori
02.07.19911.016Kokonaisfosfori
02.07.19911.016Kokonaisfosfori
02.07.199115.0155Kokonaisfosfori
02.07.199115.0155Kokonaisfosfori
02.07.199130.0307Kokonaisfosfori
02.07.199130.0307Kokonaisfosfori
02.07.199130.0307Kokonaisfosfori
12.09.19911.017Kokonaisfosfori
12.09.19911.017Kokonaisfosfori
12.09.19911.017Kokonaisfosfori
12.09.199115.0158Kokonaisfosfori
12.09.199115.0158Kokonaisfosfori
12.09.199130.0306Kokonaisfosfori
12.09.199130.0306Kokonaisfosfori
26.09.19911.016Kokonaisfosfori
26.09.19911.016Kokonaisfosfori
26.09.19911.016Kokonaisfosfori
26.09.19915.056Kokonaisfosfori
26.09.19915.056Kokonaisfosfori
26.09.19915.056Kokonaisfosfori
26.09.199115.0156Kokonaisfosfori
26.09.199115.0156Kokonaisfosfori
26.09.199115.0156Kokonaisfosfori
26.09.199129.0297Kokonaisfosfori
26.09.199129.0297Kokonaisfosfori
21.01.19921.014Kokonaisfosfori
21.01.199215.0153Kokonaisfosfori
21.01.199230.0307Kokonaisfosfori
21.01.199230.0307Kokonaisfosfori
09.03.19921.014Kokonaisfosfori
09.03.19921.014Kokonaisfosfori
09.03.19925.054Kokonaisfosfori
09.03.19925.054Kokonaisfosfori
09.03.199215.0153Kokonaisfosfori
09.03.199215.0153Kokonaisfosfori
09.03.199229.0296Kokonaisfosfori
09.03.199229.0296Kokonaisfosfori
03.06.19921.016Kokonaisfosfori
03.06.19921.016Kokonaisfosfori
03.06.19925.055Kokonaisfosfori
03.06.199215.0156Kokonaisfosfori
03.06.199215.0156Kokonaisfosfori
03.06.199215.0156Kokonaisfosfori
03.06.199229.0296Kokonaisfosfori
03.06.199229.0296Kokonaisfosfori
03.06.199229.0296Kokonaisfosfori
06.07.19921.015Kokonaisfosfori
06.07.19921.015Kokonaisfosfori
06.07.19921.015Kokonaisfosfori
06.07.19925.054Kokonaisfosfori
06.07.19925.054Kokonaisfosfori
06.07.19925.054Kokonaisfosfori
06.07.199215.0155Kokonaisfosfori
06.07.199228.0285Kokonaisfosfori
06.07.199228.0285Kokonaisfosfori
06.07.199228.0285Kokonaisfosfori
24.05.19931.015.47Kokonaisfosfori
24.05.19931.015.47Kokonaisfosfori
24.05.19935.056.5Kokonaisfosfori
24.05.19935.056.5Kokonaisfosfori
24.05.19935.056.5Kokonaisfosfori
24.05.199330.0304.45Kokonaisfosfori
24.05.199330.0304.45Kokonaisfosfori
24.05.199330.0304.45Kokonaisfosfori
01.07.19931.013.76Kokonaisfosfori
01.07.19931.013.76Kokonaisfosfori
01.07.19935.053.76Kokonaisfosfori
01.07.19935.053.76Kokonaisfosfori
01.07.199327.0275.3Kokonaisfosfori
01.07.199327.0275.3Kokonaisfosfori
01.07.199327.0275.3Kokonaisfosfori
02.08.19930.105Kokonaisfosfori
02.08.19930.105Kokonaisfosfori
02.08.19930.105Kokonaisfosfori
02.08.19931.014Kokonaisfosfori
02.08.19931.014Kokonaisfosfori
02.08.19935.054Kokonaisfosfori
02.08.19935.054Kokonaisfosfori
02.08.199330.0305Kokonaisfosfori
02.08.19935.054Kokonaisfosfori
02.08.199330.0305Kokonaisfosfori
23.03.19941.015Kokonaisfosfori
23.03.19945.054Kokonaisfosfori
23.03.199415.0154Kokonaisfosfori
23.03.199430.0307Kokonaisfosfori
