Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 177 km2
Syvyys: 74,0 m
Keskisyvyys: 23,7 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 156 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 27956 km2
Kunta: Kitee, Savonlinna
Havaintopaikka: Paasivesi 5

Vuoksen vesistöön kuuluva Paasselkä on Oriveden lounainen järviallas, joka on syntynyt meteoriittikraatteriin. Paasselkää kutsutaan myös muodoissaa Paasiselkä, Paasivesi ja Paasvesi.

Hydrologia

Paasselkää ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Paasselkä on karu humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Reilu kolmannes järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä ja soiden ojituksista. Yksi kolmannes fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Paasselkään vuodessa tulevasta fosforista

 

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Paasivesi 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Paasivesi 5

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 75 m (haetaan 70 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
10.03.19701.016Kokonaisfosfori
10.03.19705.0512Kokonaisfosfori
10.03.197010.0106Kokonaisfosfori
10.03.197020.0204Kokonaisfosfori
10.03.197030.0305Kokonaisfosfori
10.03.197040.0406Kokonaisfosfori
10.03.197050.0504Kokonaisfosfori
10.03.197060.06011Kokonaisfosfori
10.03.197070.0706Kokonaisfosfori
02.08.19701.0110Kokonaisfosfori
02.08.19705.0510Kokonaisfosfori
02.08.197035.03510Kokonaisfosfori
02.08.197070.07010Kokonaisfosfori
17.08.19711.016Kokonaisfosfori
17.08.197174.0746Kokonaisfosfori
01.04.19731.014Kokonaisfosfori
01.04.19735.054Kokonaisfosfori
01.04.197335.0354Kokonaisfosfori
01.04.197369.0696Kokonaisfosfori
30.03.19761.018Kokonaisfosfori
30.03.19765.056Kokonaisfosfori
30.03.197635.0357Kokonaisfosfori
30.03.197669.06911Kokonaisfosfori
06.06.19770.0 - 2.009Kokonaisfosfori
06.06.197769.0696Kokonaisfosfori
03.07.19770.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
03.07.197770.0709Kokonaisfosfori
02.08.19770.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
29.03.19791.017Kokonaisfosfori
29.03.197971.07112Kokonaisfosfori
27.08.19801.015Kokonaisfosfori
27.08.19805.054Kokonaisfosfori
27.08.198025.0254Kokonaisfosfori
27.08.198071.0714Kokonaisfosfori
01.09.19811.0130Kokonaisfosfori
01.09.19815.05270Kokonaisfosfori
01.09.198135.035150Kokonaisfosfori
01.09.198173.07336Kokonaisfosfori
15.06.19820.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
12.07.19820.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
02.08.19821.0116Kokonaisfosfori
18.08.19820.0 - 2.009Kokonaisfosfori
17.08.19830.0 - 2.007Kokonaisfosfori
17.08.19831.018Kokonaisfosfori
17.08.19835.058Kokonaisfosfori
17.08.198335.0356Kokonaisfosfori
17.08.198369.0697Kokonaisfosfori
20.03.19841.017Kokonaisfosfori
20.03.19845.058Kokonaisfosfori
20.03.198437.0377Kokonaisfosfori
20.03.198472.07212Kokonaisfosfori
