Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 361 km2
Syvyys: 67 m
Keskisyvyys: 8,7 m
Järvityyppi: Suuret humusjärvet (Sh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 318 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 24 338 km2
Kunta: Joensuu, Liperi, Rääkkylä
Havaintopaikka: Pyhäselkä 9 Pyhäsaari

Pyhäselkä on suuri järviallas Saimaan altaan pohjoisosassa. Pyhäselkä saa pääosan vesistään Pielisjoesta, mikä laskee Pyhäselän koillispäähän Joensuun kaupungin kohdalla. Toinen merkittävä tulouoma on Höytiäisen kanava, mikä tuo Pyhäselälle Höytiäisen ja sen valuma-alueen vedet. Pyhäselän vedet virtaavat Oravisalon länsi- ja itäpuolelta alapuoliseen Oriveteen.

Hydrologia

Pyhäselkää ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Pyhäselkä on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi. Pyhäselän ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yhdyskuntien jätevedet ovat merkittävä Pyhäselän tilaan vaikuttava paine yhdessä hajakuormituksen; maa- ja metsätalouden, hulevesien sekä elohopean kaukokulkeuman kanssa. Lisäksi järven tilaan vaikuttaa tilaan vaikuttaa lahtialueiden kasvuston runsastuminen/umpeenkasvu.

Reilu kolmannes Pyhäselän pääaltaaseen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta ja toinen reilu kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa. Tilaan vaikuttaa lisäksi Venäjän puoleiselta valuma-alueelta tuleva huuhtouma.

Arvio Pyhäselkään vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyhäselkä 9 Pyhäsaari

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Pyhäselkä 9 Pyhäsaari

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 53 m (haetaan 48 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
11.04.19651.0110Kokonaisfosfori
11.04.19655.0510Kokonaisfosfori
11.04.196520.02020Kokonaisfosfori
11.04.196550.050100Kokonaisfosfori
11.04.19671.0110Kokonaisfosfori
11.04.19675.0510Kokonaisfosfori
11.04.196725.02570Kokonaisfosfori
11.04.196750.05020Kokonaisfosfori
22.03.19681.0110Kokonaisfosfori
22.03.19685.055Kokonaisfosfori
22.03.196825.02520Kokonaisfosfori
22.03.196852.05220Kokonaisfosfori
22.04.19691.015Kokonaisfosfori
22.04.19695.055Kokonaisfosfori
22.04.196925.02510Kokonaisfosfori
22.04.196951.05120Kokonaisfosfori
08.03.19701.018Kokonaisfosfori
08.03.19705.0511Kokonaisfosfori
08.03.197010.01010Kokonaisfosfori
08.03.197020.02010Kokonaisfosfori
08.03.197030.0309Kokonaisfosfori
08.03.197040.04015Kokonaisfosfori
08.03.197050.05020Kokonaisfosfori
20.08.19701.0110Kokonaisfosfori
20.08.19705.0510Kokonaisfosfori
20.08.197025.02510Kokonaisfosfori
20.08.197049.04910Kokonaisfosfori
11.08.19711.014Kokonaisfosfori
11.08.197148.0485Kokonaisfosfori
23.08.19721.019Kokonaisfosfori
23.08.197225.02510Kokonaisfosfori
23.08.197250.05013Kokonaisfosfori
26.06.19730.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
29.07.19730.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
26.08.19730.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
26.08.19731.0110Kokonaisfosfori
26.08.19735.0512Kokonaisfosfori
26.08.197325.02511Kokonaisfosfori
26.08.197351.05111Kokonaisfosfori
23.06.19741.0116Kokonaisfosfori
23.06.197425.02510Kokonaisfosfori
23.06.197450.0509Kokonaisfosfori
22.07.19741.0120Kokonaisfosfori
22.07.197450.05011Kokonaisfosfori
18.08.19741.0123Kokonaisfosfori
18.08.197452.05212Kokonaisfosfori
06.11.197425.02511Kokonaisfosfori
06.11.197448.04811Kokonaisfosfori
06.11.19741.0112Kokonaisfosfori
06.11.19745.0511Kokonaisfosfori
10.03.19751.0111Kokonaisfosfori
10.03.19755.0511Kokonaisfosfori
10.03.197525.02512Kokonaisfosfori
10.03.197552.05231Kokonaisfosfori
06.07.19750.0 - 4.0023Kokonaisfosfori
13.10.19751.0126Kokonaisfosfori
13.10.19755.0542Kokonaisfosfori
13.10.197526.02628Kokonaisfosfori
13.10.197551.05134Kokonaisfosfori
29.03.19761.0111Kokonaisfosfori
29.03.19765.0512Kokonaisfosfori
29.03.197626.02610Kokonaisfosfori
29.03.197651.05110Kokonaisfosfori
28.06.19761.0115Kokonaisfosfori
28.06.197650.05015Kokonaisfosfori
01.08.19761.0113Kokonaisfosfori
01.08.197648.04815Kokonaisfosfori
11.01.19771.01180Kokonaisfosfori
11.01.19775.05140Kokonaisfosfori
11.01.197726.026150Kokonaisfosfori
11.01.197751.051170Kokonaisfosfori
17.04.19771.0156Kokonaisfosfori
17.04.19775.0526Kokonaisfosfori
17.04.197725.02576Kokonaisfosfori
17.04.197750.05042Kokonaisfosfori
20.05.19771.0130Kokonaisfosfori
20.05.197748.04817Kokonaisfosfori
08.06.19770.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
08.06.197750.05014Kokonaisfosfori
06.07.19770.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
06.07.197750.05014Kokonaisfosfori
04.08.19770.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
04.08.197750.05016Kokonaisfosfori
30.08.19771.0114Kokonaisfosfori
30.08.19775.0515Kokonaisfosfori
30.08.197725.02511Kokonaisfosfori
30.08.197750.05014Kokonaisfosfori
