Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 32 km2
Syvyys: 9,4 m
Keskisyvyys: 3,6 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: >1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 90 km2
Kunta: Rääkkylä, Tohmajärvi
Havaintopaikka: Suuri-Onkamo 12

Vuoksen vesistöön kuuluva Suuri-Onkamo on pohjoispäästään Ruutlahdesta yhteydessä Pieni-Onkamoon. Suuri-Onkamo saa pääosan vedestänsä omasta valuma-alueestaan, joka on järven pinta-alaan nähden pieni. Suuri-Onkamo laskee Pyhäselkään Pikku-Onkamon luoteiskulmasta lähtevän Nivajoen kautta.

Hydrologia

Suuri-Onkamoa ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Suuri-Onkamo on lievästi rehevä ja kirkasvetinen järvi. Järven ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Suuri-Onkamon kasviplanktonissa sinilevien osuus on suuri ja järvessä esiintyy voimakkaita ja pitkäkestoisia kukintoja. Järven mineraaliravinnesuhde on matala, jolloin fosfori lisää sinilevien määrää. Myös alusveden happitilanne on ajoittain heikko. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Suuri-Onkamoon vaikuttaa useita kuormituspaineita, kuten maa- ja metsätalous, sisäinen kuormitus ja rehevöityminen sekä laskeuma.Lähes puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Neljännes fosforista on peräisin peltoviljelystä ja reilu neljännes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Suuri-Onkamoon vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suuri-Onkamo 12

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Suuri-Onkamo 12

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 12 m (haetaan 7 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
12.02.19761.0110Kokonaisfosfori
12.02.19768.0813Kokonaisfosfori
02.09.19761.0114Kokonaisfosfori
02.09.19768.0813Kokonaisfosfori
03.02.19771.017Kokonaisfosfori
03.02.19778.088Kokonaisfosfori
01.03.19781.0113Kokonaisfosfori
01.03.19788.5815Kokonaisfosfori
26.02.19791.0112Kokonaisfosfori
26.02.19798.0813Kokonaisfosfori
31.03.19801.0116Kokonaisfosfori
31.03.19805.0511Kokonaisfosfori
31.03.19807.5720Kokonaisfosfori
11.02.19821.018Kokonaisfosfori
11.02.198210.01021Kokonaisfosfori
14.03.19831.0114Kokonaisfosfori
14.03.198310.01017Kokonaisfosfori
11.07.19831.0114Kokonaisfosfori
11.07.19835.8520Kokonaisfosfori
06.09.19831.0120Kokonaisfosfori
06.09.198310.01023Kokonaisfosfori
26.06.19841.0121Kokonaisfosfori
26.06.198410.01033Kokonaisfosfori
12.09.19841.0121Kokonaisfosfori
12.09.198410.01017Kokonaisfosfori
05.02.19861.019Kokonaisfosfori
05.02.19868.0815Kokonaisfosfori
28.01.19871.0111Kokonaisfosfori
28.01.19875.0512Kokonaisfosfori
28.01.198710.01018Kokonaisfosfori
10.02.19881.0116Kokonaisfosfori
10.02.19885.0522Kokonaisfosfori