20.03.19851.018Kokonaisfosfori
20.03.19855.056Kokonaisfosfori
20.03.198535.0356Kokonaisfosfori
20.03.198571.07111Kokonaisfosfori
23.01.19861.016Kokonaisfosfori
23.01.198659.0596Kokonaisfosfori
23.06.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
23.06.19861.018Kokonaisfosfori
23.06.19865.059Kokonaisfosfori
23.06.198635.0356Kokonaisfosfori
23.06.198671.0716Kokonaisfosfori
16.07.19860.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
16.07.19861.0111Kokonaisfosfori
16.07.19865.057Kokonaisfosfori
16.07.198635.0355Kokonaisfosfori
16.07.198670.07012Kokonaisfosfori
05.08.19860.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
05.08.19861.018Kokonaisfosfori
05.08.19865.059Kokonaisfosfori
05.08.198635.03512Kokonaisfosfori
05.08.198665.0658Kokonaisfosfori
20.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
20.08.19861.018Kokonaisfosfori
20.08.19865.058Kokonaisfosfori
20.08.198636.0366Kokonaisfosfori
20.08.198671.0717Kokonaisfosfori
09.04.19871.014Kokonaisfosfori
09.04.19875.053Kokonaisfosfori
09.04.198772.07213Kokonaisfosfori
18.08.19870.0 - 2.005Kokonaisfosfori
18.08.19871.019Kokonaisfosfori
18.08.19875.057Kokonaisfosfori
18.08.198735.0355Kokonaisfosfori
18.08.198771.0718Kokonaisfosfori
14.03.19881.0119Kokonaisfosfori
14.03.19885.057Kokonaisfosfori
14.03.198835.0356Kokonaisfosfori
14.03.198871.07113Kokonaisfosfori
16.08.19880.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
16.08.19881.018Kokonaisfosfori
16.08.19885.0510Kokonaisfosfori
16.08.198835.0356Kokonaisfosfori
16.08.198871.07110Kokonaisfosfori
16.03.19891.017Kokonaisfosfori
16.03.19895.0510Kokonaisfosfori
16.03.198935.0358Kokonaisfosfori
16.03.198969.06911Kokonaisfosfori
09.08.19891.019Kokonaisfosfori
09.08.198935.0356Kokonaisfosfori
09.08.198972.0727Kokonaisfosfori
22.03.19901.019Kokonaisfosfori
22.03.19905.057Kokonaisfosfori
22.03.199073.07315Kokonaisfosfori
22.03.199035.0358Kokonaisfosfori
20.06.19900.0 - 2.007Kokonaisfosfori
11.07.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
06.08.19900.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
23.08.19900.0 - 2.009Kokonaisfosfori
23.08.19901.018Kokonaisfosfori
23.08.19905.058Kokonaisfosfori
23.08.199035.0357Kokonaisfosfori
23.08.199071.0717Kokonaisfosfori
19.03.19911.016Kokonaisfosfori
19.03.19915.055Kokonaisfosfori
19.03.199135.0355Kokonaisfosfori
19.03.199171.07112Kokonaisfosfori
26.08.19910.0 - 2.008Kokonaisfosfori
26.08.19911.019Kokonaisfosfori
26.08.19915.057Kokonaisfosfori
26.08.199135.0356Kokonaisfosfori
26.08.199171.0718Kokonaisfosfori
02.10.19911.018Kokonaisfosfori
02.10.199135.0356Kokonaisfosfori
17.03.19921.017Kokonaisfosfori
17.03.19925.056Kokonaisfosfori
17.03.199235.0356Kokonaisfosfori
17.03.199269.06910Kokonaisfosfori
27.08.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
27.08.19921.019Kokonaisfosfori
27.08.19925.059Kokonaisfosfori
27.08.199235.0357Kokonaisfosfori
27.08.199270.0708Kokonaisfosfori
