Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 53 km2
Syvyys: 74 m
Keskisyvyys: 9,16 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1239 km2
Kunta: Liperi
Havaintopaikka: Heposelkä 15

Onkisalmi erottaa Heposelän Orivedestä. Tyydyttävässä ekologisessa tilassa olevaa Heposelkää kuormittaa kaivosteollisuus, maatalouden kuormitus sekä sisäinen kuormitus.

Hydrologia

Heposelkää ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Heposelkä on lievästi rehevä ja lievästi humuspitoinen järvi. Heposelän ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Kaivosteollisuus ja maatalous ovat merkittäviä Heposelän tilaan vaikuttavia tekijöitä.  Lisäksi järven tilaan vaikuttaa tilaan vaikuttaa elohopean kaukokulkeuma ja ajoittainen alusveden voimakas happivaje, joka aiheuttaa sisäistä kuormitusta.

Maatalouden aiheuttama fosforikuormitus on Heposelällä merkittävää luonnonhuuhtoumaan verrattuna.  Jopa 70 % Heposelkään tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta ja pelkästään peltoviljelyn osuus fosforikuormituksesta on yli puolet.

Arvio Heposelkään vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Heposelkä 15

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Heposelkä 15

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 35 m (haetaan 30 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
14.03.19651.0110Kokonaisfosfori
14.03.19655.0510Kokonaisfosfori
14.03.196515.01510Kokonaisfosfori
14.03.196533.03310Kokonaisfosfori
27.03.19661.0110Kokonaisfosfori
27.03.19665.0510Kokonaisfosfori
27.03.196615.01510Kokonaisfosfori
27.03.196634.03410Kokonaisfosfori
27.03.19671.0110Kokonaisfosfori
27.03.19675.0510Kokonaisfosfori
27.03.196715.01510Kokonaisfosfori
27.03.196733.03310Kokonaisfosfori
16.04.19681.0110Kokonaisfosfori
16.04.19685.0510Kokonaisfosfori
16.04.196815.01510Kokonaisfosfori
16.04.196833.03310Kokonaisfosfori
19.03.19691.0110Kokonaisfosfori
19.03.19695.0510Kokonaisfosfori
19.03.196915.01510Kokonaisfosfori
19.03.196934.03410Kokonaisfosfori
09.03.19701.016Kokonaisfosfori
09.03.19705.055Kokonaisfosfori
09.03.197020.02049Kokonaisfosfori
09.03.197032.0327Kokonaisfosfori
22.03.19711.016Kokonaisfosfori
22.03.19715.057Kokonaisfosfori
22.03.197115.0156Kokonaisfosfori
22.03.197133.03311Kokonaisfosfori
16.08.19711.0110Kokonaisfosfori
16.08.197134.03428Kokonaisfosfori
21.03.197215.0155Kokonaisfosfori
21.03.197233.03334Kokonaisfosfori
21.03.19721.014Kokonaisfosfori
21.03.19725.054Kokonaisfosfori
15.08.19721.0113Kokonaisfosfori
15.08.197220.02010Kokonaisfosfori
15.08.197234.03411Kokonaisfosfori
21.03.19731.018Kokonaisfosfori
21.03.19735.056Kokonaisfosfori
21.03.197315.0157Kokonaisfosfori
21.03.197333.03311Kokonaisfosfori
22.08.19731.0130Kokonaisfosfori
22.08.197313.01330Kokonaisfosfori
22.08.197326.02630Kokonaisfosfori
03.09.19731.019Kokonaisfosfori
03.09.19735.058Kokonaisfosfori
03.09.197315.0158Kokonaisfosfori
03.09.197332.03210Kokonaisfosfori
24.03.19741.017Kokonaisfosfori
24.03.19745.055Kokonaisfosfori
24.03.197415.0158Kokonaisfosfori
24.03.197433.03313Kokonaisfosfori