25.01.19951.013Kokonaisfosfori
25.01.19951.013Kokonaisfosfori
25.01.19955.053Kokonaisfosfori
25.01.19955.053Kokonaisfosfori
25.01.19955.053Kokonaisfosfori
25.01.199515.0154Kokonaisfosfori
25.01.199515.0154Kokonaisfosfori
25.01.199515.0154Kokonaisfosfori
25.01.199530.0308Kokonaisfosfori
25.01.199530.0308Kokonaisfosfori
25.01.199530.0308Kokonaisfosfori
27.03.199530.0304Kokonaisfosfori
27.03.199530.0304Kokonaisfosfori
27.03.199530.0304Kokonaisfosfori
27.03.19951.012Kokonaisfosfori
27.03.19951.012Kokonaisfosfori
27.03.19951.012Kokonaisfosfori
27.03.19955.052Kokonaisfosfori
27.03.19955.052Kokonaisfosfori
27.03.199515.0152Kokonaisfosfori
27.03.199515.0152Kokonaisfosfori
14.06.19951.013Kokonaisfosfori
14.06.19951.013Kokonaisfosfori
14.06.19951.013Kokonaisfosfori
14.06.19955.055Kokonaisfosfori
14.06.199515.0154Kokonaisfosfori
14.06.199515.0154Kokonaisfosfori
14.06.199515.0154Kokonaisfosfori
14.06.199531.0315Kokonaisfosfori
14.06.199531.0315Kokonaisfosfori
26.07.19951.012Kokonaisfosfori
26.07.19955.053Kokonaisfosfori
26.07.19951.012Kokonaisfosfori
26.07.19951.012Kokonaisfosfori
26.07.199515.0157Kokonaisfosfori
26.07.199526.0268Kokonaisfosfori
26.07.199526.0268Kokonaisfosfori
01.08.19951.015Kokonaisfosfori
01.08.199516.01610Kokonaisfosfori
01.08.199531.0318Kokonaisfosfori
05.09.19951.014Kokonaisfosfori
05.09.199515.0157Kokonaisfosfori
05.09.199515.0157Kokonaisfosfori
05.09.199515.0157Kokonaisfosfori
05.09.199530.0306Kokonaisfosfori
05.09.199530.0306Kokonaisfosfori
25.09.19951.015Kokonaisfosfori
25.09.19951.015Kokonaisfosfori
25.09.19951.015Kokonaisfosfori
25.09.199515.7155Kokonaisfosfori
25.09.199515.7155Kokonaisfosfori
25.09.199530.5307Kokonaisfosfori
25.09.199530.5307Kokonaisfosfori
25.09.199530.5307Kokonaisfosfori
17.10.19951.015Kokonaisfosfori
17.10.19951.015Kokonaisfosfori
17.10.19951.015Kokonaisfosfori
17.10.199515.5155Kokonaisfosfori
17.10.199515.5155Kokonaisfosfori
17.10.199515.5155Kokonaisfosfori
17.10.199530.8307Kokonaisfosfori
17.10.199530.8307Kokonaisfosfori
17.10.199530.8307Kokonaisfosfori
06.11.19951.015Kokonaisfosfori
06.11.19951.015Kokonaisfosfori
06.11.199516.0164Kokonaisfosfori
06.11.199516.0164Kokonaisfosfori
06.11.199531.5314Kokonaisfosfori
28.03.19961.015Kokonaisfosfori
28.03.19965.055Kokonaisfosfori
28.03.19965.055Kokonaisfosfori
28.03.199615.0154Kokonaisfosfori
28.03.199615.0154Kokonaisfosfori
28.03.199615.0154Kokonaisfosfori
28.03.199629.0295Kokonaisfosfori
28.03.199629.0295Kokonaisfosfori
28.03.199629.0295Kokonaisfosfori
04.06.19961.014Kokonaisfosfori
04.06.19961.014Kokonaisfosfori
04.06.19965.054Kokonaisfosfori
04.06.19965.054Kokonaisfosfori
04.06.199615.0153Kokonaisfosfori
04.06.199615.0153Kokonaisfosfori
04.06.199629.0293Kokonaisfosfori
04.06.19965.054Kokonaisfosfori
16.04.19971.014Kokonaisfosfori
