Pintavesialue: Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue
Pinta-ala: 13 km2
Syvyys: 13,0 m
Keskisyvyys: 4,2 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 262 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 246 km2
Kunta: Kitee
Havaintopaikka: Kiteenjärvi 1

Kiteenjärvi sijaitsee Kiteen taajaman itäpuolella, Tohmajoen päävesistössä, Kiteenjoen valuma-alueella. Vetensä järvi saa Humalajoesta pohjoisesta ja Hiidenjoesta idän suunnalta. Vedet laskevat Kiteenjokeen. Järven pienempää allasta kutsutaan Päätyenlahdeksi ja sen erottaa pääaltaasta pengertie, joka vaikuttaa järven morfologiaan.

Hydrologia

Kiteenjärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Kiteenjärvi on rehevä, erittäin humuspitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilanarvioinnissa on havaittu, että Kiteenjärven ravinnearvot ovat lievästi alentuneet. Järven syvänteessä on hapetin Kiteen Vesikunnan velvoitteena. Hapettimen ansiosta alusvedessä on pääosin hyvä happitilanne kerrosteisuuskausina.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yhdyskuntien sekä haja- ja loma-asutuksen jätevedet, hulevedet, maatalous ja järven morfologinen muutos luovat paineita järven tilalle. Peräti 80 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä.

Arvio Kiteenjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kiteenjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kiteenjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 13 m (haetaan 8 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
21.03.19651.0120Kokonaisfosfori
21.03.196510.01050Kokonaisfosfori
21.03.196511.01160Kokonaisfosfori
09.04.19671.0120Kokonaisfosfori
09.04.19675.0530Kokonaisfosfori
09.04.196711.011270Kokonaisfosfori
18.04.19681.015Kokonaisfosfori
18.04.19685.0520Kokonaisfosfori
18.04.196811.011130Kokonaisfosfori
17.08.19691.0130Kokonaisfosfori
17.08.19694.0420Kokonaisfosfori
17.08.19698.0820Kokonaisfosfori
17.08.196912.01250Kokonaisfosfori
07.01.19701.0116Kokonaisfosfori
07.01.19704.0421Kokonaisfosfori
07.01.19706.0627Kokonaisfosfori
07.01.19708.0847Kokonaisfosfori
07.01.197010.01068Kokonaisfosfori
07.01.197012.012190Kokonaisfosfori
08.02.19701.0114Kokonaisfosfori
08.02.19702.0216Kokonaisfosfori
08.02.19704.0421Kokonaisfosfori
08.02.19706.0625Kokonaisfosfori
08.02.19708.0857Kokonaisfosfori
08.02.197010.010130Kokonaisfosfori
08.02.197012.012470Kokonaisfosfori
15.03.19701.019Kokonaisfosfori
15.03.19702.0210Kokonaisfosfori
15.03.19704.0410Kokonaisfosfori
15.03.19706.06240Kokonaisfosfori
15.03.19708.0860Kokonaisfosfori
15.03.197010.0108Kokonaisfosfori
15.03.197012.0121000Kokonaisfosfori
07.04.19701.0113Kokonaisfosfori
07.04.19702.0214Kokonaisfosfori
07.04.19704.0417Kokonaisfosfori
07.04.19706.0661Kokonaisfosfori
07.04.19708.0895Kokonaisfosfori
07.04.197010.010160Kokonaisfosfori
07.04.197012.012160Kokonaisfosfori
11.05.19702.0229Kokonaisfosfori
11.05.19704.0423Kokonaisfosfori
11.05.19706.0631Kokonaisfosfori
11.05.19708.0834Kokonaisfosfori
11.05.197010.01030Kokonaisfosfori
11.05.197012.01233Kokonaisfosfori
11.05.19701.0142Kokonaisfosfori
03.06.19701.0110Kokonaisfosfori