21.07.19741.017Kokonaisfosfori
21.07.197433.03312Kokonaisfosfori
20.08.19741.018Kokonaisfosfori
20.08.19745.057Kokonaisfosfori
20.08.197415.0157Kokonaisfosfori
20.08.197434.0347Kokonaisfosfori
25.08.19741.0112Kokonaisfosfori
25.08.197414.01426Kokonaisfosfori
25.08.197429.02916Kokonaisfosfori
18.03.19751.0111Kokonaisfosfori
18.03.19755.0510Kokonaisfosfori
18.03.197515.01512Kokonaisfosfori
18.03.197534.03421Kokonaisfosfori
17.08.19751.0111Kokonaisfosfori
17.08.19755.0511Kokonaisfosfori
17.08.197515.0158Kokonaisfosfori
17.08.197534.03413Kokonaisfosfori
25.08.19751.015Kokonaisfosfori
25.08.19755.057Kokonaisfosfori
25.08.197515.0156Kokonaisfosfori
25.08.197529.0297Kokonaisfosfori
25.08.197530.0307Kokonaisfosfori
07.01.19761.018Kokonaisfosfori
07.01.19765.058Kokonaisfosfori
07.01.197617.0179Kokonaisfosfori
07.01.197634.03419Kokonaisfosfori
08.03.19761.0112Kokonaisfosfori
08.03.197614.01412Kokonaisfosfori
22.03.19761.019Kokonaisfosfori
22.03.19765.059Kokonaisfosfori
22.03.197620.02012Kokonaisfosfori
22.03.197634.03414Kokonaisfosfori
09.08.19761.017Kokonaisfosfori
09.08.197613.0136Kokonaisfosfori
09.08.197624.0246Kokonaisfosfori
15.08.19761.0127Kokonaisfosfori
15.08.197627.02721Kokonaisfosfori
16.08.19761.0110Kokonaisfosfori
16.08.19765.0511Kokonaisfosfori
16.08.197615.0159Kokonaisfosfori
16.08.197633.03317Kokonaisfosfori
14.03.19771.0117Kokonaisfosfori
14.03.19775.057Kokonaisfosfori
14.03.197720.0208Kokonaisfosfori
14.03.197734.03412Kokonaisfosfori
27.03.19771.0116Kokonaisfosfori
27.03.197728.02832Kokonaisfosfori
17.05.19771.0112Kokonaisfosfori
17.05.19779.0912Kokonaisfosfori
17.05.197719.01982Kokonaisfosfori
21.08.19771.0 - 6.0118Kokonaisfosfori
21.08.197733.03319Kokonaisfosfori
30.08.19771.018Kokonaisfosfori
30.08.197715.01510Kokonaisfosfori
30.08.197731.0318Kokonaisfosfori
15.03.19781.0110Kokonaisfosfori
15.03.19785.0510Kokonaisfosfori
15.03.197820.0209Kokonaisfosfori
15.03.197834.03417Kokonaisfosfori
11.04.19781.0110Kokonaisfosfori
11.04.19785.0510Kokonaisfosfori
11.04.197810.01010Kokonaisfosfori
11.04.197820.02012Kokonaisfosfori
11.04.197830.53018Kokonaisfosfori
24.07.19781.0115Kokonaisfosfori
24.07.197834.03416Kokonaisfosfori
28.08.19781.0119Kokonaisfosfori
28.08.19785.0520Kokonaisfosfori
28.08.197810.01038Kokonaisfosfori
28.08.197832.03227Kokonaisfosfori
15.03.19791.015Kokonaisfosfori
15.03.19795.053Kokonaisfosfori
15.03.197917.0178Kokonaisfosfori
15.03.197933.03310Kokonaisfosfori
19.03.19791.0113Kokonaisfosfori
19.03.197910.01012Kokonaisfosfori
19.03.197929.02920Kokonaisfosfori
26.07.19791.0110Kokonaisfosfori
26.07.197933.03312Kokonaisfosfori
26.08.19791.0114Kokonaisfosfori
26.08.19795.0510Kokonaisfosfori
26.08.197910.01010Kokonaisfosfori
26.08.197920.02013Kokonaisfosfori
26.08.197930.03030Kokonaisfosfori
27.08.19791.0110Kokonaisfosfori
27.08.197933.03330Kokonaisfosfori
17.03.19801.018Kokonaisfosfori
17.03.19805.057Kokonaisfosfori
17.03.198015.0158Kokonaisfosfori
17.03.198034.03418Kokonaisfosfori
23.03.19801.0110Kokonaisfosfori
23.03.19805.0510Kokonaisfosfori
