Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 207 km2
Syvyys: 27,00 m
Keskisyvyys: 8,07 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 999 km2
Kunta: Kitee, Parikkala
Havaintopaikka: Pyhäjärvi 58 Röhmä

Pyhäjärvi on muodoltaan rikkonainen ja saaret jakavat alueen moniin selkävesiin. Hummonselkä ja Pajarinselkä ovat yhteydessä muuhun järveen vain kapean Syrjäsalmen kautta. Järven kaakkoisosa sijaitsee Venäjän puolella rajaa. Pyhäjärvi laskee pohjoisessa Saimaan Oriveteen Puhoskosken kautta. Koskessa on vesivoimalaitos.

Hydrologia

Pyhäjärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Pyhäjärvi on karu ja kirkasvetinen järvi. Pyhäjärven ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Maa- ja metsätalous ovat merkittäviä Pyhäjärven tilaan vaikuttavia tekijöitä.  Lisäksi järven tilaan vaikuttaa tilaan vaikuttaa vaellusesteet ja sisäinen kuormitus. Kunnostuksia kohdennetaan alueille, joissa kuormituksen katsotaan uhkaavan Natura-luontoarvoja ja vaellusesteiden poistamiseksi.

Luonnonhuuhtouma ja laskeuma vesiin vastaa suurimmastaosasta Pyhäjärven fosforikuormituksesta. 40 % fosforista on peräisin ihmistoiminnasta ja lähes neljännes tulee peltoviljelystä.

Arvio Pyhäjärveen vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyhäjärvi 58 Röhmä

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyhäjärvi 58 Röhmä

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 25 m (haetaan 20 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
30.03.19821.016Kokonaisfosfori
30.03.198224.5249Kokonaisfosfori
27.07.19821.018Kokonaisfosfori
27.07.198225.0257Kokonaisfosfori
16.08.19821.016Kokonaisfosfori
16.08.198225.0257Kokonaisfosfori
08.09.19821.017Kokonaisfosfori
08.09.198225.02511Kokonaisfosfori
12.07.19830.0 - 2.006Kokonaisfosfori
02.08.19830.0 - 2.005Kokonaisfosfori
15.08.19830.0 - 2.005Kokonaisfosfori
21.03.19841.014Kokonaisfosfori
21.03.19845.053Kokonaisfosfori
21.03.198413.0134Kokonaisfosfori
21.03.198425.02510Kokonaisfosfori
17.07.19841.017Kokonaisfosfori
17.07.198425.0256Kokonaisfosfori
07.08.19841.015Kokonaisfosfori
07.08.198425.0256Kokonaisfosfori
29.08.19841.015Kokonaisfosfori
29.08.198425.0258Kokonaisfosfori
19.09.19841.015Kokonaisfosfori
19.09.198425.0258Kokonaisfosfori
09.07.19851.014Kokonaisfosfori
09.07.198525.0257Kokonaisfosfori
30.07.19851.017Kokonaisfosfori
30.07.198525.0258Kokonaisfosfori
20.08.19851.015Kokonaisfosfori
20.08.198524.0247Kokonaisfosfori
10.09.19851.016Kokonaisfosfori
10.09.198525.0256Kokonaisfosfori
14.01.19861.014Kokonaisfosfori
14.01.198612.0124Kokonaisfosfori
14.01.198624.0247Kokonaisfosfori
17.07.19861.0110Kokonaisfosfori
17.07.198625.02510Kokonaisfosfori
06.08.19861.0110Kokonaisfosfori
06.08.198625.02512Kokonaisfosfori