20.10.19771.0111Kokonaisfosfori
20.10.197750.05012Kokonaisfosfori
27.02.19781.019Kokonaisfosfori
27.02.19785.0515Kokonaisfosfori
27.02.197825.02522Kokonaisfosfori
27.02.197849.049109Kokonaisfosfori
02.04.19781.0122Kokonaisfosfori
02.04.19785.0528Kokonaisfosfori
02.04.197825.02528Kokonaisfosfori
02.04.197850.05026Kokonaisfosfori
06.04.19781.0114Kokonaisfosfori
06.04.197851.05120Kokonaisfosfori
11.07.19781.0115Kokonaisfosfori
11.07.197850.05013Kokonaisfosfori
23.08.19781.0113Kokonaisfosfori
23.08.197851.05115Kokonaisfosfori
29.08.19781.0113Kokonaisfosfori
29.08.19785.0543Kokonaisfosfori
29.08.197825.02553Kokonaisfosfori
29.08.197847.04728Kokonaisfosfori
29.10.19781.0118Kokonaisfosfori
29.10.19785.0513Kokonaisfosfori
29.10.197825.02513Kokonaisfosfori
29.10.197846.04614Kokonaisfosfori
21.04.19791.0112Kokonaisfosfori
21.04.19795.0511Kokonaisfosfori
21.04.197925.02511Kokonaisfosfori
21.04.197950.05012Kokonaisfosfori
16.06.19791.0113Kokonaisfosfori
16.06.19795.0514Kokonaisfosfori
16.06.197925.02511Kokonaisfosfori
16.06.197950.05016Kokonaisfosfori
11.08.19791.0115Kokonaisfosfori
11.08.19795.0517Kokonaisfosfori
11.08.197925.02513Kokonaisfosfori
11.08.197950.05019Kokonaisfosfori
14.08.19791.0113Kokonaisfosfori
14.08.197925.02512Kokonaisfosfori
14.08.197951.05110Kokonaisfosfori
09.11.19791.0112Kokonaisfosfori
09.11.19795.0512Kokonaisfosfori
09.11.197925.02511Kokonaisfosfori
09.11.197950.0509Kokonaisfosfori
25.03.19801.019Kokonaisfosfori
25.03.19805.059Kokonaisfosfori
25.03.198025.02511Kokonaisfosfori
25.03.198050.05024Kokonaisfosfori
26.04.19801.0114Kokonaisfosfori
26.04.19805.0511Kokonaisfosfori
26.04.198025.02511Kokonaisfosfori
26.04.198050.05023Kokonaisfosfori
02.07.19801.0116Kokonaisfosfori
02.07.198050.05010Kokonaisfosfori
06.07.19801.0110Kokonaisfosfori
06.07.19805.0510Kokonaisfosfori
06.07.198025.02510Kokonaisfosfori
06.07.198050.05019Kokonaisfosfori
11.08.19801.0114Kokonaisfosfori
11.08.198051.0519Kokonaisfosfori
30.08.19801.019Kokonaisfosfori
30.08.19805.0510Kokonaisfosfori
30.08.198025.0259Kokonaisfosfori
30.08.198050.0509Kokonaisfosfori
04.11.19801.0110Kokonaisfosfori
04.11.19805.0510Kokonaisfosfori
04.11.198025.02512Kokonaisfosfori
01.04.19811.0110Kokonaisfosfori
01.04.198150.05019Kokonaisfosfori
14.04.19815.0524Kokonaisfosfori
14.04.198125.02520Kokonaisfosfori
14.04.198140.04020Kokonaisfosfori
15.06.19811.0130Kokonaisfosfori
15.06.19815.0518Kokonaisfosfori
15.06.198125.025122Kokonaisfosfori
15.06.198140.040214Kokonaisfosfori
25.06.19811.0114Kokonaisfosfori
25.06.198151.05111Kokonaisfosfori
11.08.19811.0112Kokonaisfosfori
11.08.198151.05110Kokonaisfosfori
27.08.19811.0112Kokonaisfosfori
27.08.19815.0517Kokonaisfosfori
27.08.198130.03026Kokonaisfosfori
27.08.198150.05017Kokonaisfosfori
15.11.19811.0122Kokonaisfosfori
15.11.19815.0512Kokonaisfosfori
15.11.198110.01011Kokonaisfosfori
15.11.198125.0259Kokonaisfosfori
15.11.198145.04517Kokonaisfosfori
10.03.19821.0112Kokonaisfosfori
10.03.198251.05124Kokonaisfosfori
14.03.19821.0115Kokonaisfosfori
14.03.19825.0515Kokonaisfosfori
14.03.198225.02513Kokonaisfosfori
14.03.198249.04917Kokonaisfosfori
14.06.19820.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
14.06.19821.0119Kokonaisfosfori
14.06.19825.0512Kokonaisfosfori
14.06.198225.02511Kokonaisfosfori
14.06.198249.04913Kokonaisfosfori
21.06.19821.0113Kokonaisfosfori
21.06.198251.05115Kokonaisfosfori
14.07.19820.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
20.07.19821.0116Kokonaisfosfori
20.07.198252.05212Kokonaisfosfori
04.08.19820.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
17.08.19821.017Kokonaisfosfori
17.08.19825.057Kokonaisfosfori
17.08.198225.0254Kokonaisfosfori
17.08.198249.04910Kokonaisfosfori
24.08.19820.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
26.10.19821.019Kokonaisfosfori
26.10.19825.0511Kokonaisfosfori
26.10.198225.52510Kokonaisfosfori
26.10.198250.05010Kokonaisfosfori
24.03.19831.0111Kokonaisfosfori
24.03.198326.0269Kokonaisfosfori
24.03.198351.05121Kokonaisfosfori
23.05.19831.0113Kokonaisfosfori
23.05.198351.05110Kokonaisfosfori
21.07.19831.0113Kokonaisfosfori
21.07.198352.05211Kokonaisfosfori
15.08.19831.0111Kokonaisfosfori
15.08.198352.05213Kokonaisfosfori
18.08.19831.0110Kokonaisfosfori
18.08.198327.0278Kokonaisfosfori
18.08.198352.05211Kokonaisfosfori
28.09.19831.0110Kokonaisfosfori
28.09.198348.04813Kokonaisfosfori
13.10.19831.0113Kokonaisfosfori
13.10.19835.0513Kokonaisfosfori
13.10.198325.02513Kokonaisfosfori
13.10.198345.04512Kokonaisfosfori
21.03.19841.0110Kokonaisfosfori
21.03.198424.02414Kokonaisfosfori
21.03.198447.04719Kokonaisfosfori
22.03.19841.0112Kokonaisfosfori
22.03.19845.0513Kokonaisfosfori
22.03.198425.02513Kokonaisfosfori
22.03.198451.05126Kokonaisfosfori
27.05.19841.0113Kokonaisfosfori
27.05.198450.05010Kokonaisfosfori
26.06.19841.0112Kokonaisfosfori
