Pintavesialue: Juojärven reitti
Pinta-ala: 220 km2
Syvyys: 51,0 m
Keskisyvyys: 9,0 m
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (Svh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 2073 km2 (Palokki)
Kunta: Tuusniemi, Outokumpu, Heinävesi, Liperi
Havaintopaikka: Juojärvi 27
Hankkeet: Juojärven esiselvityshanke

Pohjois-Savon maakuntajärvi Juojärvi on suuri karu ja kirkasvetinen, Juojärven reitin keskusjärvi. Järvi purkaa vetensä Palokin voimalaitoksen läpi Varisveteen, mistä vedet laskevat Karvionkosken kautta Kermajärveen ja alemmas Heinäveden reitille.

Hydrologia

Juojärveä säännöstellään Palokin vesivoimalaitoksen tuotantoa varten. Samassa pinnantasossa olevien Juojärven, Rikkaveden ja Kaavinjärven säännöstelyluvanhaltija on Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. Luvan mukainen säännöstelyväli on 0,65 metriä. Juojärvestä purkautuvan veden keskivirtaama on ollut n. 20 m3/s.

Vedenlaatu

Juojärvi on vähäkuormitteinen ja ravinnepitoisuuksiltaan karu järvi. Juojärven vesi on kuitenkin tummentunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja järven mittauksiin perustuva väriluku osoittaa lievää humusleimaa. Juojärven ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi. Järven kemiallinen tila on arvioitu hyvää huonommaksi, johtuen polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) hajakuormituksesta kalaan määritetyn normin ylittyessä nykyisin koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yhdyskuntien jätevedet pistekuormituksena on merkittävä Juojärven tilaan vaikuttava paine yhdessä maatalouden sekä haja- ja loma-asutuksen hajakuormituksen kanssa. Vajaa puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta ja kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Juojärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Juojärvi 27

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Juojärvi 27

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 43 m (haetaan 38 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.03.19651.0110Kokonaisfosfori
24.03.19655.0510Kokonaisfosfori
24.03.196520.02020Kokonaisfosfori
24.03.196541.04120Kokonaisfosfori
30.03.19661.0110Kokonaisfosfori
30.03.19665.0510Kokonaisfosfori
30.03.196620.02010Kokonaisfosfori
30.03.196640.04010Kokonaisfosfori
28.03.19671.0120Kokonaisfosfori
28.03.19675.055Kokonaisfosfori
28.03.196720.0205Kokonaisfosfori
28.03.196741.04120Kokonaisfosfori
02.04.19681.0110Kokonaisfosfori
02.04.19685.0510Kokonaisfosfori
02.04.196820.02010Kokonaisfosfori
02.04.196841.04120Kokonaisfosfori
27.03.19691.0110Kokonaisfosfori
27.03.19695.055Kokonaisfosfori
27.03.196920.0205Kokonaisfosfori
27.03.196941.0415Kokonaisfosfori
24.03.19701.0110Kokonaisfosfori
24.03.19705.0520Kokonaisfosfori
24.03.197020.02020Kokonaisfosfori
24.03.197040.04020Kokonaisfosfori
15.03.19711.0110Kokonaisfosfori
15.03.19715.0510Kokonaisfosfori
15.03.197120.02010Kokonaisfosfori
15.03.197141.04130Kokonaisfosfori
22.03.19721.0110Kokonaisfosfori
