Pintavesialue: Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue
Pinta-ala: 10,0 km2
Syvyys: 14,0 m
Keskisyvyys: 4,8 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 276 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 216 km2
Kunta: Tohmajärvi
Havaintopaikka: Tohmajärvi 1

Tohmajärvi sijaitsee Tohmajoen päävesistössä Pohjois-Karjalassa. Tohmajärvi saa vetensä pääasiassa Luosojoen valuma-alueelta, jonka laskujoki on Leviäjoki. Järven luusua sijaitsee idässä, josta alkaa Tohmajoki.

Hydrologia

Tohmajärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Järven pintaa on laskettu ensimmäisen kerron ja 1700-luvulla ja viimeinen järvenlasku tehtiin 1960-luvulla. Säännöstelypato Tohmajoessa osin estää kalojen vaelluksen.

Vedenlaatu

Tohmajärvi on lievästi rehevä, erittäin humupitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Maa- ja metsätalous, haja- ja loma-asutuksen jätevedet sekä vedenlaskun ja säätelyn aiheuttamat morfologiset muutokset luovat paineita järven tilalle. Peräti 82 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä.

Arvio Tohmajärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Tohmajärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Tohmajärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 14 m (haetaan 9 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
14.04.19711.0117Kokonaisfosfori
14.04.19712.0217Kokonaisfosfori
14.04.19713.0317Kokonaisfosfori
17.10.19730.208Kokonaisfosfori
29.08.19781.0131Kokonaisfosfori
29.08.197811.01119Kokonaisfosfori
22.04.19791.0117Kokonaisfosfori
22.04.197911.01128Kokonaisfosfori
19.07.19791.0112Kokonaisfosfori
19.07.197912.01227Kokonaisfosfori
22.08.19791.0119Kokonaisfosfori
22.08.19796.0617Kokonaisfosfori
22.08.197911.01117Kokonaisfosfori
11.03.19801.0135Kokonaisfosfori
11.03.198011.01161Kokonaisfosfori
17.07.19801.0118Kokonaisfosfori
17.07.198012.31240Kokonaisfosfori
06.08.19801.0110Kokonaisfosfori
06.08.198011.01119Kokonaisfosfori
30.03.19811.0111Kokonaisfosfori
30.03.19815.0511Kokonaisfosfori
30.03.198111.01175Kokonaisfosfori
09.04.19811.0114Kokonaisfosfori
09.04.198113.01320Kokonaisfosfori
17.06.19811.0118Kokonaisfosfori
17.06.198112.01220Kokonaisfosfori
02.08.19811.0111Kokonaisfosfori
02.08.198111.51111Kokonaisfosfori
11.02.19821.0120Kokonaisfosfori
11.02.198214.01429Kokonaisfosfori
19.04.19821.0113Kokonaisfosfori
19.04.198211.01132Kokonaisfosfori
19.07.19821.0121Kokonaisfosfori
19.07.198212.01229Kokonaisfosfori
25.08.19821.019Kokonaisfosfori
25.08.198211.0119Kokonaisfosfori
08.03.19831.0112Kokonaisfosfori
08.03.198312.01277Kokonaisfosfori
23.03.19831.0126Kokonaisfosfori
23.03.198311.01126Kokonaisfosfori
07.09.19830.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
07.09.19831.0115Kokonaisfosfori
07.09.19832.0215Kokonaisfosfori
24.01.19841.019Kokonaisfosfori
24.01.198412.01228Kokonaisfosfori
25.03.19841.0110Kokonaisfosfori
25.03.19845.5513Kokonaisfosfori
25.03.198411.01133Kokonaisfosfori
05.07.19841.0111Kokonaisfosfori
05.07.198412.01222Kokonaisfosfori
