Pintavesialue: Juojärven reitti
Pinta-ala: 7,3 km2
Syvyys: 19,0 m
Keskisyvyys: 4,5 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Laskennallinen viipymä: 485 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 52 km2
Kunta: Juuka
Havaintopaikka: Vaikkojärvi 1

Vaikkojärvi on Juojärven reittiin kuuluva tummavetinen metsäjärvi. Järven vedet laskevat Vaikkojokeen.

Hydrologia

Vaikkojärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Vaikkojärvi on karu ja erittäin humuspitoinen järvi. Järven ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Reilu kolmannes järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa soiden ojituksista. Puolet fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Vaikkojärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vaikkojärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Vaikkojärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 18 m (haetaan 13 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
06.08.19740.0 - 4.0013Kokonaisfosfori
06.08.19741.0112Kokonaisfosfori
06.08.197418.01813Kokonaisfosfori
09.04.19851.018Kokonaisfosfori
09.04.198518.01814Kokonaisfosfori
13.02.19961.0112Kokonaisfosfori
13.02.199615.01513Kokonaisfosfori
15.03.20011.019Kokonaisfosfori
15.03.20018.089Kokonaisfosfori
15.03.200115.01512Kokonaisfosfori
26.07.20011.0115Kokonaisfosfori
26.07.20017.2711Kokonaisfosfori
26.07.200113.51312Kokonaisfosfori
13.03.20031.016Kokonaisfosfori
13.03.20039.097Kokonaisfosfori
13.03.200317.01723Kokonaisfosfori
11.08.20031.0116Kokonaisfosfori
11.08.20037.979Kokonaisfosfori
11.08.200314.81411Kokonaisfosfori
03.03.20041.018Kokonaisfosfori
03.03.20047.9710Kokonaisfosfori
03.03.200414.81415Kokonaisfosfori
06.09.20041.0112Kokonaisfosfori
06.09.20048.2811Kokonaisfosfori
06.09.200415.51521Kokonaisfosfori
24.04.20061.0110Kokonaisfosfori
24.04.20069.5911Kokonaisfosfori
24.04.200618.51823Kokonaisfosfori
02.08.20061.0111Kokonaisfosfori
02.08.20067.579Kokonaisfosfori
02.08.200614.01412Kokonaisfosfori
27.02.20071.019Kokonaisfosfori
27.02.200714.81413Kokonaisfosfori
12.06.20071.019Kokonaisfosfori
12.06.200714.21410Kokonaisfosfori
05.03.20081.019Kokonaisfosfori
05.03.20087.9710Kokonaisfosfori
05.03.200814.81415Kokonaisfosfori
06.08.20081.019Kokonaisfosfori
06.08.20087.978Kokonaisfosfori
06.08.200814.81410Kokonaisfosfori
21.01.20091.018Kokonaisfosfori
21.01.20099.599Kokonaisfosfori
21.01.200918.01818Kokonaisfosfori
26.03.20091.018Kokonaisfosfori
26.03.20099.599Kokonaisfosfori
26.03.200918.01817Kokonaisfosfori
02.06.20091.0110Kokonaisfosfori
02.06.20098.088Kokonaisfosfori
02.06.200914.8149Kokonaisfosfori
13.07.20091.0110Kokonaisfosfori
13.07.20099.098Kokonaisfosfori
13.07.200918.01811Kokonaisfosfori
26.01.20121.0110Kokonaisfosfori
26.01.20128.0812Kokonaisfosfori
26.01.201216.01617Kokonaisfosfori
20.06.20121.0111Kokonaisfosfori
20.06.20128.0816Kokonaisfosfori
20.06.201214.81411Kokonaisfosfori
08.08.20121.019Kokonaisfosfori
08.08.20128.088Kokonaisfosfori
08.08.201214.81412Kokonaisfosfori
17.09.20121.019Kokonaisfosfori
17.09.20128.0810Kokonaisfosfori
17.09.201214.8149Kokonaisfosfori
24.03.20151.0110Kokonaisfosfori
24.03.20159.0912Kokonaisfosfori
24.03.201517.01730Kokonaisfosfori
01.03.20181.017.6Kokonaisfosfori
01.03.20185.057.5Kokonaisfosfori
01.03.20188.089.4Kokonaisfosfori
01.03.201812.21210Kokonaisfosfori
26.03.20185.057.5Kokonaisfosfori
26.03.20188.089.4Kokonaisfosfori
26.03.201812.21210Kokonaisfosfori
26.03.20181.017.6Kokonaisfosfori
16.07.20181.0112Kokonaisfosfori
16.07.20188.088.7Kokonaisfosfori
16.07.201815.01515Kokonaisfosfori
22.08.20181.019.9Kokonaisfosfori
22.08.20188.0810Kokonaisfosfori
22.08.201816.01615Kokonaisfosfori
10.10.20188.0811Kokonaisfosfori
11.03.20211.019.2Kokonaisfosfori
11.03.20218.089.3Kokonaisfosfori
11.03.202118.11819Kokonaisfosfori
29.07.20211.0113Kokonaisfosfori
29.07.202118.01812Kokonaisfosfori
10.08.20211.0112Kokonaisfosfori
10.08.20218.089.7Kokonaisfosfori
10.08.202114.01412Kokonaisfosfori
09.11.20218.089Kokonaisfosfori