22.03.19725.0510Kokonaisfosfori
22.03.197220.02010Kokonaisfosfori
22.03.197240.54010Kokonaisfosfori
27.03.19731.018Kokonaisfosfori
27.03.19735.051Kokonaisfosfori
27.03.197320.0206Kokonaisfosfori
27.03.197341.0416Kokonaisfosfori
24.03.19741.014Kokonaisfosfori
24.03.19745.0511Kokonaisfosfori
24.03.197420.0205Kokonaisfosfori
24.03.197442.0426Kokonaisfosfori
26.08.19741.017Kokonaisfosfori
26.08.19745.058Kokonaisfosfori
26.08.197420.0207Kokonaisfosfori
26.08.197441.0417Kokonaisfosfori
18.03.19751.011Kokonaisfosfori
18.03.19755.051Kokonaisfosfori
18.03.197520.0202Kokonaisfosfori
18.03.197541.0413Kokonaisfosfori
28.08.19751.016Kokonaisfosfori
28.08.19755.058Kokonaisfosfori
28.08.197520.0208Kokonaisfosfori
28.08.197541.0418Kokonaisfosfori
17.03.19761.012Kokonaisfosfori
17.03.19765.055Kokonaisfosfori
17.03.197620.0203Kokonaisfosfori
17.03.197641.0410Kokonaisfosfori
17.08.19761.019Kokonaisfosfori
17.08.19765.0512Kokonaisfosfori
17.08.197620.0209Kokonaisfosfori
17.08.197641.04112Kokonaisfosfori
17.03.19771.014Kokonaisfosfori
17.03.19775.053Kokonaisfosfori
17.03.197720.0205Kokonaisfosfori
17.03.197740.8404Kokonaisfosfori
07.06.19770.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
05.07.19770.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
09.08.19770.0 - 2.006Kokonaisfosfori
20.03.19781.013Kokonaisfosfori
20.03.19785.054Kokonaisfosfori
20.03.197820.0203Kokonaisfosfori
20.03.197841.0414Kokonaisfosfori
24.08.19781.012Kokonaisfosfori
24.08.19785.052Kokonaisfosfori
24.08.197820.0201Kokonaisfosfori
24.08.197841.5415Kokonaisfosfori
21.03.19791.014Kokonaisfosfori
21.03.19795.054Kokonaisfosfori
21.03.197920.0207Kokonaisfosfori
21.03.197942.7426Kokonaisfosfori
22.08.19791.013Kokonaisfosfori
22.08.19795.053Kokonaisfosfori
22.08.197920.0205Kokonaisfosfori
22.08.197942.0422Kokonaisfosfori
20.03.19801.015Kokonaisfosfori
20.03.19805.054Kokonaisfosfori
20.03.198020.0203Kokonaisfosfori
20.03.198043.0437Kokonaisfosfori
20.08.19801.015Kokonaisfosfori
20.08.19805.054Kokonaisfosfori
20.08.198020.0203Kokonaisfosfori
20.08.198043.0434Kokonaisfosfori
23.03.19811.013Kokonaisfosfori
23.03.19815.054Kokonaisfosfori
23.03.198120.0204Kokonaisfosfori
23.03.198143.0437Kokonaisfosfori
19.08.19811.015Kokonaisfosfori
19.08.19815.055Kokonaisfosfori
19.08.198120.0205Kokonaisfosfori
19.08.198143.5435Kokonaisfosfori
22.03.19821.014Kokonaisfosfori
22.03.19825.055Kokonaisfosfori
22.03.198220.0205Kokonaisfosfori
22.03.198243.0436Kokonaisfosfori
15.06.19820.0 - 2.005Kokonaisfosfori
14.07.19820.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
04.08.19820.0 - 2.006Kokonaisfosfori
18.08.19820.0 - 2.006Kokonaisfosfori
18.08.19821.016Kokonaisfosfori
18.08.19825.055Kokonaisfosfori
18.08.198220.0205Kokonaisfosfori
18.08.198243.3436Kokonaisfosfori
21.03.19831.013Kokonaisfosfori
21.03.19835.053Kokonaisfosfori
21.03.198320.0204Kokonaisfosfori
21.03.198343.0437Kokonaisfosfori
17.08.19830.0 - 2.004Kokonaisfosfori
17.08.19831.014Kokonaisfosfori
