Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 135 km2, josta länsiosa 100 km2, itäosa 35 km2
Syvyys: 58 m
Keskisyvyys: 5,8 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (Svh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 790 km2
Kunta: Polvijärvi, Outokumpu, Liperi
Havaintopaikka: Viinijärvi 2

Viinijärvi sijaitsee Polvijärven, Outokummun ja Liperin kunnissa, Pohjois-Karjalan maakunnassa. Saariniemi ja pienempi etelästä työntyvä niemi jakavat Viinijärven läntiseen ja itäiseen altaaseen, joita yhdistää Käsämänsalmi. Suurimmat Viinijärveen laskevat vesistöt ovat Sukkulajoen ja Sätösjoen alueet. Viinijärven vedet laskevat Taipaleenjokea pitkin Heposelkään, joka on osa Orivettä.

Hydrologia

Orivettä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Viinijärvi on lievästi rehevä humusjärvi. Viinijärven länsiosan ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Järven länsiosaa kuormittaa kaivosvedet sekä maatalouden hajakuormitus. Lisäksi länsiosassa on todettu sisäistä kuormitusta ja kasvuston rehevöitymistä. Myös järven itäosassa maatalouden hajakuormitus on arvioitu riskitekijäksi.

Yli puolet järven länsiosaan tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, josta puolet on peräisin peltoviljelystä. Kolmannes fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa.

 

Arvio Viinijärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Viinijärvi 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Viinijärvi 2

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 30 m (haetaan 25 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
23.03.19651.0110Kokonaisfosfori
23.03.19655.0510Kokonaisfosfori
23.03.196515.01510Kokonaisfosfori
23.03.196527.02750Kokonaisfosfori
28.03.19661.0110Kokonaisfosfori
28.03.19665.0510Kokonaisfosfori
28.03.196615.01530Kokonaisfosfori
28.03.196627.02710Kokonaisfosfori
16.03.19671.0110Kokonaisfosfori
16.03.19675.0510Kokonaisfosfori
16.03.196715.01510Kokonaisfosfori
16.03.196728.02810Kokonaisfosfori
28.03.19681.0110Kokonaisfosfori
28.03.19685.0510Kokonaisfosfori
28.03.196815.01510Kokonaisfosfori
28.03.196829.02910Kokonaisfosfori
01.04.19691.0110Kokonaisfosfori
01.04.19695.0510Kokonaisfosfori
01.04.196915.01510Kokonaisfosfori
01.04.196928.02810Kokonaisfosfori
08.03.19701.016Kokonaisfosfori
08.03.19705.055Kokonaisfosfori
08.03.197015.0157Kokonaisfosfori
08.03.197028.02812Kokonaisfosfori
03.08.19701.0110Kokonaisfosfori
03.08.19705.0510Kokonaisfosfori
03.08.197015.01510Kokonaisfosfori
03.08.197028.02850Kokonaisfosfori
23.03.19711.018Kokonaisfosfori
23.03.19715.057Kokonaisfosfori
23.03.197115.01510Kokonaisfosfori
23.03.197128.02823Kokonaisfosfori
23.08.19711.013Kokonaisfosfori
23.08.197127.0277Kokonaisfosfori
22.03.19721.017Kokonaisfosfori
22.03.19725.056Kokonaisfosfori
22.03.197215.01512Kokonaisfosfori
22.03.197229.02957Kokonaisfosfori
15.08.19721.019Kokonaisfosfori
15.08.197215.0158Kokonaisfosfori
15.08.197228.0289Kokonaisfosfori
25.03.19731.014Kokonaisfosfori
25.03.19735.057Kokonaisfosfori
25.03.197315.0158Kokonaisfosfori
25.03.197328.02810Kokonaisfosfori
24.06.19730.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
24.07.19730.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