14.10.199235.0357Kokonaisfosfori
16.03.19931.016Kokonaisfosfori
16.03.19935.056Kokonaisfosfori
16.03.199335.0355Kokonaisfosfori
16.03.199371.07111Kokonaisfosfori
19.08.19930.0 - 2.007Kokonaisfosfori
19.08.19931.017Kokonaisfosfori
19.08.19935.059Kokonaisfosfori
19.08.199335.0359Kokonaisfosfori
19.08.199370.0706Kokonaisfosfori
21.10.199335.0359Kokonaisfosfori
16.03.19941.018Kokonaisfosfori
16.03.19945.057Kokonaisfosfori
16.03.199435.0357Kokonaisfosfori
16.03.199471.0719Kokonaisfosfori
29.06.19940.0 - 2.008Kokonaisfosfori
12.07.19940.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
02.08.19940.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
23.08.19940.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
23.08.19941.0110Kokonaisfosfori
23.08.19945.0512Kokonaisfosfori
23.08.199435.0359Kokonaisfosfori
23.08.199471.0718Kokonaisfosfori
11.10.199435.0358Kokonaisfosfori
21.03.19951.017Kokonaisfosfori
21.03.19955.055Kokonaisfosfori
21.03.199535.0355Kokonaisfosfori
21.03.199571.0718Kokonaisfosfori
22.08.19951.017Kokonaisfosfori
22.08.19955.058Kokonaisfosfori
22.08.199535.0356Kokonaisfosfori
22.08.199573.0737Kokonaisfosfori
03.10.199535.0356Kokonaisfosfori
18.03.19961.018Kokonaisfosfori
18.03.19965.058Kokonaisfosfori
18.03.199635.0358Kokonaisfosfori
18.03.199672.07211Kokonaisfosfori
27.08.19961.0111Kokonaisfosfori
27.08.19965.057Kokonaisfosfori
27.08.199635.0357Kokonaisfosfori
27.08.199672.0727Kokonaisfosfori
18.03.19971.014Kokonaisfosfori
18.03.19975.055Kokonaisfosfori
18.03.199735.0355Kokonaisfosfori
18.03.199771.07110Kokonaisfosfori
28.08.19971.018Kokonaisfosfori
28.08.19975.057Kokonaisfosfori
28.08.199735.0356Kokonaisfosfori
28.08.199773.0737Kokonaisfosfori
19.03.19981.018Kokonaisfosfori
19.03.19985.057Kokonaisfosfori
19.03.199835.5356Kokonaisfosfori
19.03.199870.17011Kokonaisfosfori
13.08.19981.016Kokonaisfosfori
13.08.19985.055Kokonaisfosfori
13.08.199835.0354Kokonaisfosfori
13.08.199872.0725Kokonaisfosfori
30.09.199835.0354Kokonaisfosfori
25.03.19991.016Kokonaisfosfori
25.03.19995.055Kokonaisfosfori
25.03.199935.5356Kokonaisfosfori
25.03.199970.17010Kokonaisfosfori
18.10.199935.0356Kokonaisfosfori
27.03.20001.018Kokonaisfosfori
27.03.20005.056Kokonaisfosfori
27.03.200035.0355Kokonaisfosfori
27.03.200072.07213Kokonaisfosfori
20.07.20001.017Kokonaisfosfori
23.08.20001.017Kokonaisfosfori
23.08.20005.057Kokonaisfosfori
23.08.200035.0355Kokonaisfosfori
23.08.200072.07210Kokonaisfosfori
04.10.200036.0366Kokonaisfosfori
22.03.20011.016Kokonaisfosfori
22.03.20015.056Kokonaisfosfori
22.03.200135.6355Kokonaisfosfori
22.03.200170.1709Kokonaisfosfori
17.07.20010.0 - 2.007Kokonaisfosfori
14.08.20011.016Kokonaisfosfori
14.08.20015.056Kokonaisfosfori
14.08.200137.0375Kokonaisfosfori
14.08.200173.0736Kokonaisfosfori
11.10.200136.5367Kokonaisfosfori
25.03.20021.015Kokonaisfosfori
25.03.20025.055Kokonaisfosfori
25.03.200235.6355Kokonaisfosfori
