Pintavesialue: Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue
Pinta-ala: 3,6 km2
Syvyys: na
Keskisyvyys: 1,3 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 14 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 407 km2
Kunta: Kitee
Havaintopaikka: Kangasjärvi 31

Kangasjärvi sijaitsee Kiteellä, Tohmajoen päävesistössä, Suomen ja Venäjän rajalla. Järvi saa vetensä Jollonjoesta ja laskee Laatokkaan.

Hydrologia

Kangasjärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Kangasjärvi on rehevä humusjärvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Kolme neljännestä järveen tulevasta fosforista on peräisin kotimaan ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä. Pieni osa järveen tulevasta fosforista on peräisin Venäjän puolelta.

Arvio Kangasjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kangasjärvi 31

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kangasjärvi 31

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 2 m (haetaan 2 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
03.10.19731.019Kokonaisfosfori
03.10.19732.029Kokonaisfosfori
03.01.19901.0114Kokonaisfosfori
03.01.19902.0213Kokonaisfosfori
16.06.20051.0118Kokonaisfosfori
16.06.20052.0219Kokonaisfosfori
25.06.20071.0120Kokonaisfosfori
25.06.20072.0220Kokonaisfosfori
08.02.20171.0114Kokonaisfosfori
13.07.20171.0124Kokonaisfosfori
25.09.20171.0120Kokonaisfosfori
20.06.20231.0120Kokonaisfosfori
15.08.20231.0128Kokonaisfosfori