10.02.19889.0924Kokonaisfosfori
25.07.19881.0124Kokonaisfosfori
25.07.19886.0627Kokonaisfosfori
25.07.198812.01242Kokonaisfosfori
18.01.19891.0111Kokonaisfosfori
18.01.19896.0622Kokonaisfosfori
18.01.198912.01242Kokonaisfosfori
16.10.19891.0114Kokonaisfosfori
16.10.19896.0617Kokonaisfosfori
16.10.198911.01121Kokonaisfosfori
12.07.19900.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
11.09.19901.0124Kokonaisfosfori
11.09.199010.01022Kokonaisfosfori
26.11.19901.0112Kokonaisfosfori
26.11.19907.0714Kokonaisfosfori
26.11.199012.01215Kokonaisfosfori
26.11.19901.0112Kokonaisfosfori
26.11.19907.0714Kokonaisfosfori
26.11.199012.01215Kokonaisfosfori
13.01.19911.019Kokonaisfosfori
13.01.19916.0611Kokonaisfosfori
13.01.199112.01219Kokonaisfosfori
11.02.19911.0110Kokonaisfosfori
11.02.19916.0611Kokonaisfosfori
11.02.199110.81010Kokonaisfosfori
14.03.19911.0110Kokonaisfosfori
14.03.19916.0611Kokonaisfosfori
14.03.199111.01120Kokonaisfosfori
18.04.19911.0112Kokonaisfosfori
18.04.19916.0615Kokonaisfosfori
18.04.199111.01146Kokonaisfosfori
21.05.19911.0112Kokonaisfosfori
21.05.19916.0614Kokonaisfosfori
21.05.199111.01115Kokonaisfosfori
03.06.19911.0112Kokonaisfosfori
03.06.19916.0612Kokonaisfosfori
03.06.199111.01115Kokonaisfosfori
03.06.199112.01218Kokonaisfosfori
18.06.19911.0114Kokonaisfosfori
18.06.19916.0618Kokonaisfosfori
18.06.199111.01120Kokonaisfosfori
03.07.19911.0113Kokonaisfosfori
03.07.19916.0616Kokonaisfosfori
03.07.199111.01121Kokonaisfosfori
17.07.19911.0117Kokonaisfosfori
17.07.19916.0617Kokonaisfosfori
17.07.199111.51128Kokonaisfosfori
01.08.19911.0118Kokonaisfosfori
01.08.19916.0616Kokonaisfosfori
01.08.199111.01121Kokonaisfosfori
22.08.19911.0115Kokonaisfosfori
22.08.19916.0615Kokonaisfosfori
22.08.199112.01216Kokonaisfosfori
10.09.19911.0119Kokonaisfosfori
10.09.19916.0618Kokonaisfosfori
10.09.199111.01119Kokonaisfosfori
23.09.19911.0123Kokonaisfosfori
23.09.19916.0616Kokonaisfosfori
23.09.199111.01120Kokonaisfosfori
16.10.19911.0116Kokonaisfosfori
16.10.19916.0615Kokonaisfosfori
16.10.199112.01218Kokonaisfosfori
28.01.19921.019Kokonaisfosfori
28.01.19926.0616Kokonaisfosfori
28.01.199211.51138Kokonaisfosfori
10.03.19921.018Kokonaisfosfori
10.03.19926.0614Kokonaisfosfori
10.03.199211.51161Kokonaisfosfori
24.06.19921.0117Kokonaisfosfori
24.06.19926.0617Kokonaisfosfori
24.06.199211.01117Kokonaisfosfori
02.02.19931.0110Kokonaisfosfori
02.02.199311.01137Kokonaisfosfori
31.05.19931.0116.9Kokonaisfosfori
31.05.19936.0616.1Kokonaisfosfori
31.05.199311.01115.7Kokonaisfosfori
29.06.19931.0116.4Kokonaisfosfori
29.06.19935.0517.4Kokonaisfosfori
29.06.19938.6817.1Kokonaisfosfori
02.08.19931.0120Kokonaisfosfori
02.08.19935.0522Kokonaisfosfori
