Pintavesialue: Höytiäisen valuma-alue
Pinta-ala: 665 ha
Syvyys: 3,60 m
Keskisyvyys: 1,00 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 49 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 124 km2
Kunta: Outokumpu
Havaintopaikka: Sysmäjärvi 28

Tummavetinen Sysmäjärvi on erittäin matala lintujärvi ja luonnonsuojelualue Viinijärven valuma-alueella Outokummussa. Järven luusua sijaitsee Lähtevänlahden pohjukassa, josta virtaa Sysmänjoki kaakkoon. Rehevä Sysmäjärvi on kärsinyt kasvillisuuden yksipuolistumisesta ja voimakkaasta umpeen kasvamisesta.  Valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja kansainvälisesti arvokkaisiin kosteikkoalueisiin (RAMSAR-kohteisiin) kuuluvalla Sysmäjärvellä on tärkeä merkitys lintujen muutonaikaisena levähdysalueena.

Hydrologia

Sysmäjärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Sen lasku-uomassa on säännöstelypato, minkä vuoksi kalojen vaellus on osittain estynyt.

Vedenlaatu

Sysmäjärvi on rehevä ja erittäin humuspitoinen järvi. Sen ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Kokonaisfosfori osoittaa hyvää tasoa, mutta kokonaistyppi tyydyttävää. Järven pH-minimi on hyvin matala ja happitilanne heikko. Vedessä on myös muita laatua heikentäviä aineita, kuten sulfaattia, runsaasti. Sysmäjärven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kaivosvesien nikkelipäästöjen ja kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli 70 % Sysmäjärveen tulevasta fosforista ja 65 % typestä on peräisin ihmistoiminnasta. Kolmannes fosforista ja reilu kymmenes typestä on peräisin peltoviljelystä. Metsien luonnonhuuhtouma sen sijaan vastaa neljänneksestä typen ja vajaasta neljänneksestä fosforin järveen tulevasta kuormituksesta.

Arvio Sysmäjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sysmäjärvi 28

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sysmäjärvi 28

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 6 m (haetaan 4 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
06.02.19681.0120Kokonaisfosfori
06.02.19684.0430Kokonaisfosfori
06.02.19684.0430Kokonaisfosfori
26.03.19681.0110Kokonaisfosfori
26.03.19684.045Kokonaisfosfori
26.03.19684.045Kokonaisfosfori
23.09.19681.0110Kokonaisfosfori
23.09.19685.055Kokonaisfosfori
17.02.19691.0130Kokonaisfosfori
17.02.19696.0620Kokonaisfosfori
23.03.19701.0111Kokonaisfosfori
23.03.19705.057Kokonaisfosfori
08.02.19711.0125Kokonaisfosfori
08.02.19715.0511Kokonaisfosfori
06.08.19721.0111Kokonaisfosfori
06.08.19725.0513Kokonaisfosfori
26.02.19731.019Kokonaisfosfori
26.02.19735.058Kokonaisfosfori
26.02.19735.058Kokonaisfosfori
24.09.19731.0112Kokonaisfosfori
24.09.19731.0112Kokonaisfosfori
24.09.19734.0412Kokonaisfosfori
24.09.19734.0412Kokonaisfosfori
27.02.19741.0112Kokonaisfosfori
27.02.19741.0112Kokonaisfosfori
27.02.19742.029Kokonaisfosfori
27.02.19742.029Kokonaisfosfori
27.02.19744.0411Kokonaisfosfori
19.03.19741.0138Kokonaisfosfori
19.03.19743.5333Kokonaisfosfori
19.03.19743.5333Kokonaisfosfori
04.06.19741.0187Kokonaisfosfori
04.06.19741.0187Kokonaisfosfori
04.06.19744.0487Kokonaisfosfori
04.06.19744.0487Kokonaisfosfori
04.06.19744.0487Kokonaisfosfori
21.10.19741.0137Kokonaisfosfori
21.10.19744.04100Kokonaisfosfori
21.10.19741.0137Kokonaisfosfori
23.03.19751.0144Kokonaisfosfori
23.03.19754.0453Kokonaisfosfori
23.03.19754.0453Kokonaisfosfori
22.06.19754.0436Kokonaisfosfori
22.06.19750.0 - 2.0036Kokonaisfosfori
04.08.19751.0119Kokonaisfosfori
04.08.19751.0119Kokonaisfosfori
04.08.19754.0443Kokonaisfosfori
04.08.19754.0443Kokonaisfosfori
12.08.19751.0116Kokonaisfosfori
12.08.19754.0418Kokonaisfosfori
12.08.19754.5424Kokonaisfosfori
12.08.19754.5424Kokonaisfosfori
22.09.19751.0130Kokonaisfosfori
22.09.19751.0130Kokonaisfosfori
22.09.19754.0434Kokonaisfosfori
22.09.19754.0434Kokonaisfosfori
24.11.19751.0150Kokonaisfosfori
24.11.19751.0150Kokonaisfosfori
24.11.19754.0433Kokonaisfosfori
24.11.19754.0433Kokonaisfosfori