26.06.198450.05011Kokonaisfosfori
19.07.19841.0112Kokonaisfosfori
19.07.198447.0479Kokonaisfosfori
16.08.19841.015Kokonaisfosfori
16.08.19845.052Kokonaisfosfori
16.08.198425.0251Kokonaisfosfori
20.09.19841.0111Kokonaisfosfori
20.09.198448.04820Kokonaisfosfori
09.01.19851.0112Kokonaisfosfori
09.01.198525.02511Kokonaisfosfori
09.01.198549.04916Kokonaisfosfori
20.03.19851.0118Kokonaisfosfori
20.03.198530.03017Kokonaisfosfori
20.03.198546.04625Kokonaisfosfori
28.03.19851.0111Kokonaisfosfori
28.03.19855.0514Kokonaisfosfori
28.03.198525.02513Kokonaisfosfori
28.03.198551.05121Kokonaisfosfori
30.05.19851.0125Kokonaisfosfori
30.05.198535.03519Kokonaisfosfori
13.06.19851.0119Kokonaisfosfori
13.06.198550.05013Kokonaisfosfori
09.07.19851.0111Kokonaisfosfori
09.07.198551.05110Kokonaisfosfori
29.07.19851.0119Kokonaisfosfori
29.07.198545.04514Kokonaisfosfori
27.08.19851.0114Kokonaisfosfori
27.08.198530.03010Kokonaisfosfori
27.08.198543.04311Kokonaisfosfori
18.09.19851.0114Kokonaisfosfori
18.09.198545.04514Kokonaisfosfori
07.10.19851.0111Kokonaisfosfori
07.10.198525.02513Kokonaisfosfori
07.10.198549.04912Kokonaisfosfori
20.01.19861.0111Kokonaisfosfori
20.01.198625.02511Kokonaisfosfori
20.01.198644.04419Kokonaisfosfori
18.02.19861.0112Kokonaisfosfori
18.02.19865.0513Kokonaisfosfori
18.02.198646.04615Kokonaisfosfori
18.02.198650.05021Kokonaisfosfori
20.03.19861.0111Kokonaisfosfori
20.03.198617.0178Kokonaisfosfori
20.03.198634.03410Kokonaisfosfori
20.03.198651.05122Kokonaisfosfori
14.04.19861.0117Kokonaisfosfori
14.04.198617.01713Kokonaisfosfori
14.04.198634.03416Kokonaisfosfori
14.04.198651.05123Kokonaisfosfori
28.05.19861.0123Kokonaisfosfori
28.05.198616.01620Kokonaisfosfori
28.05.198632.03216Kokonaisfosfori
28.05.198648.04819Kokonaisfosfori
11.06.19860.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
11.06.19861.0115Kokonaisfosfori
11.06.19865.0512Kokonaisfosfori
11.06.198625.02512Kokonaisfosfori
11.06.198649.04912Kokonaisfosfori
17.06.19861.0116Kokonaisfosfori
17.06.198617.01714Kokonaisfosfori
17.06.198634.03413Kokonaisfosfori
17.06.198650.05012Kokonaisfosfori
01.07.19861.0113Kokonaisfosfori
01.07.198625.02510Kokonaisfosfori
01.07.198649.04910Kokonaisfosfori
15.07.19860.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
15.07.19861.0113Kokonaisfosfori
15.07.19865.0513Kokonaisfosfori
15.07.198625.02512Kokonaisfosfori
15.07.198651.05111Kokonaisfosfori
29.07.19861.0126Kokonaisfosfori
29.07.198617.01719Kokonaisfosfori
29.07.198634.03419Kokonaisfosfori
29.07.198649.04917Kokonaisfosfori
30.07.19861.0119Kokonaisfosfori
30.07.198625.02511Kokonaisfosfori
30.07.198651.05113Kokonaisfosfori
20.08.19861.0112Kokonaisfosfori
20.08.198617.01712Kokonaisfosfori
20.08.198635.03531Kokonaisfosfori
20.08.198650.0508Kokonaisfosfori
02.09.19860.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
02.09.19861.0113Kokonaisfosfori
02.09.19865.0514Kokonaisfosfori
02.09.198625.02513Kokonaisfosfori
02.09.198651.05113Kokonaisfosfori
22.09.19861.0111Kokonaisfosfori
22.09.198617.01723Kokonaisfosfori
22.09.198634.03411Kokonaisfosfori
22.09.198650.05027Kokonaisfosfori
19.01.19871.0114Kokonaisfosfori
19.01.198717.017201Kokonaisfosfori
19.01.198734.03419Kokonaisfosfori
19.01.198751.05128Kokonaisfosfori
09.02.19871.0110Kokonaisfosfori
09.02.198725.0259Kokonaisfosfori
09.02.198751.05120Kokonaisfosfori
16.02.19871.0110Kokonaisfosfori
16.02.198718.01813Kokonaisfosfori
16.02.198735.03510Kokonaisfosfori
16.02.198749.04921Kokonaisfosfori
10.03.19871.0112Kokonaisfosfori
10.03.198725.0258Kokonaisfosfori
10.03.198751.05122Kokonaisfosfori
17.03.19871.0115Kokonaisfosfori
17.03.198716.0169Kokonaisfosfori
17.03.198732.0329Kokonaisfosfori
17.03.198750.05012Kokonaisfosfori
13.04.19871.0114Kokonaisfosfori
13.04.198717.0179Kokonaisfosfori
13.04.198733.53311Kokonaisfosfori
13.04.198749.04920Kokonaisfosfori
26.05.19871.0115Kokonaisfosfori
26.05.198715.01515Kokonaisfosfori
26.05.198730.03014Kokonaisfosfori
26.05.198747.04711Kokonaisfosfori
01.06.19871.0127Kokonaisfosfori
01.06.198725.02515Kokonaisfosfori
01.06.198751.05112Kokonaisfosfori
15.06.19871.0116Kokonaisfosfori
15.06.198717.01711Kokonaisfosfori
15.06.198734.0349Kokonaisfosfori
15.06.198752.0529Kokonaisfosfori
29.06.19871.0114Kokonaisfosfori
29.06.198725.02510Kokonaisfosfori
29.06.198750.55010Kokonaisfosfori
22.07.19871.0112Kokonaisfosfori
22.07.198715.01514Kokonaisfosfori
22.07.198730.03012Kokonaisfosfori
22.07.198746.04613Kokonaisfosfori
11.08.19871.0113Kokonaisfosfori
11.08.198725.02513Kokonaisfosfori
11.08.198750.05012Kokonaisfosfori
18.08.19871.0115Kokonaisfosfori
18.08.198716.01618Kokonaisfosfori
18.08.198732.03214Kokonaisfosfori
18.08.198746.04616Kokonaisfosfori
22.09.19871.0112Kokonaisfosfori
22.09.198716.01613Kokonaisfosfori
22.09.198732.03214Kokonaisfosfori
22.09.198747.04714Kokonaisfosfori