03.06.19702.0220Kokonaisfosfori
03.06.19704.0410Kokonaisfosfori
03.06.19708.0820Kokonaisfosfori
03.06.197010.01020Kokonaisfosfori
03.06.197012.01210Kokonaisfosfori
20.07.19701.016Kokonaisfosfori
20.07.19702.0211Kokonaisfosfori
20.07.19704.046Kokonaisfosfori
20.07.19706.0610Kokonaisfosfori
20.07.19708.086Kokonaisfosfori
20.07.197010.0106Kokonaisfosfori
20.07.197012.0126Kokonaisfosfori
28.09.19701.015Kokonaisfosfori
28.09.19702.025Kokonaisfosfori
28.09.19704.045Kokonaisfosfori
28.09.19708.0810Kokonaisfosfori
28.09.197010.01020Kokonaisfosfori
28.09.197012.01210Kokonaisfosfori
21.10.19701.0120Kokonaisfosfori
21.10.19702.0220Kokonaisfosfori
21.10.19704.0420Kokonaisfosfori
21.10.19706.0620Kokonaisfosfori
21.10.19708.0840Kokonaisfosfori
21.10.197010.01020Kokonaisfosfori
21.10.197012.01220Kokonaisfosfori
16.11.19701.015Kokonaisfosfori
16.11.19702.0210Kokonaisfosfori
16.11.19704.0410Kokonaisfosfori
16.11.19706.0620Kokonaisfosfori
16.11.19708.0830Kokonaisfosfori
16.11.197010.01040Kokonaisfosfori
16.11.197012.01220Kokonaisfosfori
16.11.197013.01320Kokonaisfosfori
15.12.19701.019Kokonaisfosfori
15.12.19702.029Kokonaisfosfori
15.12.19704.0415Kokonaisfosfori
15.12.19706.0620Kokonaisfosfori
15.12.19708.0825Kokonaisfosfori
15.12.197010.01025Kokonaisfosfori
15.12.197011.01150Kokonaisfosfori
15.12.197012.012120Kokonaisfosfori
12.01.19711.0110Kokonaisfosfori
12.01.19712.0210Kokonaisfosfori
12.01.19714.0430Kokonaisfosfori
12.01.19716.0640Kokonaisfosfori
12.01.19718.0840Kokonaisfosfori
12.01.197110.01090Kokonaisfosfori
12.01.197111.011150Kokonaisfosfori
12.01.197112.012180Kokonaisfosfori
18.02.19711.0116Kokonaisfosfori
18.02.19712.0223Kokonaisfosfori
18.02.19714.0453Kokonaisfosfori
18.02.19716.0639Kokonaisfosfori
18.02.19718.0868Kokonaisfosfori
18.02.197110.010230Kokonaisfosfori
18.02.197112.0121100Kokonaisfosfori
30.03.19711.0120Kokonaisfosfori
30.03.19712.0226Kokonaisfosfori
30.03.19714.0431Kokonaisfosfori
30.03.19716.0674Kokonaisfosfori
30.03.19718.08120Kokonaisfosfori
30.03.197110.010460Kokonaisfosfori
30.03.197111.011580Kokonaisfosfori
30.03.197112.012860Kokonaisfosfori
07.06.19711.0115Kokonaisfosfori
07.06.197113.01317Kokonaisfosfori
06.07.19711.0117Kokonaisfosfori
06.07.197112.01223Kokonaisfosfori
01.08.19711.0122Kokonaisfosfori
01.08.197112.01239Kokonaisfosfori
12.09.19711.0114Kokonaisfosfori
12.09.197112.01215Kokonaisfosfori
01.02.19721.01110Kokonaisfosfori
01.02.197211.011160Kokonaisfosfori
21.02.19721.0111Kokonaisfosfori
21.02.197212.0121100Kokonaisfosfori
17.04.19721.0110Kokonaisfosfori
17.04.197212.012520Kokonaisfosfori
06.06.19721.0122Kokonaisfosfori
06.06.197212.01234Kokonaisfosfori
11.07.19721.0116Kokonaisfosfori
11.07.19726.0613Kokonaisfosfori
11.07.197212.01267Kokonaisfosfori
30.07.19721.0115Kokonaisfosfori
30.07.197212.01214Kokonaisfosfori
11.09.19721.0114Kokonaisfosfori
11.09.197211.01113Kokonaisfosfori
09.10.19721.0115Kokonaisfosfori
09.10.197212.01211Kokonaisfosfori
09.01.19731.0112Kokonaisfosfori
09.01.197312.01222Kokonaisfosfori
13.02.19731.0110Kokonaisfosfori
13.02.197312.012240Kokonaisfosfori
13.03.19731.015Kokonaisfosfori
13.03.197312.012180Kokonaisfosfori