25.02.19761.0120Kokonaisfosfori
25.02.19761.0120Kokonaisfosfori
25.02.19765.0511Kokonaisfosfori
25.02.19765.0511Kokonaisfosfori
16.03.19761.0119Kokonaisfosfori
16.03.19761.0119Kokonaisfosfori
16.03.19764.0428Kokonaisfosfori
21.04.19761.0162Kokonaisfosfori
21.04.19761.0162Kokonaisfosfori
21.04.19765.0512Kokonaisfosfori
07.06.19761.0117Kokonaisfosfori
07.06.19761.0117Kokonaisfosfori
07.06.19764.0438Kokonaisfosfori
12.07.19761.0124Kokonaisfosfori
12.07.19761.0124Kokonaisfosfori
12.07.19761.0124Kokonaisfosfori
12.07.19765.0520Kokonaisfosfori
12.07.19765.0520Kokonaisfosfori
09.08.19761.0119Kokonaisfosfori
09.08.19761.0119Kokonaisfosfori
09.08.19765.0520Kokonaisfosfori
09.08.19765.0520Kokonaisfosfori
06.09.19761.0114Kokonaisfosfori
06.09.19761.0114Kokonaisfosfori
06.09.19764.0425Kokonaisfosfori
06.09.19764.0425Kokonaisfosfori
07.03.19771.019Kokonaisfosfori
07.03.19771.019Kokonaisfosfori
23.03.19771.0139Kokonaisfosfori
23.03.19771.0139Kokonaisfosfori
23.03.19774.0411Kokonaisfosfori
23.03.19774.0411Kokonaisfosfori
29.05.19771.0135Kokonaisfosfori
29.05.19774.0435Kokonaisfosfori
29.05.19774.0435Kokonaisfosfori
25.08.19771.0112Kokonaisfosfori
25.08.19774.0413Kokonaisfosfori
29.08.19771.0119Kokonaisfosfori
29.08.19771.0119Kokonaisfosfori
29.08.19772.0217Kokonaisfosfori
29.08.19772.0217Kokonaisfosfori
29.08.19774.0449Kokonaisfosfori
29.08.19774.0449Kokonaisfosfori
30.10.19771.0137Kokonaisfosfori
30.10.19771.0137Kokonaisfosfori
30.10.19772.0232Kokonaisfosfori
30.10.19772.0232Kokonaisfosfori
30.10.19774.0432Kokonaisfosfori
30.10.19774.0432Kokonaisfosfori
22.02.19781.0120Kokonaisfosfori
22.02.19781.0120Kokonaisfosfori
22.02.19785.0513Kokonaisfosfori
22.02.19785.0513Kokonaisfosfori
04.04.19781.0156Kokonaisfosfori
04.04.19781.0156Kokonaisfosfori
04.04.19784.0419Kokonaisfosfori
04.04.19784.0419Kokonaisfosfori
19.04.19781.0140Kokonaisfosfori
19.04.19782.0224Kokonaisfosfori
19.04.19782.0224Kokonaisfosfori
19.04.19784.0416Kokonaisfosfori
19.04.19784.0416Kokonaisfosfori
30.05.19781.0132Kokonaisfosfori
30.05.19781.0132Kokonaisfosfori
30.05.19782.0235Kokonaisfosfori
30.05.19782.0235Kokonaisfosfori
30.05.19784.0429Kokonaisfosfori
30.05.19784.0429Kokonaisfosfori
28.06.19781.0123Kokonaisfosfori
28.06.19785.0516Kokonaisfosfori
28.06.19781.0123Kokonaisfosfori
28.06.19781.0123Kokonaisfosfori
16.07.19781.0124Kokonaisfosfori
16.07.19782.0224Kokonaisfosfori
16.07.19782.0224Kokonaisfosfori
16.07.19785.0519Kokonaisfosfori
16.07.19785.0519Kokonaisfosfori
17.08.19781.0115Kokonaisfosfori
17.08.19785.0514Kokonaisfosfori
17.08.19785.0514Kokonaisfosfori
08.10.19781.0119Kokonaisfosfori
08.10.19781.0119Kokonaisfosfori
08.10.19782.0217Kokonaisfosfori
08.10.19782.0217Kokonaisfosfori
08.10.19781.0119Kokonaisfosfori
08.10.19782.0217Kokonaisfosfori
08.10.19784.0416Kokonaisfosfori
08.10.19784.0416Kokonaisfosfori
15.11.19781.0137Kokonaisfosfori
15.11.19781.0137Kokonaisfosfori
27.02.19791.0125Kokonaisfosfori
27.02.19791.0125Kokonaisfosfori
27.02.19795.0521Kokonaisfosfori
27.02.19795.0521Kokonaisfosfori
21.03.19791.0135Kokonaisfosfori
21.03.19791.0135Kokonaisfosfori
21.03.19792.0224Kokonaisfosfori
21.03.19792.0224Kokonaisfosfori
21.03.19794.0436Kokonaisfosfori
21.03.19794.0436Kokonaisfosfori
15.05.19791.0135Kokonaisfosfori
15.05.19791.0135Kokonaisfosfori
15.05.19791.0135Kokonaisfosfori
15.05.19792.0255Kokonaisfosfori
15.05.19793.0340Kokonaisfosfori
15.05.19793.0340Kokonaisfosfori
15.05.19792.0255Kokonaisfosfori
09.08.19791.0117Kokonaisfosfori
09.08.19791.0117Kokonaisfosfori
09.08.19791.0117Kokonaisfosfori
09.08.19795.0519Kokonaisfosfori
19.08.19791.0113Kokonaisfosfori
19.08.19791.0113Kokonaisfosfori
19.08.19792.0212Kokonaisfosfori
19.08.19792.0212Kokonaisfosfori
19.08.19794.0412Kokonaisfosfori
19.08.19794.0412Kokonaisfosfori
30.09.19791.0124Kokonaisfosfori
30.09.19791.0124Kokonaisfosfori
30.09.19791.0124Kokonaisfosfori
30.09.19792.0223Kokonaisfosfori
30.09.19792.0223Kokonaisfosfori