10.03.19871.014Kokonaisfosfori
10.03.198712.0126Kokonaisfosfori
10.03.198724.0244Kokonaisfosfori
14.07.19871.013Kokonaisfosfori
14.07.198725.0256Kokonaisfosfori
05.08.19871.017Kokonaisfosfori
05.08.198725.02510Kokonaisfosfori
26.08.19871.017Kokonaisfosfori
26.08.198724.52410Kokonaisfosfori
15.09.19871.017Kokonaisfosfori
15.09.198724.02413Kokonaisfosfori
19.07.19881.0110Kokonaisfosfori
19.07.198825.02510Kokonaisfosfori
11.08.19881.018Kokonaisfosfori
11.08.198825.02518Kokonaisfosfori
26.07.19891.019Kokonaisfosfori
26.07.198925.0259Kokonaisfosfori
16.08.19891.016Kokonaisfosfori
16.08.198924.5246Kokonaisfosfori
26.09.19891.016Kokonaisfosfori
26.09.198924.0248Kokonaisfosfori
22.01.19901.014Kokonaisfosfori
22.01.199013.0134Kokonaisfosfori
22.01.199025.0256Kokonaisfosfori
29.01.19911.013Kokonaisfosfori
29.01.199113.0133Kokonaisfosfori
29.01.199124.0246Kokonaisfosfori
25.02.19911.015Kokonaisfosfori
25.02.199113.0134Kokonaisfosfori
25.02.199125.0257Kokonaisfosfori
18.06.19911.016Kokonaisfosfori
18.06.199113.0135Kokonaisfosfori
18.06.199125.0256Kokonaisfosfori
31.07.19911.014Kokonaisfosfori
31.07.199110.0106Kokonaisfosfori
31.07.199124.0247Kokonaisfosfori
10.02.19921.014Kokonaisfosfori
10.02.199215.0154Kokonaisfosfori
10.02.199225.02510Kokonaisfosfori
03.06.19921.018Kokonaisfosfori
03.06.199225.0257Kokonaisfosfori
14.07.19921.018Kokonaisfosfori
14.07.199224.0246Kokonaisfosfori
24.08.19920.507Kokonaisfosfori
24.08.19921.017Kokonaisfosfori
24.08.199224.02411Kokonaisfosfori
16.09.19920.506Kokonaisfosfori
16.09.19921.015Kokonaisfosfori
16.09.199225.0259Kokonaisfosfori
21.10.19921.016Kokonaisfosfori
23.03.19931.014Kokonaisfosfori
23.03.199315.0154Kokonaisfosfori
23.03.199325.02511Kokonaisfosfori
08.06.19931.014.45Kokonaisfosfori
08.06.199324.9248.21Kokonaisfosfori
28.07.19931.015Kokonaisfosfori
28.07.199325.02511Kokonaisfosfori
17.08.19930.509Kokonaisfosfori
17.08.19931.016Kokonaisfosfori
17.08.199325.02512Kokonaisfosfori
08.09.19930.508Kokonaisfosfori
08.09.19931.017Kokonaisfosfori
08.09.199325.02513Kokonaisfosfori
12.01.19941.015Kokonaisfosfori
12.01.199415.0156Kokonaisfosfori
12.01.199424.0248Kokonaisfosfori
20.07.19941.017Kokonaisfosfori
20.07.199425.02510Kokonaisfosfori
13.11.20001.014Kokonaisfosfori
13.11.200025.0254Kokonaisfosfori
05.02.20011.014Kokonaisfosfori
05.02.200125.0257Kokonaisfosfori
05.06.20011.015Kokonaisfosfori
05.06.200124.9244Kokonaisfosfori
06.08.20011.015Kokonaisfosfori
06.08.200124.9245Kokonaisfosfori
23.05.20021.015Kokonaisfosfori
23.05.200224.9245Kokonaisfosfori
12.06.20021.014Kokonaisfosfori
12.06.200224.9245Kokonaisfosfori
24.06.20021.015Kokonaisfosfori
24.06.200224.9245Kokonaisfosfori
08.07.20021.016Kokonaisfosfori
08.07.200224.9246Kokonaisfosfori