29.03.19732.0216Kokonaisfosfori
29.03.197312.012200Kokonaisfosfori
09.04.197312.012240Kokonaisfosfori
23.05.19731.0110Kokonaisfosfori
23.05.197311.0110Kokonaisfosfori
25.06.19731.0113Kokonaisfosfori
25.06.197312.01247Kokonaisfosfori
25.06.197312.51221Kokonaisfosfori
08.07.19730.0 - 2.0034Kokonaisfosfori
14.08.19731.015Kokonaisfosfori
14.08.19736.0612Kokonaisfosfori
14.08.197311.01113Kokonaisfosfori
17.10.19731.0110Kokonaisfosfori
17.10.197311.01111Kokonaisfosfori
02.01.19741.018Kokonaisfosfori
02.01.197411.01161Kokonaisfosfori
02.01.197411.511300Kokonaisfosfori
28.01.19741.019Kokonaisfosfori
28.01.19743.0313Kokonaisfosfori
28.01.19745.0519Kokonaisfosfori
28.01.19747.0728Kokonaisfosfori
28.01.19749.0965Kokonaisfosfori
28.01.197410.010107Kokonaisfosfori
28.01.197410.510230Kokonaisfosfori
28.01.197411.011290Kokonaisfosfori
28.01.197412.012450Kokonaisfosfori
24.02.19741.0116Kokonaisfosfori
24.02.19745.0517Kokonaisfosfori
24.02.19749.09140Kokonaisfosfori
24.02.197410.010210Kokonaisfosfori
24.02.197412.012270Kokonaisfosfori
18.04.19741.0114Kokonaisfosfori
18.04.197412.012350Kokonaisfosfori
28.04.19741.0138Kokonaisfosfori
28.04.19746.0650Kokonaisfosfori
28.04.197411.011350Kokonaisfosfori
03.06.19741.0115Kokonaisfosfori
03.06.19746.0613Kokonaisfosfori
03.06.197412.01217Kokonaisfosfori
16.07.19741.0145Kokonaisfosfori
16.07.19746.0618Kokonaisfosfori
16.07.197412.01223Kokonaisfosfori
07.08.19741.019Kokonaisfosfori
07.08.19746.0614Kokonaisfosfori
07.08.197411.51110Kokonaisfosfori
10.09.19741.0117Kokonaisfosfori
10.09.19746.0620Kokonaisfosfori
10.09.197412.01218Kokonaisfosfori
15.10.19741.0114Kokonaisfosfori
15.10.197412.01214Kokonaisfosfori
01.01.19751.0111Kokonaisfosfori
01.01.19752.0215Kokonaisfosfori
01.01.19754.0428Kokonaisfosfori
01.01.19756.0632Kokonaisfosfori
01.01.19758.0840Kokonaisfosfori
01.01.197510.01052Kokonaisfosfori
01.01.197512.012170Kokonaisfosfori
18.02.19751.0119Kokonaisfosfori
18.02.19753.0323Kokonaisfosfori
18.02.19755.0529Kokonaisfosfori
18.02.19757.0740Kokonaisfosfori
18.02.19759.0961Kokonaisfosfori
18.02.197510.01099Kokonaisfosfori
18.02.197511.51144Kokonaisfosfori
10.04.19751.0131Kokonaisfosfori
10.04.19756.0662Kokonaisfosfori
10.04.197511.51165Kokonaisfosfori
18.05.19751.0128Kokonaisfosfori
18.05.19755.0518Kokonaisfosfori
18.05.197512.01226Kokonaisfosfori
15.06.19751.0124Kokonaisfosfori
15.06.197512.01227Kokonaisfosfori
22.07.19750.0 - 2.0073Kokonaisfosfori
22.07.197512.01227Kokonaisfosfori
11.08.19750.0 - 2.0043Kokonaisfosfori
11.08.19751.0121Kokonaisfosfori
11.08.197511.01124Kokonaisfosfori
14.09.19751.0129Kokonaisfosfori
14.09.197511.01128Kokonaisfosfori
27.11.19751.0116Kokonaisfosfori
27.11.19756.0623Kokonaisfosfori
27.11.197512.01226Kokonaisfosfori
12.01.19761.0114Kokonaisfosfori
12.01.197612.01249Kokonaisfosfori
09.03.19761.0122Kokonaisfosfori
09.03.197610.01040Kokonaisfosfori
12.04.19761.0119Kokonaisfosfori
12.04.197612.01243Kokonaisfosfori
13.05.19761.0126Kokonaisfosfori
13.05.197612.01227Kokonaisfosfori
21.06.19761.0122Kokonaisfosfori
21.06.19766.0620Kokonaisfosfori
21.06.197612.01223Kokonaisfosfori
19.07.19761.0122Kokonaisfosfori