30.09.19794.0424Kokonaisfosfori
30.09.19794.0424Kokonaisfosfori
30.09.19791.0124Kokonaisfosfori
30.09.19792.0223Kokonaisfosfori
30.09.19794.0424Kokonaisfosfori
11.02.19801.0128Kokonaisfosfori
11.02.19801.0128Kokonaisfosfori
11.02.19801.0128Kokonaisfosfori
11.02.19805.0514Kokonaisfosfori
11.02.19805.0514Kokonaisfosfori
11.02.19805.0514Kokonaisfosfori
30.03.19801.0124Kokonaisfosfori
30.03.19801.0124Kokonaisfosfori
30.03.19801.0124Kokonaisfosfori
30.03.19802.5220Kokonaisfosfori
30.03.19802.5220Kokonaisfosfori
30.03.19802.5220Kokonaisfosfori
30.03.19805.0515Kokonaisfosfori
30.03.19805.0515Kokonaisfosfori
01.04.19801.0146Kokonaisfosfori
01.04.19801.0146Kokonaisfosfori
01.04.19805.0514Kokonaisfosfori
01.04.19805.0514Kokonaisfosfori
01.06.19801.0115Kokonaisfosfori
01.06.19802.5216Kokonaisfosfori
01.06.19805.0516Kokonaisfosfori
19.08.19801.019Kokonaisfosfori
19.08.19801.019Kokonaisfosfori
19.08.19803.0317Kokonaisfosfori
19.08.19803.0317Kokonaisfosfori
19.08.19805.0515Kokonaisfosfori
19.08.19805.0515Kokonaisfosfori
27.08.19804.5413Kokonaisfosfori
27.08.19804.5413Kokonaisfosfori
07.10.19801.0112Kokonaisfosfori
07.10.19801.0112Kokonaisfosfori
07.10.19803.0312Kokonaisfosfori
07.10.19805.0515Kokonaisfosfori
07.10.19803.0312Kokonaisfosfori
12.01.19811.0130Kokonaisfosfori
12.01.19811.0130Kokonaisfosfori
12.01.19815.0513Kokonaisfosfori
12.01.19815.0513Kokonaisfosfori
23.02.19811.0130Kokonaisfosfori
23.02.19815.0516Kokonaisfosfori
02.04.19811.0183Kokonaisfosfori
02.04.19811.0183Kokonaisfosfori
02.04.19815.0519Kokonaisfosfori
02.04.19815.0519Kokonaisfosfori
02.04.19811.0183Kokonaisfosfori
02.04.19811.0176Kokonaisfosfori
02.04.19813.0325Kokonaisfosfori
02.04.19813.0325Kokonaisfosfori
18.05.19811.0155Kokonaisfosfori
18.05.19813.0357Kokonaisfosfori
18.05.19816.0645Kokonaisfosfori
18.05.19813.0357Kokonaisfosfori
14.07.19811.0130Kokonaisfosfori
14.07.19811.0130Kokonaisfosfori
14.07.19815.0530Kokonaisfosfori
14.07.19815.0530Kokonaisfosfori
14.07.19811.0130Kokonaisfosfori
14.07.19815.0530Kokonaisfosfori
30.08.19811.0135Kokonaisfosfori
30.08.19811.0135Kokonaisfosfori
30.08.19813.0335Kokonaisfosfori
30.08.19813.0335Kokonaisfosfori
30.08.19815.0532Kokonaisfosfori
30.08.19815.0532Kokonaisfosfori
27.12.19811.0129Kokonaisfosfori
27.12.19811.0129Kokonaisfosfori
27.12.19813.0340Kokonaisfosfori
27.12.19815.0535Kokonaisfosfori
19.01.19821.0164Kokonaisfosfori
19.01.19821.0164Kokonaisfosfori
19.01.19825.0518Kokonaisfosfori
19.01.19825.0518Kokonaisfosfori
17.03.19821.0167Kokonaisfosfori
17.03.19822.5224Kokonaisfosfori
17.03.19825.0513Kokonaisfosfori
17.05.19821.0161Kokonaisfosfori
17.05.19823.0356Kokonaisfosfori
17.05.19826.0645Kokonaisfosfori
11.08.19821.0124Kokonaisfosfori
11.08.19823.0324Kokonaisfosfori
11.08.19826.0624Kokonaisfosfori
12.08.19825.0525Kokonaisfosfori
03.10.19821.0121Kokonaisfosfori
03.10.19823.0325Kokonaisfosfori
03.10.19823.0325Kokonaisfosfori
03.10.19825.0527Kokonaisfosfori
03.10.19825.0527Kokonaisfosfori
02.03.19831.0155Kokonaisfosfori
02.03.19833.0327Kokonaisfosfori
02.03.19836.0624Kokonaisfosfori
11.04.19831.0147Kokonaisfosfori
11.04.19831.0147Kokonaisfosfori
11.04.19835.0522Kokonaisfosfori
18.05.19831.0129Kokonaisfosfori
18.05.19831.0129Kokonaisfosfori
18.05.19833.0332Kokonaisfosfori
18.05.19833.0332Kokonaisfosfori
18.05.19835.0523Kokonaisfosfori
18.05.19833.0332Kokonaisfosfori
10.08.19831.0126Kokonaisfosfori
10.08.19831.0126Kokonaisfosfori
10.08.19833.0326Kokonaisfosfori
10.08.19833.0326Kokonaisfosfori
10.08.19835.0528Kokonaisfosfori
10.08.19835.0528Kokonaisfosfori
10.08.19835.0528Kokonaisfosfori
06.09.19831.0123Kokonaisfosfori
06.09.19831.0123Kokonaisfosfori
06.09.19834.0425Kokonaisfosfori
06.09.19834.0425Kokonaisfosfori
05.10.19831.0138Kokonaisfosfori
05.10.19833.0334Kokonaisfosfori
05.10.19835.0536Kokonaisfosfori
06.03.19841.018Kokonaisfosfori
06.03.19842.528Kokonaisfosfori
06.03.19842.528Kokonaisfosfori
06.03.19844.548Kokonaisfosfori