02.08.199311.01124Kokonaisfosfori
30.03.19941.0115Kokonaisfosfori
30.03.19946.0620Kokonaisfosfori
30.03.199411.01163Kokonaisfosfori
08.11.19941.0116Kokonaisfosfori
08.11.19948.6816Kokonaisfosfori
26.01.19951.0112Kokonaisfosfori
26.01.199510.01034Kokonaisfosfori
29.03.19951.019Kokonaisfosfori
29.03.19956.0616Kokonaisfosfori
29.03.199511.01190Kokonaisfosfori
13.06.19951.0121Kokonaisfosfori
13.06.19956.0626Kokonaisfosfori
13.06.199511.01123Kokonaisfosfori
27.07.19951.0117Kokonaisfosfori
27.07.19955.0515Kokonaisfosfori
27.07.19959.0919Kokonaisfosfori
07.02.19961.019Kokonaisfosfori
07.02.19965.0513Kokonaisfosfori
07.02.199610.51088Kokonaisfosfori
03.06.19961.0118Kokonaisfosfori
03.06.19966.0615Kokonaisfosfori
03.06.199611.01118Kokonaisfosfori
29.01.19971.0111Kokonaisfosfori
29.01.19976.0613Kokonaisfosfori
29.01.199711.51120Kokonaisfosfori
09.09.19971.0117Kokonaisfosfori
09.09.19976.0616Kokonaisfosfori
09.09.199711.01113Kokonaisfosfori
06.07.19991.0115Kokonaisfosfori
06.07.19995.0517Kokonaisfosfori
06.07.19998.6821Kokonaisfosfori
10.07.20001.0115Kokonaisfosfori
10.07.20006.6620Kokonaisfosfori
10.07.200010.31028Kokonaisfosfori
08.03.20011.019Kokonaisfosfori
08.03.20015.3516Kokonaisfosfori
08.03.20019.6930Kokonaisfosfori
26.06.20011.0117Kokonaisfosfori
26.06.20015.8521Kokonaisfosfori
26.06.200110.51023Kokonaisfosfori
25.02.20021.019Kokonaisfosfori
25.02.20025.7510Kokonaisfosfori
25.02.200210.51029Kokonaisfosfori
04.04.20021.018Kokonaisfosfori
04.04.20025.359Kokonaisfosfori
04.04.20029.6924Kokonaisfosfori
23.07.20021.0116Kokonaisfosfori
23.07.20026.5616Kokonaisfosfori
23.07.200211.51116Kokonaisfosfori
08.01.20031.019Kokonaisfosfori
08.01.20036.0611Kokonaisfosfori
08.01.200311.01117Kokonaisfosfori
03.03.20031.0111Kokonaisfosfori
03.03.20035.9514Kokonaisfosfori
03.03.200310.81028Kokonaisfosfori
10.04.20031.0115Kokonaisfosfori
10.04.20035.3515Kokonaisfosfori
10.04.20039.6929Kokonaisfosfori
26.05.20031.0116Kokonaisfosfori
26.05.20036.3614Kokonaisfosfori
26.05.200310.61020Kokonaisfosfori
22.07.20031.0111Kokonaisfosfori
22.07.20036.0617Kokonaisfosfori
22.07.200311.01123Kokonaisfosfori
13.10.20031.0112Kokonaisfosfori
13.10.20036.0615Kokonaisfosfori
13.10.200311.01112Kokonaisfosfori
13.01.20041.019Kokonaisfosfori
13.01.20046.2615Kokonaisfosfori
13.01.200411.31122Kokonaisfosfori
04.03.20041.019Kokonaisfosfori
04.03.20046.0615Kokonaisfosfori
04.03.200411.01126Kokonaisfosfori
13.04.20041.0111Kokonaisfosfori
13.04.20046.0613Kokonaisfosfori
13.04.200410.81034Kokonaisfosfori
20.07.20041.0117Kokonaisfosfori
20.07.20045.6515Kokonaisfosfori
20.07.200410.31022Kokonaisfosfori
21.10.20041.0114Kokonaisfosfori
21.10.20046.5614Kokonaisfosfori
21.10.200412.01214Kokonaisfosfori