22.07.20021.015Kokonaisfosfori
22.07.200224.9247Kokonaisfosfori
08.08.20021.015Kokonaisfosfori
08.08.200224.9248Kokonaisfosfori
21.08.20021.015Kokonaisfosfori
21.08.200224.5245Kokonaisfosfori
18.09.20021.016Kokonaisfosfori
18.09.200224.9246Kokonaisfosfori
16.10.20021.015Kokonaisfosfori
16.10.200224.9245Kokonaisfosfori
20.03.20031.014Kokonaisfosfori
20.03.20035.054Kokonaisfosfori
20.03.200313.0135Kokonaisfosfori
20.03.200324.9246Kokonaisfosfori
26.08.20031.015Kokonaisfosfori
26.08.20035.054Kokonaisfosfori
26.08.200313.0134Kokonaisfosfori
26.08.200324.9248Kokonaisfosfori
21.10.200313.0135Kokonaisfosfori
22.03.20041.015Kokonaisfosfori
22.03.20045.054Kokonaisfosfori
22.03.200413.0135Kokonaisfosfori
22.03.200424.9248Kokonaisfosfori
23.08.20041.015Kokonaisfosfori
23.08.20045.056Kokonaisfosfori
23.08.200413.0135Kokonaisfosfori
23.08.200424.9249Kokonaisfosfori
11.10.200413.0135Kokonaisfosfori
24.01.20051.015Kokonaisfosfori
24.01.200524.9249Kokonaisfosfori
23.03.20051.017Kokonaisfosfori
23.03.20055.055Kokonaisfosfori
23.03.200512.7125Kokonaisfosfori
23.03.200524.52412Kokonaisfosfori
31.08.20051.015Kokonaisfosfori
31.08.20055.055Kokonaisfosfori
31.08.200513.0135Kokonaisfosfori
31.08.200524.9247Kokonaisfosfori
10.10.200513.0138Kokonaisfosfori
20.03.20061.015Kokonaisfosfori
20.03.20065.055Kokonaisfosfori
20.03.200613.2137Kokonaisfosfori
20.03.200625.02511Kokonaisfosfori
24.08.20061.015Kokonaisfosfori
24.08.20065.055Kokonaisfosfori
24.08.200613.0135Kokonaisfosfori
24.08.200624.9247Kokonaisfosfori
12.10.20061.015Kokonaisfosfori
12.10.200613.0135Kokonaisfosfori
12.10.200624.9246Kokonaisfosfori
29.11.20061.015Kokonaisfosfori
29.11.200613.0135Kokonaisfosfori
29.11.200625.5255Kokonaisfosfori
24.01.20071.015Kokonaisfosfori
24.01.200713.0135Kokonaisfosfori
24.01.200724.9247Kokonaisfosfori
13.02.20071.015Kokonaisfosfori
13.02.200713.0135Kokonaisfosfori
13.02.200724.9247Kokonaisfosfori
20.03.20071.014Kokonaisfosfori
20.03.20075.054Kokonaisfosfori
20.03.200713.0135Kokonaisfosfori
20.03.200724.92412Kokonaisfosfori
08.05.20071.016Kokonaisfosfori
08.05.200713.0136Kokonaisfosfori
08.05.200724.9246Kokonaisfosfori
27.08.20071.014Kokonaisfosfori
27.08.20075.054Kokonaisfosfori
27.08.200713.0135Kokonaisfosfori
27.08.200724.9247Kokonaisfosfori
06.09.200725.02511Kokonaisfosfori
09.10.20071.015Kokonaisfosfori
09.10.200713.0135Kokonaisfosfori
09.10.200724.9246Kokonaisfosfori
23.01.20081.014Kokonaisfosfori
23.01.200813.0135Kokonaisfosfori
23.01.200824.92413Kokonaisfosfori
19.02.20081.014Kokonaisfosfori
19.02.200813.0135Kokonaisfosfori
19.02.200824.92415Kokonaisfosfori
18.03.20081.015Kokonaisfosfori
18.03.20085.054Kokonaisfosfori
18.03.200824.92412Kokonaisfosfori
18.03.200813.0135Kokonaisfosfori
27.08.20081.016Kokonaisfosfori