06.03.19844.548Kokonaisfosfori
15.05.19841.0120Kokonaisfosfori
15.05.19841.0120Kokonaisfosfori
15.05.19842.5221Kokonaisfosfori
15.05.19842.5221Kokonaisfosfori
15.05.19844.0422Kokonaisfosfori
15.05.19844.0422Kokonaisfosfori
23.08.19841.0116Kokonaisfosfori
23.08.19842.0214Kokonaisfosfori
23.08.19843.0313Kokonaisfosfori
06.09.19841.018Kokonaisfosfori
06.09.19845.0516Kokonaisfosfori
10.12.19841.0140Kokonaisfosfori
10.12.19842.5228Kokonaisfosfori
10.12.19842.5228Kokonaisfosfori
10.12.19843.5325Kokonaisfosfori
10.12.19843.5325Kokonaisfosfori
15.01.19851.0123Kokonaisfosfori
15.01.19851.0123Kokonaisfosfori
15.01.19855.0532Kokonaisfosfori
15.01.19855.0532Kokonaisfosfori
31.03.19851.0170Kokonaisfosfori
31.03.19851.0170Kokonaisfosfori
31.03.19853.0340Kokonaisfosfori
31.03.19853.0340Kokonaisfosfori
31.03.19855.0531Kokonaisfosfori
31.03.19855.0531Kokonaisfosfori
16.04.19851.0143Kokonaisfosfori
16.04.19851.0143Kokonaisfosfori
16.04.19855.0541Kokonaisfosfori
16.04.19855.0541Kokonaisfosfori
14.05.19851.0155Kokonaisfosfori
14.05.19851.0155Kokonaisfosfori
14.05.19853.0358Kokonaisfosfori
14.05.19853.0358Kokonaisfosfori
14.05.19855.0546Kokonaisfosfori
14.05.19855.0546Kokonaisfosfori
25.08.19851.0120Kokonaisfosfori
25.08.19851.0120Kokonaisfosfori
25.08.19853.0323Kokonaisfosfori
25.08.19853.0323Kokonaisfosfori
25.08.19856.0624Kokonaisfosfori
02.10.19851.0123Kokonaisfosfori
02.10.19853.0325Kokonaisfosfori
02.10.19855.0528Kokonaisfosfori
16.12.19851.0123Kokonaisfosfori
16.12.19853.0322Kokonaisfosfori
16.12.19854.5422Kokonaisfosfori
01.04.19861.0131Kokonaisfosfori
01.04.19863.0330Kokonaisfosfori
01.04.19865.0521Kokonaisfosfori
01.04.19865.0521Kokonaisfosfori
13.05.19861.0150Kokonaisfosfori
13.05.19861.0150Kokonaisfosfori
13.05.19865.0554Kokonaisfosfori
09.07.19861.0128Kokonaisfosfori
09.07.19861.0128Kokonaisfosfori
09.07.19863.0322Kokonaisfosfori
09.07.19865.0523Kokonaisfosfori
18.08.19861.0126Kokonaisfosfori
18.08.19863.0324Kokonaisfosfori
18.08.19865.0522Kokonaisfosfori
19.08.19861.0125Kokonaisfosfori
19.08.19865.5523Kokonaisfosfori
30.09.19861.0131Kokonaisfosfori
30.09.19863.0330Kokonaisfosfori
30.09.19865.0530Kokonaisfosfori
20.01.19871.0126Kokonaisfosfori
20.01.19873.0325Kokonaisfosfori
20.01.19875.0530Kokonaisfosfori
05.04.19870.1025Kokonaisfosfori
05.04.19873.5314Kokonaisfosfori
25.05.19871.0123Kokonaisfosfori
25.05.19871.0123Kokonaisfosfori
25.05.19875.0520Kokonaisfosfori
17.06.19871.0136Kokonaisfosfori
17.06.19873.0335Kokonaisfosfori
17.06.19875.0538Kokonaisfosfori
30.07.19871.0140Kokonaisfosfori
30.07.19873.0336Kokonaisfosfori
30.07.19875.0527Kokonaisfosfori
30.07.19871.0140Kokonaisfosfori
16.08.19871.0128Kokonaisfosfori
16.08.19874.0430Kokonaisfosfori
18.10.19871.0112Kokonaisfosfori
18.10.19874.0414Kokonaisfosfori
15.12.19871.0129Kokonaisfosfori
15.12.19873.0328Kokonaisfosfori
15.12.19875.0529Kokonaisfosfori
22.02.19881.0131Kokonaisfosfori
22.02.19881.0131Kokonaisfosfori
22.02.19883.0327Kokonaisfosfori
22.02.19883.0327Kokonaisfosfori
22.02.19884.5429Kokonaisfosfori
22.02.19884.5429Kokonaisfosfori
17.05.19881.0116Kokonaisfosfori
17.05.19881.0116Kokonaisfosfori
17.05.19881.0116Kokonaisfosfori
17.05.19885.0528Kokonaisfosfori
17.05.19885.0528Kokonaisfosfori
17.05.19885.0528Kokonaisfosfori
29.08.19881.0126Kokonaisfosfori
29.08.19881.0126Kokonaisfosfori
29.08.19884.0419Kokonaisfosfori
29.08.19884.0419Kokonaisfosfori
29.08.19884.0419Kokonaisfosfori
10.10.19881.0123Kokonaisfosfori
10.10.19881.0123Kokonaisfosfori
10.10.19884.0424Kokonaisfosfori
30.01.19891.0120Kokonaisfosfori
30.01.19891.0120Kokonaisfosfori
30.01.19893.0321Kokonaisfosfori
30.01.19893.0321Kokonaisfosfori
30.01.19895.0521Kokonaisfosfori
30.01.19895.0521Kokonaisfosfori
13.03.19891.0138Kokonaisfosfori
13.03.19891.0138Kokonaisfosfori
13.03.19894.0421Kokonaisfosfori
15.05.19891.0126Kokonaisfosfori
15.05.19894.0430Kokonaisfosfori
15.05.19894.0430Kokonaisfosfori
14.06.19891.0132Kokonaisfosfori