08.08.19841.0126Kokonaisfosfori
08.08.198411.01120Kokonaisfosfori
31.03.19851.0110Kokonaisfosfori
31.03.19855.058Kokonaisfosfori
31.03.198511.51127Kokonaisfosfori
01.04.19851.0117Kokonaisfosfori
01.04.198511.01131Kokonaisfosfori
06.06.19851.0117Kokonaisfosfori
06.06.198512.51220Kokonaisfosfori
18.07.19851.0114Kokonaisfosfori
18.07.198511.01131Kokonaisfosfori
20.08.19851.019Kokonaisfosfori
20.08.198511.51111Kokonaisfosfori
28.08.19851.0115Kokonaisfosfori
28.08.198513.01317Kokonaisfosfori
20.02.19861.0115Kokonaisfosfori
20.02.19865.0515Kokonaisfosfori
20.02.198612.012129Kokonaisfosfori
01.04.198612.012126Kokonaisfosfori
08.04.19861.0110Kokonaisfosfori
08.04.19866.0610Kokonaisfosfori
08.04.198612.01226Kokonaisfosfori
18.06.19861.0119Kokonaisfosfori
18.06.19865.0516Kokonaisfosfori
18.06.198612.01231Kokonaisfosfori
09.07.19861.0111Kokonaisfosfori
09.07.19866.0612Kokonaisfosfori
09.07.198611.01116Kokonaisfosfori
14.08.19861.0114Kokonaisfosfori
14.08.19866.0614Kokonaisfosfori
14.08.198612.01216Kokonaisfosfori
10.11.19861.0114Kokonaisfosfori
10.11.198611.51114Kokonaisfosfori
24.03.19871.018Kokonaisfosfori
24.03.19876.5612Kokonaisfosfori
24.03.198712.01211Kokonaisfosfori
25.03.19871.0117Kokonaisfosfori
25.03.19876.0612Kokonaisfosfori
25.03.198711.01127Kokonaisfosfori
10.06.19871.0120Kokonaisfosfori
10.06.19877.0718Kokonaisfosfori
10.06.198713.01321Kokonaisfosfori
20.07.19871.0149Kokonaisfosfori
20.07.19876.5633Kokonaisfosfori
20.07.198712.01234Kokonaisfosfori
13.08.19871.0118Kokonaisfosfori
13.08.19877.0719Kokonaisfosfori
13.08.198713.01320Kokonaisfosfori
30.12.198712.01245Kokonaisfosfori
30.12.19871.0118Kokonaisfosfori
30.12.19877.0723Kokonaisfosfori
09.02.19881.0119Kokonaisfosfori
09.02.19886.0619Kokonaisfosfori
09.02.198811.01165Kokonaisfosfori
29.02.19881.0119Kokonaisfosfori
29.02.19887.0735Kokonaisfosfori
29.02.198812.01241Kokonaisfosfori
15.03.19881.0121Kokonaisfosfori
15.03.198813.01336Kokonaisfosfori
06.06.19881.0121Kokonaisfosfori
06.06.19887.0740Kokonaisfosfori
06.06.198812.01246Kokonaisfosfori
27.07.19881.0116Kokonaisfosfori
27.07.19887.0726Kokonaisfosfori
27.07.198812.01236Kokonaisfosfori
24.08.19881.0119Kokonaisfosfori
24.08.198813.01320Kokonaisfosfori
05.09.19881.0119Kokonaisfosfori
05.09.19886.0617Kokonaisfosfori
05.09.198812.01223Kokonaisfosfori
07.12.19881.0117Kokonaisfosfori
07.12.19886.0618Kokonaisfosfori
07.12.198812.01234Kokonaisfosfori
25.01.19891.0122Kokonaisfosfori
25.01.19898.0823Kokonaisfosfori
25.01.198913.01323Kokonaisfosfori
08.03.19891.0118Kokonaisfosfori
08.03.19897.0722Kokonaisfosfori
08.03.198913.01360Kokonaisfosfori
04.04.19891.0152Kokonaisfosfori
20.06.19891.0110Kokonaisfosfori
20.06.19897.0711Kokonaisfosfori
20.06.198912.51251Kokonaisfosfori
02.08.19891.0117Kokonaisfosfori
02.08.19897.0717Kokonaisfosfori
02.08.198912.01230Kokonaisfosfori
20.09.198914.01416Kokonaisfosfori
20.09.19891.0117Kokonaisfosfori
28.09.19891.0116Kokonaisfosfori
28.09.19897.0713Kokonaisfosfori
28.09.198912.51214Kokonaisfosfori