17.08.19835.054Kokonaisfosfori
17.08.198320.0204Kokonaisfosfori
17.08.198343.0434Kokonaisfosfori
26.03.19841.013Kokonaisfosfori
26.03.19845.054Kokonaisfosfori
26.03.198420.0204Kokonaisfosfori
26.03.198443.0439Kokonaisfosfori
20.08.19840.0 - 2.005Kokonaisfosfori
20.08.19841.013Kokonaisfosfori
20.08.19845.054Kokonaisfosfori
20.08.198420.0203Kokonaisfosfori
20.08.198443.0435Kokonaisfosfori
21.03.19851.014Kokonaisfosfori
21.03.19855.055Kokonaisfosfori
21.03.198520.0205Kokonaisfosfori
21.03.198543.0436Kokonaisfosfori
20.08.19850.0 - 2.003Kokonaisfosfori
20.08.19851.015Kokonaisfosfori
20.08.19855.053Kokonaisfosfori
20.08.198520.0203Kokonaisfosfori
20.08.198543.2432Kokonaisfosfori
24.03.19861.013Kokonaisfosfori
24.03.19865.053Kokonaisfosfori
24.03.198620.0203Kokonaisfosfori
24.03.198642.8425Kokonaisfosfori
16.06.19860.0 - 2.005Kokonaisfosfori
15.07.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
06.08.19860.0 - 2.005Kokonaisfosfori
20.08.19860.0 - 2.004Kokonaisfosfori
20.08.19861.014Kokonaisfosfori
20.08.19865.054Kokonaisfosfori
20.08.198620.0205Kokonaisfosfori
20.08.198643.3434Kokonaisfosfori
17.03.19871.014Kokonaisfosfori
17.03.19875.054Kokonaisfosfori
17.03.198720.0204Kokonaisfosfori
17.03.198743.1436Kokonaisfosfori
20.08.19870.0 - 2.005Kokonaisfosfori
20.08.19871.012Kokonaisfosfori
20.08.19875.053Kokonaisfosfori
20.08.198720.0202Kokonaisfosfori
20.08.198743.3433Kokonaisfosfori
16.03.19881.013Kokonaisfosfori
16.03.19885.052Kokonaisfosfori
16.03.198820.0203Kokonaisfosfori
16.03.198843.2435Kokonaisfosfori
17.08.19880.0 - 2.008Kokonaisfosfori
17.08.19881.014Kokonaisfosfori
17.08.19885.057Kokonaisfosfori
17.08.198820.0204Kokonaisfosfori
17.08.198843.6435Kokonaisfosfori
16.03.19891.014Kokonaisfosfori
16.03.19895.053Kokonaisfosfori
16.03.198920.0206Kokonaisfosfori
16.03.198943.2436Kokonaisfosfori
17.08.19890.0 - 2.007Kokonaisfosfori
17.08.19891.013Kokonaisfosfori
17.08.19895.053Kokonaisfosfori
17.08.198920.0203Kokonaisfosfori
17.08.198943.2435Kokonaisfosfori
20.03.19901.012Kokonaisfosfori
20.03.19905.052Kokonaisfosfori
20.03.199020.0203Kokonaisfosfori
20.03.199043.1436Kokonaisfosfori
18.06.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
10.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
31.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
20.08.19900.0 - 2.004Kokonaisfosfori
20.08.19901.015Kokonaisfosfori
20.08.19905.055Kokonaisfosfori
20.08.199020.0204Kokonaisfosfori
20.08.199043.0434Kokonaisfosfori
01.10.19901.014Kokonaisfosfori
01.10.199020.0204Kokonaisfosfori
01.10.19900.0 - 2.009Kokonaisfosfori
26.03.19911.017Kokonaisfosfori
26.03.19915.053Kokonaisfosfori
26.03.199120.0203Kokonaisfosfori
26.03.199143.0435Kokonaisfosfori
19.08.19911.016Kokonaisfosfori
19.08.19915.057Kokonaisfosfori
19.08.199120.0206Kokonaisfosfori
19.08.199143.1437Kokonaisfosfori
19.08.19910.0 - 2.008Kokonaisfosfori
19.03.19921.016Kokonaisfosfori
19.03.19925.056Kokonaisfosfori
19.03.199220.0206Kokonaisfosfori