16.04.19975.054Kokonaisfosfori
16.04.199715.0154Kokonaisfosfori
16.04.199715.0154Kokonaisfosfori
16.04.199729.0294Kokonaisfosfori
26.05.19971.013Kokonaisfosfori
26.05.19975.054Kokonaisfosfori
26.05.19975.054Kokonaisfosfori
26.05.199713.0134Kokonaisfosfori
26.05.199713.0134Kokonaisfosfori
26.05.199729.0294Kokonaisfosfori
07.10.19971.014Kokonaisfosfori
07.10.19971.014Kokonaisfosfori
07.10.19975.053Kokonaisfosfori
07.10.19975.053Kokonaisfosfori
07.10.199714.0145Kokonaisfosfori
07.10.199714.0145Kokonaisfosfori
07.10.199728.0286Kokonaisfosfori
07.10.199728.0286Kokonaisfosfori
10.03.19991.014Kokonaisfosfori
10.03.19991.014Kokonaisfosfori
10.03.19995.054Kokonaisfosfori
10.03.19995.054Kokonaisfosfori
10.03.199915.0153Kokonaisfosfori
10.03.199915.0153Kokonaisfosfori
10.03.199929.0295Kokonaisfosfori
10.03.199929.0295Kokonaisfosfori
10.03.199929.0295Kokonaisfosfori
23.08.19991.014Kokonaisfosfori
23.08.19991.014Kokonaisfosfori
23.08.19991.014Kokonaisfosfori
23.08.19995.054Kokonaisfosfori
23.08.19995.054Kokonaisfosfori
23.08.199913.01315Kokonaisfosfori
23.08.199913.01315Kokonaisfosfori
23.08.199929.0295Kokonaisfosfori
23.08.199929.0295Kokonaisfosfori
30.03.20001.013Kokonaisfosfori
30.03.20005.053Kokonaisfosfori
30.03.200013.0133Kokonaisfosfori
30.03.200024.5243Kokonaisfosfori
24.08.20001.013Kokonaisfosfori
24.08.20001.013Kokonaisfosfori
24.08.20005.054Kokonaisfosfori
24.08.20005.054Kokonaisfosfori
24.08.200015.0155Kokonaisfosfori
24.08.200030.0305Kokonaisfosfori
24.08.200030.0305Kokonaisfosfori
24.08.200030.0305Kokonaisfosfori
17.10.200015.0154Kokonaisfosfori
17.10.200015.0154Kokonaisfosfori
10.11.20001.013Kokonaisfosfori
10.11.200029.0293Kokonaisfosfori
10.11.200029.0293Kokonaisfosfori
12.03.20011.013Kokonaisfosfori
12.03.20011.013Kokonaisfosfori
12.03.20015.053Kokonaisfosfori
12.03.20015.053Kokonaisfosfori
12.03.200115.5152Kokonaisfosfori
12.03.200115.5152Kokonaisfosfori
12.03.200130.0304Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.003Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.003Kokonaisfosfori
28.08.20011.013Kokonaisfosfori
28.08.20011.013Kokonaisfosfori
28.08.20015.054Kokonaisfosfori
28.08.200115.0156Kokonaisfosfori
28.08.200115.0156Kokonaisfosfori
28.08.200128.0285Kokonaisfosfori
03.10.200115.5155Kokonaisfosfori
21.03.20021.013Kokonaisfosfori
21.03.20025.053Kokonaisfosfori
21.03.200215.5153Kokonaisfosfori
21.03.200215.5153Kokonaisfosfori
21.03.20021.013Kokonaisfosfori
21.03.200230.0304Kokonaisfosfori
21.03.200230.0304Kokonaisfosfori
22.08.20021.013Kokonaisfosfori
22.08.20025.053Kokonaisfosfori
22.08.200215.5157Kokonaisfosfori
22.08.200215.5157Kokonaisfosfori
22.08.200230.0305Kokonaisfosfori
22.08.200230.0305Kokonaisfosfori
22.08.200230.0305Kokonaisfosfori
03.10.200213.5133Kokonaisfosfori