20.08.19730.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
20.08.19731.017Kokonaisfosfori
20.08.19735.0513Kokonaisfosfori
20.08.197315.0155Kokonaisfosfori
20.08.197327.02710Kokonaisfosfori
25.03.19741.016Kokonaisfosfori
25.03.19745.057Kokonaisfosfori
25.03.197415.01510Kokonaisfosfori
25.03.197427.02719Kokonaisfosfori
28.07.19741.018Kokonaisfosfori
28.07.197414.0148Kokonaisfosfori
28.07.197428.02818Kokonaisfosfori
18.08.19741.018Kokonaisfosfori
18.08.19745.056Kokonaisfosfori
18.08.197415.0156Kokonaisfosfori
18.08.197428.02811Kokonaisfosfori
23.03.19751.019Kokonaisfosfori
23.03.19755.059Kokonaisfosfori
23.03.197515.01513Kokonaisfosfori
23.03.197528.02818Kokonaisfosfori
17.08.19751.0110Kokonaisfosfori
17.08.19755.0513Kokonaisfosfori
17.08.197515.01513Kokonaisfosfori
17.08.197527.02716Kokonaisfosfori
23.03.19761.018Kokonaisfosfori
23.03.19765.058Kokonaisfosfori
23.03.197615.01511Kokonaisfosfori
23.03.197627.52740Kokonaisfosfori
16.08.19761.0111Kokonaisfosfori
16.08.19765.0511Kokonaisfosfori
16.08.197615.01510Kokonaisfosfori
16.08.197627.02712Kokonaisfosfori
17.03.19771.0110Kokonaisfosfori
17.03.19775.055Kokonaisfosfori
17.03.197715.0156Kokonaisfosfori
17.03.197727.5279Kokonaisfosfori
21.03.19781.019Kokonaisfosfori
21.03.19785.0511Kokonaisfosfori
21.03.197815.01513Kokonaisfosfori
21.03.197827.02712Kokonaisfosfori
22.03.19791.018Kokonaisfosfori
22.03.19795.0510Kokonaisfosfori
22.03.197915.0158Kokonaisfosfori
22.03.197928.52814Kokonaisfosfori
31.07.19791.0111Kokonaisfosfori
31.07.197915.01510Kokonaisfosfori
31.07.197927.02718Kokonaisfosfori
22.08.19791.0113Kokonaisfosfori
22.08.197928.52812Kokonaisfosfori
19.03.19801.016Kokonaisfosfori
19.03.19805.056Kokonaisfosfori
19.03.198015.0157Kokonaisfosfori
19.03.198028.02811Kokonaisfosfori
19.08.19801.0110Kokonaisfosfori
19.08.19805.058Kokonaisfosfori
19.08.198015.0158Kokonaisfosfori
19.08.198027.5279Kokonaisfosfori
18.03.19811.016Kokonaisfosfori
18.03.19815.056Kokonaisfosfori
18.03.198115.0158Kokonaisfosfori
18.03.198127.02712Kokonaisfosfori
19.08.19811.0112Kokonaisfosfori
19.08.19815.0512Kokonaisfosfori
19.08.198127.02717Kokonaisfosfori
16.03.19821.019Kokonaisfosfori
16.03.19825.059Kokonaisfosfori
16.03.198215.01512Kokonaisfosfori
16.03.198227.02713Kokonaisfosfori
23.08.19820.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
23.08.19821.0112Kokonaisfosfori
23.08.19825.0513Kokonaisfosfori
23.08.198215.01513Kokonaisfosfori
23.08.198228.02819Kokonaisfosfori
15.03.19831.018Kokonaisfosfori
15.03.19835.059Kokonaisfosfori
15.03.198315.01511Kokonaisfosfori
15.03.198328.02834Kokonaisfosfori
24.08.19830.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
24.08.19831.0112Kokonaisfosfori
24.08.19835.0512Kokonaisfosfori
24.08.198315.01511Kokonaisfosfori
24.08.198328.02829Kokonaisfosfori
19.03.19841.018Kokonaisfosfori
19.03.19845.058Kokonaisfosfori
19.03.198414.01410Kokonaisfosfori
19.03.198427.02722Kokonaisfosfori
22.08.19840.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
22.08.19841.0110Kokonaisfosfori
22.08.19845.0511Kokonaisfosfori
22.08.198414.01412Kokonaisfosfori
22.08.198426.02615Kokonaisfosfori
27.03.19851.019Kokonaisfosfori