19.07.19766.0618Kokonaisfosfori
19.07.197612.01224Kokonaisfosfori
12.08.19761.0169Kokonaisfosfori
12.08.197611.01131Kokonaisfosfori
25.08.19761.0117Kokonaisfosfori
25.08.19765.0517Kokonaisfosfori
25.08.197611.01119Kokonaisfosfori
05.09.19761.0128Kokonaisfosfori
05.09.197611.51129Kokonaisfosfori
22.12.19761.019Kokonaisfosfori
22.12.19766.0621Kokonaisfosfori
22.12.197611.01148Kokonaisfosfori
12.01.19771.019Kokonaisfosfori
12.01.197712.012630Kokonaisfosfori
26.01.19771.0121Kokonaisfosfori
26.01.197712.0121200Kokonaisfosfori
14.02.19771.018Kokonaisfosfori
14.02.197712.012750Kokonaisfosfori
02.03.197712.012710Kokonaisfosfori
29.03.19771.0113Kokonaisfosfori
29.03.197711.511690Kokonaisfosfori
29.03.19771.0119Kokonaisfosfori
29.03.19778.0874Kokonaisfosfori
20.04.19771.0113Kokonaisfosfori
20.04.197712.012530Kokonaisfosfori
11.05.19771.0134Kokonaisfosfori
11.05.197712.01231Kokonaisfosfori
20.06.19771.0117Kokonaisfosfori
20.06.197712.01243Kokonaisfosfori
11.08.19770.0 - 2.0020Kokonaisfosfori
11.08.197711.01122Kokonaisfosfori
23.08.19771.0 - 4.4150Kokonaisfosfori
23.08.197710.01051Kokonaisfosfori
29.09.19771.0115Kokonaisfosfori
29.09.197711.01121Kokonaisfosfori
22.12.19771.0121Kokonaisfosfori
22.12.197711.51136Kokonaisfosfori
17.01.19781.0113Kokonaisfosfori
17.01.197811.511140Kokonaisfosfori
21.02.19781.0111Kokonaisfosfori
21.02.197811.511260Kokonaisfosfori
12.03.19781.0117Kokonaisfosfori
12.03.197810.510110Kokonaisfosfori
11.04.197812.01256Kokonaisfosfori
06.06.19781.0126Kokonaisfosfori
06.06.197811.51127Kokonaisfosfori
05.07.19781.0115Kokonaisfosfori
05.07.197812.01235Kokonaisfosfori
02.08.19781.0117Kokonaisfosfori
02.08.197811.51120Kokonaisfosfori
05.09.19781.0122Kokonaisfosfori
05.09.197811.01121Kokonaisfosfori
19.09.19781.0114Kokonaisfosfori
19.09.197811.01116Kokonaisfosfori
17.10.19780.5017Kokonaisfosfori
20.12.19781.0114Kokonaisfosfori
20.12.197812.01230Kokonaisfosfori
24.01.19791.0114Kokonaisfosfori
24.01.197911.51189Kokonaisfosfori
18.03.19791.0168Kokonaisfosfori
18.03.197911.011160Kokonaisfosfori
17.04.19791.018Kokonaisfosfori
17.04.197911.01166Kokonaisfosfori
17.04.19791.018Kokonaisfosfori
17.04.197911.01166Kokonaisfosfori
16.07.19791.0118Kokonaisfosfori
16.07.197912.01244Kokonaisfosfori
18.08.19791.0113Kokonaisfosfori
18.08.197911.01117Kokonaisfosfori
28.08.19791.0118Kokonaisfosfori
28.08.197912.01220Kokonaisfosfori
24.10.19791.0119Kokonaisfosfori
24.10.197912.01215Kokonaisfosfori
02.01.198012.01286Kokonaisfosfori
21.01.19801.0113Kokonaisfosfori
21.01.198012.012380Kokonaisfosfori
03.03.19801.0119Kokonaisfosfori
03.03.198011.01138Kokonaisfosfori
09.04.19801.0121Kokonaisfosfori
09.04.198012.012650Kokonaisfosfori
17.06.19801.0119Kokonaisfosfori
17.06.198012.01226Kokonaisfosfori
21.07.19800.0 - 7.0020Kokonaisfosfori
24.07.19801.0121Kokonaisfosfori
24.07.198012.01235Kokonaisfosfori
21.08.19801.0115Kokonaisfosfori
21.08.19805.0516Kokonaisfosfori
21.08.198012.01224Kokonaisfosfori
21.09.19801.0142Kokonaisfosfori
21.09.198011.01122Kokonaisfosfori
24.09.19801.0125Kokonaisfosfori
24.09.198012.01216Kokonaisfosfori
08.12.19801.0114Kokonaisfosfori
08.12.198012.01219Kokonaisfosfori