07.11.19891.0117Kokonaisfosfori
07.11.19897.0717Kokonaisfosfori
07.11.198913.01317Kokonaisfosfori
21.02.19901.0110Kokonaisfosfori
21.02.19907.0720Kokonaisfosfori
21.02.199012.51223Kokonaisfosfori
28.03.19901.0116Kokonaisfosfori
28.03.199013.01331Kokonaisfosfori
05.04.19901.018Kokonaisfosfori
05.04.19907.0722Kokonaisfosfori
05.04.199013.01321Kokonaisfosfori
06.06.19901.0119Kokonaisfosfori
06.06.19907.0717Kokonaisfosfori
06.06.199013.01320Kokonaisfosfori
03.07.19901.0115Kokonaisfosfori
03.07.19907.0733Kokonaisfosfori
03.07.199012.01242Kokonaisfosfori
28.08.19901.0114Kokonaisfosfori
28.08.199013.01315Kokonaisfosfori
12.09.19901.0117Kokonaisfosfori
12.09.199012.01217Kokonaisfosfori
30.10.19901.0113Kokonaisfosfori
30.10.19907.0714Kokonaisfosfori
30.10.199012.01214Kokonaisfosfori
14.01.19911.019Kokonaisfosfori
14.01.19917.0712Kokonaisfosfori
14.01.199112.51214Kokonaisfosfori
25.03.19911.019Kokonaisfosfori
25.03.199112.51213Kokonaisfosfori
27.06.19911.0115Kokonaisfosfori
27.06.19917.0727Kokonaisfosfori
27.06.199113.01354Kokonaisfosfori
28.08.19911.0112Kokonaisfosfori
28.08.199113.01324Kokonaisfosfori
18.09.19911.0121Kokonaisfosfori
18.09.19917.0720Kokonaisfosfori
18.09.199113.01329Kokonaisfosfori
29.01.19921.0115Kokonaisfosfori
29.01.19927.0723Kokonaisfosfori
29.01.199212.01223Kokonaisfosfori
09.03.19921.0116Kokonaisfosfori
09.03.19927.0720Kokonaisfosfori
09.03.199213.01321Kokonaisfosfori
25.03.19921.0120Kokonaisfosfori
25.03.199213.01323Kokonaisfosfori
15.06.19921.0115Kokonaisfosfori
15.06.19927.0719Kokonaisfosfori
15.06.199212.51228Kokonaisfosfori
20.07.19921.0116Kokonaisfosfori
20.07.19925.0515Kokonaisfosfori
20.07.199212.01220Kokonaisfosfori
31.08.19921.0119Kokonaisfosfori
31.08.199212.01214Kokonaisfosfori
23.11.19921.0112Kokonaisfosfori
23.11.19925.0516Kokonaisfosfori
23.11.199210.01020Kokonaisfosfori
23.11.199213.01319Kokonaisfosfori
29.03.19931.0112Kokonaisfosfori
29.03.199312.01224Kokonaisfosfori
30.03.19931.0114Kokonaisfosfori
30.03.19935.0523Kokonaisfosfori
30.03.199310.01022Kokonaisfosfori
31.08.19931.0119Kokonaisfosfori
31.08.199313.01319Kokonaisfosfori
30.11.19931.0117Kokonaisfosfori
30.11.199313.01322Kokonaisfosfori
22.03.19941.0115Kokonaisfosfori
22.03.199412.51224Kokonaisfosfori
30.08.19941.0118Kokonaisfosfori
30.08.199413.01315Kokonaisfosfori
28.03.19951.0115Kokonaisfosfori
28.03.199513.01334Kokonaisfosfori
22.08.19951.0118Kokonaisfosfori
22.08.199512.01218Kokonaisfosfori
13.03.19961.019Kokonaisfosfori
13.03.199613.01364Kokonaisfosfori
11.04.19961.0111Kokonaisfosfori
11.04.199612.01257Kokonaisfosfori
20.08.19961.0116Kokonaisfosfori
20.08.199612.01234Kokonaisfosfori
11.09.19961.0119Kokonaisfosfori
11.09.199613.01318Kokonaisfosfori
12.11.19961.0115Kokonaisfosfori
12.11.199613.01313Kokonaisfosfori
17.03.19971.0114Kokonaisfosfori
17.03.199712.51217Kokonaisfosfori
02.04.19971.0113Kokonaisfosfori
02.04.199713.01316Kokonaisfosfori
26.05.19970.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
24.06.19970.0 - 2.0014Kokonaisfosfori