27.03.19855.059Kokonaisfosfori
27.03.198513.01310Kokonaisfosfori
27.03.198526.02613Kokonaisfosfori
26.08.19850.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
26.08.19851.0112Kokonaisfosfori
26.08.19855.0511Kokonaisfosfori
26.08.198514.01411Kokonaisfosfori
26.08.198527.02719Kokonaisfosfori
28.01.19861.019Kokonaisfosfori
28.01.198614.01411Kokonaisfosfori
28.01.198627.02714Kokonaisfosfori
25.03.19861.0110Kokonaisfosfori
25.03.19865.0511Kokonaisfosfori
25.03.198615.01511Kokonaisfosfori
25.03.198627.02723Kokonaisfosfori
19.08.19860.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
19.08.19861.0110Kokonaisfosfori
19.08.19865.0512Kokonaisfosfori
19.08.198615.01514Kokonaisfosfori
19.08.198627.02719Kokonaisfosfori
17.03.19871.018Kokonaisfosfori
17.03.19875.057Kokonaisfosfori
17.03.198715.0159Kokonaisfosfori
17.03.198727.52718Kokonaisfosfori
17.08.19870.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
17.08.19871.0113Kokonaisfosfori
17.08.19875.0513Kokonaisfosfori
17.08.198714.01414Kokonaisfosfori
17.08.198727.02716Kokonaisfosfori
17.03.19881.0115Kokonaisfosfori
17.03.19885.0510Kokonaisfosfori
17.03.198814.01411Kokonaisfosfori
17.03.198827.02731Kokonaisfosfori
16.08.19880.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
16.08.19881.0113Kokonaisfosfori
16.08.19885.0510Kokonaisfosfori
16.08.198815.01513Kokonaisfosfori
16.08.198828.02816Kokonaisfosfori
20.03.19891.0112Kokonaisfosfori
20.03.19895.059Kokonaisfosfori
20.03.198915.01512Kokonaisfosfori
20.03.198928.02847Kokonaisfosfori
22.08.19891.0115Kokonaisfosfori
22.08.19895.0513Kokonaisfosfori
22.08.198915.01513Kokonaisfosfori
22.08.198925.02522Kokonaisfosfori
19.03.19901.017Kokonaisfosfori
19.03.19905.059Kokonaisfosfori
19.03.199015.01511Kokonaisfosfori
19.03.199028.02838Kokonaisfosfori
27.05.19900.5014Kokonaisfosfori
29.08.19900.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
29.08.19901.0110Kokonaisfosfori
29.08.19905.0510Kokonaisfosfori
29.08.199015.01516Kokonaisfosfori
29.08.199028.02833Kokonaisfosfori
22.10.19901.0111Kokonaisfosfori
22.10.199015.01510Kokonaisfosfori
27.03.19911.0111Kokonaisfosfori
27.03.19915.058Kokonaisfosfori
27.03.199115.01510Kokonaisfosfori
27.03.199128.02818Kokonaisfosfori
22.08.19910.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
22.08.19911.0111Kokonaisfosfori
22.08.19915.0512Kokonaisfosfori
22.08.199115.01514Kokonaisfosfori
22.08.199127.02720Kokonaisfosfori
07.10.19911.0112Kokonaisfosfori
07.10.199115.0159Kokonaisfosfori
23.03.19921.0112Kokonaisfosfori
23.03.19925.0514Kokonaisfosfori
23.03.199215.01512Kokonaisfosfori
23.03.199227.02713Kokonaisfosfori
17.08.19920.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
17.08.19921.0114Kokonaisfosfori
17.08.19925.0513Kokonaisfosfori
17.08.199215.01512Kokonaisfosfori
17.08.199228.02819Kokonaisfosfori
13.10.199215.01512Kokonaisfosfori
29.03.19931.019Kokonaisfosfori
29.03.19935.058Kokonaisfosfori
29.03.199315.01512Kokonaisfosfori
29.03.199328.02826Kokonaisfosfori
23.08.19930.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
23.08.19931.0111Kokonaisfosfori
23.08.19935.0511Kokonaisfosfori
23.08.199315.01514Kokonaisfosfori
23.08.199328.02829Kokonaisfosfori
05.10.199315.01510Kokonaisfosfori