23.03.198010.01010Kokonaisfosfori
23.03.198020.02010Kokonaisfosfori
23.03.198029.02933Kokonaisfosfori
20.04.19801.0111Kokonaisfosfori
20.04.19806.5611Kokonaisfosfori
20.04.198012.0129Kokonaisfosfori
17.08.19801.0112Kokonaisfosfori
17.08.198035.03510Kokonaisfosfori
21.08.19801.018Kokonaisfosfori
21.08.19805.057Kokonaisfosfori
21.08.198020.0206Kokonaisfosfori
21.08.198034.03410Kokonaisfosfori
01.09.19801.018Kokonaisfosfori
01.09.19805.0510Kokonaisfosfori
01.09.198010.0109Kokonaisfosfori
01.09.198020.02011Kokonaisfosfori
01.09.198030.03011Kokonaisfosfori
16.03.19811.017Kokonaisfosfori
16.03.19815.057Kokonaisfosfori
16.03.198115.0159Kokonaisfosfori
16.03.198133.53336Kokonaisfosfori
29.03.19811.0110Kokonaisfosfori
29.03.19815.0510Kokonaisfosfori
29.03.198110.01010Kokonaisfosfori
29.03.198120.02010Kokonaisfosfori
29.03.198133.03348Kokonaisfosfori
29.03.19811.019Kokonaisfosfori
29.03.19819.0913Kokonaisfosfori
29.03.198118.0189Kokonaisfosfori
20.08.19811.0111Kokonaisfosfori
20.08.19815.0510Kokonaisfosfori
20.08.198120.0209Kokonaisfosfori
20.08.198133.03318Kokonaisfosfori
30.08.19811.0155Kokonaisfosfori
30.08.19815.0518Kokonaisfosfori
30.08.198110.01010Kokonaisfosfori
30.08.198120.02034Kokonaisfosfori
30.08.198132.03220Kokonaisfosfori
15.03.19821.019Kokonaisfosfori
15.03.19825.0510Kokonaisfosfori
15.03.198220.02012Kokonaisfosfori
15.03.198234.03414Kokonaisfosfori
29.03.19821.0110Kokonaisfosfori
29.03.19825.0516Kokonaisfosfori
29.03.198210.01015Kokonaisfosfori
29.03.198220.02013Kokonaisfosfori
29.03.198229.02916Kokonaisfosfori
24.08.19820.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
24.08.19821.0111Kokonaisfosfori
24.08.19825.0514Kokonaisfosfori
24.08.198220.02011Kokonaisfosfori
24.08.198235.03515Kokonaisfosfori
30.08.19821.0110Kokonaisfosfori
30.08.19825.0510Kokonaisfosfori
30.08.198210.01010Kokonaisfosfori
30.08.198220.02010Kokonaisfosfori
30.08.198233.03395Kokonaisfosfori
14.03.19831.0111Kokonaisfosfori
14.03.19835.059Kokonaisfosfori
14.03.198315.01512Kokonaisfosfori
14.03.198333.03317Kokonaisfosfori
26.03.19831.016Kokonaisfosfori
26.03.19835.055Kokonaisfosfori
26.03.198310.0106Kokonaisfosfori
26.03.198320.0206Kokonaisfosfori
26.03.198328.0286Kokonaisfosfori
17.08.19830.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
17.08.19831.0111Kokonaisfosfori
17.08.19835.0511Kokonaisfosfori
17.08.198320.02011Kokonaisfosfori
17.08.198335.03516Kokonaisfosfori
22.08.19831.017Kokonaisfosfori
22.08.19835.057Kokonaisfosfori
22.08.198310.01010Kokonaisfosfori
22.08.198320.0209Kokonaisfosfori
22.08.198331.0315.6Kokonaisfosfori
05.03.19841.014Kokonaisfosfori
05.03.19845.056Kokonaisfosfori
05.03.198410.01010Kokonaisfosfori
05.03.198420.0207Kokonaisfosfori
05.03.198429.02920Kokonaisfosfori
20.03.19841.019Kokonaisfosfori
20.03.19845.0510Kokonaisfosfori
20.03.198420.02010Kokonaisfosfori
20.03.198434.53423Kokonaisfosfori
16.08.19840.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
16.08.19841.0111Kokonaisfosfori
16.08.19845.0511Kokonaisfosfori
16.08.198415.0159Kokonaisfosfori
