Pintavesialue: Oriveden - Pyhäselän alue
Pinta-ala: 11 km2
Syvyys: 20,8 m
Keskisyvyys: 7,4 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: >1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 22 km2
Kunta: Tohmajärvi
Havaintopaikka: Särkijärvi 1

Särkijärvi on karu ja kirkasvetinen järvi Vuoksen vesistössä. Veden näkösyvyys on lähes kahdeksan metriä. Särkijärven pienestä valuma-alueesta lähes puolet on järviä. Särkijärvi on vesistöalueensa latvavesiä ja se saa pääosan vedestään omalta valuma-alueeltaan. Järvi laskee Särkipuron kautta pohjoiseen.

Hydrologia

Särkijärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Järven luusuassa on ollut mylly ja kalalaitos. Myllypadon vedenkorkeuteen vaikuttavat rakenteet ovat edelleen olemassa.

Vedenlaatu

Särkijärvi on erittäin karu ja kirkasvetinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Särkijärveen vaikuttaa useita kuormituspaineita, joista merkittäviä ovat haja- ja loma-asutuksen jätevedet, maatalous sekä laskeuma. 42 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Neljännes fosforista on luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Särkijärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Särkijärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Särkijärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 21 m (haetaan 16 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
14.08.19731.0111Kokonaisfosfori
14.08.197310.01010Kokonaisfosfori
14.08.197319.01911Kokonaisfosfori
14.08.19731.0111Kokonaisfosfori
14.08.197310.01010Kokonaisfosfori
14.08.197319.01911Kokonaisfosfori
09.03.19761.015Kokonaisfosfori
09.03.197621.02110Kokonaisfosfori
02.10.19781.018Kokonaisfosfori
02.10.197820.0206Kokonaisfosfori
11.10.19790.506Kokonaisfosfori
20.07.19800.0 - 7.009Kokonaisfosfori
20.07.19800.0 - 7.009Kokonaisfosfori
07.07.19811.018Kokonaisfosfori
07.07.198120.02065Kokonaisfosfori
07.07.19811.018Kokonaisfosfori
07.07.198120.02065Kokonaisfosfori
02.04.19861.015Kokonaisfosfori
02.04.198621.02112Kokonaisfosfori
09.03.19891.014Kokonaisfosfori
09.03.198910.0106Kokonaisfosfori
09.03.198921.0217Kokonaisfosfori
30.08.19891.017Kokonaisfosfori
30.08.198910.0108Kokonaisfosfori
30.08.198920.0206Kokonaisfosfori
23.01.19911.013Kokonaisfosfori
23.01.199110.0104Kokonaisfosfori
23.01.199120.0207Kokonaisfosfori
13.03.19911.016Kokonaisfosfori
13.03.199110.0106Kokonaisfosfori
13.03.199119.0198Kokonaisfosfori
23.05.19911.015Kokonaisfosfori
23.05.199110.0108Kokonaisfosfori
23.05.199117.5175Kokonaisfosfori
03.07.19911.016Kokonaisfosfori
03.07.199110.0109Kokonaisfosfori
03.07.199120.5208Kokonaisfosfori
07.08.19911.015Kokonaisfosfori
07.08.199120.02013Kokonaisfosfori
16.10.19911.0113Kokonaisfosfori
16.10.199110.01011Kokonaisfosfori
16.10.199118.0188Kokonaisfosfori
02.06.19931.014.45Kokonaisfosfori
02.06.199310.0104.79Kokonaisfosfori
02.06.199319.3198.21Kokonaisfosfori
29.06.19931.013.76Kokonaisfosfori
29.06.199310.01016.8Kokonaisfosfori
29.06.199319.01913Kokonaisfosfori