14.06.19891.0132Kokonaisfosfori
14.06.19893.0331Kokonaisfosfori
14.06.19894.5424Kokonaisfosfori
14.06.19893.0331Kokonaisfosfori
14.08.19891.0117Kokonaisfosfori
14.08.19894.7418Kokonaisfosfori
14.08.19894.7418Kokonaisfosfori
14.08.19894.7418Kokonaisfosfori
09.10.19891.0112Kokonaisfosfori
09.10.19894.0412Kokonaisfosfori
06.12.19891.0110Kokonaisfosfori
06.12.19894.0416Kokonaisfosfori
06.12.19891.0110Kokonaisfosfori
07.01.19901.0116Kokonaisfosfori
07.01.19905.0512Kokonaisfosfori
07.01.19901.0116Kokonaisfosfori
04.02.19901.017Kokonaisfosfori
04.02.19901.017Kokonaisfosfori
04.02.19904.0410Kokonaisfosfori
04.02.19904.0410Kokonaisfosfori
21.03.19901.0117Kokonaisfosfori
21.03.19904.0417Kokonaisfosfori
21.03.19904.0417Kokonaisfosfori
21.05.19901.0134Kokonaisfosfori
21.05.19901.0134Kokonaisfosfori
21.05.19904.0437Kokonaisfosfori
21.05.19904.0437Kokonaisfosfori
17.06.19901.0113Kokonaisfosfori
17.06.19901.0113Kokonaisfosfori
17.06.19904.0413Kokonaisfosfori
17.06.19904.0413Kokonaisfosfori
16.07.19901.0132Kokonaisfosfori
16.07.19904.0430Kokonaisfosfori
16.07.19904.0430Kokonaisfosfori
06.08.19901.0123Kokonaisfosfori
16.10.19901.0140Kokonaisfosfori
16.10.19904.0423Kokonaisfosfori
28.01.19911.0128Kokonaisfosfori
28.01.19913.0327Kokonaisfosfori
28.01.19911.0128Kokonaisfosfori
28.01.19915.0531Kokonaisfosfori
30.01.19911.019.4Kokonaisfosfori
30.01.19913.5311Kokonaisfosfori
24.02.19911.0142Kokonaisfosfori
24.02.19913.0332Kokonaisfosfori
05.03.19911.01170Kokonaisfosfori
05.03.19914.0490Kokonaisfosfori
19.05.19911.0142Kokonaisfosfori
19.05.19911.0142Kokonaisfosfori
19.05.19914.0435Kokonaisfosfori
18.08.19911.0135Kokonaisfosfori
18.08.19911.0135Kokonaisfosfori
18.08.19914.0428Kokonaisfosfori
18.08.19914.0428Kokonaisfosfori
21.10.19911.0126Kokonaisfosfori
21.10.19911.0126Kokonaisfosfori
21.10.19914.0426Kokonaisfosfori
21.10.19914.0426Kokonaisfosfori
25.02.19921.0128Kokonaisfosfori
25.02.19923.0324Kokonaisfosfori
25.02.19921.0128Kokonaisfosfori
25.02.19925.0524Kokonaisfosfori
23.03.19921.0135Kokonaisfosfori
23.03.19921.0135Kokonaisfosfori
23.03.19921.0135Kokonaisfosfori
23.03.19924.5422Kokonaisfosfori
23.03.19924.5422Kokonaisfosfori
23.03.19924.5422Kokonaisfosfori
01.06.19921.0129Kokonaisfosfori
01.06.19921.0129Kokonaisfosfori
01.06.19921.0129Kokonaisfosfori
01.06.19925.5532Kokonaisfosfori
01.06.19925.5532Kokonaisfosfori
31.08.19921.0134Kokonaisfosfori
31.08.19921.0134Kokonaisfosfori
31.08.19925.0534Kokonaisfosfori
31.08.19925.0534Kokonaisfosfori
11.10.19921.0132Kokonaisfosfori
11.10.19921.0132Kokonaisfosfori
11.10.19921.0132Kokonaisfosfori
11.10.19924.5432Kokonaisfosfori
11.10.19924.5432Kokonaisfosfori
11.02.19931.0117.1Kokonaisfosfori
11.02.19931.0117.1Kokonaisfosfori
11.02.19935.0528Kokonaisfosfori
11.02.19935.0528Kokonaisfosfori
18.03.19931.0124Kokonaisfosfori
18.03.19931.0124Kokonaisfosfori
18.03.19934.5433Kokonaisfosfori
18.03.19934.5433Kokonaisfosfori
18.03.19934.5433Kokonaisfosfori
31.05.19931.0139Kokonaisfosfori
31.05.19931.0139Kokonaisfosfori
31.05.19935.0545Kokonaisfosfori
31.05.19935.0545Kokonaisfosfori
24.08.19931.0153Kokonaisfosfori
24.08.19935.0553Kokonaisfosfori
24.08.19935.0553Kokonaisfosfori
10.10.19931.0127Kokonaisfosfori
10.10.19931.0127Kokonaisfosfori
10.10.19935.0527Kokonaisfosfori
10.10.19935.0527Kokonaisfosfori
16.03.19941.0123Kokonaisfosfori
16.03.19944.5429Kokonaisfosfori
25.05.19941.0153Kokonaisfosfori
25.05.19945.5544Kokonaisfosfori
29.08.19941.0130Kokonaisfosfori
29.08.19945.0534Kokonaisfosfori
17.10.19941.0139Kokonaisfosfori
17.10.19945.0537Kokonaisfosfori
17.10.19940.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
13.02.19951.0119Kokonaisfosfori
13.02.19953.0320Kokonaisfosfori
13.02.19955.0523Kokonaisfosfori
23.03.19951.0124Kokonaisfosfori
23.03.19954.5424Kokonaisfosfori
24.05.19951.0133Kokonaisfosfori
24.05.19955.5531Kokonaisfosfori
21.08.19951.0146Kokonaisfosfori
21.08.19955.0541Kokonaisfosfori
11.10.19951.0127Kokonaisfosfori