19.03.199243.2438Kokonaisfosfori
19.08.19920.0 - 2.004Kokonaisfosfori
19.08.19921.016Kokonaisfosfori
19.08.19925.055Kokonaisfosfori
19.08.199220.0205Kokonaisfosfori
19.08.199243.24310Kokonaisfosfori
05.10.19921.015Kokonaisfosfori
05.10.199220.0205Kokonaisfosfori
17.03.19931.014Kokonaisfosfori
17.03.19935.054Kokonaisfosfori
17.03.199320.0204Kokonaisfosfori
17.03.199343.1438Kokonaisfosfori
18.08.19930.0 - 2.006Kokonaisfosfori
18.08.19931.015Kokonaisfosfori
18.08.19935.0510Kokonaisfosfori
18.08.199320.0205Kokonaisfosfori
18.08.199343.0436Kokonaisfosfori
14.03.19941.013Kokonaisfosfori
14.03.19945.054Kokonaisfosfori
14.03.199420.0204Kokonaisfosfori
14.03.199442.9428Kokonaisfosfori
15.08.19941.015Kokonaisfosfori
15.08.19945.054Kokonaisfosfori
15.08.199420.0204Kokonaisfosfori
15.08.199443.2435Kokonaisfosfori
12.10.199420.0206Kokonaisfosfori
20.03.19951.016Kokonaisfosfori
20.03.19955.055Kokonaisfosfori
20.03.199520.0207Kokonaisfosfori
20.03.199543.0438Kokonaisfosfori
20.06.19950.0 - 2.008Kokonaisfosfori
11.07.19950.0 - 2.005Kokonaisfosfori
01.08.19950.0 - 2.007Kokonaisfosfori
22.08.19950.0 - 2.005Kokonaisfosfori
22.08.19951.017Kokonaisfosfori
22.08.19955.054Kokonaisfosfori
22.08.199520.0204Kokonaisfosfori
22.08.199543.2435Kokonaisfosfori
19.09.19951.015Kokonaisfosfori
19.09.199543.0437Kokonaisfosfori
03.10.199520.0204Kokonaisfosfori
20.03.19961.014Kokonaisfosfori
20.03.19965.054Kokonaisfosfori
20.03.199620.0204Kokonaisfosfori
20.03.199643.2438Kokonaisfosfori
22.08.19961.014Kokonaisfosfori
22.08.19965.055Kokonaisfosfori
22.08.199620.0203Kokonaisfosfori
22.08.199643.0435Kokonaisfosfori
16.10.199620.0204Kokonaisfosfori
18.03.19971.014Kokonaisfosfori
18.03.19975.053Kokonaisfosfori
18.03.199720.0204Kokonaisfosfori
18.03.199743.1436Kokonaisfosfori
19.08.19971.015Kokonaisfosfori
19.08.19975.055Kokonaisfosfori
19.08.199720.02015Kokonaisfosfori
19.08.199743.24319Kokonaisfosfori
16.10.199720.0204Kokonaisfosfori
17.03.19981.014Kokonaisfosfori
17.03.19985.053Kokonaisfosfori
17.03.199820.0203Kokonaisfosfori
17.03.199843.3437Kokonaisfosfori
14.07.19980.0 - 2.009Kokonaisfosfori
20.08.19981.016Kokonaisfosfori
20.08.19985.055Kokonaisfosfori
20.08.199820.0205Kokonaisfosfori
20.08.199843.5437Kokonaisfosfori
13.10.199820.0206Kokonaisfosfori
17.03.19991.015Kokonaisfosfori
17.03.19995.054Kokonaisfosfori
17.03.199920.0205Kokonaisfosfori
17.03.199943.0437Kokonaisfosfori
18.08.19991.014Kokonaisfosfori
18.08.19995.054Kokonaisfosfori
18.08.199920.0204Kokonaisfosfori
18.08.199943.0435Kokonaisfosfori
12.10.199920.0205Kokonaisfosfori
20.03.20001.014Kokonaisfosfori
20.03.20005.055Kokonaisfosfori
20.03.200020.0204Kokonaisfosfori
20.03.200043.0437Kokonaisfosfori
16.08.20001.015Kokonaisfosfori
16.08.20005.056Kokonaisfosfori
16.08.200020.0204Kokonaisfosfori
16.08.200043.0436Kokonaisfosfori
19.10.200020.0205Kokonaisfosfori
19.03.20011.013Kokonaisfosfori
19.03.20015.053Kokonaisfosfori
19.03.200120.0205Kokonaisfosfori
19.03.200143.2436Kokonaisfosfori