03.10.200213.5133Kokonaisfosfori
11.12.20021.014Kokonaisfosfori
11.12.20021.014Kokonaisfosfori
11.12.200215.0154Kokonaisfosfori
11.12.200215.0154Kokonaisfosfori
11.12.200228.5285Kokonaisfosfori
03.02.20031.014Kokonaisfosfori
03.02.20031.014Kokonaisfosfori
03.02.20031.014Kokonaisfosfori
03.02.200315.5154Kokonaisfosfori
03.02.200315.5154Kokonaisfosfori
03.02.200330.0305Kokonaisfosfori
03.02.200330.0305Kokonaisfosfori
17.03.20031.014Kokonaisfosfori
17.03.20031.014Kokonaisfosfori
17.03.20035.053Kokonaisfosfori
17.03.200315.0153Kokonaisfosfori
17.03.200315.0153Kokonaisfosfori
17.03.200329.0296Kokonaisfosfori
14.04.20031.013Kokonaisfosfori
14.04.20031.013Kokonaisfosfori
14.04.200315.5153Kokonaisfosfori
14.04.200329.2296Kokonaisfosfori
14.04.200315.5153Kokonaisfosfori
11.06.20031.014Kokonaisfosfori
11.06.200315.5154Kokonaisfosfori
11.06.200330.0306Kokonaisfosfori
29.07.20031.012Kokonaisfosfori
29.07.20031.012Kokonaisfosfori
29.07.200315.5155Kokonaisfosfori
29.07.200315.5155Kokonaisfosfori
29.07.200330.0307Kokonaisfosfori
25.08.20031.014Kokonaisfosfori
25.08.20035.053Kokonaisfosfori
25.08.200315.5156Kokonaisfosfori
25.08.200315.5156Kokonaisfosfori
25.08.200329.3296Kokonaisfosfori
30.09.20031.014Kokonaisfosfori
30.09.200315.5155Kokonaisfosfori
30.09.200330.0306Kokonaisfosfori
14.01.20041.013Kokonaisfosfori
14.01.200415.5154Kokonaisfosfori
14.01.200415.5154Kokonaisfosfori
14.01.200430.0307Kokonaisfosfori
14.01.200430.0307Kokonaisfosfori
16.02.20041.013Kokonaisfosfori
16.02.20041.013Kokonaisfosfori
16.02.20041.013Kokonaisfosfori
16.02.200415.5153Kokonaisfosfori
16.02.200415.5153Kokonaisfosfori
16.02.200430.0306Kokonaisfosfori
16.02.200415.5153Kokonaisfosfori
16.02.200430.0306Kokonaisfosfori
15.03.20041.014Kokonaisfosfori
15.03.20045.053Kokonaisfosfori
15.03.20045.053Kokonaisfosfori
15.03.20045.053Kokonaisfosfori
15.03.200415.5154Kokonaisfosfori
15.03.200415.5154Kokonaisfosfori
15.03.200415.5154Kokonaisfosfori
15.03.200430.0306Kokonaisfosfori
15.03.200430.0306Kokonaisfosfori
15.03.200430.0306Kokonaisfosfori
19.04.20041.013Kokonaisfosfori
19.04.20041.013Kokonaisfosfori
19.04.20041.013Kokonaisfosfori
19.04.200415.5154Kokonaisfosfori
19.04.200415.5154Kokonaisfosfori
19.04.200415.5154Kokonaisfosfori
19.04.200430.0305Kokonaisfosfori
19.04.200430.0305Kokonaisfosfori
12.07.20040.0 - 2.002Kokonaisfosfori
12.07.20040.0 - 2.002Kokonaisfosfori
12.07.20041.014Kokonaisfosfori
12.07.20041.014Kokonaisfosfori
12.07.20041.014Kokonaisfosfori
12.07.200415.5155Kokonaisfosfori
12.07.200415.5155Kokonaisfosfori
12.07.200415.5155Kokonaisfosfori
12.07.200430.0306Kokonaisfosfori
12.07.200430.0306Kokonaisfosfori
12.07.200430.0306Kokonaisfosfori
23.08.20041.013Kokonaisfosfori
23.08.20041.013Kokonaisfosfori
23.08.20045.054Kokonaisfosfori
23.08.200415.5156Kokonaisfosfori