11.10.19955.0528Kokonaisfosfori
21.02.19961.0127Kokonaisfosfori
21.02.19965.0547Kokonaisfosfori
18.03.19961.0123Kokonaisfosfori
18.03.19964.9449Kokonaisfosfori
03.06.19961.0133Kokonaisfosfori
03.06.19965.2530Kokonaisfosfori
27.08.19961.0140Kokonaisfosfori
27.08.19965.0538Kokonaisfosfori
27.08.19965.0538Kokonaisfosfori
01.10.19961.0130Kokonaisfosfori
01.10.19961.0130Kokonaisfosfori
01.10.19964.5432Kokonaisfosfori
01.10.19964.5432Kokonaisfosfori
27.01.19971.0127Kokonaisfosfori
27.01.19975.0532Kokonaisfosfori
16.03.19971.0131Kokonaisfosfori
16.03.19975.0534Kokonaisfosfori
16.03.19975.0534Kokonaisfosfori
27.05.19971.0128Kokonaisfosfori
27.05.19975.0524Kokonaisfosfori
26.08.19971.0136Kokonaisfosfori
26.08.19975.0531Kokonaisfosfori
14.10.19971.0125Kokonaisfosfori
14.10.19975.0522Kokonaisfosfori
14.10.19975.0522Kokonaisfosfori
13.01.19981.0127Kokonaisfosfori
13.01.19981.0127Kokonaisfosfori
13.01.19984.4435Kokonaisfosfori
17.03.19981.0126Kokonaisfosfori
17.03.19985.3556Kokonaisfosfori
27.05.19981.0134Kokonaisfosfori
27.05.19985.3534Kokonaisfosfori
31.08.19981.0139Kokonaisfosfori
31.08.19985.4540Kokonaisfosfori
05.10.19981.0138Kokonaisfosfori
05.10.19981.0138Kokonaisfosfori
05.10.19985.1537Kokonaisfosfori
05.10.19985.1537Kokonaisfosfori
16.03.19991.0131Kokonaisfosfori
16.03.19991.0131Kokonaisfosfori
16.03.19994.6473Kokonaisfosfori
16.03.19994.6473Kokonaisfosfori
20.05.19991.0137Kokonaisfosfori
20.05.19994.7433Kokonaisfosfori
17.08.19991.0142Kokonaisfosfori
17.08.19994.7441Kokonaisfosfori
14.10.19991.0129Kokonaisfosfori
14.10.19994.6428Kokonaisfosfori
15.03.20001.0139Kokonaisfosfori
15.03.20005.2537Kokonaisfosfori
11.05.20001.0129Kokonaisfosfori
11.05.20005.6530Kokonaisfosfori
21.08.20001.0152Kokonaisfosfori
21.08.20004.6427Kokonaisfosfori
16.10.20001.0125Kokonaisfosfori
16.10.20004.7426Kokonaisfosfori
19.03.20011.0131Kokonaisfosfori
19.03.20014.7426Kokonaisfosfori
14.05.20011.0140Kokonaisfosfori
14.05.20011.0140Kokonaisfosfori
14.05.20015.1532Kokonaisfosfori
29.08.20011.0128Kokonaisfosfori
29.08.20011.0128Kokonaisfosfori
29.08.20014.7427Kokonaisfosfori
29.08.20014.7427Kokonaisfosfori
04.10.20011.0123Kokonaisfosfori
04.10.20011.0123Kokonaisfosfori
04.10.20014.6424Kokonaisfosfori
04.10.20014.6424Kokonaisfosfori
18.02.20021.0134Kokonaisfosfori
18.02.20024.4426Kokonaisfosfori
18.02.20024.4426Kokonaisfosfori
26.03.20021.0128Kokonaisfosfori
26.03.20021.0128Kokonaisfosfori
26.03.20024.9429Kokonaisfosfori
30.05.20021.0132Kokonaisfosfori
30.05.20025.2528Kokonaisfosfori
04.07.20021.0139Kokonaisfosfori
04.07.20024.4465Kokonaisfosfori
29.08.20024.8441Kokonaisfosfori
29.08.20021.0136Kokonaisfosfori
29.08.20024.8441Kokonaisfosfori
08.10.20024.7424Kokonaisfosfori
08.10.20021.0126Kokonaisfosfori
18.03.20031.0136Kokonaisfosfori
18.03.20035.1537Kokonaisfosfori
19.05.20031.0133Kokonaisfosfori
19.05.20035.4533Kokonaisfosfori
21.07.20031.0144Kokonaisfosfori
21.07.20034.4461Kokonaisfosfori
27.08.20031.0133Kokonaisfosfori
27.08.20031.0133Kokonaisfosfori
27.08.20035.0531Kokonaisfosfori
27.08.20035.0531Kokonaisfosfori
14.10.20031.0128Kokonaisfosfori
14.10.20035.4528Kokonaisfosfori
14.10.20035.4528Kokonaisfosfori
01.03.20041.0134Kokonaisfosfori
01.03.20044.4432Kokonaisfosfori
01.03.20044.4432Kokonaisfosfori
25.03.20041.0130Kokonaisfosfori
25.03.20045.1528Kokonaisfosfori
25.03.20045.1528Kokonaisfosfori
26.05.20041.0134Kokonaisfosfori
26.05.20045.4529Kokonaisfosfori
26.05.20045.4529Kokonaisfosfori
13.07.20040.0 - 2.0036Kokonaisfosfori
13.07.20040.0 - 2.0036Kokonaisfosfori
23.08.20041.0138Kokonaisfosfori
23.08.20041.0138Kokonaisfosfori
23.08.20045.2539Kokonaisfosfori
15.02.20051.0135Kokonaisfosfori
15.02.20051.0135Kokonaisfosfori
15.02.20054.4433Kokonaisfosfori
21.03.20051.0139Kokonaisfosfori
21.03.20051.0139Kokonaisfosfori
21.03.20055.1533Kokonaisfosfori
21.03.20055.1533Kokonaisfosfori
26.05.20051.0130Kokonaisfosfori
26.05.20055.4531Kokonaisfosfori
11.07.20051.0137Kokonaisfosfori