16.08.198434.03414Kokonaisfosfori
27.08.19841.019Kokonaisfosfori
27.08.19845.059Kokonaisfosfori
27.08.198410.01011Kokonaisfosfori
27.08.198420.0209Kokonaisfosfori
27.08.198432.03221Kokonaisfosfori
17.03.19851.0110Kokonaisfosfori
17.03.19855.058Kokonaisfosfori
17.03.198510.01014Kokonaisfosfori
17.03.198520.0209Kokonaisfosfori
17.03.198535.03529Kokonaisfosfori
18.03.19851.019Kokonaisfosfori
18.03.19855.058Kokonaisfosfori
18.03.198520.02010Kokonaisfosfori
18.03.198534.03427Kokonaisfosfori
13.08.19851.0110Kokonaisfosfori
13.08.19855.0510Kokonaisfosfori
13.08.198510.0109Kokonaisfosfori
13.08.198520.02011Kokonaisfosfori
13.08.198532.03216Kokonaisfosfori
15.08.19850.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
15.08.19851.0112Kokonaisfosfori
15.08.19855.0511Kokonaisfosfori
15.08.198517.01711Kokonaisfosfori
15.08.198533.03313Kokonaisfosfori
21.01.19861.019Kokonaisfosfori
21.01.198620.0209Kokonaisfosfori
21.01.198633.03330Kokonaisfosfori
09.03.19861.018Kokonaisfosfori
09.03.19865.0510Kokonaisfosfori
09.03.198610.01028Kokonaisfosfori
09.03.198620.02010Kokonaisfosfori
09.03.198632.03221Kokonaisfosfori
20.03.19861.0110Kokonaisfosfori
20.03.19865.0511Kokonaisfosfori
20.03.198620.02011Kokonaisfosfori
20.03.198634.03450Kokonaisfosfori
19.08.19860.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
19.08.19861.0112Kokonaisfosfori
19.08.19865.0511Kokonaisfosfori
19.08.198618.01813Kokonaisfosfori
19.08.198634.03418Kokonaisfosfori
02.09.19861.0110Kokonaisfosfori
02.09.19865.058Kokonaisfosfori
02.09.198610.01010Kokonaisfosfori
02.09.198620.0207Kokonaisfosfori
02.09.198631.0318Kokonaisfosfori
18.03.19871.016Kokonaisfosfori
18.03.19875.057Kokonaisfosfori
18.03.198715.0157Kokonaisfosfori
18.03.198733.03324Kokonaisfosfori
23.06.19871.0115Kokonaisfosfori
23.06.198717.0179Kokonaisfosfori
23.06.198734.03414Kokonaisfosfori
17.08.19870.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
17.08.19871.0113Kokonaisfosfori
17.08.19875.0513Kokonaisfosfori
17.08.198720.02014Kokonaisfosfori
17.08.198734.03415Kokonaisfosfori
16.03.19881.019Kokonaisfosfori
16.03.19885.0511Kokonaisfosfori
16.03.198817.0179Kokonaisfosfori
16.03.198834.03433Kokonaisfosfori
15.08.19880.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
15.08.19881.0119Kokonaisfosfori
15.08.19885.0511Kokonaisfosfori
15.08.198815.01511Kokonaisfosfori
15.08.198833.03316Kokonaisfosfori
01.02.19891.0110Kokonaisfosfori
01.02.198917.01714Kokonaisfosfori
01.02.198933.03350Kokonaisfosfori
22.03.19891.019Kokonaisfosfori
22.03.19895.0511Kokonaisfosfori
22.03.198920.02016Kokonaisfosfori
22.03.198935.03552Kokonaisfosfori
15.06.19891.0114Kokonaisfosfori
15.06.198915.01513Kokonaisfosfori
15.06.198934.03414Kokonaisfosfori
21.08.19891.0111Kokonaisfosfori
21.08.19895.0511Kokonaisfosfori
21.08.198915.01517Kokonaisfosfori
21.08.198934.03415Kokonaisfosfori
20.03.19901.0116Kokonaisfosfori
20.03.19905.059Kokonaisfosfori
20.03.199020.02013Kokonaisfosfori
20.03.199035.03527Kokonaisfosfori
30.08.19905.0514Kokonaisfosfori
30.08.199015.01513Kokonaisfosfori