21.03.19941.019Kokonaisfosfori
21.03.19945.059Kokonaisfosfori
21.03.199415.01511Kokonaisfosfori
21.03.199427.72750Kokonaisfosfori
06.07.19941.0116Kokonaisfosfori
06.07.199427.72716Kokonaisfosfori
16.08.19941.0116Kokonaisfosfori
16.08.19945.0514Kokonaisfosfori
16.08.199415.01517Kokonaisfosfori
16.08.199427.72724Kokonaisfosfori
13.10.199415.01516Kokonaisfosfori
20.03.19951.0110Kokonaisfosfori
20.03.19955.059Kokonaisfosfori
20.03.199515.01512Kokonaisfosfori
20.03.199528.02868Kokonaisfosfori
21.06.19950.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
11.07.19950.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
11.07.19950.5014Kokonaisfosfori
03.08.19950.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
03.08.19950.5015Kokonaisfosfori
23.08.19950.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
23.08.19950.5014Kokonaisfosfori
23.08.19951.0113Kokonaisfosfori
23.08.19955.0512Kokonaisfosfori
23.08.199515.01513Kokonaisfosfori
23.08.199528.02839Kokonaisfosfori
02.10.199515.01512Kokonaisfosfori
21.03.19961.0110Kokonaisfosfori
21.03.19965.0511Kokonaisfosfori
21.03.199615.01511Kokonaisfosfori
21.03.199627.72763Kokonaisfosfori
03.07.19961.0113Kokonaisfosfori
03.07.199615.01513Kokonaisfosfori
03.07.199628.02818Kokonaisfosfori
13.08.19961.0113Kokonaisfosfori
13.08.19965.0513Kokonaisfosfori
13.08.199615.01513Kokonaisfosfori
13.08.199627.02722Kokonaisfosfori
09.10.199615.01512Kokonaisfosfori
19.03.19971.0110Kokonaisfosfori
19.03.19975.059Kokonaisfosfori
19.03.199715.01512Kokonaisfosfori
19.03.199728.02828Kokonaisfosfori
02.06.19970.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
23.06.19970.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
15.07.19970.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
28.07.19970.0 - 2.008Kokonaisfosfori
19.08.19970.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
19.08.19971.0112Kokonaisfosfori
19.08.19975.0513Kokonaisfosfori
19.08.199715.01512Kokonaisfosfori
19.08.199727.72716Kokonaisfosfori
07.10.199715.01510Kokonaisfosfori
16.03.19981.019Kokonaisfosfori
16.03.19985.059Kokonaisfosfori
16.03.199814.01410Kokonaisfosfori
16.03.199827.72724Kokonaisfosfori
03.06.19980.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
24.06.19980.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
19.08.19980.0 - 2.0011Kokonaisfosfori
19.08.19981.0111Kokonaisfosfori
19.08.19985.0511Kokonaisfosfori
19.08.199815.0158Kokonaisfosfori
19.08.199827.02719Kokonaisfosfori
19.10.199815.01514Kokonaisfosfori
17.03.19991.019Kokonaisfosfori
17.03.19995.059Kokonaisfosfori
17.03.199914.01411Kokonaisfosfori
17.03.199928.02826Kokonaisfosfori
09.06.19990.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
30.06.19990.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
21.07.19990.0 - 2.0017Kokonaisfosfori
16.08.19990.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
16.08.19991.0112Kokonaisfosfori
16.08.19995.0511Kokonaisfosfori
16.08.199915.01512Kokonaisfosfori
16.08.199927.72719Kokonaisfosfori
05.10.199915.01513Kokonaisfosfori
21.03.20001.017Kokonaisfosfori
21.03.20005.057Kokonaisfosfori
21.03.200015.0159Kokonaisfosfori
21.03.200027.52729Kokonaisfosfori