11.07.20010.0 - 2.005Kokonaisfosfori
27.08.20011.015Kokonaisfosfori
27.08.20015.055Kokonaisfosfori
27.08.200120.02017Kokonaisfosfori
27.08.200143.0435Kokonaisfosfori
11.10.200120.0205Kokonaisfosfori
19.03.20021.014Kokonaisfosfori
19.03.20025.055Kokonaisfosfori
19.03.200220.0204Kokonaisfosfori
19.03.200243.0436Kokonaisfosfori
29.08.20021.014Kokonaisfosfori
29.08.20025.054Kokonaisfosfori
29.08.200220.0204Kokonaisfosfori
29.08.200243.0435Kokonaisfosfori
16.10.200220.0205Kokonaisfosfori
18.03.20031.013Kokonaisfosfori
18.03.20035.053Kokonaisfosfori
18.03.200320.0203Kokonaisfosfori
18.03.200343.0436Kokonaisfosfori
28.08.20031.018Kokonaisfosfori
28.08.20035.055Kokonaisfosfori
28.08.200320.0204Kokonaisfosfori
28.08.200343.0435Kokonaisfosfori
22.10.200320.0204Kokonaisfosfori
16.03.20041.015Kokonaisfosfori
16.03.20045.055Kokonaisfosfori
16.03.200420.0204Kokonaisfosfori
16.03.200443.04312Kokonaisfosfori
08.07.20040.0 - 2.005Kokonaisfosfori
23.08.20041.015Kokonaisfosfori
23.08.20045.055Kokonaisfosfori
23.08.200420.0204Kokonaisfosfori
23.08.200443.5435Kokonaisfosfori
26.10.200420.0204Kokonaisfosfori
14.03.20051.014Kokonaisfosfori
14.03.20055.055Kokonaisfosfori
14.03.200520.0204Kokonaisfosfori
14.03.200543.0437Kokonaisfosfori
18.08.20051.014Kokonaisfosfori
18.08.20055.055Kokonaisfosfori
18.08.200520.0204Kokonaisfosfori
18.08.200543.0435Kokonaisfosfori
25.10.200520.0205Kokonaisfosfori
22.03.20061.013Kokonaisfosfori
22.03.20065.054Kokonaisfosfori
22.03.200620.0204Kokonaisfosfori
22.03.200643.0436Kokonaisfosfori
17.08.20061.014Kokonaisfosfori
17.08.20065.054Kokonaisfosfori
17.08.200620.0204Kokonaisfosfori
17.08.200643.0434Kokonaisfosfori
25.10.200620.0204Kokonaisfosfori
22.03.20071.013Kokonaisfosfori
22.03.20075.053Kokonaisfosfori
22.03.200720.0203Kokonaisfosfori
22.03.200743.3437Kokonaisfosfori
30.08.20071.013Kokonaisfosfori
30.08.20075.054Kokonaisfosfori
30.08.200720.0203Kokonaisfosfori
30.08.200743.0434Kokonaisfosfori
25.10.200720.0203Kokonaisfosfori
26.03.20081.014Kokonaisfosfori
26.03.20085.054Kokonaisfosfori
26.03.200820.0204Kokonaisfosfori
26.03.200843.0436Kokonaisfosfori
27.08.20081.014Kokonaisfosfori
27.08.20085.054Kokonaisfosfori
27.08.200820.0205Kokonaisfosfori
27.08.200843.5435Kokonaisfosfori
20.10.200820.0205Kokonaisfosfori
20.10.200843.1435Kokonaisfosfori
30.03.20091.014Kokonaisfosfori
30.03.200920.0204Kokonaisfosfori
30.03.200943.1437Kokonaisfosfori
18.08.20091.013Kokonaisfosfori
18.08.200920.0204Kokonaisfosfori
18.08.200943.4434Kokonaisfosfori
26.10.200920.0205Kokonaisfosfori
31.03.20101.013Kokonaisfosfori
31.03.201020.0204Kokonaisfosfori
31.03.201043.2437Kokonaisfosfori
31.08.20101.015Kokonaisfosfori
31.08.201020.0204Kokonaisfosfori
31.08.201043.3436Kokonaisfosfori
21.10.201020.0204Kokonaisfosfori
30.03.20111.014Kokonaisfosfori
30.03.201120.0203Kokonaisfosfori
30.03.201143.0436Kokonaisfosfori
24.08.20111.016Kokonaisfosfori
24.08.201120.0203Kokonaisfosfori
24.08.201143.0434Kokonaisfosfori
25.10.201120.0203Kokonaisfosfori