30.07.19970.0 - 2.0012Kokonaisfosfori
18.08.19971.0113Kokonaisfosfori
18.08.199712.51213Kokonaisfosfori
18.08.19970.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
30.09.19970.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
13.01.19981.0110Kokonaisfosfori
13.01.19987.0714Kokonaisfosfori
13.01.199813.01315Kokonaisfosfori
18.03.19981.0111Kokonaisfosfori
18.03.199812.31221Kokonaisfosfori
24.08.19981.0119Kokonaisfosfori
24.08.199812.91219Kokonaisfosfori
04.01.19991.0115Kokonaisfosfori
04.01.19995.5520Kokonaisfosfori
04.01.199912.51223Kokonaisfosfori
01.03.19991.0119Kokonaisfosfori
01.03.19995.5525Kokonaisfosfori
01.03.199910.41026Kokonaisfosfori
22.03.19991.0121Kokonaisfosfori
22.03.199912.21227Kokonaisfosfori
06.07.19991.0116Kokonaisfosfori
06.07.19996.5624Kokonaisfosfori
06.07.199912.01253Kokonaisfosfori
28.07.19991.0119Kokonaisfosfori
28.07.199912.01220Kokonaisfosfori
30.08.19991.0122Kokonaisfosfori
30.08.199912.21220Kokonaisfosfori
30.08.19990.0 - 2.0022Kokonaisfosfori
09.09.19991.0121Kokonaisfosfori
09.09.19996.0622Kokonaisfosfori
09.09.199912.01224Kokonaisfosfori
30.09.19991.0119Kokonaisfosfori
30.09.19996.0618Kokonaisfosfori
30.09.199912.01224Kokonaisfosfori
20.03.20001.0112Kokonaisfosfori
20.03.200012.61228Kokonaisfosfori
29.08.20001.0120Kokonaisfosfori
29.08.200012.21220Kokonaisfosfori
29.08.20000.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
30.08.20001.0117Kokonaisfosfori
30.08.20005.7512Kokonaisfosfori
30.08.200010.41019Kokonaisfosfori
20.03.20011.0116Kokonaisfosfori
20.03.200112.31269Kokonaisfosfori
16.08.20011.0116Kokonaisfosfori
16.08.200112.51218Kokonaisfosfori
16.08.20010.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
18.09.20011.0114Kokonaisfosfori
18.09.20015.7514Kokonaisfosfori
18.09.200110.41016Kokonaisfosfori
14.02.20021.017Kokonaisfosfori
14.02.20025.759Kokonaisfosfori
14.02.200210.41012Kokonaisfosfori
12.03.20021.0110Kokonaisfosfori
12.03.20026.5615Kokonaisfosfori
12.03.200212.01221Kokonaisfosfori
14.03.20021.019Kokonaisfosfori
14.03.200212.31221Kokonaisfosfori
17.06.20021.0114Kokonaisfosfori
17.06.20026.3613Kokonaisfosfori
17.06.200211.61121Kokonaisfosfori
28.08.20021.0114Kokonaisfosfori
28.08.200212.31228Kokonaisfosfori
29.08.20021.0111Kokonaisfosfori
29.08.20025.7513Kokonaisfosfori
29.08.200210.41017Kokonaisfosfori
26.02.20031.019Kokonaisfosfori
26.02.20036.569Kokonaisfosfori
26.02.200312.01212Kokonaisfosfori
11.03.20031.017Kokonaisfosfori
11.03.20036.6610Kokonaisfosfori
11.03.200312.51211Kokonaisfosfori
19.03.20031.0111Kokonaisfosfori
19.03.200312.51215Kokonaisfosfori
16.06.20031.0118Kokonaisfosfori
16.06.20036.5614Kokonaisfosfori
16.06.200312.01221Kokonaisfosfori
06.08.20031.0112Kokonaisfosfori
06.08.20036.5614Kokonaisfosfori
06.08.200312.01216Kokonaisfosfori
26.08.20031.0114Kokonaisfosfori
26.08.200312.71215Kokonaisfosfori
26.08.20030.0 - 2.0016Kokonaisfosfori
22.03.20041.0115Kokonaisfosfori
22.03.200412.512130Kokonaisfosfori
24.08.20041.0117Kokonaisfosfori