24.08.20001.0113Kokonaisfosfori
24.08.20005.0511Kokonaisfosfori
24.08.200015.0159Kokonaisfosfori
24.08.200028.02817Kokonaisfosfori
02.10.200015.01511Kokonaisfosfori
21.03.20011.019Kokonaisfosfori
21.03.20015.0510Kokonaisfosfori
21.03.200114.41412Kokonaisfosfori
21.03.200127.72723Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
16.08.20011.0112Kokonaisfosfori
16.08.20015.0511Kokonaisfosfori
16.08.200114.51411Kokonaisfosfori
16.08.200128.02813Kokonaisfosfori
02.10.200114.41414Kokonaisfosfori
12.02.20021.015Kokonaisfosfori
12.02.200227.02717Kokonaisfosfori
18.03.20021.017Kokonaisfosfori
18.03.20025.057Kokonaisfosfori
18.03.200214.4148Kokonaisfosfori
18.03.200227.72721Kokonaisfosfori
15.08.20021.0112Kokonaisfosfori
15.08.20025.0511Kokonaisfosfori
15.08.200214.41415Kokonaisfosfori
15.08.200227.72712Kokonaisfosfori
15.10.200214.41412Kokonaisfosfori
17.12.20021.013Kokonaisfosfori
17.12.200214.4149Kokonaisfosfori
17.12.200227.72728Kokonaisfosfori
03.02.20031.018Kokonaisfosfori
03.02.200314.41410Kokonaisfosfori
03.02.200327.72722Kokonaisfosfori
17.02.20031.017Kokonaisfosfori
17.02.200327.02718Kokonaisfosfori
17.03.20031.017Kokonaisfosfori
17.03.20035.057Kokonaisfosfori
17.03.200314.2148Kokonaisfosfori
17.03.200327.52716Kokonaisfosfori
14.08.20031.0110Kokonaisfosfori
14.08.20035.0510Kokonaisfosfori
14.08.200314.41410Kokonaisfosfori
14.08.200327.72712Kokonaisfosfori
30.09.20031.0113Kokonaisfosfori
30.09.200314.41413Kokonaisfosfori
30.09.200327.72715Kokonaisfosfori
07.01.20041.019Kokonaisfosfori
07.01.20045.058Kokonaisfosfori
07.01.200427.72716Kokonaisfosfori
16.02.20041.018Kokonaisfosfori
16.02.200427.72713Kokonaisfosfori
15.03.20041.017Kokonaisfosfori
15.03.20045.059Kokonaisfosfori
15.03.200414.41411Kokonaisfosfori
15.03.200427.72726Kokonaisfosfori
19.04.20041.017Kokonaisfosfori
19.04.200414.41411Kokonaisfosfori
19.04.200427.72723Kokonaisfosfori
12.07.20040.0 - 2.0023Kokonaisfosfori
19.08.20041.0113Kokonaisfosfori
19.08.20045.0514Kokonaisfosfori
19.08.200414.41412Kokonaisfosfori
19.08.200427.72713Kokonaisfosfori
05.10.20041.0114Kokonaisfosfori
05.10.200414.41415Kokonaisfosfori
05.10.200427.72714Kokonaisfosfori
07.12.20041.0111Kokonaisfosfori
07.12.20045.0510Kokonaisfosfori
07.12.200427.72723Kokonaisfosfori
19.01.20051.0110Kokonaisfosfori
19.01.200514.41411Kokonaisfosfori
19.01.200527.72732Kokonaisfosfori
21.02.20051.0111Kokonaisfosfori
21.02.200514.01412Kokonaisfosfori
21.02.200527.72760Kokonaisfosfori
14.03.20051.0110Kokonaisfosfori
14.03.20055.0511Kokonaisfosfori
14.03.200514.51413Kokonaisfosfori
14.03.200528.02867Kokonaisfosfori
18.08.20051.0116Kokonaisfosfori
18.08.20055.0516Kokonaisfosfori
18.08.200514.41415Kokonaisfosfori
18.08.200527.72724Kokonaisfosfori
12.10.20051.0114Kokonaisfosfori
12.10.200514.41415Kokonaisfosfori
12.10.200527.02716Kokonaisfosfori
03.11.20051.0112Kokonaisfosfori
03.11.200513.31313Kokonaisfosfori
03.11.200527.72712Kokonaisfosfori
16.03.20061.0111Kokonaisfosfori
16.03.20065.059Kokonaisfosfori
16.03.200614.41411Kokonaisfosfori
16.03.200627.02730Kokonaisfosfori
16.08.20061.0114Kokonaisfosfori
16.08.20065.0514Kokonaisfosfori
16.08.200614.41413Kokonaisfosfori
16.08.200627.72716Kokonaisfosfori