30.08.199034.03415Kokonaisfosfori
30.08.19900.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
30.08.19901.0115Kokonaisfosfori
22.10.19901.0113Kokonaisfosfori
22.10.199015.01517Kokonaisfosfori
14.03.19911.019Kokonaisfosfori
14.03.19915.059Kokonaisfosfori
14.03.199120.02012Kokonaisfosfori
14.03.199134.03436Kokonaisfosfori
26.08.19910.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
26.08.19911.0114Kokonaisfosfori
26.08.19915.0516Kokonaisfosfori
26.08.199115.01514Kokonaisfosfori
26.08.199133.03330Kokonaisfosfori
03.10.19911.0116Kokonaisfosfori
03.10.199115.01519Kokonaisfosfori
23.03.19921.0110Kokonaisfosfori
23.03.19925.0510Kokonaisfosfori
23.03.199220.02012Kokonaisfosfori
23.03.199234.03422Kokonaisfosfori
25.08.19920.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
25.08.19921.0115Kokonaisfosfori
25.08.19925.0514Kokonaisfosfori
25.08.199215.01514Kokonaisfosfori
25.08.199232.03217Kokonaisfosfori
07.10.199215.01517Kokonaisfosfori
18.03.19931.019Kokonaisfosfori
18.03.19935.0510Kokonaisfosfori
18.03.199315.01514Kokonaisfosfori
18.03.199332.03219Kokonaisfosfori
31.08.19930.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
31.08.19931.0116Kokonaisfosfori
31.08.19935.0515Kokonaisfosfori
31.08.199315.01515Kokonaisfosfori
31.08.199334.03427Kokonaisfosfori
14.10.199315.01515Kokonaisfosfori
22.03.19941.017Kokonaisfosfori
22.03.19945.058Kokonaisfosfori
22.03.199415.0159Kokonaisfosfori
22.03.199431.93121Kokonaisfosfori
17.08.19941.0116Kokonaisfosfori
17.08.19945.0517Kokonaisfosfori
17.08.199415.01520Kokonaisfosfori
17.08.199434.03430Kokonaisfosfori
13.10.19941.0116Kokonaisfosfori
13.10.199415.01517Kokonaisfosfori
13.10.199433.03318Kokonaisfosfori
22.03.19951.015Kokonaisfosfori
22.03.19955.057Kokonaisfosfori
22.03.199515.01510Kokonaisfosfori
22.03.199533.03334Kokonaisfosfori
15.08.19951.0116Kokonaisfosfori
15.08.19955.0514Kokonaisfosfori
15.08.199515.01513Kokonaisfosfori
15.08.199534.03415Kokonaisfosfori
05.10.199515.01517Kokonaisfosfori
05.10.19951.0116Kokonaisfosfori
05.10.199531.03117Kokonaisfosfori
20.02.19961.019Kokonaisfosfori
20.02.19965.059Kokonaisfosfori
20.02.199616.01614Kokonaisfosfori
20.02.199633.03381Kokonaisfosfori
18.03.19961.019Kokonaisfosfori
18.03.19965.0510Kokonaisfosfori
18.03.199615.01512Kokonaisfosfori
18.03.199631.03136Kokonaisfosfori
15.08.19961.0112Kokonaisfosfori
15.08.19965.0512Kokonaisfosfori
15.08.199615.01510Kokonaisfosfori
15.08.199631.93121Kokonaisfosfori
09.10.19961.0115Kokonaisfosfori
09.10.19965.0519Kokonaisfosfori
09.10.199615.01517Kokonaisfosfori
09.10.199631.03120Kokonaisfosfori
19.02.19971.0111Kokonaisfosfori
19.02.19975.0513Kokonaisfosfori
19.02.199716.01613Kokonaisfosfori
19.02.199731.93118Kokonaisfosfori
18.03.19971.0112Kokonaisfosfori
18.03.19975.0510Kokonaisfosfori
18.03.199715.01514Kokonaisfosfori
18.03.199733.03321Kokonaisfosfori
03.07.19971.0110Kokonaisfosfori
03.07.199734.03414Kokonaisfosfori
27.08.19971.0113Kokonaisfosfori
27.08.19975.0512Kokonaisfosfori
27.08.199715.01512Kokonaisfosfori
27.08.199731.93115Kokonaisfosfori