23.08.200415.5156Kokonaisfosfori
23.08.20045.054Kokonaisfosfori
23.08.200430.0306Kokonaisfosfori
23.08.200430.0306Kokonaisfosfori
04.10.200430.0306Kokonaisfosfori
04.10.20041.014Kokonaisfosfori
04.10.200415.5154Kokonaisfosfori
04.10.200415.5154Kokonaisfosfori
04.10.200430.0306Kokonaisfosfori
07.12.20041.015Kokonaisfosfori
07.12.20041.015Kokonaisfosfori
07.12.200415.5154Kokonaisfosfori
07.12.200415.5154Kokonaisfosfori
07.12.200430.0306Kokonaisfosfori
07.12.200430.0306Kokonaisfosfori
07.12.200430.0306Kokonaisfosfori
19.01.20051.013Kokonaisfosfori
19.01.20051.013Kokonaisfosfori
19.01.20051.013Kokonaisfosfori
19.01.200515.5153Kokonaisfosfori
19.01.200515.5153Kokonaisfosfori
19.01.200515.5153Kokonaisfosfori
19.01.200530.0306Kokonaisfosfori
19.01.200530.0306Kokonaisfosfori
19.01.200530.0306Kokonaisfosfori
21.02.20051.014Kokonaisfosfori
21.02.20051.014Kokonaisfosfori
21.02.200515.5154Kokonaisfosfori
21.02.20051.014Kokonaisfosfori
21.02.200530.0306Kokonaisfosfori
21.02.200515.5154Kokonaisfosfori
02.03.20051.015Kokonaisfosfori
02.03.200515.5153Kokonaisfosfori
02.03.200530.0306Kokonaisfosfori
17.03.20051.015Kokonaisfosfori
17.03.20055.054Kokonaisfosfori
17.03.20055.054Kokonaisfosfori
17.03.200515.5153Kokonaisfosfori
17.03.200515.5153Kokonaisfosfori
17.03.200530.0307Kokonaisfosfori
17.03.200530.0307Kokonaisfosfori
18.08.20051.013Kokonaisfosfori
18.08.20055.054Kokonaisfosfori
18.08.20055.054Kokonaisfosfori
18.08.200515.5156Kokonaisfosfori
18.08.200530.0305Kokonaisfosfori
18.08.200530.0305Kokonaisfosfori
12.10.20051.015Kokonaisfosfori
12.10.200515.5154Kokonaisfosfori
12.10.200515.5154Kokonaisfosfori
12.10.200530.0309Kokonaisfosfori
12.10.200530.0309Kokonaisfosfori
03.11.20051.014Kokonaisfosfori
03.11.200515.5154Kokonaisfosfori
03.11.200515.5154Kokonaisfosfori
03.11.200530.0304Kokonaisfosfori
03.11.200530.0304Kokonaisfosfori
16.03.20061.016Kokonaisfosfori
16.03.20061.016Kokonaisfosfori
16.03.20065.053Kokonaisfosfori
16.03.200615.5154Kokonaisfosfori
16.03.200615.5154Kokonaisfosfori
16.03.200630.0305Kokonaisfosfori
16.03.200630.0305Kokonaisfosfori
20.04.20061.014Kokonaisfosfori
20.04.20061.014Kokonaisfosfori
20.04.200615.5154Kokonaisfosfori
20.04.200615.5154Kokonaisfosfori
20.04.200630.0306Kokonaisfosfori
20.04.200630.0306Kokonaisfosfori
16.08.20061.014Kokonaisfosfori
16.08.20065.053Kokonaisfosfori
16.08.200615.5155Kokonaisfosfori
16.08.20061.014Kokonaisfosfori
16.08.200630.0306Kokonaisfosfori
25.09.20061.014Kokonaisfosfori
25.09.200615.5154Kokonaisfosfori
25.09.200630.0306Kokonaisfosfori
29.11.20061.013Kokonaisfosfori
29.11.200615.5153Kokonaisfosfori
29.11.200630.0303Kokonaisfosfori
29.11.200630.0303Kokonaisfosfori
25.01.20071.013Kokonaisfosfori
25.01.20071.013Kokonaisfosfori
25.01.200715.5153Kokonaisfosfori