05.10.20061.0112Kokonaisfosfori
05.10.200614.01411Kokonaisfosfori
05.10.200627.02712Kokonaisfosfori
25.01.20071.017Kokonaisfosfori
25.01.200714.4148Kokonaisfosfori
25.01.200727.72716Kokonaisfosfori
28.02.20071.016Kokonaisfosfori
28.02.200714.4149Kokonaisfosfori
28.02.200727.72717Kokonaisfosfori
15.03.20071.019Kokonaisfosfori
15.03.20075.058Kokonaisfosfori
15.03.200714.41410Kokonaisfosfori
15.03.200727.72726Kokonaisfosfori
09.05.20071.0115Kokonaisfosfori
09.05.200714.41410Kokonaisfosfori
09.05.200727.72712Kokonaisfosfori
03.07.20071.0114Kokonaisfosfori
03.07.200727.72717Kokonaisfosfori
25.07.20071.0111Kokonaisfosfori
25.07.200714.0149Kokonaisfosfori
25.07.200727.02716Kokonaisfosfori
22.08.20071.0110Kokonaisfosfori
22.08.20075.059Kokonaisfosfori
22.08.200714.41412Kokonaisfosfori
22.08.200727.72718Kokonaisfosfori
01.10.20071.0112Kokonaisfosfori
01.10.200714.41411Kokonaisfosfori
01.10.200727.52712Kokonaisfosfori
21.01.20081.018Kokonaisfosfori
21.01.200814.41411Kokonaisfosfori
21.01.200827.72739Kokonaisfosfori
18.02.20081.017Kokonaisfosfori
18.02.200814.41412Kokonaisfosfori
18.02.200827.72745Kokonaisfosfori
18.03.20081.017Kokonaisfosfori
18.03.20085.059Kokonaisfosfori
18.03.200814.41412Kokonaisfosfori
18.03.200827.72735Kokonaisfosfori
21.08.20081.0113Kokonaisfosfori
21.08.20085.0512Kokonaisfosfori
21.08.200814.41412Kokonaisfosfori
21.08.200827.72718Kokonaisfosfori
01.10.200814.41415Kokonaisfosfori
25.03.20091.019Kokonaisfosfori
25.03.200914.01412Kokonaisfosfori
25.03.200927.72732Kokonaisfosfori
28.07.20091.0116Kokonaisfosfori
28.07.200914.0149Kokonaisfosfori
28.07.200927.72713Kokonaisfosfori
19.08.20091.019Kokonaisfosfori
19.08.200914.0149Kokonaisfosfori
19.08.200927.72713Kokonaisfosfori
26.10.200914.01410Kokonaisfosfori
29.03.20101.019Kokonaisfosfori
29.03.201014.01411Kokonaisfosfori
29.03.201027.72724Kokonaisfosfori
14.06.20101.0114Kokonaisfosfori
14.06.201014.01410Kokonaisfosfori
14.06.201027.72712Kokonaisfosfori
25.08.20101.0113Kokonaisfosfori
25.08.201014.0149Kokonaisfosfori
25.08.201027.72718Kokonaisfosfori
12.10.201014.01413Kokonaisfosfori
17.03.20111.019Kokonaisfosfori
17.03.201114.01410Kokonaisfosfori
17.03.201126.52618Kokonaisfosfori
27.06.20111.0112Kokonaisfosfori
27.06.201114.0148Kokonaisfosfori
27.06.201127.72712Kokonaisfosfori
25.08.20111.0110Kokonaisfosfori
25.08.201114.0149Kokonaisfosfori
25.08.201127.72710Kokonaisfosfori
10.10.201114.01412Kokonaisfosfori
19.03.20121.017Kokonaisfosfori
19.03.201214.01410Kokonaisfosfori
19.03.201227.72712Kokonaisfosfori
28.06.20121.0112Kokonaisfosfori
28.06.201214.01410Kokonaisfosfori
28.06.201227.72713Kokonaisfosfori
16.08.20121.0110Kokonaisfosfori
16.08.201214.0149Kokonaisfosfori
16.08.201227.72712Kokonaisfosfori
02.10.201214.01412Kokonaisfosfori
14.03.20131.019Kokonaisfosfori
14.03.201314.01412Kokonaisfosfori
14.03.201327.72748Kokonaisfosfori
24.06.20131.0120Kokonaisfosfori
24.06.201314.01411Kokonaisfosfori
24.06.201327.72714Kokonaisfosfori
13.08.20131.0110Kokonaisfosfori
13.08.201314.0149Kokonaisfosfori
13.08.201327.72716Kokonaisfosfori
02.10.201314.01414Kokonaisfosfori
18.03.20141.0111Kokonaisfosfori
18.03.201414.01421Kokonaisfosfori
18.03.201427.72714Kokonaisfosfori