29.12.19801.0119Kokonaisfosfori
29.12.198012.01222Kokonaisfosfori
13.01.19811.0112Kokonaisfosfori
13.01.198112.01263Kokonaisfosfori
23.02.19811.0124Kokonaisfosfori
23.02.198112.01225Kokonaisfosfori
09.03.19811.0120Kokonaisfosfori
09.03.198112.01223Kokonaisfosfori
10.03.19811.01113Kokonaisfosfori
10.03.198110.01026Kokonaisfosfori
31.03.19811.0128Kokonaisfosfori
31.03.198112.01228Kokonaisfosfori
14.04.19811.0122Kokonaisfosfori
14.04.198112.01223Kokonaisfosfori
26.05.19811.0129Kokonaisfosfori
26.05.198112.01226Kokonaisfosfori
17.06.19811.0124Kokonaisfosfori
17.06.198112.01225Kokonaisfosfori
15.07.198111.01126Kokonaisfosfori
15.07.19811.0127Kokonaisfosfori
27.08.19811.0120Kokonaisfosfori
27.08.198112.01221Kokonaisfosfori
08.09.19811.0118Kokonaisfosfori
08.09.198111.01121Kokonaisfosfori
29.10.19811.0120Kokonaisfosfori
29.10.198112.01220Kokonaisfosfori
13.01.19821.0124Kokonaisfosfori
13.01.198212.01235Kokonaisfosfori
16.02.19821.0125Kokonaisfosfori
16.02.198212.01228Kokonaisfosfori
25.03.19821.0128Kokonaisfosfori
25.03.198211.01129Kokonaisfosfori
05.04.19821.0132Kokonaisfosfori
05.04.19826.0637Kokonaisfosfori
05.04.198211.01137Kokonaisfosfori
22.04.198211.01133Kokonaisfosfori
22.06.19821.0126Kokonaisfosfori
22.06.198212.01224Kokonaisfosfori
19.07.19821.0126Kokonaisfosfori
19.07.198211.01136Kokonaisfosfori
10.08.19821.0121Kokonaisfosfori
10.08.198211.01121Kokonaisfosfori
07.09.19822.0221Kokonaisfosfori
07.09.19826.0619Kokonaisfosfori
07.09.198211.01120Kokonaisfosfori
02.11.19821.0120Kokonaisfosfori
02.11.198211.71117Kokonaisfosfori
19.01.19831.0121Kokonaisfosfori
19.01.198312.01224Kokonaisfosfori
07.03.19831.0120Kokonaisfosfori
07.03.198311.01125Kokonaisfosfori
12.04.19831.0123Kokonaisfosfori
12.04.198312.012290Kokonaisfosfori
12.04.19831.0129Kokonaisfosfori
12.04.19836.0627Kokonaisfosfori
12.04.198311.01145Kokonaisfosfori
22.06.19830.0 - 2.0025Kokonaisfosfori
22.06.19831.0125Kokonaisfosfori
22.06.198311.01133Kokonaisfosfori
27.07.19830.0 - 2.0026Kokonaisfosfori
27.07.19831.0127Kokonaisfosfori
27.07.198311.51134Kokonaisfosfori
06.09.19831.0126Kokonaisfosfori
06.09.19836.0628Kokonaisfosfori
06.09.198311.01124Kokonaisfosfori
08.09.19830.0 - 2.0018Kokonaisfosfori
08.09.19831.0119Kokonaisfosfori
08.09.198311.01120Kokonaisfosfori
29.12.19831.0118Kokonaisfosfori
29.12.198312.01223Kokonaisfosfori
25.01.19841.0122Kokonaisfosfori
25.01.198412.01222Kokonaisfosfori
20.02.19841.0125Kokonaisfosfori
20.02.198411.01122Kokonaisfosfori
29.03.19841.0119Kokonaisfosfori
29.03.198411.51128Kokonaisfosfori
03.04.19841.0113Kokonaisfosfori
03.04.19846.0627Kokonaisfosfori
03.04.198411.01128Kokonaisfosfori
10.04.19841.0120Kokonaisfosfori
10.04.198411.511226Kokonaisfosfori
09.07.19841.0124Kokonaisfosfori
09.07.198410.51028Kokonaisfosfori
30.07.19841.0131Kokonaisfosfori
30.07.198410.01024Kokonaisfosfori
27.08.19841.0127Kokonaisfosfori
27.08.198411.01128Kokonaisfosfori
04.09.19841.0122Kokonaisfosfori
04.09.19846.0624Kokonaisfosfori
04.09.198411.01124Kokonaisfosfori
10.01.19851.0116Kokonaisfosfori
10.01.19856.0622Kokonaisfosfori
10.01.198511.01151Kokonaisfosfori
24.01.19851.0116Kokonaisfosfori