25.01.200715.5153Kokonaisfosfori
25.01.200730.0304Kokonaisfosfori
25.01.200730.0304Kokonaisfosfori
28.02.20071.013Kokonaisfosfori
28.02.20071.013Kokonaisfosfori
28.02.200715.5153Kokonaisfosfori
28.02.200715.5153Kokonaisfosfori
28.02.200730.0305Kokonaisfosfori
28.02.200730.0305Kokonaisfosfori
28.02.200730.0305Kokonaisfosfori
15.03.20071.013Kokonaisfosfori
15.03.20071.013Kokonaisfosfori
15.03.20071.013Kokonaisfosfori
15.03.20075.053Kokonaisfosfori
15.03.20075.053Kokonaisfosfori
15.03.20075.053Kokonaisfosfori
15.03.200715.5153Kokonaisfosfori
15.03.200715.5153Kokonaisfosfori
15.03.200715.5153Kokonaisfosfori
15.03.200730.0305Kokonaisfosfori
15.03.200730.0305Kokonaisfosfori
15.03.200730.0305Kokonaisfosfori
09.05.20071.014Kokonaisfosfori
09.05.20071.014Kokonaisfosfori
09.05.20071.014Kokonaisfosfori
09.05.200715.5154Kokonaisfosfori
09.05.200715.5154Kokonaisfosfori
09.05.200715.5154Kokonaisfosfori
09.05.200730.0304Kokonaisfosfori
09.05.200730.0304Kokonaisfosfori
09.05.200730.0304Kokonaisfosfori
22.08.20071.013Kokonaisfosfori
22.08.20071.013Kokonaisfosfori
22.08.20071.013Kokonaisfosfori
22.08.20075.053Kokonaisfosfori
22.08.20075.053Kokonaisfosfori
22.08.20075.053Kokonaisfosfori
22.08.200715.5155Kokonaisfosfori
22.08.200715.5155Kokonaisfosfori
22.08.200715.5155Kokonaisfosfori
22.08.200730.0305Kokonaisfosfori
22.08.200730.0305Kokonaisfosfori
22.08.200730.0305Kokonaisfosfori
01.10.20071.013Kokonaisfosfori
01.10.20071.013Kokonaisfosfori
01.10.200716.0163Kokonaisfosfori
01.10.200716.0163Kokonaisfosfori
01.10.200731.0318Kokonaisfosfori
01.10.200731.0318Kokonaisfosfori
21.01.20081.013Kokonaisfosfori
21.01.20081.013Kokonaisfosfori
21.01.20081.013Kokonaisfosfori
21.01.200815.5153Kokonaisfosfori
21.01.200815.5153Kokonaisfosfori
21.01.200815.5153Kokonaisfosfori
21.01.200830.0307Kokonaisfosfori
21.01.200830.0307Kokonaisfosfori
21.01.200830.0307Kokonaisfosfori
18.02.20081.013Kokonaisfosfori
18.02.20081.013Kokonaisfosfori
18.02.200815.5153Kokonaisfosfori
18.02.200815.5153Kokonaisfosfori
18.02.200830.0306Kokonaisfosfori
18.02.200830.0306Kokonaisfosfori
18.03.20081.013Kokonaisfosfori
18.03.20081.013Kokonaisfosfori
18.03.20081.013Kokonaisfosfori
18.03.200815.5153Kokonaisfosfori
18.03.200815.5153Kokonaisfosfori
18.03.200815.5153Kokonaisfosfori
18.03.200830.0305Kokonaisfosfori
18.03.200830.0305Kokonaisfosfori
18.03.200830.0305Kokonaisfosfori
18.03.20085.053Kokonaisfosfori
18.03.20085.053Kokonaisfosfori
18.03.20085.053Kokonaisfosfori
25.08.20081.013Kokonaisfosfori
25.08.20081.013Kokonaisfosfori
25.08.20081.013Kokonaisfosfori
25.08.20085.053Kokonaisfosfori
25.08.20085.053Kokonaisfosfori
25.08.20085.053Kokonaisfosfori
25.08.200815.5155Kokonaisfosfori
25.08.200815.5155Kokonaisfosfori
25.08.200830.0307Kokonaisfosfori
25.08.200830.0307Kokonaisfosfori