01.02.19881.0112Kokonaisfosfori
01.02.198825.02512Kokonaisfosfori
01.02.198852.05237Kokonaisfosfori
22.03.19881.017Kokonaisfosfori
22.03.198824.0248Kokonaisfosfori
22.03.198850.05024Kokonaisfosfori
19.05.19881.0118Kokonaisfosfori
19.05.198848.04817Kokonaisfosfori
27.06.19881.0110Kokonaisfosfori
27.06.198825.02510Kokonaisfosfori
27.06.198851.05110Kokonaisfosfori
12.09.19881.0111Kokonaisfosfori
12.09.198825.0256Kokonaisfosfori
12.09.198851.05113Kokonaisfosfori
24.01.19891.0117Kokonaisfosfori
24.01.198925.02516Kokonaisfosfori
24.01.198950.05028Kokonaisfosfori
14.02.19891.0111Kokonaisfosfori
14.02.198925.02516Kokonaisfosfori
14.02.198951.05136Kokonaisfosfori
14.03.19891.0115Kokonaisfosfori
14.03.198925.52512Kokonaisfosfori
14.03.198950.05028Kokonaisfosfori
04.04.19891.0119Kokonaisfosfori
04.04.198925.02513Kokonaisfosfori
04.04.198950.05033Kokonaisfosfori
14.05.19891.0119Kokonaisfosfori
14.05.198951.05113Kokonaisfosfori
12.06.19891.0113Kokonaisfosfori
12.06.198925.02511Kokonaisfosfori
12.06.198952.0529Kokonaisfosfori
14.06.19891.0118Kokonaisfosfori
14.06.198926.02619Kokonaisfosfori
14.06.198951.05116Kokonaisfosfori
12.07.19891.018Kokonaisfosfori
12.07.19897.079Kokonaisfosfori
12.07.198915.01510Kokonaisfosfori
12.07.198930.03011Kokonaisfosfori
12.07.198948.04811Kokonaisfosfori
12.07.198951.05111Kokonaisfosfori
17.07.19891.017Kokonaisfosfori
17.07.19897.077Kokonaisfosfori
17.07.198915.0158Kokonaisfosfori
17.07.198930.0308Kokonaisfosfori
17.07.198948.04810Kokonaisfosfori
17.07.198950.05011Kokonaisfosfori
23.07.19891.0115Kokonaisfosfori
23.07.19897.0714Kokonaisfosfori
23.07.198915.01514Kokonaisfosfori
23.07.198930.03014Kokonaisfosfori
23.07.198947.54715Kokonaisfosfori
23.07.198950.55014Kokonaisfosfori
31.07.19891.0116Kokonaisfosfori
31.07.19897.0713Kokonaisfosfori
31.07.198915.01512Kokonaisfosfori
31.07.198930.03012Kokonaisfosfori
31.07.198948.04812Kokonaisfosfori
31.07.198951.05113Kokonaisfosfori
10.08.19891.0119Kokonaisfosfori
10.08.19897.0714Kokonaisfosfori
10.08.198915.01514Kokonaisfosfori
10.08.198930.03013Kokonaisfosfori
10.08.198948.04813Kokonaisfosfori
10.08.198951.05115Kokonaisfosfori
15.08.19891.0117Kokonaisfosfori
15.08.19897.0714Kokonaisfosfori
15.08.198915.01513Kokonaisfosfori
15.08.198930.03011Kokonaisfosfori
15.08.198947.04711Kokonaisfosfori
15.08.198950.05011Kokonaisfosfori
20.08.19891.0113Kokonaisfosfori
20.08.19897.0712Kokonaisfosfori
20.08.198915.01515Kokonaisfosfori
20.08.198930.03012Kokonaisfosfori
20.08.198948.04815Kokonaisfosfori
20.08.198951.05114Kokonaisfosfori
29.08.19891.0110Kokonaisfosfori
29.08.19897.0711Kokonaisfosfori
29.08.198915.01511Kokonaisfosfori
29.08.198930.03011Kokonaisfosfori
29.08.198948.04811Kokonaisfosfori
29.08.198951.05113Kokonaisfosfori
04.09.19891.0112Kokonaisfosfori
04.09.19897.0712Kokonaisfosfori
04.09.198915.01511Kokonaisfosfori
04.09.198930.03011Kokonaisfosfori
04.09.198948.04812Kokonaisfosfori
11.09.198930.03012Kokonaisfosfori
11.09.198948.04813Kokonaisfosfori
11.09.19891.0112Kokonaisfosfori
11.09.19897.0713Kokonaisfosfori
11.09.198915.01512Kokonaisfosfori
24.09.19891.0113Kokonaisfosfori
24.09.19897.0712Kokonaisfosfori
24.09.198915.01512Kokonaisfosfori
24.09.198930.03012Kokonaisfosfori
24.09.198948.04813Kokonaisfosfori
25.09.19891.0112Kokonaisfosfori
25.09.19897.0713Kokonaisfosfori
25.09.198915.01512Kokonaisfosfori
25.09.198930.03012Kokonaisfosfori
25.09.198948.04813Kokonaisfosfori
11.10.19891.0112Kokonaisfosfori
11.10.19897.0712Kokonaisfosfori
11.10.198915.01513Kokonaisfosfori
11.10.198930.03012Kokonaisfosfori
11.10.198948.04814Kokonaisfosfori
11.10.198951.05114Kokonaisfosfori
26.10.19891.0111Kokonaisfosfori
26.10.19897.0712Kokonaisfosfori
26.10.198915.01512Kokonaisfosfori
26.10.198930.03012Kokonaisfosfori
26.10.198949.04912Kokonaisfosfori
06.02.19901.0116Kokonaisfosfori
06.02.19907.0711Kokonaisfosfori
06.02.199015.01512Kokonaisfosfori
06.02.199030.03014Kokonaisfosfori
06.02.199047.04721Kokonaisfosfori
06.02.199050.05028Kokonaisfosfori
26.02.19901.019Kokonaisfosfori
26.02.19907.0710Kokonaisfosfori
26.02.199015.01511Kokonaisfosfori
26.02.199030.03013Kokonaisfosfori
26.02.199047.04722Kokonaisfosfori
20.03.19901.0114Kokonaisfosfori
20.03.19907.0712Kokonaisfosfori
20.03.199015.01512Kokonaisfosfori
20.03.199030.03014Kokonaisfosfori
20.03.199048.04825Kokonaisfosfori
20.03.199051.05137Kokonaisfosfori
03.04.19902.0218Kokonaisfosfori
03.04.19907.0713Kokonaisfosfori
03.04.199015.01513Kokonaisfosfori
03.04.199030.03014Kokonaisfosfori
03.04.199048.04826Kokonaisfosfori
03.04.199051.05139Kokonaisfosfori
13.05.19901.0117Kokonaisfosfori
13.05.199052.05216Kokonaisfosfori
29.05.19901.0116Kokonaisfosfori
29.05.19907.0713Kokonaisfosfori
29.05.199048.04811Kokonaisfosfori
04.06.19901.0117Kokonaisfosfori
04.06.19907.0717Kokonaisfosfori
04.06.199049.04912Kokonaisfosfori
11.06.19901.0113Kokonaisfosfori