24.01.198512.012214Kokonaisfosfori
25.02.19851.0119Kokonaisfosfori
25.02.198512.01231Kokonaisfosfori
26.03.19851.0119Kokonaisfosfori
26.03.19856.0624Kokonaisfosfori
26.03.198511.01128Kokonaisfosfori
02.04.19851.0131Kokonaisfosfori
02.04.198511.01127Kokonaisfosfori
21.04.19851.0128Kokonaisfosfori
21.04.198511.01126Kokonaisfosfori
06.06.19851.0126Kokonaisfosfori
06.06.198511.51126Kokonaisfosfori
18.07.19851.0121Kokonaisfosfori
18.07.198511.01123Kokonaisfosfori
28.08.19851.0117Kokonaisfosfori
28.08.198512.01227Kokonaisfosfori
02.09.19851.0120Kokonaisfosfori
02.09.19856.0625Kokonaisfosfori
02.09.198511.01123Kokonaisfosfori
17.10.19851.0132Kokonaisfosfori
17.10.198511.01133Kokonaisfosfori
09.12.19851.0120Kokonaisfosfori
09.12.198512.01224Kokonaisfosfori
16.01.19861.0121Kokonaisfosfori
16.01.198612.01222Kokonaisfosfori
24.02.19861.0120Kokonaisfosfori
24.02.198612.01237Kokonaisfosfori
21.03.19861.0125Kokonaisfosfori
24.03.19861.0130Kokonaisfosfori
24.03.19866.0632Kokonaisfosfori
24.03.198611.01132Kokonaisfosfori
24.06.19861.0128Kokonaisfosfori
24.06.198611.51127Kokonaisfosfori
29.07.19861.0119Kokonaisfosfori
29.07.198611.01126Kokonaisfosfori
09.09.19861.0120Kokonaisfosfori
09.09.19866.0627Kokonaisfosfori
09.09.198611.01121Kokonaisfosfori
30.12.19861.0124Kokonaisfosfori
30.12.198611.01123Kokonaisfosfori
04.02.19871.0117Kokonaisfosfori
04.02.198711.01121Kokonaisfosfori
17.02.19871.0125Kokonaisfosfori
17.02.198711.01126Kokonaisfosfori
12.03.19871.0119Kokonaisfosfori
12.03.198711.01121Kokonaisfosfori
31.03.19871.0121Kokonaisfosfori
31.03.19876.0621Kokonaisfosfori
31.03.198711.01121Kokonaisfosfori
09.04.19871.0110Kokonaisfosfori
09.04.198711.01120Kokonaisfosfori
15.06.19871.0121Kokonaisfosfori
15.06.198712.01219Kokonaisfosfori
12.08.19871.0118Kokonaisfosfori
12.08.198712.01222Kokonaisfosfori
01.09.19871.0121Kokonaisfosfori
01.09.19876.0620Kokonaisfosfori
01.09.198711.01122Kokonaisfosfori
17.12.19871.0125Kokonaisfosfori
17.12.198711.01126Kokonaisfosfori
16.02.19881.0130Kokonaisfosfori
16.02.19885.0530Kokonaisfosfori
16.02.198810.01037Kokonaisfosfori
16.02.198811.51138Kokonaisfosfori
28.03.19881.0133Kokonaisfosfori
28.03.19885.0533Kokonaisfosfori
28.03.198810.01032Kokonaisfosfori
06.04.19881.0130Kokonaisfosfori
06.04.19886.0633Kokonaisfosfori
06.04.198811.01131Kokonaisfosfori
06.04.19881.0130Kokonaisfosfori
06.04.19886.0633Kokonaisfosfori
06.04.198811.01131Kokonaisfosfori
14.06.19881.0122Kokonaisfosfori
14.06.19885.0525Kokonaisfosfori
14.06.198810.01029Kokonaisfosfori
14.06.198812.01223Kokonaisfosfori
24.08.19881.0119Kokonaisfosfori
24.08.19886.0619Kokonaisfosfori
24.08.198811.01120Kokonaisfosfori
29.08.19881.0118Kokonaisfosfori
29.08.19885.0525Kokonaisfosfori
29.08.198812.51217Kokonaisfosfori
15.12.19881.0125Kokonaisfosfori
15.12.19885.0525Kokonaisfosfori
15.12.198810.01010Kokonaisfosfori
15.12.198812.01213Kokonaisfosfori
24.01.19891.0133Kokonaisfosfori
24.01.19895.0533Kokonaisfosfori
24.01.198910.01034Kokonaisfosfori
24.01.198912.01238Kokonaisfosfori
22.02.19891.0123Kokonaisfosfori
22.02.19895.0524Kokonaisfosfori
22.02.198910.01024Kokonaisfosfori