08.10.199716.01617Kokonaisfosfori
18.02.19981.017Kokonaisfosfori
18.02.19985.059Kokonaisfosfori
18.02.199816.01611Kokonaisfosfori
18.02.199833.03323Kokonaisfosfori
17.03.19981.018Kokonaisfosfori
17.03.19985.059Kokonaisfosfori
17.03.199817.01711Kokonaisfosfori
17.03.199831.93128Kokonaisfosfori
15.06.19981.0113Kokonaisfosfori
15.06.199831.93111Kokonaisfosfori
12.10.199818.01812Kokonaisfosfori
24.02.19991.019Kokonaisfosfori
24.02.19995.0510Kokonaisfosfori
24.02.199916.01612Kokonaisfosfori
24.02.199933.03323Kokonaisfosfori
22.03.19991.018Kokonaisfosfori
22.03.19995.0511Kokonaisfosfori
22.03.199916.51613Kokonaisfosfori
22.03.199931.93122Kokonaisfosfori
14.06.19991.0116Kokonaisfosfori
14.06.199934.03420Kokonaisfosfori
02.09.19991.0113Kokonaisfosfori
02.09.19995.0514Kokonaisfosfori
02.09.199917.01714Kokonaisfosfori
02.09.199934.03430Kokonaisfosfori
06.10.199916.01618Kokonaisfosfori
29.03.20001.019Kokonaisfosfori
29.03.20005.0511Kokonaisfosfori
29.03.200016.51614Kokonaisfosfori
29.03.200031.03127Kokonaisfosfori
21.08.20001.0114Kokonaisfosfori
21.08.20005.0513Kokonaisfosfori
21.08.200017.51711Kokonaisfosfori
21.08.200034.03433Kokonaisfosfori
16.10.20001.0114Kokonaisfosfori
16.10.20005.0516Kokonaisfosfori
16.10.200016.51614Kokonaisfosfori
16.10.200034.03415Kokonaisfosfori
27.02.20011.0111Kokonaisfosfori
27.02.20015.0511Kokonaisfosfori
27.02.200116.51613Kokonaisfosfori
27.02.200131.93127Kokonaisfosfori
22.03.20011.0111Kokonaisfosfori
22.03.20015.0512Kokonaisfosfori
22.03.200116.51616Kokonaisfosfori
22.03.200131.93128Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
23.08.20011.0113Kokonaisfosfori
23.08.20015.0511Kokonaisfosfori
23.08.200116.51610Kokonaisfosfori
23.08.200131.93112Kokonaisfosfori
02.10.200117.01715Kokonaisfosfori
27.02.20021.016Kokonaisfosfori
27.02.20025.056Kokonaisfosfori
27.02.200216.5169Kokonaisfosfori
27.02.200229.02936Kokonaisfosfori
18.03.20021.019Kokonaisfosfori
18.03.20025.057Kokonaisfosfori
18.03.200216.51611Kokonaisfosfori
18.03.200231.93132Kokonaisfosfori
22.08.20021.0115Kokonaisfosfori
22.08.20025.0512Kokonaisfosfori
22.08.200216.5169Kokonaisfosfori
22.08.200231.93124Kokonaisfosfori
15.10.20021.0115Kokonaisfosfori
15.10.200217.51717Kokonaisfosfori
15.10.200231.93115Kokonaisfosfori
10.02.20031.018Kokonaisfosfori
10.02.20035.058Kokonaisfosfori
10.02.200317.01711Kokonaisfosfori
10.02.200333.03353Kokonaisfosfori
19.03.20031.018Kokonaisfosfori
19.03.20035.0513Kokonaisfosfori
19.03.200316.71611Kokonaisfosfori
19.03.200332.53237Kokonaisfosfori
14.07.20031.0113Kokonaisfosfori
14.07.200316.51615Kokonaisfosfori
14.07.200331.93141Kokonaisfosfori
18.08.20031.0113Kokonaisfosfori
18.08.20035.0512Kokonaisfosfori
18.08.200316.51615Kokonaisfosfori
18.08.200331.93132Kokonaisfosfori
06.10.20031.0118Kokonaisfosfori
06.10.200317.01720Kokonaisfosfori
06.10.200333.03319Kokonaisfosfori
10.02.20041.0113Kokonaisfosfori
10.02.20045.0514Kokonaisfosfori
10.02.200416.51616Kokonaisfosfori
10.02.200431.93132Kokonaisfosfori
18.03.20041.0115Kokonaisfosfori
18.03.20045.0514Kokonaisfosfori