24.08.200412.81223Kokonaisfosfori
09.03.20051.0115Kokonaisfosfori
09.03.20055.7516Kokonaisfosfori
09.03.200510.41062Kokonaisfosfori
15.03.20051.0118Kokonaisfosfori
15.03.200512.21259Kokonaisfosfori
28.07.20051.0115Kokonaisfosfori
28.07.20055.7513Kokonaisfosfori
28.07.200510.41020Kokonaisfosfori
17.08.20051.0115Kokonaisfosfori
17.08.200512.51219Kokonaisfosfori
22.03.20061.0116Kokonaisfosfori
22.03.200612.51221Kokonaisfosfori
24.08.20061.0113Kokonaisfosfori
24.08.200612.31220Kokonaisfosfori
05.03.20071.0111Kokonaisfosfori
05.03.20076.7616Kokonaisfosfori
05.03.200712.51218Kokonaisfosfori
21.03.20071.0112Kokonaisfosfori
21.03.200712.51219Kokonaisfosfori
09.08.20071.0113Kokonaisfosfori
09.08.20077.0711Kokonaisfosfori
09.08.200713.01314Kokonaisfosfori
28.08.20071.0115Kokonaisfosfori
28.08.200712.31217Kokonaisfosfori
18.03.20081.0114Kokonaisfosfori
18.03.200812.81222Kokonaisfosfori
12.08.20081.0116Kokonaisfosfori
12.08.200812.71270Kokonaisfosfori
17.03.200912.51224Kokonaisfosfori
17.03.20091.0115Kokonaisfosfori
24.08.20091.0113Kokonaisfosfori
24.08.200912.51216Kokonaisfosfori
16.03.20101.0115Kokonaisfosfori
16.03.201012.81220Kokonaisfosfori
25.08.20101.0118Kokonaisfosfori
25.08.201012.31216Kokonaisfosfori
16.03.20111.0116Kokonaisfosfori
16.03.201112.01216Kokonaisfosfori
30.08.20111.0121Kokonaisfosfori
30.08.201113.01324Kokonaisfosfori
14.03.20121.0119Kokonaisfosfori
14.03.201213.01321Kokonaisfosfori
17.07.20121.0121Kokonaisfosfori
17.07.201213.01322Kokonaisfosfori
13.03.20131.0122Kokonaisfosfori
13.03.201313.01326Kokonaisfosfori
31.07.20131.0120Kokonaisfosfori
31.07.201313.01326Kokonaisfosfori
06.03.20141.0122Kokonaisfosfori
06.03.201413.01323Kokonaisfosfori
20.08.20141.0117Kokonaisfosfori
20.08.201412.51217Kokonaisfosfori
24.03.20151.0116Kokonaisfosfori
24.03.201513.01323Kokonaisfosfori
31.08.20151.0121Kokonaisfosfori
31.08.201512.71213Kokonaisfosfori
31.03.20161.0113Kokonaisfosfori
31.03.201613.01322Kokonaisfosfori
25.08.20161.0120Kokonaisfosfori
25.08.201613.01319Kokonaisfosfori
21.03.20171.0124Kokonaisfosfori
21.03.201713.01328Kokonaisfosfori
08.08.20171.0116Kokonaisfosfori
08.08.201713.01315Kokonaisfosfori
12.03.20181.0124Kokonaisfosfori
12.03.201813.01324Kokonaisfosfori
31.07.20181.0119Kokonaisfosfori
31.07.201813.01325Kokonaisfosfori
11.03.20191.0117Kokonaisfosfori
11.03.201913.01332Kokonaisfosfori
31.07.20191.0119Kokonaisfosfori
31.07.201912.51218Kokonaisfosfori
10.03.20201.0118Kokonaisfosfori
10.03.202013.01321Kokonaisfosfori
01.09.20201.0121Kokonaisfosfori
01.09.202012.81221Kokonaisfosfori
23.03.20211.0118Kokonaisfosfori
23.03.202113.01318Kokonaisfosfori
01.07.20211.0116Kokonaisfosfori
01.07.202112.51223Kokonaisfosfori
02.03.20221.0116Kokonaisfosfori
02.03.202213.01319Kokonaisfosfori
08.08.20221.0116Kokonaisfosfori
08.08.202212.41219Kokonaisfosfori
15.03.20231.0113Kokonaisfosfori
15.03.202312.61219Kokonaisfosfori
11.05.20231.0122Kokonaisfosfori
11.05.202313.11321Kokonaisfosfori
16.08.202312.71216Kokonaisfosfori
16.08.20231.0119Kokonaisfosfori