02.08.19931.014Kokonaisfosfori
02.08.199310.01011Kokonaisfosfori
02.08.199320.02011Kokonaisfosfori
07.04.19941.016Kokonaisfosfori
07.04.199410.0106Kokonaisfosfori
07.04.199420.02010Kokonaisfosfori
02.04.19971.013Kokonaisfosfori
02.04.199710.0105Kokonaisfosfori
02.04.199719.3194Kokonaisfosfori
09.09.19971.015Kokonaisfosfori
09.09.199710.0105Kokonaisfosfori
09.09.199719.31910Kokonaisfosfori
01.03.19991.015Kokonaisfosfori
01.03.199910.0104Kokonaisfosfori
01.03.199919.3196Kokonaisfosfori
06.07.19991.015Kokonaisfosfori
06.07.199910.0107Kokonaisfosfori
06.07.199919.31911Kokonaisfosfori
30.03.20001.013Kokonaisfosfori
30.03.20005.053Kokonaisfosfori
30.03.200010.0104Kokonaisfosfori
30.03.200020.5209Kokonaisfosfori
22.08.20001.014Kokonaisfosfori
22.08.20005.055Kokonaisfosfori
22.08.200010.0105Kokonaisfosfori
22.08.200020.0206Kokonaisfosfori
17.10.200010.0105Kokonaisfosfori
21.03.20011.015Kokonaisfosfori
21.03.20015.054Kokonaisfosfori
21.03.200110.1104Kokonaisfosfori
21.03.200119.0197Kokonaisfosfori
09.07.20010.0 - 2.004Kokonaisfosfori
20.08.20011.016Kokonaisfosfori
20.08.20015.052Kokonaisfosfori
20.08.200110.1105Kokonaisfosfori
20.08.200119.3197Kokonaisfosfori
02.10.200110.1108Kokonaisfosfori
25.03.20021.014Kokonaisfosfori
25.03.20025.054Kokonaisfosfori
25.03.200210.5104Kokonaisfosfori
25.03.200220.0205Kokonaisfosfori
29.08.20021.015Kokonaisfosfori
29.08.20025.055Kokonaisfosfori
29.08.200210.1105Kokonaisfosfori
29.08.200219.3195Kokonaisfosfori
17.10.200210.1106Kokonaisfosfori
03.04.20031.013Kokonaisfosfori
03.04.20035.054Kokonaisfosfori
03.04.20039.995Kokonaisfosfori
03.04.200319.0197Kokonaisfosfori
14.08.20031.0110Kokonaisfosfori
14.08.20035.055Kokonaisfosfori
14.08.200310.5106Kokonaisfosfori
14.08.200320.02010Kokonaisfosfori
16.10.200310.1107Kokonaisfosfori
22.03.20041.013Kokonaisfosfori
22.03.20045.053Kokonaisfosfori
22.03.200410.1105Kokonaisfosfori
22.03.200419.3197Kokonaisfosfori
08.07.20040.0 - 2.006Kokonaisfosfori
23.08.20041.015Kokonaisfosfori
23.08.20045.057Kokonaisfosfori
23.08.200410.5106Kokonaisfosfori
23.08.200420.0208Kokonaisfosfori
06.10.200410.1107Kokonaisfosfori
23.03.20051.017Kokonaisfosfori
23.03.20055.056Kokonaisfosfori
23.03.200510.1106Kokonaisfosfori
23.03.200519.31910Kokonaisfosfori
25.08.20051.014Kokonaisfosfori
25.08.20055.055Kokonaisfosfori
25.08.200510.5105Kokonaisfosfori
25.08.200520.0206Kokonaisfosfori
10.10.200510.5106Kokonaisfosfori
20.03.20061.014Kokonaisfosfori
20.03.20065.059Kokonaisfosfori
20.03.200610.1104Kokonaisfosfori
20.03.200619.3197Kokonaisfosfori
24.08.20061.015Kokonaisfosfori
24.08.20065.056Kokonaisfosfori
24.08.200610.1105Kokonaisfosfori
24.08.200619.3196Kokonaisfosfori
12.10.200610.1106Kokonaisfosfori
26.03.20071.014Kokonaisfosfori
26.03.20075.054Kokonaisfosfori
26.03.200710.1105Kokonaisfosfori
26.03.200719.3198Kokonaisfosfori
28.08.20071.014Kokonaisfosfori
28.08.20075.055Kokonaisfosfori
28.08.200710.1104Kokonaisfosfori
28.08.200720.0206Kokonaisfosfori
05.09.200719.3195Kokonaisfosfori
