Hankkeen nimi: Juojärven esiselvityshanke
Hankkeen kesto: 2024
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Juojärvi
Pintavesialue: Juojärven reitti
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (SVh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Kunta: Tuusniemi, Outokumpu, Liperi, Heinävesi

Pohjois-Savon maakuntajärvenä ja kirkkaasta vedestään tunnetussa Juojärvessä ravinnepitoisuudet ovat laskussa, mutta vesi tummuu. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajalla sijaitsevan alueen kansalaiset, paikalliset ja alueelliset toimijat sekä viranomaiset ovat huolissaan arvokkaan ja ekologiselta tilaltaan erinomaisen järven kehityksestä.

Juojärven ulappa-alueilta on käytettävissä kattavasti vedenlaatutietoja, mutta lahtialueiden tiedot ovat puutteellisia. Kansalaiskyselyssä syksyllä 2023 havaitut ongelmat ilmenevät erityisesti järven lahtialueilla. Alueen asukkaiden, toimijoiden ja ELY-keskusten yhteinen tahtotila on järven erinomaisen tilan säilyttäminen. Juojärven esiselvitys on edellytys järven ekologisen tilan säilyttämiseksi tarvittavien toimenpiteiden oikealle kohdentamiselle, se mahdollistaa ja tukee alueellista yhteistyötä järven hyväksi sekä ohjaa paikallisia toimijoita kunnostushankkeiden suunnittelussa.

Juojärven esiselvityshankkeessa tuotetaan konkreettista tietoa ja toimenpide-ehdotuksia aluekohtaista vesistökunnostussuunnittelua varten ja täydennetään järven lahtialueiden sekä niihin virtaavien pääuomien vedenlaatutietoja. Esiselvityksen tavoitteena on Juojärven erinomainen tilan säilyttäminen kartoittamalla järven lähivaluma-alueen keskeiset kunnostustarpeet ja osallistaa paikalliset toimijat tarvittaviin kunnostustoimiin.

Kuva: Juojärven Rikkaveden alapuolisen lähivaluma-alueen osavaluma-alueet.