29.11.20041.0112Kokonaisfosfori
29.11.20046.1612Kokonaisfosfori
29.11.200411.31126Kokonaisfosfori
17.01.20051.0110Kokonaisfosfori
17.01.20055.0513Kokonaisfosfori
17.01.200512.01232Kokonaisfosfori
02.03.20051.0110Kokonaisfosfori
02.03.20056.2619Kokonaisfosfori
02.03.200511.51168Kokonaisfosfori
14.03.20051.0110Kokonaisfosfori
14.03.20056.0618Kokonaisfosfori
14.03.200510.51037Kokonaisfosfori
27.07.20051.0117Kokonaisfosfori
27.07.20055.3524Kokonaisfosfori
27.07.20059.6937Kokonaisfosfori
19.10.20051.0116Kokonaisfosfori
19.10.20056.0617Kokonaisfosfori
19.10.200511.01122Kokonaisfosfori
09.11.20051.0112Kokonaisfosfori
09.11.20056.0612Kokonaisfosfori
09.11.200511.01113Kokonaisfosfori
02.02.20061.017Kokonaisfosfori
02.02.20065.059Kokonaisfosfori
02.02.200611.01112Kokonaisfosfori
27.02.20061.017Kokonaisfosfori
27.02.20065.059Kokonaisfosfori
27.02.200611.01115Kokonaisfosfori
13.03.20061.018Kokonaisfosfori
13.03.20066.3611Kokonaisfosfori
13.03.200611.71118Kokonaisfosfori
26.07.20061.0115Kokonaisfosfori
26.07.20065.0515Kokonaisfosfori
26.07.20069.6917Kokonaisfosfori
19.10.20061.0115Kokonaisfosfori
19.10.20066.0615Kokonaisfosfori
19.10.200611.01114Kokonaisfosfori
16.01.20071.019Kokonaisfosfori
16.01.200710.51020Kokonaisfosfori
16.01.20075.0511Kokonaisfosfori
14.02.20071.019Kokonaisfosfori
14.02.20076.5614Kokonaisfosfori
14.02.200712.01226Kokonaisfosfori
14.03.20071.018Kokonaisfosfori
14.03.20075.7512Kokonaisfosfori
14.03.200710.51023Kokonaisfosfori
10.05.20071.0113Kokonaisfosfori
10.05.20076.0613Kokonaisfosfori
10.05.200711.01114Kokonaisfosfori
23.07.20071.0112Kokonaisfosfori
23.07.20076.0614Kokonaisfosfori
23.07.200711.01115Kokonaisfosfori
04.10.20071.0111Kokonaisfosfori
04.10.20075.5512Kokonaisfosfori
04.10.200710.01014Kokonaisfosfori
15.01.20081.018Kokonaisfosfori
15.01.20085.0511Kokonaisfosfori
15.01.200812.01244Kokonaisfosfori
11.02.20081.018Kokonaisfosfori
11.02.20085.0514Kokonaisfosfori
11.02.200810.01025Kokonaisfosfori
26.03.20081.018Kokonaisfosfori
26.03.20086.5618Kokonaisfosfori
26.03.200812.012130Kokonaisfosfori
22.07.20081.0113Kokonaisfosfori
22.07.20086.0613Kokonaisfosfori
22.07.200811.01122Kokonaisfosfori
20.10.20081.0115Kokonaisfosfori
20.10.20085.0513Kokonaisfosfori
20.10.200810.01014Kokonaisfosfori
07.01.20091.0110Kokonaisfosfori
07.01.20096.0617Kokonaisfosfori
07.01.200911.01122Kokonaisfosfori
11.03.20091.018Kokonaisfosfori
11.03.20095.0513Kokonaisfosfori
11.03.200910.01019Kokonaisfosfori
11.06.20091.0114Kokonaisfosfori
11.06.20095.0518Kokonaisfosfori
11.06.20099.6919Kokonaisfosfori
23.07.20091.0114Kokonaisfosfori
23.07.20095.5514Kokonaisfosfori
23.07.200911.01118Kokonaisfosfori
20.01.20101.0112Kokonaisfosfori
20.01.20106.0615Kokonaisfosfori