11.07.20051.0137Kokonaisfosfori
11.07.20054.4437Kokonaisfosfori
31.08.20051.0128Kokonaisfosfori
31.08.20055.2529Kokonaisfosfori
13.10.20051.0129Kokonaisfosfori
13.10.20051.0129Kokonaisfosfori
13.10.20055.5526Kokonaisfosfori
13.10.20055.5526Kokonaisfosfori
21.03.20061.0139Kokonaisfosfori
21.03.20065.4542Kokonaisfosfori
21.03.20061.0139Kokonaisfosfori
22.05.20061.0133Kokonaisfosfori
22.05.20065.2529Kokonaisfosfori
23.08.20061.0139Kokonaisfosfori
23.08.20064.8436Kokonaisfosfori
23.08.20061.0139Kokonaisfosfori
04.10.20061.0132Kokonaisfosfori
04.10.20064.8432Kokonaisfosfori
04.10.20064.8432Kokonaisfosfori
19.03.20071.0124Kokonaisfosfori
19.03.20075.0528Kokonaisfosfori
19.03.20071.0124Kokonaisfosfori
24.05.20071.0130Kokonaisfosfori
24.05.20075.2537Kokonaisfosfori
24.05.20071.0130Kokonaisfosfori
30.08.20071.0138Kokonaisfosfori
30.08.20075.1535Kokonaisfosfori
16.10.20071.0130Kokonaisfosfori
16.10.20075.1529Kokonaisfosfori
25.03.20081.0137Kokonaisfosfori
25.03.20085.0529Kokonaisfosfori
27.05.20081.0129Kokonaisfosfori
27.05.20085.1523Kokonaisfosfori
27.08.20081.0130Kokonaisfosfori
27.08.20085.1530Kokonaisfosfori
22.10.20081.0126Kokonaisfosfori
22.10.20085.3534Kokonaisfosfori
09.03.20091.0128Kokonaisfosfori
09.03.20095.058Kokonaisfosfori
01.06.20091.0133Kokonaisfosfori
01.06.20095.2534Kokonaisfosfori
01.06.20095.2534Kokonaisfosfori
24.08.20091.0131Kokonaisfosfori
24.08.20091.0131Kokonaisfosfori
24.08.20094.5432Kokonaisfosfori
25.05.20101.0141Kokonaisfosfori
25.05.20101.0141Kokonaisfosfori
25.05.20105.3531Kokonaisfosfori
16.09.20101.0129Kokonaisfosfori
16.09.20105.0530Kokonaisfosfori
16.09.20105.0530Kokonaisfosfori
21.10.20101.0119Kokonaisfosfori
21.10.20105.2519Kokonaisfosfori
21.10.20105.2519Kokonaisfosfori
30.03.20111.0124Kokonaisfosfori
30.03.20114.6438Kokonaisfosfori
31.05.20111.0129Kokonaisfosfori
31.05.20115.2527Kokonaisfosfori
07.09.20111.0130Kokonaisfosfori
07.09.20114.7431Kokonaisfosfori
18.10.20111.0121Kokonaisfosfori
18.10.20114.8422Kokonaisfosfori
18.10.20114.8422Kokonaisfosfori
27.02.20121.0116Kokonaisfosfori
27.02.20124.4418Kokonaisfosfori
20.03.20121.0129Kokonaisfosfori
20.03.20121.0129Kokonaisfosfori
20.03.20125.5528Kokonaisfosfori
20.03.20125.5528Kokonaisfosfori
31.05.20121.0145Kokonaisfosfori
31.05.20125.5547Kokonaisfosfori
28.06.20121.0130Kokonaisfosfori
28.06.20121.0130Kokonaisfosfori
02.08.20121.0132Kokonaisfosfori
02.08.20121.0132Kokonaisfosfori
02.08.20121.0132Kokonaisfosfori
28.08.20121.0137Kokonaisfosfori
28.08.20121.0137Kokonaisfosfori
04.09.20121.0142Kokonaisfosfori
04.09.20125.2541Kokonaisfosfori
11.12.20121.0137Kokonaisfosfori
11.12.20121.0137Kokonaisfosfori
11.12.20121.0137Kokonaisfosfori
26.03.20131.0133Kokonaisfosfori
26.03.20135.0523Kokonaisfosfori
26.03.20135.0523Kokonaisfosfori
26.06.20131.0137Kokonaisfosfori
26.06.20131.0137Kokonaisfosfori
26.06.20131.0137Kokonaisfosfori
26.06.20135.0544Kokonaisfosfori
26.06.20135.0544Kokonaisfosfori
26.06.20135.0544Kokonaisfosfori
03.09.20131.0131Kokonaisfosfori
03.09.20131.0131Kokonaisfosfori
03.09.20135.3539Kokonaisfosfori
03.09.20135.3539Kokonaisfosfori
17.10.20131.0123Kokonaisfosfori
17.10.20135.5526Kokonaisfosfori
17.10.20135.5526Kokonaisfosfori
17.10.20135.5526Kokonaisfosfori
17.03.20141.0130Kokonaisfosfori
17.03.20141.0130Kokonaisfosfori
17.03.20141.0130Kokonaisfosfori
17.03.20145.5527Kokonaisfosfori
17.03.20145.5527Kokonaisfosfori
17.03.20145.5527Kokonaisfosfori
27.05.20141.0140Kokonaisfosfori
27.05.20141.0140Kokonaisfosfori
27.05.20145.0532Kokonaisfosfori
27.05.20145.0532Kokonaisfosfori
27.05.20145.0532Kokonaisfosfori
28.08.20141.0140Kokonaisfosfori
28.08.20141.0140Kokonaisfosfori
28.08.20145.5547Kokonaisfosfori
19.03.20151.0129Kokonaisfosfori
19.03.20151.0129Kokonaisfosfori
19.03.20151.0129Kokonaisfosfori
19.03.20155.056Kokonaisfosfori
19.03.20155.056Kokonaisfosfori
19.03.20155.056Kokonaisfosfori
21.05.20151.0135Kokonaisfosfori
21.05.20151.0135Kokonaisfosfori