18.03.20081.015Kokonaisfosfori
18.03.20085.055Kokonaisfosfori
18.03.200810.1105Kokonaisfosfori
18.03.200819.31910Kokonaisfosfori
28.08.20081.015Kokonaisfosfori
28.08.20085.056Kokonaisfosfori
28.08.200810.1105Kokonaisfosfori
28.08.200819.3195Kokonaisfosfori
28.10.20081.016Kokonaisfosfori
28.10.20085.056Kokonaisfosfori
28.10.200810.1106Kokonaisfosfori
28.10.200819.3196Kokonaisfosfori
27.01.20101.016Kokonaisfosfori
27.01.201010.1107Kokonaisfosfori
27.01.201019.31911Kokonaisfosfori
11.03.20101.013Kokonaisfosfori
11.03.201010.0106Kokonaisfosfori
11.03.201020.82012Kokonaisfosfori
13.07.20101.014Kokonaisfosfori
13.07.201010.0106Kokonaisfosfori
13.07.201020.02022Kokonaisfosfori
18.08.20101.015Kokonaisfosfori
18.08.201010.0105Kokonaisfosfori
18.08.201019.0199Kokonaisfosfori
06.10.201010.0105Kokonaisfosfori
21.03.20131.014Kokonaisfosfori
21.03.201310.0105Kokonaisfosfori
21.03.201320.02010Kokonaisfosfori
27.06.20131.014Kokonaisfosfori
27.06.201310.0107Kokonaisfosfori
27.06.201319.51912Kokonaisfosfori
29.08.20131.014Kokonaisfosfori
29.08.201310.0104Kokonaisfosfori
29.08.201320.0208Kokonaisfosfori
30.10.201310.0105Kokonaisfosfori
17.03.20141.015Kokonaisfosfori
17.03.201410.0105Kokonaisfosfori
17.03.201419.0197Kokonaisfosfori
15.05.20141.015Kokonaisfosfori
15.05.201410.0106Kokonaisfosfori
15.05.201419.5195Kokonaisfosfori
23.06.20141.014Kokonaisfosfori
23.06.201410.0107Kokonaisfosfori
23.06.201419.51912Kokonaisfosfori
07.07.20141.016Kokonaisfosfori
07.07.201410.0107Kokonaisfosfori
07.07.201419.51914Kokonaisfosfori
29.07.20141.015Kokonaisfosfori
29.07.201410.01010Kokonaisfosfori
29.07.201419.51918Kokonaisfosfori
13.08.20141.014Kokonaisfosfori
13.08.201410.0107Kokonaisfosfori
13.08.201419.51913Kokonaisfosfori
13.10.20141.016Kokonaisfosfori
13.10.201410.0106Kokonaisfosfori
13.10.201420.0205Kokonaisfosfori
24.03.20151.014Kokonaisfosfori
24.03.201510.0105Kokonaisfosfori
24.03.201519.0198Kokonaisfosfori
12.05.20151.014Kokonaisfosfori
12.05.201510.0104Kokonaisfosfori
12.05.201519.5194Kokonaisfosfori
25.06.20151.014Kokonaisfosfori
25.06.201510.0105Kokonaisfosfori
25.06.201519.0198Kokonaisfosfori
06.07.20151.014Kokonaisfosfori
06.07.201510.0105Kokonaisfosfori
06.07.201519.51920Kokonaisfosfori
13.08.20151.014Kokonaisfosfori
13.08.201510.0105Kokonaisfosfori
13.08.201520.02014Kokonaisfosfori
29.09.20151.015Kokonaisfosfori
29.09.201510.0105Kokonaisfosfori
29.09.201520.0205Kokonaisfosfori
30.03.20161.013.4Kokonaisfosfori
30.03.201610.5109.4Kokonaisfosfori
30.03.201620.0206.8Kokonaisfosfori
15.05.20161.013.3Kokonaisfosfori
15.05.201610.5103.1Kokonaisfosfori
15.05.201620.0206.4Kokonaisfosfori
21.06.20161.013.5Kokonaisfosfori
21.06.201610.0103.8Kokonaisfosfori
21.06.201620.0207Kokonaisfosfori
06.07.20161.013Kokonaisfosfori
06.07.201610.5105.5Kokonaisfosfori
06.07.201620.02015Kokonaisfosfori
03.08.20161.013Kokonaisfosfori
03.08.201610.5103.3Kokonaisfosfori
03.08.201620.0204.8Kokonaisfosfori
23.08.20161.014.2Kokonaisfosfori
23.08.201610.5104.1Kokonaisfosfori