18.03.200417.01717Kokonaisfosfori
18.03.200432.53233Kokonaisfosfori
12.07.20040.0 - 2.0019Kokonaisfosfori
19.08.20041.0115Kokonaisfosfori
19.08.20045.0512Kokonaisfosfori
19.08.200417.01712Kokonaisfosfori
19.08.200433.03326Kokonaisfosfori
05.10.200416.51617Kokonaisfosfori
02.02.20051.0111Kokonaisfosfori
02.02.20055.0511Kokonaisfosfori
02.02.200517.01715Kokonaisfosfori
02.02.200532.53236Kokonaisfosfori
17.03.20051.0111Kokonaisfosfori
17.03.20055.0512Kokonaisfosfori
17.03.200516.51615Kokonaisfosfori
17.03.200531.93129Kokonaisfosfori
13.07.20051.0116Kokonaisfosfori
13.07.200516.51612Kokonaisfosfori
13.07.200531.93121Kokonaisfosfori
22.08.20051.0112Kokonaisfosfori
22.08.20055.0512Kokonaisfosfori
22.08.200517.51713Kokonaisfosfori
22.08.200534.03436Kokonaisfosfori
17.10.200516.51617Kokonaisfosfori
20.03.20061.0114Kokonaisfosfori
20.03.20065.0514Kokonaisfosfori
20.03.200616.51616Kokonaisfosfori
20.03.200631.03168Kokonaisfosfori
12.07.20061.018Kokonaisfosfori
12.07.200616.5168Kokonaisfosfori
12.07.200631.93112Kokonaisfosfori
30.08.20061.0113Kokonaisfosfori
30.08.20065.0511Kokonaisfosfori
30.08.200616.51625Kokonaisfosfori
30.08.200631.93121Kokonaisfosfori
15.03.20071.0114Kokonaisfosfori
15.03.20075.0514Kokonaisfosfori
15.03.200717.01716Kokonaisfosfori
15.03.200734.03435Kokonaisfosfori
21.08.20071.0114Kokonaisfosfori
21.08.20075.0510Kokonaisfosfori
21.08.200716.51615Kokonaisfosfori
21.08.200731.93119Kokonaisfosfori
02.10.200717.51714Kokonaisfosfori
19.03.20081.017Kokonaisfosfori
19.03.200816.51614Kokonaisfosfori
19.03.200832.53239Kokonaisfosfori
15.07.20081.0113Kokonaisfosfori
15.07.200816.51611Kokonaisfosfori
15.07.200831.93114Kokonaisfosfori
23.03.20091.0110Kokonaisfosfori
23.03.200917.51713Kokonaisfosfori
23.03.200934.03460Kokonaisfosfori
08.06.20091.0114Kokonaisfosfori
08.06.200917.01713Kokonaisfosfori
08.06.200933.03315Kokonaisfosfori
20.08.20091.0111Kokonaisfosfori
20.08.200917.01712Kokonaisfosfori
20.08.200933.03318Kokonaisfosfori
21.10.200916.01615Kokonaisfosfori
24.03.20101.018Kokonaisfosfori
24.03.201016.01612Kokonaisfosfori
24.03.201031.93155Kokonaisfosfori
14.06.20101.0113Kokonaisfosfori
14.06.201016.01610Kokonaisfosfori
14.06.201031.93111Kokonaisfosfori
25.08.20101.0110Kokonaisfosfori
25.08.201016.01611Kokonaisfosfori
25.08.201031.93118Kokonaisfosfori
14.10.201016.01614Kokonaisfosfori
16.03.20111.018Kokonaisfosfori
16.03.201116.01612Kokonaisfosfori
16.03.201131.93132Kokonaisfosfori
22.06.20111.0116Kokonaisfosfori
22.06.201116.01611Kokonaisfosfori
22.06.201131.93118Kokonaisfosfori
30.08.201131.93126Kokonaisfosfori
30.08.20111.0113Kokonaisfosfori
30.08.201116.01614Kokonaisfosfori
06.10.201116.01618Kokonaisfosfori
19.03.20121.0110Kokonaisfosfori
19.03.201216.01613Kokonaisfosfori
19.03.201231.93141Kokonaisfosfori
28.06.20121.0118Kokonaisfosfori
28.06.201216.01610Kokonaisfosfori
28.06.201231.93115Kokonaisfosfori
27.08.20121.0111Kokonaisfosfori
27.08.201217.51712Kokonaisfosfori
27.08.201234.03416Kokonaisfosfori
02.10.201216.01621Kokonaisfosfori
19.03.20131.0111Kokonaisfosfori