21.05.20151.0135Kokonaisfosfori
21.05.20154.5431Kokonaisfosfori
21.05.20154.5431Kokonaisfosfori
22.07.20151.0130Kokonaisfosfori
22.07.20151.0130Kokonaisfosfori
22.07.20154.5431Kokonaisfosfori
22.07.20154.5431Kokonaisfosfori
24.08.20151.0123Kokonaisfosfori
24.08.20151.0123Kokonaisfosfori
24.08.20155.0527Kokonaisfosfori
24.08.20155.0527Kokonaisfosfori
24.08.20155.0527Kokonaisfosfori
23.09.20151.0127Kokonaisfosfori
23.09.20155.0525Kokonaisfosfori
23.09.20155.0525Kokonaisfosfori
19.10.20151.0119Kokonaisfosfori
19.10.20151.0119Kokonaisfosfori
19.10.20155.2518Kokonaisfosfori
03.02.20161.0132Kokonaisfosfori
03.02.20161.0132Kokonaisfosfori
03.02.20165.3536Kokonaisfosfori
03.02.20165.3536Kokonaisfosfori
29.03.20161.0128Kokonaisfosfori
29.03.20161.0128Kokonaisfosfori
29.03.20161.0128Kokonaisfosfori
29.03.20164.746Kokonaisfosfori
29.03.20164.746Kokonaisfosfori
16.05.20161.0146Kokonaisfosfori
16.05.20165.0536Kokonaisfosfori
05.09.20161.0128Kokonaisfosfori
05.09.20165.5528Kokonaisfosfori
05.09.20165.5528Kokonaisfosfori
06.10.20161.0123Kokonaisfosfori
06.10.20165.0523Kokonaisfosfori
16.03.20171.0121Kokonaisfosfori
16.03.20171.0121Kokonaisfosfori
16.03.20175.0514Kokonaisfosfori
16.03.20175.0514Kokonaisfosfori
17.05.20171.0127Kokonaisfosfori
17.05.20171.0127Kokonaisfosfori
17.05.20175.5533Kokonaisfosfori
17.05.20171.0127Kokonaisfosfori
22.08.20171.0149Kokonaisfosfori
22.08.20175.0536Kokonaisfosfori
22.08.20175.0536Kokonaisfosfori
23.10.20171.0130Kokonaisfosfori
23.10.20175.5529Kokonaisfosfori
14.03.20181.0124Kokonaisfosfori
14.03.20185.556Kokonaisfosfori
14.03.20185.556Kokonaisfosfori
10.05.20181.0134Kokonaisfosfori
10.05.20185.5530Kokonaisfosfori
10.05.20181.0134Kokonaisfosfori
07.08.20181.0147Kokonaisfosfori
03.10.20181.0119Kokonaisfosfori
03.10.20185.5525Kokonaisfosfori
03.10.20185.5525Kokonaisfosfori
13.03.20191.0119Kokonaisfosfori
13.03.20191.0119Kokonaisfosfori
13.03.20194.9410Kokonaisfosfori
21.05.20191.0131Kokonaisfosfori
21.05.20195.0526Kokonaisfosfori
21.05.20195.0526Kokonaisfosfori
26.08.20191.0130Kokonaisfosfori
26.08.20191.0130Kokonaisfosfori
26.08.20194.5438Kokonaisfosfori
07.10.20191.0122Kokonaisfosfori
07.10.20191.0122Kokonaisfosfori
07.10.20194.9422Kokonaisfosfori
07.10.20194.9422Kokonaisfosfori
11.03.20201.0115Kokonaisfosfori
11.03.20205.0514Kokonaisfosfori
11.03.20201.0115Kokonaisfosfori
11.03.20201.0115Kokonaisfosfori
25.05.20201.0128Kokonaisfosfori
25.05.20204.9422Kokonaisfosfori
31.08.20201.0129Kokonaisfosfori
31.08.20201.0129Kokonaisfosfori
31.08.20204.5428Kokonaisfosfori
31.08.20204.5428Kokonaisfosfori
31.08.20204.5428Kokonaisfosfori
12.10.20201.0125Kokonaisfosfori
12.10.20201.0125Kokonaisfosfori
12.10.20204.7424Kokonaisfosfori
12.10.20204.7424Kokonaisfosfori
22.03.20211.0121Kokonaisfosfori
22.03.20211.0121Kokonaisfosfori
22.03.20214.848Kokonaisfosfori
22.03.20214.848Kokonaisfosfori
24.05.20211.0133Kokonaisfosfori
24.05.20211.0133Kokonaisfosfori
24.05.20215.1532Kokonaisfosfori
24.05.20215.1532Kokonaisfosfori
30.08.20211.0118Kokonaisfosfori
30.08.20211.0118Kokonaisfosfori
30.08.20211.0118Kokonaisfosfori
30.08.20214.6416Kokonaisfosfori
30.08.20214.6416Kokonaisfosfori
21.10.20214.7419Kokonaisfosfori
21.10.20214.7419Kokonaisfosfori
21.10.20211.0120Kokonaisfosfori
15.03.20221.0123Kokonaisfosfori
15.03.20224.9419Kokonaisfosfori
15.03.20224.9419Kokonaisfosfori
12.05.20221.0134Kokonaisfosfori
12.05.20221.0134Kokonaisfosfori
12.05.20225.3536Kokonaisfosfori
12.05.20225.3536Kokonaisfosfori
29.08.20221.0121Kokonaisfosfori
29.08.20221.0121Kokonaisfosfori
29.08.20224.5433Kokonaisfosfori
18.10.20221.0118Kokonaisfosfori
18.10.20221.0118Kokonaisfosfori
18.10.20224.7417Kokonaisfosfori
18.10.20224.7417Kokonaisfosfori
02.03.20231.015Kokonaisfosfori
02.03.20231.015Kokonaisfosfori
02.03.20234.943Kokonaisfosfori
02.03.20234.943Kokonaisfosfori
10.05.20231.0125Kokonaisfosfori
10.05.20231.0125Kokonaisfosfori
10.05.20234.7427Kokonaisfosfori