22.03.20121.013Kokonaisfosfori
22.03.201220.0203Kokonaisfosfori
22.03.201243.2435Kokonaisfosfori
20.08.20121.014Kokonaisfosfori
20.08.201220.0203Kokonaisfosfori
20.08.201243.3434Kokonaisfosfori
05.11.201220.0204Kokonaisfosfori
21.03.20131.014Kokonaisfosfori
21.03.201320.0204Kokonaisfosfori
21.03.201343.2437Kokonaisfosfori
27.08.20131.014Kokonaisfosfori
27.08.201320.0204Kokonaisfosfori
27.08.201343.5434Kokonaisfosfori
30.10.201320.0203Kokonaisfosfori
20.03.20141.015Kokonaisfosfori
20.03.201420.0205Kokonaisfosfori
20.03.201443.1438Kokonaisfosfori
21.08.20141.018Kokonaisfosfori
21.08.201420.0204Kokonaisfosfori
21.08.201443.4434Kokonaisfosfori
03.11.201420.0204Kokonaisfosfori
28.03.20161.013Kokonaisfosfori
28.03.201620.0203.8Kokonaisfosfori
28.03.201643.0436Kokonaisfosfori
30.08.20161.014.5Kokonaisfosfori
30.08.201620.0205.1Kokonaisfosfori
30.08.201643.5434.4Kokonaisfosfori
01.11.201620.0204Kokonaisfosfori
28.03.20171.017.6Kokonaisfosfori
28.03.201720.0204.6Kokonaisfosfori
28.03.201743.0437.8Kokonaisfosfori
17.08.20171.015.4Kokonaisfosfori
17.08.201720.0204Kokonaisfosfori
17.08.201743.3435Kokonaisfosfori
23.10.20171.014.6Kokonaisfosfori
23.10.201720.0204.5Kokonaisfosfori
23.10.201743.2436.5Kokonaisfosfori
21.03.20181.013Kokonaisfosfori
21.03.201820.0205.2Kokonaisfosfori
21.03.201843.04310Kokonaisfosfori
27.08.20181.013Kokonaisfosfori
27.08.201820.0203Kokonaisfosfori
27.08.201843.0433Kokonaisfosfori
25.10.20181.014.6Kokonaisfosfori
25.10.201820.0203.7Kokonaisfosfori
25.10.201843.0433.3Kokonaisfosfori
03.04.20191.013.9Kokonaisfosfori
03.04.201942.2426.7Kokonaisfosfori
03.04.201920.0204Kokonaisfosfori
28.08.20191.017.8Kokonaisfosfori
28.08.201920.0204.3Kokonaisfosfori
28.08.201943.0434.6Kokonaisfosfori
22.10.20191.013.9Kokonaisfosfori
22.10.201920.0205.1Kokonaisfosfori
22.10.201943.0435.1Kokonaisfosfori
23.03.20201.013.7Kokonaisfosfori
23.03.202020.0203.8Kokonaisfosfori
23.03.202043.0437.3Kokonaisfosfori
20.08.20201.013.4Kokonaisfosfori
20.08.202020.0203.4Kokonaisfosfori
20.08.202043.1434.5Kokonaisfosfori
14.10.20201.013Kokonaisfosfori
14.10.202020.0203Kokonaisfosfori
14.10.202043.2433Kokonaisfosfori
30.03.20211.013Kokonaisfosfori
30.03.202120.0203.1Kokonaisfosfori
30.03.202143.0434.2Kokonaisfosfori
24.08.20211.013.5Kokonaisfosfori
24.08.202120.0204.3Kokonaisfosfori
24.08.202142.5423.6Kokonaisfosfori
10.11.20211.015.2Kokonaisfosfori
10.11.202120.0207.2Kokonaisfosfori
10.11.202143.5435.2Kokonaisfosfori
29.03.20221.013.2Kokonaisfosfori
29.03.202220.0203Kokonaisfosfori
29.03.202243.0435.2Kokonaisfosfori
29.08.20221.014.8Kokonaisfosfori
29.08.202220.0203.9Kokonaisfosfori
29.08.202243.0434Kokonaisfosfori
19.10.20221.013.8Kokonaisfosfori
19.10.202220.0206Kokonaisfosfori
19.10.202243.0434.8Kokonaisfosfori
16.03.20231.014Kokonaisfosfori
16.03.202320.0203.9Kokonaisfosfori
16.03.202342.3424.9Kokonaisfosfori
30.08.20231.015.3Kokonaisfosfori
30.08.202320.0204.3Kokonaisfosfori
30.08.202343.0434.3Kokonaisfosfori