11.06.19907.0714Kokonaisfosfori
11.06.199049.04914Kokonaisfosfori
18.06.19900.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
18.06.19901.0118Kokonaisfosfori
18.06.19907.0715Kokonaisfosfori
18.06.199049.04914Kokonaisfosfori
27.06.19901.0114Kokonaisfosfori
27.06.19907.0711Kokonaisfosfori
27.06.199047.04712Kokonaisfosfori
02.07.19901.0111Kokonaisfosfori
02.07.19907.0711Kokonaisfosfori
02.07.199015.01512Kokonaisfosfori
02.07.199030.03010Kokonaisfosfori
02.07.199048.04811Kokonaisfosfori
02.07.199051.05116Kokonaisfosfori
11.07.19907.0715Kokonaisfosfori
11.07.199015.01512Kokonaisfosfori
11.07.199030.03010Kokonaisfosfori
11.07.199049.04911Kokonaisfosfori
11.07.199051.05111Kokonaisfosfori
11.07.19901.0116Kokonaisfosfori
16.07.19901.0113Kokonaisfosfori
16.07.19907.0712Kokonaisfosfori
16.07.199015.01511Kokonaisfosfori
16.07.199030.03012Kokonaisfosfori
16.07.199048.04814Kokonaisfosfori
16.07.199051.05114Kokonaisfosfori
17.07.19901.0114Kokonaisfosfori
17.07.19907.0714Kokonaisfosfori
17.07.199015.01513Kokonaisfosfori
17.07.199030.03011Kokonaisfosfori
17.07.199048.04811Kokonaisfosfori
17.07.199052.05211Kokonaisfosfori
25.07.19901.0111Kokonaisfosfori
25.07.19907.0710Kokonaisfosfori
25.07.199015.01512Kokonaisfosfori
25.07.199030.03012Kokonaisfosfori
25.07.199051.05112Kokonaisfosfori
25.07.199048.04812Kokonaisfosfori
02.08.19900.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
02.08.19901.0112Kokonaisfosfori
02.08.19907.0710Kokonaisfosfori
02.08.199015.01510Kokonaisfosfori
02.08.199030.03011Kokonaisfosfori
02.08.199046.04612Kokonaisfosfori
02.08.199049.04912Kokonaisfosfori
08.08.19900.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
08.08.19901.0116Kokonaisfosfori
08.08.19907.0718Kokonaisfosfori
08.08.199015.01511Kokonaisfosfori
08.08.199030.03011Kokonaisfosfori
08.08.199048.04811Kokonaisfosfori
08.08.199051.05112Kokonaisfosfori
14.08.19901.0112Kokonaisfosfori
14.08.19907.0711Kokonaisfosfori
14.08.199015.01510Kokonaisfosfori
14.08.199030.03011Kokonaisfosfori
14.08.199037.53712Kokonaisfosfori
14.08.199051.55113Kokonaisfosfori
23.08.19900.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
23.08.19901.0113Kokonaisfosfori
23.08.19907.0712Kokonaisfosfori
23.08.199015.0159Kokonaisfosfori
23.08.199030.03011Kokonaisfosfori
23.08.199047.04711Kokonaisfosfori
23.08.199050.05012Kokonaisfosfori
28.08.19901.0113Kokonaisfosfori
28.08.19907.0712Kokonaisfosfori
28.08.199015.01515Kokonaisfosfori
28.08.199030.03011Kokonaisfosfori
28.08.199048.04811Kokonaisfosfori
28.08.199051.05112Kokonaisfosfori
19.09.19901.0112Kokonaisfosfori
19.09.19907.0711Kokonaisfosfori
19.09.199030.03011Kokonaisfosfori
19.09.199046.04610Kokonaisfosfori
19.09.199050.05011Kokonaisfosfori
19.09.199015.01511Kokonaisfosfori
29.10.19901.0110Kokonaisfosfori
29.10.199025.02510Kokonaisfosfori
04.02.19911.0113Kokonaisfosfori
04.02.19917.0710Kokonaisfosfori
04.02.199115.0159Kokonaisfosfori
04.02.199130.03012Kokonaisfosfori
04.02.199147.04717Kokonaisfosfori
04.02.199150.05023Kokonaisfosfori
19.03.19911.0114Kokonaisfosfori
19.03.199125.52510Kokonaisfosfori
19.03.199150.05031Kokonaisfosfori
19.05.19911.0114Kokonaisfosfori
19.05.199150.45013Kokonaisfosfori
17.07.19911.0112Kokonaisfosfori
17.07.199152.35211Kokonaisfosfori
06.08.19911.0113Kokonaisfosfori
06.08.199125.0259Kokonaisfosfori
06.08.199150.05013Kokonaisfosfori
20.08.19911.0114Kokonaisfosfori
20.08.199126.02613Kokonaisfosfori
20.08.199151.05113Kokonaisfosfori
15.09.19911.0112Kokonaisfosfori
15.09.199151.05112Kokonaisfosfori
15.10.19911.0112Kokonaisfosfori
15.10.199125.02512Kokonaisfosfori
15.10.199151.05113Kokonaisfosfori
17.02.19921.0111Kokonaisfosfori
17.02.199225.02511Kokonaisfosfori
17.02.199250.05029Kokonaisfosfori
17.03.19921.0112Kokonaisfosfori
17.03.199225.02510Kokonaisfosfori
17.03.199250.55028Kokonaisfosfori
17.05.19921.0116Kokonaisfosfori
17.05.199251.55116Kokonaisfosfori
21.07.19921.0115Kokonaisfosfori
21.07.199252.05212Kokonaisfosfori
27.08.19921.0115Kokonaisfosfori
27.08.199225.02510Kokonaisfosfori
27.08.199251.05112Kokonaisfosfori
13.09.19921.0111Kokonaisfosfori
13.09.199251.35113Kokonaisfosfori
11.03.199350.05023Kokonaisfosfori
11.03.19931.0110Kokonaisfosfori
11.03.199325.0259Kokonaisfosfori
14.03.19931.0112Kokonaisfosfori
14.03.199326.0269Kokonaisfosfori
14.03.199351.55139Kokonaisfosfori
25.05.19931.0119Kokonaisfosfori
25.05.199351.05117Kokonaisfosfori
26.07.19931.0116Kokonaisfosfori
26.07.199351.75111Kokonaisfosfori
16.08.19931.0110Kokonaisfosfori
16.08.199326.0269Kokonaisfosfori
16.08.199351.4519Kokonaisfosfori
15.12.19931.019Kokonaisfosfori
15.12.199325.0259Kokonaisfosfori
15.12.199351.05119Kokonaisfosfori
15.03.19941.0111Kokonaisfosfori
15.03.199426.02615Kokonaisfosfori
15.03.199451.05134Kokonaisfosfori
17.05.19941.0118Kokonaisfosfori
17.05.19942.0214Kokonaisfosfori