20.01.201011.01124Kokonaisfosfori
11.03.20101.019Kokonaisfosfori
11.03.20105.0511Kokonaisfosfori
11.03.201010.41042Kokonaisfosfori
09.06.20101.0121Kokonaisfosfori
09.06.20106.0613Kokonaisfosfori
09.06.201011.01121Kokonaisfosfori
05.07.20101.0118Kokonaisfosfori
05.07.20106.0618Kokonaisfosfori
05.07.201011.01125Kokonaisfosfori
18.08.20101.0117Kokonaisfosfori
18.08.20106.0616Kokonaisfosfori
18.08.201011.01162Kokonaisfosfori
27.01.20111.019Kokonaisfosfori
27.01.20116.0614Kokonaisfosfori
27.01.201110.51021Kokonaisfosfori
17.03.20111.0110Kokonaisfosfori
17.03.20115.0512Kokonaisfosfori
17.03.20119.6925Kokonaisfosfori
19.05.20111.0114Kokonaisfosfori
19.05.20116.0613Kokonaisfosfori
19.05.201111.31113Kokonaisfosfori
19.07.20111.0116Kokonaisfosfori
19.07.20116.0620Kokonaisfosfori
19.07.201111.01126Kokonaisfosfori
19.09.20111.0117Kokonaisfosfori
19.09.20115.0515Kokonaisfosfori
19.09.20119.6916Kokonaisfosfori
17.01.20121.0112Kokonaisfosfori
17.01.20126.0618Kokonaisfosfori
17.01.201211.01132Kokonaisfosfori
14.03.20121.018Kokonaisfosfori
14.03.20126.5616Kokonaisfosfori
14.03.201212.01225Kokonaisfosfori
14.05.20121.0112Kokonaisfosfori
14.05.20126.5612Kokonaisfosfori
14.05.201212.01212Kokonaisfosfori
06.08.20121.0120Kokonaisfosfori
06.08.20126.5617Kokonaisfosfori
06.08.201212.01214Kokonaisfosfori
07.01.20131.0110Kokonaisfosfori
07.01.20136.0622Kokonaisfosfori
07.01.201311.01130Kokonaisfosfori
26.03.20131.019Kokonaisfosfori
26.03.20136.0616Kokonaisfosfori
26.03.201311.01140Kokonaisfosfori
16.05.20131.0115Kokonaisfosfori
16.05.20136.0614Kokonaisfosfori
16.05.201311.01117Kokonaisfosfori
05.08.20131.0114Kokonaisfosfori
05.08.20136.0630Kokonaisfosfori
05.08.201311.01135Kokonaisfosfori
29.03.20161.018.1Kokonaisfosfori
29.03.20166.0615Kokonaisfosfori
29.03.201611.01133Kokonaisfosfori
29.06.20161.0114Kokonaisfosfori
29.06.20166.0616Kokonaisfosfori
29.06.201611.01119Kokonaisfosfori
30.08.20161.0116Kokonaisfosfori
30.08.20166.0619Kokonaisfosfori
30.08.201611.01120Kokonaisfosfori
24.10.20166.0613Kokonaisfosfori
15.04.20191.0111Kokonaisfosfori
15.04.20196.0611Kokonaisfosfori
15.04.201910.31017Kokonaisfosfori
23.07.201911.51124Kokonaisfosfori
23.07.20191.0114Kokonaisfosfori
12.08.20201.0118Kokonaisfosfori
12.08.202011.01120Kokonaisfosfori
06.09.20211.0119Kokonaisfosfori
06.09.202111.41126Kokonaisfosfori
09.03.20221.0111Kokonaisfosfori
09.03.20226.0614Kokonaisfosfori
09.03.202211.711150Kokonaisfosfori
21.07.20221.0118Kokonaisfosfori
21.07.202211.01133Kokonaisfosfori
17.08.20221.0121Kokonaisfosfori
17.08.20226.0621Kokonaisfosfori
17.08.202211.21132Kokonaisfosfori
17.10.20226.0623Kokonaisfosfori
01.08.20231.0122Kokonaisfosfori
01.08.20236.0627Kokonaisfosfori
01.08.202311.01130Kokonaisfosfori