25.03.200271.07110Kokonaisfosfori
14.08.20021.018Kokonaisfosfori
14.08.20025.056Kokonaisfosfori
14.08.200237.5376Kokonaisfosfori
14.08.200274.0745Kokonaisfosfori
30.09.200235.6355Kokonaisfosfori
18.03.20031.015Kokonaisfosfori
18.03.20035.055Kokonaisfosfori
18.03.200335.6355Kokonaisfosfori
18.03.200371.07110Kokonaisfosfori
16.07.20031.018Kokonaisfosfori
16.07.200337.0377Kokonaisfosfori
16.07.200373.0736Kokonaisfosfori
19.08.20031.017Kokonaisfosfori
19.08.20035.056Kokonaisfosfori
19.08.200335.6355Kokonaisfosfori
19.08.200372.5726Kokonaisfosfori
29.09.200335.6356Kokonaisfosfori
10.02.20041.015Kokonaisfosfori
10.02.200436.2366Kokonaisfosfori
10.02.200471.5718Kokonaisfosfori
16.03.20041.018Kokonaisfosfori
16.03.20045.0510Kokonaisfosfori
16.03.200436.5367Kokonaisfosfori
16.03.200472.07210Kokonaisfosfori
08.07.20040.0 - 2.008Kokonaisfosfori
18.08.20041.016Kokonaisfosfori
18.08.20045.057Kokonaisfosfori
18.08.200436.5365Kokonaisfosfori
18.08.200472.0725Kokonaisfosfori
14.10.200436.0367Kokonaisfosfori
15.03.20051.018Kokonaisfosfori
15.03.20055.057Kokonaisfosfori
15.03.200535.5356Kokonaisfosfori
15.03.200570.0709Kokonaisfosfori
16.08.20051.018Kokonaisfosfori
16.08.20055.057Kokonaisfosfori
16.08.200536.5366Kokonaisfosfori
16.08.200572.0726Kokonaisfosfori
05.10.200537.0376Kokonaisfosfori
15.03.20061.017Kokonaisfosfori
15.03.20065.057Kokonaisfosfori
15.03.200635.6356Kokonaisfosfori
15.03.200670.1709Kokonaisfosfori
23.08.20061.018Kokonaisfosfori
23.08.20065.058Kokonaisfosfori
23.08.200637.0376Kokonaisfosfori
23.08.200673.0737Kokonaisfosfori
11.10.200636.0365Kokonaisfosfori
19.03.20071.017Kokonaisfosfori
19.03.20075.057Kokonaisfosfori
19.03.200736.5366Kokonaisfosfori
19.03.200772.0727Kokonaisfosfori
22.08.20071.015Kokonaisfosfori
22.08.20075.056Kokonaisfosfori
22.08.200737.0375Kokonaisfosfori
22.08.200773.0735Kokonaisfosfori
02.10.200737.0375Kokonaisfosfori
17.03.20081.016Kokonaisfosfori
17.03.20085.056Kokonaisfosfori
17.03.200836.0366Kokonaisfosfori
17.03.200870.5708Kokonaisfosfori
14.07.20081.018Kokonaisfosfori
14.07.200836.5366Kokonaisfosfori
14.07.200872.0727Kokonaisfosfori
20.08.20081.016Kokonaisfosfori
20.08.20085.057Kokonaisfosfori
20.08.200836.5366Kokonaisfosfori
20.08.200872.0726Kokonaisfosfori
15.10.200835.6357Kokonaisfosfori
28.03.20121.016Kokonaisfosfori
28.03.201235.0355Kokonaisfosfori
28.03.201270.0708Kokonaisfosfori
03.07.20121.019Kokonaisfosfori
03.07.201235.0356Kokonaisfosfori
03.07.201270.0707Kokonaisfosfori
13.08.20121.017Kokonaisfosfori
13.08.201237.0374Kokonaisfosfori
13.08.201273.0735Kokonaisfosfori
15.10.201235.0356Kokonaisfosfori
29.03.20181.018.2Kokonaisfosfori
29.03.201835.0356Kokonaisfosfori
29.03.201870.07012Kokonaisfosfori
16.07.20181.017.2Kokonaisfosfori
16.07.201835.03518Kokonaisfosfori
16.07.201872.0726.3Kokonaisfosfori
15.08.20181.016.2Kokonaisfosfori
15.08.201835.0356.7Kokonaisfosfori
15.08.201871.0715.9Kokonaisfosfori