17.05.199451.05115Kokonaisfosfori
19.07.19941.0111Kokonaisfosfori
19.07.199426.0269Kokonaisfosfori
19.07.199451.05110Kokonaisfosfori
14.08.19941.019Kokonaisfosfori
14.08.199426.5269Kokonaisfosfori
14.08.199452.0529Kokonaisfosfori
14.02.19951.019Kokonaisfosfori
14.02.199525.0259Kokonaisfosfori
14.02.199548.54816Kokonaisfosfori
19.03.19951.0111Kokonaisfosfori
19.03.199525.72510Kokonaisfosfori
19.03.199550.35024Kokonaisfosfori
15.05.19951.0115Kokonaisfosfori
15.05.199551.05113Kokonaisfosfori
16.07.19951.019Kokonaisfosfori
16.07.199526.0269Kokonaisfosfori
16.07.199551.0519Kokonaisfosfori
20.08.19951.0111Kokonaisfosfori
20.08.199526.02610Kokonaisfosfori
20.08.199551.05110Kokonaisfosfori
21.08.19951.019Kokonaisfosfori
21.08.199526.0269Kokonaisfosfori
21.08.199551.0519Kokonaisfosfori
18.03.19961.018Kokonaisfosfori
18.03.199625.5259Kokonaisfosfori
18.03.199650.25030Kokonaisfosfori
20.05.19961.0110Kokonaisfosfori
20.05.199652.05213Kokonaisfosfori
17.07.19961.0113Kokonaisfosfori
17.07.199626.02612Kokonaisfosfori
17.07.199651.25111Kokonaisfosfori
18.08.19961.0111Kokonaisfosfori
18.08.199620.5209Kokonaisfosfori
18.08.199651.05110Kokonaisfosfori
16.03.19971.0113Kokonaisfosfori
16.03.199726.0269Kokonaisfosfori
16.03.199751.05132Kokonaisfosfori
20.05.19971.0113Kokonaisfosfori
20.05.199751.55112Kokonaisfosfori
07.07.19971.0111Kokonaisfosfori
07.07.199725.0258Kokonaisfosfori
07.07.199750.0509Kokonaisfosfori
21.07.19971.019Kokonaisfosfori
21.07.199726.0268Kokonaisfosfori
21.07.199751.0519Kokonaisfosfori
19.08.19971.0112Kokonaisfosfori
19.08.199725.0258Kokonaisfosfori
19.08.199751.0517Kokonaisfosfori
17.03.19981.019Kokonaisfosfori
17.03.199826.02610Kokonaisfosfori
17.03.199850.55024Kokonaisfosfori
18.05.19981.0115Kokonaisfosfori
18.05.199851.05119Kokonaisfosfori
13.08.19981.0110Kokonaisfosfori
13.08.199826.0268Kokonaisfosfori
13.08.199851.0519Kokonaisfosfori
21.09.19981.019Kokonaisfosfori
21.09.199851.0519Kokonaisfosfori
25.02.199950.15016Kokonaisfosfori
25.02.19991.019Kokonaisfosfori
15.03.19991.0110Kokonaisfosfori
15.03.199926.0269Kokonaisfosfori
15.03.199951.05118Kokonaisfosfori
01.06.19991.0113Kokonaisfosfori
01.06.199950.2508Kokonaisfosfori
14.07.19991.018Kokonaisfosfori
14.07.199926.2267Kokonaisfosfori
14.07.199951.4517Kokonaisfosfori
28.07.19991.018Kokonaisfosfori
28.07.199925.0258Kokonaisfosfori
28.07.199950.0508Kokonaisfosfori
16.08.19991.019Kokonaisfosfori
16.08.199926.0267Kokonaisfosfori
16.08.199951.0519Kokonaisfosfori
13.03.20001.0114Kokonaisfosfori
13.03.200026.02610Kokonaisfosfori
13.03.200051.05127Kokonaisfosfori
12.06.20001.0111Kokonaisfosfori
12.06.200051.35111Kokonaisfosfori
21.07.20001.0110Kokonaisfosfori
24.07.20001.0112Kokonaisfosfori
24.07.200026.4268Kokonaisfosfori
24.07.200051.2519Kokonaisfosfori
24.07.20001.0114Kokonaisfosfori
24.07.200025.5258Kokonaisfosfori
24.07.200050.0508Kokonaisfosfori
14.08.20001.0111Kokonaisfosfori
14.08.200026.0268Kokonaisfosfori
08.02.20011.019Kokonaisfosfori
08.02.200125.62510Kokonaisfosfori
08.02.200150.15024Kokonaisfosfori
12.03.20011.0111Kokonaisfosfori
12.03.200126.02611Kokonaisfosfori
12.03.200151.35132Kokonaisfosfori
28.05.20011.0112Kokonaisfosfori
28.05.200151.55112Kokonaisfosfori
04.07.20011.0112Kokonaisfosfori
04.07.200125.6258Kokonaisfosfori
04.07.200150.1509Kokonaisfosfori
16.07.20011.0112Kokonaisfosfori
16.07.200126.0269Kokonaisfosfori
16.07.200151.0519Kokonaisfosfori
13.08.20011.0110Kokonaisfosfori
13.08.200126.5269Kokonaisfosfori
13.08.200151.0518Kokonaisfosfori
19.02.20021.019Kokonaisfosfori
19.02.200225.6259Kokonaisfosfori
19.02.200250.15019Kokonaisfosfori
12.03.20021.0112Kokonaisfosfori
12.03.200226.02612Kokonaisfosfori
12.03.200251.05126Kokonaisfosfori
22.05.20021.0116Kokonaisfosfori
22.05.200226.72611Kokonaisfosfori
22.05.200252.45210Kokonaisfosfori
08.07.20021.0110Kokonaisfosfori
08.07.200225.6258Kokonaisfosfori
08.07.200250.1508Kokonaisfosfori
14.08.20021.0111Kokonaisfosfori
14.08.200215.5158Kokonaisfosfori
14.08.200251.0519Kokonaisfosfori
10.09.20021.019Kokonaisfosfori
23.09.20021.018Kokonaisfosfori
23.09.200225.8259Kokonaisfosfori
23.09.200250.7509Kokonaisfosfori
15.10.20021.0113Kokonaisfosfori
15.10.200251.051187Kokonaisfosfori
30.10.20021.0114Kokonaisfosfori
30.10.200252.05213Kokonaisfosfori
11.12.20021.019Kokonaisfosfori
11.12.200250.85022Kokonaisfosfori
09.01.20031.019Kokonaisfosfori
09.01.200325.6259Kokonaisfosfori
09.01.200350.15020Kokonaisfosfori
10.03.20031.0112Kokonaisfosfori
10.03.200326.0269Kokonaisfosfori
10.03.200351.05135Kokonaisfosfori
17.03.20031.0112Kokonaisfosfori
17.03.200326.02610Kokonaisfosfori
17.03.200351.05139Kokonaisfosfori
29.04.20031.0114Kokonaisfosfori
29.04.200324.0249Kokonaisfosfori
29.04.200348.04836Kokonaisfosfori
21.05.20031.0114Kokonaisfosfori
21.05.200325.62512Kokonaisfosfori
21.05.200350.55011Kokonaisfosfori
17.07.20031.0110Kokonaisfosfori