22.02.198911.01124Kokonaisfosfori
04.04.19891.0131Kokonaisfosfori
04.04.19897.0725Kokonaisfosfori
05.04.19891.0130Kokonaisfosfori
05.04.19895.0524Kokonaisfosfori
05.04.198910.01024Kokonaisfosfori
05.04.198911.01123Kokonaisfosfori
08.05.19891.0121Kokonaisfosfori
08.05.19895.0521Kokonaisfosfori
08.05.198910.01021Kokonaisfosfori
08.05.198911.01121Kokonaisfosfori
22.05.19891.0124Kokonaisfosfori
22.05.198912.01221Kokonaisfosfori
29.05.19891.0121Kokonaisfosfori
29.05.198911.51118Kokonaisfosfori
08.06.19891.0118Kokonaisfosfori
08.06.19895.0518Kokonaisfosfori
08.06.198910.01024Kokonaisfosfori
08.06.198911.01124Kokonaisfosfori
12.06.19891.0121Kokonaisfosfori
19.06.19891.0123Kokonaisfosfori
19.06.198910.51023Kokonaisfosfori
28.06.19891.0115Kokonaisfosfori
28.06.198910.51014Kokonaisfosfori
06.07.19891.0128Kokonaisfosfori
06.07.19895.0523Kokonaisfosfori
06.07.198910.01018Kokonaisfosfori
06.07.198911.01130Kokonaisfosfori
13.07.19891.0125Kokonaisfosfori
13.07.198911.01127Kokonaisfosfori
19.07.19891.0127Kokonaisfosfori
19.07.198910.51025Kokonaisfosfori
24.07.19891.0120Kokonaisfosfori
24.07.198911.01124Kokonaisfosfori
03.08.19891.0137Kokonaisfosfori
03.08.19895.0529Kokonaisfosfori
03.08.198910.01026Kokonaisfosfori
06.08.19891.0130Kokonaisfosfori
06.08.198910.01040Kokonaisfosfori
16.08.19891.0124Kokonaisfosfori
16.08.198911.01128Kokonaisfosfori
21.08.19891.0135Kokonaisfosfori
21.08.19896.0635Kokonaisfosfori
21.08.198912.01232Kokonaisfosfori
22.08.19891.0129Kokonaisfosfori
22.08.198910.01039Kokonaisfosfori
31.08.19891.0126Kokonaisfosfori
31.08.19895.0526Kokonaisfosfori
31.08.198910.01027Kokonaisfosfori
31.08.198911.01128Kokonaisfosfori
27.09.19891.0122Kokonaisfosfori
27.09.19895.0520Kokonaisfosfori
27.09.198910.51019Kokonaisfosfori
06.11.19895.0520Kokonaisfosfori
06.11.198911.01121Kokonaisfosfori
06.11.19891.0123Kokonaisfosfori
12.12.19891.0117Kokonaisfosfori
12.12.19895.0518Kokonaisfosfori
12.12.198910.51018Kokonaisfosfori
22.02.19901.0117Kokonaisfosfori
22.02.19905.0518Kokonaisfosfori
22.02.199010.01020Kokonaisfosfori
27.03.19901.0125Kokonaisfosfori
27.03.19905.0514Kokonaisfosfori
27.03.199010.01017Kokonaisfosfori
04.04.19901.0142Kokonaisfosfori
04.04.199010.01025Kokonaisfosfori
04.04.19905.0522Kokonaisfosfori
07.05.19901.0123Kokonaisfosfori
07.05.199012.01223Kokonaisfosfori
06.06.19901.0127Kokonaisfosfori
06.06.19905.0524Kokonaisfosfori
06.06.199010.01026Kokonaisfosfori
06.06.199012.01226Kokonaisfosfori
03.07.19901.0130Kokonaisfosfori
03.07.19905.0527Kokonaisfosfori
03.07.199010.01025Kokonaisfosfori
03.07.199011.01123Kokonaisfosfori
28.08.19901.0123Kokonaisfosfori
28.08.19906.0624Kokonaisfosfori
28.08.199012.51228Kokonaisfosfori
18.09.19901.0117Kokonaisfosfori
18.09.199011.01120Kokonaisfosfori
31.10.19905.0523Kokonaisfosfori
31.10.199010.01023Kokonaisfosfori
31.10.199011.01121Kokonaisfosfori
28.11.19901.0122Kokonaisfosfori
28.11.19905.0522Kokonaisfosfori
28.11.199010.01023Kokonaisfosfori
28.11.199011.01131Kokonaisfosfori
02.01.19911.0114Kokonaisfosfori
02.01.19916.0616Kokonaisfosfori
02.01.199111.01117Kokonaisfosfori
28.02.19911.0115Kokonaisfosfori
28.02.19915.0515Kokonaisfosfori