26.06.20141.0110Kokonaisfosfori
26.06.201414.01410Kokonaisfosfori
26.06.201427.72715Kokonaisfosfori
13.08.20141.0112Kokonaisfosfori
13.08.201414.0148Kokonaisfosfori
13.08.201427.72711Kokonaisfosfori
02.10.201414.01413Kokonaisfosfori
16.03.20151.018Kokonaisfosfori
16.03.201514.01411Kokonaisfosfori
16.03.201527.72764Kokonaisfosfori
18.08.20151.0111Kokonaisfosfori
18.08.201514.01413Kokonaisfosfori
18.08.201528.02818Kokonaisfosfori
22.03.20161.019.1Kokonaisfosfori
22.03.201614.01412Kokonaisfosfori
22.03.201627.02732Kokonaisfosfori
30.06.20161.0111Kokonaisfosfori
30.06.201614.0149.7Kokonaisfosfori
30.06.201627.02713Kokonaisfosfori
17.08.20161.0111Kokonaisfosfori
17.08.201614.01412Kokonaisfosfori
17.08.201627.02711Kokonaisfosfori
29.09.201614.01417Kokonaisfosfori
15.03.20171.018.8Kokonaisfosfori
15.03.201714.01414Kokonaisfosfori
15.03.201727.02738Kokonaisfosfori
20.07.20171.0120Kokonaisfosfori
20.07.201714.01410Kokonaisfosfori
20.07.201728.02813Kokonaisfosfori
24.08.20171.0113Kokonaisfosfori
24.08.201714.01414Kokonaisfosfori
24.08.201727.02713Kokonaisfosfori
11.10.201714.01415Kokonaisfosfori
14.03.20181.019Kokonaisfosfori
14.03.201814.01414Kokonaisfosfori
14.03.201827.02736Kokonaisfosfori
18.07.20181.0117Kokonaisfosfori
18.07.201814.01420Kokonaisfosfori
18.07.201827.52722Kokonaisfosfori
16.08.20181.0115Kokonaisfosfori
16.08.201814.01412Kokonaisfosfori
16.08.201827.02720Kokonaisfosfori
16.10.201814.01415Kokonaisfosfori
25.03.20191.019.6Kokonaisfosfori
25.03.201914.01413Kokonaisfosfori
25.03.201926.52616Kokonaisfosfori
24.07.201927.72716Kokonaisfosfori
24.07.201914.0148Kokonaisfosfori
24.07.20191.0112Kokonaisfosfori
29.08.20191.0116Kokonaisfosfori
29.08.201914.01417Kokonaisfosfori
29.08.201927.02722Kokonaisfosfori
14.10.201914.01415Kokonaisfosfori
19.03.20201.018.3Kokonaisfosfori
19.03.202014.01415Kokonaisfosfori
19.03.202026.32628Kokonaisfosfori
10.08.20201.0113Kokonaisfosfori
10.08.202014.01412Kokonaisfosfori
10.08.202027.52714Kokonaisfosfori
27.08.20201.0113Kokonaisfosfori
27.08.202014.01414Kokonaisfosfori
27.08.202027.02719Kokonaisfosfori
06.10.202014.01413Kokonaisfosfori
22.03.20211.018.6Kokonaisfosfori
22.03.202114.01412Kokonaisfosfori
22.03.202128.02865Kokonaisfosfori
19.07.20211.0121Kokonaisfosfori
19.07.202114.01411Kokonaisfosfori
19.07.202127.02717Kokonaisfosfori
30.08.20211.0120Kokonaisfosfori
30.08.202114.01424Kokonaisfosfori
30.08.202127.52713Kokonaisfosfori
12.10.202114.01414Kokonaisfosfori
29.03.20221.018.3Kokonaisfosfori
29.03.202214.01411Kokonaisfosfori
29.03.202227.02726Kokonaisfosfori
05.07.20221.0110Kokonaisfosfori
05.07.202214.0148.8Kokonaisfosfori
05.07.202227.82715Kokonaisfosfori
25.08.20221.0113Kokonaisfosfori
25.08.202214.01411Kokonaisfosfori
25.08.202226.52616Kokonaisfosfori
05.10.202214.01413Kokonaisfosfori
16.03.20231.018.2Kokonaisfosfori
16.03.202314.01414Kokonaisfosfori
16.03.202327.52744Kokonaisfosfori
24.07.20231.0113Kokonaisfosfori
24.07.202314.0148.6Kokonaisfosfori
24.07.202328.02812Kokonaisfosfori
30.08.20231.0115Kokonaisfosfori
30.08.20231.0115Kokonaisfosfori
30.08.202314.0147.2Kokonaisfosfori
30.08.202314.0147.2Kokonaisfosfori
30.08.202327.52713Kokonaisfosfori
30.08.202327.52713Kokonaisfosfori