23.08.201620.0205.1Kokonaisfosfori
15.09.20161.014.5Kokonaisfosfori
15.09.201610.0106.5Kokonaisfosfori
15.09.201619.5195.5Kokonaisfosfori
24.10.20161.015.5Kokonaisfosfori
24.10.201610.0107.9Kokonaisfosfori
24.10.201619.0194.4Kokonaisfosfori
14.03.20171.014.9Kokonaisfosfori
14.03.201710.0105.1Kokonaisfosfori
14.03.201719.0196.9Kokonaisfosfori
23.05.20171.013.8Kokonaisfosfori
23.05.201710.0104.9Kokonaisfosfori
23.05.201719.0196.4Kokonaisfosfori
19.06.20171.013.6Kokonaisfosfori
19.06.201710.0104.3Kokonaisfosfori
19.06.201720.0205.8Kokonaisfosfori
11.07.20171.015.2Kokonaisfosfori
11.07.201710.01013Kokonaisfosfori
11.07.201720.02011Kokonaisfosfori
01.08.20171.013.4Kokonaisfosfori
01.08.201710.0103.7Kokonaisfosfori
01.08.201720.02014Kokonaisfosfori
21.08.20171.014.1Kokonaisfosfori
21.08.201710.0105.8Kokonaisfosfori
21.08.201719.0195.8Kokonaisfosfori
19.09.20171.014.2Kokonaisfosfori
19.09.201710.0105.8Kokonaisfosfori
19.09.201719.0195.1Kokonaisfosfori
09.10.20171.015.2Kokonaisfosfori
09.10.201710.0107.2Kokonaisfosfori
09.10.201720.0205Kokonaisfosfori
20.03.20181.013Kokonaisfosfori
20.03.201810.0108.2Kokonaisfosfori
20.03.201819.0198.5Kokonaisfosfori
17.05.20181.0111Kokonaisfosfori
17.05.201810.01012Kokonaisfosfori
17.05.201820.0206.4Kokonaisfosfori
19.06.20181.013.8Kokonaisfosfori
19.06.201810.01045Kokonaisfosfori
19.06.201820.02014Kokonaisfosfori
12.07.20181.014.1Kokonaisfosfori
12.07.201810.0104.4Kokonaisfosfori
12.07.201820.0209.1Kokonaisfosfori
01.08.20181.014.4Kokonaisfosfori
01.08.201810.0104.8Kokonaisfosfori
01.08.201819.01915Kokonaisfosfori
20.08.20181.015.8Kokonaisfosfori
20.08.201810.0105.1Kokonaisfosfori
20.08.201820.02014Kokonaisfosfori
19.09.20181.015.9Kokonaisfosfori
19.09.201810.0106.6Kokonaisfosfori
19.09.201820.0206.4Kokonaisfosfori
03.10.20181.015.2Kokonaisfosfori
03.10.201819.0194.5Kokonaisfosfori
03.10.201810.0104.4Kokonaisfosfori
19.03.20191.013.8Kokonaisfosfori
19.03.201910.0104.7Kokonaisfosfori
19.03.201919.5199.2Kokonaisfosfori
13.05.201920.0204.6Kokonaisfosfori
13.05.20191.014.3Kokonaisfosfori
13.05.201910.0104.1Kokonaisfosfori
17.06.20191.013.6Kokonaisfosfori
17.06.201910.0106.4Kokonaisfosfori
17.06.201920.02016Kokonaisfosfori
22.07.20191.013.7Kokonaisfosfori
22.07.201910.0106.1Kokonaisfosfori
22.07.201920.02011Kokonaisfosfori
31.07.20191.015.2Kokonaisfosfori
31.07.201910.0104.4Kokonaisfosfori
31.07.201919.3198.4Kokonaisfosfori
05.09.201910.0103.2Kokonaisfosfori
05.09.201920.0205.9Kokonaisfosfori
18.09.20191.018.3Kokonaisfosfori
18.09.201910.0106.3Kokonaisfosfori
18.09.201920.0206.8Kokonaisfosfori
14.10.20191.014.4Kokonaisfosfori
14.10.201910.0104.3Kokonaisfosfori
14.10.201920.2205.3Kokonaisfosfori
31.03.20201.013.2Kokonaisfosfori
31.03.202010.0104.7Kokonaisfosfori
31.03.202020.2208.3Kokonaisfosfori
11.05.20201.014Kokonaisfosfori
11.05.202010.0106.8Kokonaisfosfori
11.05.202020.0207.4Kokonaisfosfori
15.06.20201.014.8Kokonaisfosfori
15.06.202010.0107.1Kokonaisfosfori
15.06.202020.2209.6Kokonaisfosfori