25.08.200815.5155Kokonaisfosfori
13.10.200815.5154Kokonaisfosfori
13.10.200815.5154Kokonaisfosfori
18.03.20101.014Kokonaisfosfori
18.03.20101.014Kokonaisfosfori
18.03.201015.0153Kokonaisfosfori
18.03.201015.0153Kokonaisfosfori
18.03.201030.0306Kokonaisfosfori
18.03.201030.0306Kokonaisfosfori
14.07.20101.013Kokonaisfosfori
14.07.20101.013Kokonaisfosfori
14.07.201015.0154Kokonaisfosfori
14.07.201015.0154Kokonaisfosfori
14.07.201030.0306Kokonaisfosfori
14.07.201030.0306Kokonaisfosfori
19.08.20101.013Kokonaisfosfori
19.08.20101.013Kokonaisfosfori
19.08.201015.0157Kokonaisfosfori
19.08.201015.0157Kokonaisfosfori
19.08.201030.0305Kokonaisfosfori
19.08.201030.0305Kokonaisfosfori
12.10.201015.0154Kokonaisfosfori
12.10.201015.0154Kokonaisfosfori
14.03.20131.013Kokonaisfosfori
14.03.20131.013Kokonaisfosfori
14.03.201315.0153Kokonaisfosfori
14.03.201315.0153Kokonaisfosfori
14.03.201330.0307Kokonaisfosfori
14.03.201330.0307Kokonaisfosfori
24.06.20131.013Kokonaisfosfori
24.06.20131.013Kokonaisfosfori
24.06.201315.0154Kokonaisfosfori
24.06.201315.0154Kokonaisfosfori
24.06.201330.0305Kokonaisfosfori
24.06.201330.0305Kokonaisfosfori
26.08.20131.013Kokonaisfosfori
26.08.201315.0155Kokonaisfosfori
26.08.201329.0296Kokonaisfosfori
30.10.201315.0153Kokonaisfosfori
30.10.201315.0153Kokonaisfosfori
16.03.20161.013.3Kokonaisfosfori
16.03.20161.013.3Kokonaisfosfori
16.03.201615.0153Kokonaisfosfori
16.03.201629.0295.7Kokonaisfosfori
13.06.20161.013.2Kokonaisfosfori
13.06.201615.5156Kokonaisfosfori
13.06.201615.5156Kokonaisfosfori
13.06.201630.0305.6Kokonaisfosfori
13.06.201630.0305.6Kokonaisfosfori
10.08.20161.013Kokonaisfosfori
10.08.20161.013Kokonaisfosfori
10.08.201615.0155.8Kokonaisfosfori
10.08.201630.0305.6Kokonaisfosfori
05.09.20161.013Kokonaisfosfori
05.09.201627.0277.4Kokonaisfosfori
05.09.201627.0277.4Kokonaisfosfori
12.10.201615.0153.7Kokonaisfosfori
03.04.20191.013.1Kokonaisfosfori
03.04.201915.0153.2Kokonaisfosfori
03.04.201930.0305Kokonaisfosfori
03.04.201930.0305Kokonaisfosfori
24.07.20191.012Kokonaisfosfori
24.07.20191.012Kokonaisfosfori
24.07.201931.0313.2Kokonaisfosfori
24.07.201931.0313.2Kokonaisfosfori
27.08.20191.013Kokonaisfosfori
27.08.20191.013Kokonaisfosfori
27.08.201915.0155.7Kokonaisfosfori
27.08.201915.0155.7Kokonaisfosfori
27.08.201929.3296.4Kokonaisfosfori
27.08.201929.3296.4Kokonaisfosfori
08.10.201915.0153Kokonaisfosfori
08.10.201915.0153Kokonaisfosfori
10.03.20221.013.2Kokonaisfosfori
10.03.202215.0153Kokonaisfosfori
10.03.202230.0306Kokonaisfosfori
05.07.20221.013.5Kokonaisfosfori
05.07.202230.2307.1Kokonaisfosfori
25.08.20221.013Kokonaisfosfori
25.08.202215.0155.4Kokonaisfosfori
25.08.202230.0307.1Kokonaisfosfori
25.08.202230.0307.1Kokonaisfosfori
05.10.202215.0157.4Kokonaisfosfori
05.10.202215.0157.4Kokonaisfosfori