27.08.20085.055Kokonaisfosfori
27.08.200813.0135Kokonaisfosfori
27.08.200824.9248Kokonaisfosfori
13.10.200813.0137Kokonaisfosfori
13.10.200824.9248Kokonaisfosfori
19.03.20091.014Kokonaisfosfori
19.03.200913.0135Kokonaisfosfori
19.03.200924.92411Kokonaisfosfori
10.06.20091.019Kokonaisfosfori
10.06.200913.0135Kokonaisfosfori
10.06.200924.9245Kokonaisfosfori
18.08.20091.014Kokonaisfosfori
18.08.200913.0134Kokonaisfosfori
18.08.200924.9248Kokonaisfosfori
20.10.200913.0136Kokonaisfosfori
25.03.20101.015Kokonaisfosfori
25.03.201013.0135Kokonaisfosfori
25.03.201024.92414Kokonaisfosfori
16.06.20101.014Kokonaisfosfori
16.06.201013.0135Kokonaisfosfori
16.06.201025.0255Kokonaisfosfori
24.08.20101.016Kokonaisfosfori
24.08.201013.0135Kokonaisfosfori
24.08.201024.9248Kokonaisfosfori
06.10.201013.0135Kokonaisfosfori
16.03.20111.015Kokonaisfosfori
16.03.201113.0135Kokonaisfosfori
16.03.201124.92410Kokonaisfosfori
29.06.20111.014Kokonaisfosfori
29.06.201113.0136Kokonaisfosfori
29.06.201124.9247Kokonaisfosfori
15.08.20111.014Kokonaisfosfori
15.08.201113.0134Kokonaisfosfori
15.08.201124.9245Kokonaisfosfori
05.10.201113.0135Kokonaisfosfori
26.03.20121.015Kokonaisfosfori
26.03.201213.0137Kokonaisfosfori
26.03.201224.92412Kokonaisfosfori
05.07.20121.014Kokonaisfosfori
05.07.201213.0134Kokonaisfosfori
05.07.201224.9247Kokonaisfosfori
21.08.20121.015Kokonaisfosfori
21.08.201213.0135Kokonaisfosfori
21.08.201224.9245Kokonaisfosfori
18.10.201213.0135Kokonaisfosfori
21.03.20131.014Kokonaisfosfori
21.03.201313.0134Kokonaisfosfori
21.03.201324.52410Kokonaisfosfori
01.07.20131.015Kokonaisfosfori
01.07.201313.0135Kokonaisfosfori
01.07.201324.9245Kokonaisfosfori
12.08.20131.016Kokonaisfosfori
12.08.201313.0134Kokonaisfosfori
12.08.201324.9247Kokonaisfosfori
03.10.201313.0134Kokonaisfosfori
18.03.20141.015Kokonaisfosfori
18.03.201413.0135Kokonaisfosfori
18.03.201424.52417Kokonaisfosfori
26.06.20141.016Kokonaisfosfori
26.06.201413.0135Kokonaisfosfori
26.06.201424.9246Kokonaisfosfori
12.08.20141.017Kokonaisfosfori
12.08.201413.0135Kokonaisfosfori
12.08.201424.9248Kokonaisfosfori
02.10.201413.0137Kokonaisfosfori
16.03.20151.014Kokonaisfosfori
16.03.201513.0136Kokonaisfosfori
16.03.201524.32411Kokonaisfosfori
15.07.20151.015Kokonaisfosfori
15.07.201513.0135Kokonaisfosfori
15.07.201524.92410Kokonaisfosfori
19.08.20151.017Kokonaisfosfori
19.08.201513.0136Kokonaisfosfori
19.08.201524.92411Kokonaisfosfori
06.10.201513.0135Kokonaisfosfori
21.03.20161.013.6Kokonaisfosfori
21.03.201612.5124Kokonaisfosfori
21.03.201624.3249.8Kokonaisfosfori
19.07.20161.015.5Kokonaisfosfori
19.07.201613.0134.2Kokonaisfosfori
19.07.201625.0256.4Kokonaisfosfori
29.08.20161.018.8Kokonaisfosfori
29.08.201613.0135.2Kokonaisfosfori