08.07.20201.013.9Kokonaisfosfori
08.07.202010.0104.7Kokonaisfosfori
08.07.202019.51912Kokonaisfosfori
30.07.20201.013.4Kokonaisfosfori
30.07.202010.0104Kokonaisfosfori
30.07.202019.5194.9Kokonaisfosfori
19.08.20201.014.3Kokonaisfosfori
19.08.202010.0105.9Kokonaisfosfori
19.08.202020.0207.9Kokonaisfosfori
16.09.20201.018.4Kokonaisfosfori
16.09.202010.0106.4Kokonaisfosfori
16.09.202020.0207.7Kokonaisfosfori
12.10.20201.014.9Kokonaisfosfori
12.10.202010.0105.3Kokonaisfosfori
12.10.202019.5195.5Kokonaisfosfori
22.03.20211.013.4Kokonaisfosfori
22.03.202110.0104.7Kokonaisfosfori
22.03.202120.0207.5Kokonaisfosfori
18.05.20211.017.1Kokonaisfosfori
18.05.202110.0103.8Kokonaisfosfori
18.05.202120.3205.7Kokonaisfosfori
17.06.202120.02010Kokonaisfosfori
17.06.20211.015.6Kokonaisfosfori
17.06.202110.0107.6Kokonaisfosfori
08.07.20211.013.6Kokonaisfosfori
08.07.202110.0107.3Kokonaisfosfori
08.07.202120.0208.3Kokonaisfosfori
04.08.20211.013.9Kokonaisfosfori
04.08.202110.0104.2Kokonaisfosfori
04.08.202120.0207.4Kokonaisfosfori
19.08.20211.016.3Kokonaisfosfori
19.08.202110.0108Kokonaisfosfori
19.08.202119.5197.8Kokonaisfosfori
16.09.20211.016.9Kokonaisfosfori
16.09.202110.0104.4Kokonaisfosfori
16.09.202120.5204.5Kokonaisfosfori
04.10.20211.014.9Kokonaisfosfori
04.10.202110.0105.7Kokonaisfosfori
04.10.202120.0205Kokonaisfosfori
21.03.20221.013Kokonaisfosfori
21.03.202210.0105.4Kokonaisfosfori
21.03.202220.1207.2Kokonaisfosfori
18.05.20221.014.8Kokonaisfosfori
18.05.202210.0105.2Kokonaisfosfori
18.05.202220.0209.3Kokonaisfosfori
21.06.20221.013.7Kokonaisfosfori
21.06.202210.0105.9Kokonaisfosfori
21.06.202219.51912Kokonaisfosfori
13.07.20221.013.1Kokonaisfosfori
13.07.202210.01011Kokonaisfosfori
13.07.202219.91911Kokonaisfosfori
02.08.20221.013.4Kokonaisfosfori
02.08.202210.0105.4Kokonaisfosfori
02.08.202219.51912Kokonaisfosfori
17.08.20221.013.8Kokonaisfosfori
17.08.202210.0104.9Kokonaisfosfori
17.08.202219.8196.5Kokonaisfosfori
13.09.20221.015Kokonaisfosfori
13.09.202210.0106.2Kokonaisfosfori
13.09.202219.5196.3Kokonaisfosfori
05.10.20221.013.7Kokonaisfosfori
05.10.202210.0104.7Kokonaisfosfori
05.10.202220.2204.2Kokonaisfosfori
29.03.20231.0112Kokonaisfosfori
29.03.202310.0104.3Kokonaisfosfori
29.03.202320.3205.6Kokonaisfosfori
16.05.20231.013.6Kokonaisfosfori
16.05.202310.0104.6Kokonaisfosfori
16.05.202320.0204.6Kokonaisfosfori
20.06.20231.014.5Kokonaisfosfori
20.06.202310.0105.3Kokonaisfosfori
20.06.202320.02012Kokonaisfosfori
10.07.20231.014.2Kokonaisfosfori
10.07.202310.0109.9Kokonaisfosfori
10.07.202320.32014Kokonaisfosfori
01.08.20231.013.9Kokonaisfosfori
01.08.202310.0105.9Kokonaisfosfori
01.08.202320.3209.2Kokonaisfosfori
24.08.20231.014Kokonaisfosfori
24.08.202310.0106.5Kokonaisfosfori
24.08.202320.4206Kokonaisfosfori
14.09.20231.015.3Kokonaisfosfori
14.09.202310.0105.2Kokonaisfosfori
14.09.202320.3204Kokonaisfosfori
05.10.20231.013.7Kokonaisfosfori
05.10.202310.0107.2Kokonaisfosfori
05.10.202320.4204Kokonaisfosfori