17.07.200325.6259Kokonaisfosfori
17.07.200352.0529Kokonaisfosfori
11.08.20031.0111Kokonaisfosfori
11.08.200326.02610Kokonaisfosfori
11.08.200351.05110Kokonaisfosfori
16.09.20031.0112Kokonaisfosfori
16.09.200326.02611Kokonaisfosfori
16.09.200351.05110Kokonaisfosfori
29.09.20031.0111Kokonaisfosfori
29.09.200325.02510Kokonaisfosfori
29.09.200349.04910Kokonaisfosfori
08.01.20041.0111Kokonaisfosfori
08.01.200425.62511Kokonaisfosfori
08.01.200450.15015Kokonaisfosfori
16.02.20041.0110Kokonaisfosfori
16.02.200425.62511Kokonaisfosfori
16.02.200451.05123Kokonaisfosfori
08.03.20041.019Kokonaisfosfori
08.03.200426.02611Kokonaisfosfori
08.03.200451.05126Kokonaisfosfori
15.03.20041.0111Kokonaisfosfori
15.03.200426.52612Kokonaisfosfori
15.03.200452.05221Kokonaisfosfori
24.05.20041.0113Kokonaisfosfori
24.05.200426.02611Kokonaisfosfori
24.05.200451.05111Kokonaisfosfori
07.07.20041.0111Kokonaisfosfori
07.07.200425.6258Kokonaisfosfori
07.07.200450.1509Kokonaisfosfori
11.08.20041.0111Kokonaisfosfori
11.08.200426.0269Kokonaisfosfori
11.08.200451.0519Kokonaisfosfori
15.09.20041.0112Kokonaisfosfori
15.09.200426.02613Kokonaisfosfori
15.09.200451.15112Kokonaisfosfori
11.10.20041.0110Kokonaisfosfori
11.10.200425.62510Kokonaisfosfori
11.10.200450.15010Kokonaisfosfori
03.01.20051.019Kokonaisfosfori
03.01.200527.0278Kokonaisfosfori
03.01.200553.05320Kokonaisfosfori
24.01.20051.0111Kokonaisfosfori
24.01.20055.0513Kokonaisfosfori
24.01.200525.62510Kokonaisfosfori
24.01.200551.05123Kokonaisfosfori
21.02.20051.0110Kokonaisfosfori
21.02.200525.62510Kokonaisfosfori
21.02.200550.15027Kokonaisfosfori
15.03.20051.0110Kokonaisfosfori
15.03.200525.82510Kokonaisfosfori
15.03.200550.55024Kokonaisfosfori
17.03.20051.019Kokonaisfosfori
17.03.200525.6259Kokonaisfosfori
17.03.200550.15022Kokonaisfosfori
30.05.20051.0116Kokonaisfosfori
30.05.200526.02612Kokonaisfosfori
30.05.200551.05112Kokonaisfosfori
25.07.20051.0110Kokonaisfosfori
25.07.200525.6258Kokonaisfosfori
25.07.200550.1508Kokonaisfosfori
01.08.20051.0113Kokonaisfosfori
01.08.200526.02614Kokonaisfosfori
01.08.200551.05111Kokonaisfosfori
19.09.20051.0110Kokonaisfosfori
19.09.200526.02610Kokonaisfosfori
19.09.200551.55110Kokonaisfosfori
17.10.20051.019Kokonaisfosfori
17.10.200525.02511Kokonaisfosfori
17.10.200549.0499Kokonaisfosfori
03.11.20051.019Kokonaisfosfori
03.11.200525.62510Kokonaisfosfori
03.11.200550.1509Kokonaisfosfori
13.03.20061.0111Kokonaisfosfori
13.03.200625.92513Kokonaisfosfori
13.03.200650.85028Kokonaisfosfori
29.05.20061.0111Kokonaisfosfori
29.05.200625.8259Kokonaisfosfori
29.05.200650.65011Kokonaisfosfori
14.08.20061.0110Kokonaisfosfori
14.08.200625.7258Kokonaisfosfori
14.08.200650.5509Kokonaisfosfori
17.08.20061.0111Kokonaisfosfori
17.08.200625.62513Kokonaisfosfori
17.08.200650.1509Kokonaisfosfori
18.09.20061.0110Kokonaisfosfori
18.09.200625.52510Kokonaisfosfori
18.09.200650.05012Kokonaisfosfori
03.10.20061.019Kokonaisfosfori
03.10.200625.02510Kokonaisfosfori
03.10.200649.04911Kokonaisfosfori
27.11.20061.019Kokonaisfosfori
27.11.200625.6258Kokonaisfosfori
27.11.200650.1508Kokonaisfosfori
24.01.20071.0110Kokonaisfosfori
24.01.200726.5269Kokonaisfosfori
24.01.200752.05220Kokonaisfosfori
19.03.20071.0110Kokonaisfosfori
19.03.200726.02611Kokonaisfosfori
19.03.200751.05134Kokonaisfosfori
07.05.20071.019Kokonaisfosfori
07.05.200726.52610Kokonaisfosfori
07.05.200752.05212Kokonaisfosfori
28.05.20071.0117Kokonaisfosfori
28.05.200726.02610Kokonaisfosfori
28.05.200751.05110Kokonaisfosfori
02.08.20071.0110Kokonaisfosfori
02.08.20075.0512Kokonaisfosfori
02.08.200726.5268Kokonaisfosfori
02.08.200752.0528Kokonaisfosfori
12.08.20071.0110Kokonaisfosfori
12.08.200726.22611Kokonaisfosfori
12.08.200751.55130Kokonaisfosfori
13.08.20071.0111Kokonaisfosfori
13.08.200726.0268Kokonaisfosfori
13.08.200750.8509Kokonaisfosfori
27.08.20071.018Kokonaisfosfori
27.08.200725.6257Kokonaisfosfori
27.08.200750.1507Kokonaisfosfori
24.09.20071.0110Kokonaisfosfori
24.09.200726.02611Kokonaisfosfori
24.09.200750.75012Kokonaisfosfori
16.10.20071.018Kokonaisfosfori
16.10.200725.6256Kokonaisfosfori
16.10.200750.1507Kokonaisfosfori
11.02.20081.019Kokonaisfosfori
11.02.200827.0278Kokonaisfosfori
11.02.200853.05322Kokonaisfosfori
12.03.20081.018Kokonaisfosfori
12.03.200825.6259Kokonaisfosfori
12.03.200850.15018Kokonaisfosfori
17.03.20081.019Kokonaisfosfori
17.03.200826.12612Kokonaisfosfori
17.03.200851.25121Kokonaisfosfori
12.05.20081.0110Kokonaisfosfori
12.05.200826.52610Kokonaisfosfori
12.05.200852.0529Kokonaisfosfori
14.07.20081.018Kokonaisfosfori
14.07.200825.6258Kokonaisfosfori
14.07.200850.1508Kokonaisfosfori
18.08.20081.018Kokonaisfosfori
18.08.200826.1267Kokonaisfosfori
18.08.200851.2518Kokonaisfosfori
23.09.20081.0110Kokonaisfosfori
23.09.200826.5269Kokonaisfosfori
23.09.200852.0529Kokonaisfosfori