29.08.201625.0257.1Kokonaisfosfori
14.09.20161.015.5Kokonaisfosfori
14.09.201625.0259.9Kokonaisfosfori
25.10.201613.0135.6Kokonaisfosfori
20.03.20171.014.3Kokonaisfosfori
20.03.201712.5123.8Kokonaisfosfori
20.03.201724.0248.5Kokonaisfosfori
24.07.20171.014.1Kokonaisfosfori
24.07.201713.0134.9Kokonaisfosfori
24.07.201725.0256.8Kokonaisfosfori
28.08.20171.014.9Kokonaisfosfori
28.08.201713.0135.2Kokonaisfosfori
28.08.201725.02511Kokonaisfosfori
21.09.20171.014.8Kokonaisfosfori
21.09.201725.02510Kokonaisfosfori
09.10.201713.0136.5Kokonaisfosfori
26.03.20181.013.1Kokonaisfosfori
26.03.201813.0135.8Kokonaisfosfori
26.03.201825.02511Kokonaisfosfori
19.07.20181.016.8Kokonaisfosfori
19.07.201813.0134.1Kokonaisfosfori
19.07.201825.0258.8Kokonaisfosfori
30.08.20181.014.5Kokonaisfosfori
30.08.201813.0134.6Kokonaisfosfori
30.08.201825.02512Kokonaisfosfori
02.10.201813.0136.3Kokonaisfosfori
21.03.20191.013.9Kokonaisfosfori
21.03.201913.0134Kokonaisfosfori
21.03.201924.52414Kokonaisfosfori
24.07.20191.016.2Kokonaisfosfori
24.07.201925.02511Kokonaisfosfori
24.07.201913.0135.2Kokonaisfosfori
28.08.201913.0133.7Kokonaisfosfori
28.08.20191.014.9Kokonaisfosfori
28.08.201925.0255.7Kokonaisfosfori
16.03.20201.015.5Kokonaisfosfori
16.03.202013.0135.6Kokonaisfosfori
16.03.202025.02517Kokonaisfosfori
13.07.20201.014Kokonaisfosfori
13.07.202013.0134.1Kokonaisfosfori
13.07.202024.52410Kokonaisfosfori
31.08.20201.015.3Kokonaisfosfori
31.08.202013.0135.6Kokonaisfosfori
31.08.202024.52410Kokonaisfosfori
07.10.202013.0134.8Kokonaisfosfori
18.03.20211.014.2Kokonaisfosfori
18.03.202113.0134.3Kokonaisfosfori
18.03.202124.52410Kokonaisfosfori
05.07.20211.014.6Kokonaisfosfori
05.07.202113.0136.2Kokonaisfosfori
05.07.202124.5249.7Kokonaisfosfori
30.08.20211.0111Kokonaisfosfori
30.08.202113.0135.6Kokonaisfosfori
30.08.202124.4246.4Kokonaisfosfori
14.10.202113.0135.2Kokonaisfosfori
21.03.20221.013Kokonaisfosfori
21.03.202213.01314Kokonaisfosfori
21.03.202224.52415Kokonaisfosfori
06.07.20221.014.7Kokonaisfosfori
06.07.202213.0134.6Kokonaisfosfori
06.07.202224.5245.7Kokonaisfosfori
24.08.20221.015.6Kokonaisfosfori
24.08.202213.0134.2Kokonaisfosfori
24.08.202224.0245.7Kokonaisfosfori
22.09.20221.015.1Kokonaisfosfori
22.09.202213.0135Kokonaisfosfori
22.09.202224.5246.4Kokonaisfosfori
11.10.202213.0136.4Kokonaisfosfori
28.03.20231.017.2Kokonaisfosfori
28.03.202313.0134.9Kokonaisfosfori
28.03.202324.42415Kokonaisfosfori
11.07.20231.015.6Kokonaisfosfori
11.07.202313.0134.8Kokonaisfosfori
11.07.202324.4248.3Kokonaisfosfori
31.08.20231.014.6Kokonaisfosfori
31.08.202313.0134.6Kokonaisfosfori
31.08.202324.2245Kokonaisfosfori
21.09.20231.014.3Kokonaisfosfori
21.09.202313.0134.9Kokonaisfosfori
21.09.202324.5245.3Kokonaisfosfori