19.03.201316.01615Kokonaisfosfori
19.03.201331.93172Kokonaisfosfori
24.06.20131.0113Kokonaisfosfori
24.06.201316.01611Kokonaisfosfori
24.06.201331.93115Kokonaisfosfori
27.08.20131.0112Kokonaisfosfori
27.08.201316.01610Kokonaisfosfori
27.08.201331.93115Kokonaisfosfori
30.09.201316.01615Kokonaisfosfori
16.03.20161.018.3Kokonaisfosfori
16.03.201616.51612Kokonaisfosfori
16.03.201632.03222Kokonaisfosfori
30.06.20161.0118Kokonaisfosfori
30.06.201617.01712Kokonaisfosfori
30.06.201633.03320Kokonaisfosfori
17.08.20161.019.6Kokonaisfosfori
17.08.201616.01616Kokonaisfosfori
17.08.201631.03124Kokonaisfosfori
04.10.201616.01617Kokonaisfosfori
15.03.20171.019.5Kokonaisfosfori
15.03.201717.01718Kokonaisfosfori
15.03.201733.03391Kokonaisfosfori
20.07.20171.0112Kokonaisfosfori
20.07.201718.01811Kokonaisfosfori
20.07.201734.03417Kokonaisfosfori
31.08.20171.0114Kokonaisfosfori
31.08.201717.01714Kokonaisfosfori
31.08.201733.03331Kokonaisfosfori
11.10.201717.01715Kokonaisfosfori
04.04.20181.0111Kokonaisfosfori
04.04.201817.01716Kokonaisfosfori
04.04.201834.03462Kokonaisfosfori
09.07.20181.0120Kokonaisfosfori
09.07.201817.01717Kokonaisfosfori
09.07.201834.03431Kokonaisfosfori
16.08.20181.0113Kokonaisfosfori
16.08.201817.01714Kokonaisfosfori
16.08.201833.03342Kokonaisfosfori
16.10.201817.01719Kokonaisfosfori
25.03.20191.0112Kokonaisfosfori
25.03.201917.01716Kokonaisfosfori
25.03.201933.03358Kokonaisfosfori
24.07.201917.01713Kokonaisfosfori
24.07.201934.03414Kokonaisfosfori
24.07.20191.0117Kokonaisfosfori
29.08.20191.0 - 1.0116Kokonaisfosfori
29.08.201917.01715Kokonaisfosfori
29.08.201933.03334Kokonaisfosfori
14.10.201917.0 - 17.01717Kokonaisfosfori
19.03.20201.0114Kokonaisfosfori
19.03.202017.01717Kokonaisfosfori
19.03.202033.53368Kokonaisfosfori
27.07.202017.01717Kokonaisfosfori
27.07.202034.03428Kokonaisfosfori
27.07.20201.0115Kokonaisfosfori
20.08.202017.01714Kokonaisfosfori
20.08.202033.03344Kokonaisfosfori
20.08.20201.0115Kokonaisfosfori
05.10.202017.01714Kokonaisfosfori
23.03.20211.0111Kokonaisfosfori
23.03.202117.01715Kokonaisfosfori
23.03.202133.03333Kokonaisfosfori
05.08.20211.0115Kokonaisfosfori
05.08.202117.01711Kokonaisfosfori
05.08.202134.03419Kokonaisfosfori
30.08.20211.0116Kokonaisfosfori
30.08.202117.01713Kokonaisfosfori
30.08.202133.53352Kokonaisfosfori
12.10.202117.01715Kokonaisfosfori
29.03.20221.019.6Kokonaisfosfori
29.03.202217.01713Kokonaisfosfori
29.03.202233.03344Kokonaisfosfori
07.07.20221.0113Kokonaisfosfori
07.07.202217.01713Kokonaisfosfori
07.07.202234.03416Kokonaisfosfori
25.08.20221.0111Kokonaisfosfori
25.08.202217.01711Kokonaisfosfori
25.08.202233.03313Kokonaisfosfori
05.10.202217.01713Kokonaisfosfori
16.03.20231.0110Kokonaisfosfori
16.03.202317.01713Kokonaisfosfori
16.03.202332.53257Kokonaisfosfori
24.07.20231.0114Kokonaisfosfori
24.07.202317.0179.5Kokonaisfosfori
24.07.202333.03313Kokonaisfosfori
30.08.20231.0114Kokonaisfosfori
30.08.202317.0179.5Kokonaisfosfori
30.08.202317.0179.5Kokonaisfosfori
30.08.202333.03319Kokonaisfosfori
30.08.202333.03319Kokonaisfosfori