02.04.20091.019Kokonaisfosfori
02.04.200926.52610Kokonaisfosfori
02.04.200952.05222Kokonaisfosfori
26.05.20091.0110Kokonaisfosfori
26.05.200926.0269Kokonaisfosfori
26.05.200951.0518Kokonaisfosfori
17.08.20091.0111Kokonaisfosfori
17.08.200925.5259Kokonaisfosfori
17.08.200950.5509Kokonaisfosfori
14.09.20091.0110Kokonaisfosfori
14.09.200925.5259Kokonaisfosfori
14.09.200951.0519Kokonaisfosfori
15.03.20101.019Kokonaisfosfori
15.03.201026.0268Kokonaisfosfori
15.03.201051.05120Kokonaisfosfori
11.11.20101.019Kokonaisfosfori
11.11.201025.0259Kokonaisfosfori
11.11.201050.5509Kokonaisfosfori
30.03.20111.0113Kokonaisfosfori
30.03.201125.02514Kokonaisfosfori
30.03.201150.05025Kokonaisfosfori
07.06.20111.0112Kokonaisfosfori
07.06.201125.0259Kokonaisfosfori
07.06.201150.05010Kokonaisfosfori
16.08.20111.0110Kokonaisfosfori
16.08.201125.0259Kokonaisfosfori
16.08.201150.0509Kokonaisfosfori
27.09.20111.0111Kokonaisfosfori
27.09.201125.02510Kokonaisfosfori
27.09.201150.05011Kokonaisfosfori
28.09.20111.0111Kokonaisfosfori
28.09.201125.02510Kokonaisfosfori
28.09.201150.05011Kokonaisfosfori
27.10.20111.019Kokonaisfosfori
27.10.201125.02510Kokonaisfosfori
27.10.201150.0509Kokonaisfosfori
16.11.20111.018Kokonaisfosfori
16.11.201125.0258Kokonaisfosfori
16.11.201150.0508Kokonaisfosfori
13.03.20121.0111Kokonaisfosfori
13.03.201225.02516Kokonaisfosfori
13.03.201250.05021Kokonaisfosfori
19.06.20121.0116Kokonaisfosfori
19.06.201225.02513Kokonaisfosfori
19.06.201250.05010Kokonaisfosfori
02.08.20121.0113Kokonaisfosfori
02.08.201225.02510Kokonaisfosfori
02.08.201250.05012Kokonaisfosfori
25.09.20121.0110Kokonaisfosfori
25.09.201225.02510Kokonaisfosfori
25.09.201251.05112Kokonaisfosfori
12.03.20131.0111Kokonaisfosfori
12.03.201325.02512Kokonaisfosfori
12.03.201350.05019Kokonaisfosfori
03.06.20131.0114Kokonaisfosfori
03.06.201325.02512Kokonaisfosfori
03.06.201350.05014Kokonaisfosfori
13.08.20131.0111Kokonaisfosfori
13.08.201325.02514Kokonaisfosfori
13.08.201350.05010Kokonaisfosfori
23.09.20131.0111Kokonaisfosfori
23.09.201325.0259Kokonaisfosfori
23.09.201350.05010Kokonaisfosfori
13.03.20141.0112Kokonaisfosfori
13.03.201425.02512Kokonaisfosfori
13.03.201451.05130Kokonaisfosfori
19.05.20141.0116Kokonaisfosfori
19.05.201425.02511Kokonaisfosfori
19.05.201450.05011Kokonaisfosfori
18.08.20141.019Kokonaisfosfori
18.08.201425.0258Kokonaisfosfori
18.08.201450.0509Kokonaisfosfori
06.10.20141.018Kokonaisfosfori
06.10.201425.0258Kokonaisfosfori
06.10.201450.05010Kokonaisfosfori
17.03.20151.017Kokonaisfosfori
17.03.201525.02510Kokonaisfosfori
17.03.201550.05021Kokonaisfosfori
25.05.20151.0113Kokonaisfosfori
25.05.201525.02510Kokonaisfosfori
25.05.201550.05010Kokonaisfosfori
10.08.20151.018Kokonaisfosfori
10.08.201525.0256Kokonaisfosfori
10.08.201550.0507Kokonaisfosfori
29.09.20151.017Kokonaisfosfori
29.09.201525.0258Kokonaisfosfori
29.09.201550.0509Kokonaisfosfori
15.03.20161.0110Kokonaisfosfori
15.03.201625.02510Kokonaisfosfori
15.03.201650.55021Kokonaisfosfori
14.06.20161.0111Kokonaisfosfori
14.06.201625.0258Kokonaisfosfori
14.06.201650.0509Kokonaisfosfori
11.08.20161.019Kokonaisfosfori
11.08.201625.0259Kokonaisfosfori
11.08.201650.0506Kokonaisfosfori
21.09.20161.019Kokonaisfosfori
21.09.201625.0259Kokonaisfosfori
21.09.201650.0509Kokonaisfosfori
14.03.20171.0117Kokonaisfosfori
14.03.201750.05023Kokonaisfosfori
06.06.201725.02510Kokonaisfosfori
02.08.20171.0112Kokonaisfosfori
02.08.201750.05011Kokonaisfosfori
02.10.201725.0259Kokonaisfosfori
06.03.20181.0110Kokonaisfosfori
06.03.201850.05025Kokonaisfosfori
07.06.20181.018Kokonaisfosfori
07.06.201850.0508Kokonaisfosfori
16.08.20181.0112Kokonaisfosfori
16.08.201850.0509Kokonaisfosfori
11.10.201825.0257Kokonaisfosfori
06.03.20191.018Kokonaisfosfori
06.03.201950.05017Kokonaisfosfori
12.06.20191.0111Kokonaisfosfori
12.06.201950.05013Kokonaisfosfori
07.08.20191.0122Kokonaisfosfori
29.08.20191.0112Kokonaisfosfori
29.08.201950.05010Kokonaisfosfori
10.10.201925.02512Kokonaisfosfori
04.03.20201.0111Kokonaisfosfori
04.03.202050.05021Kokonaisfosfori
06.05.202025.02512Kokonaisfosfori
26.08.20201.0114Kokonaisfosfori
26.08.202050.05012Kokonaisfosfori
13.10.202025.02510Kokonaisfosfori
10.03.20211.019Kokonaisfosfori
10.03.202150.05015Kokonaisfosfori
19.05.20211.0113Kokonaisfosfori
19.05.202150.05012Kokonaisfosfori
12.08.20211.0114Kokonaisfosfori
12.08.202150.05013Kokonaisfosfori
13.10.202125.02511Kokonaisfosfori
08.03.20221.017Kokonaisfosfori
08.03.202250.05014Kokonaisfosfori
30.05.20221.019Kokonaisfosfori
30.05.202250.0508Kokonaisfosfori
29.06.20221.0113Kokonaisfosfori
19.07.20221.0111Kokonaisfosfori
16.08.20221.0110Kokonaisfosfori
16.08.202250.0509Kokonaisfosfori
25.10.202225.02513Kokonaisfosfori
13.03.20231.017Kokonaisfosfori
13.03.202350.05015Kokonaisfosfori
31.05.20231.017Kokonaisfosfori
31.05.202350.0507Kokonaisfosfori