28.02.199111.01115Kokonaisfosfori
24.03.19911.0114Kokonaisfosfori
24.03.19915.0515Kokonaisfosfori
24.03.19919.0915Kokonaisfosfori
27.06.19911.0124Kokonaisfosfori
27.06.19917.0720Kokonaisfosfori
27.06.199112.01223Kokonaisfosfori
27.08.19911.0124Kokonaisfosfori
27.08.19916.0620Kokonaisfosfori
27.08.199111.51129Kokonaisfosfori
27.08.19911.0120Kokonaisfosfori
27.08.19916.0617Kokonaisfosfori
27.08.199111.51130Kokonaisfosfori
27.01.19921.0122Kokonaisfosfori
27.01.19925.0524Kokonaisfosfori
27.01.199211.31125Kokonaisfosfori
20.02.19921.0118Kokonaisfosfori
20.02.19925.0523Kokonaisfosfori
20.02.199210.01024Kokonaisfosfori
20.02.199211.51124Kokonaisfosfori
10.03.19921.0119Kokonaisfosfori
10.03.19925.0521Kokonaisfosfori
10.03.199210.01021Kokonaisfosfori
10.03.199211.01122Kokonaisfosfori
25.03.19921.0117Kokonaisfosfori
25.03.19926.0622Kokonaisfosfori
25.03.199210.01021Kokonaisfosfori
01.06.19921.0119Kokonaisfosfori
01.06.19925.0518Kokonaisfosfori
01.06.199210.01023Kokonaisfosfori
01.06.199212.01221Kokonaisfosfori
20.07.19921.0123Kokonaisfosfori
20.07.19925.0521Kokonaisfosfori
20.07.199210.01020Kokonaisfosfori
20.07.199211.01120Kokonaisfosfori
31.08.19921.0121Kokonaisfosfori
31.08.19926.0618Kokonaisfosfori
31.08.199211.01121Kokonaisfosfori
07.12.19921.0114Kokonaisfosfori
07.12.19925.0515Kokonaisfosfori
07.12.199210.01016Kokonaisfosfori
07.12.199211.01117Kokonaisfosfori
01.02.19931.0116Kokonaisfosfori
01.02.19935.0517Kokonaisfosfori
01.02.199310.01017Kokonaisfosfori
01.02.199311.01122Kokonaisfosfori
29.03.19931.0118Kokonaisfosfori
29.03.19935.0518Kokonaisfosfori
29.03.199310.01018Kokonaisfosfori
30.03.19931.0119Kokonaisfosfori
30.03.19935.0518Kokonaisfosfori
30.03.199310.01021Kokonaisfosfori
30.03.199311.01121Kokonaisfosfori
21.06.19931.0126Kokonaisfosfori
21.06.19935.0531Kokonaisfosfori
21.06.199311.01116Kokonaisfosfori
13.07.19931.0127Kokonaisfosfori
13.07.19935.0524Kokonaisfosfori
13.07.199312.01229Kokonaisfosfori
01.09.19931.0132Kokonaisfosfori
01.09.19936.0629Kokonaisfosfori
01.09.199311.01128Kokonaisfosfori
27.12.19931.0121Kokonaisfosfori
27.12.19935.0521Kokonaisfosfori
27.12.199310.01022Kokonaisfosfori
27.12.199311.01123Kokonaisfosfori
23.03.19941.0119Kokonaisfosfori
23.03.19945.0527Kokonaisfosfori
23.03.199410.01020Kokonaisfosfori
21.06.19941.0122Kokonaisfosfori
21.06.19945.0523Kokonaisfosfori
21.06.199411.01129Kokonaisfosfori
31.08.19941.0123Kokonaisfosfori
31.08.19945.0523Kokonaisfosfori
31.08.199411.01122Kokonaisfosfori
26.03.19951.0118Kokonaisfosfori
26.03.19955.0520Kokonaisfosfori
26.03.199510.01022Kokonaisfosfori
28.06.19951.0123Kokonaisfosfori
28.06.19955.0525Kokonaisfosfori
28.06.199511.01126Kokonaisfosfori
22.08.19951.0123Kokonaisfosfori
22.08.19956.0621Kokonaisfosfori
22.08.199511.01123Kokonaisfosfori
10.03.19961.0114Kokonaisfosfori
10.03.19965.0513Kokonaisfosfori
10.03.19968.5814Kokonaisfosfori
13.03.19961.0115Kokonaisfosfori
13.03.19966.0616Kokonaisfosfori
13.03.199611.01116Kokonaisfosfori
23.06.19961.0121Kokonaisfosfori
23.06.19966.0623Kokonaisfosfori
23.06.199611.51123Kokonaisfosfori
13.08.19961.0117Kokonaisfosfori
13.08.19965.0519Kokonaisfosfori
13.08.199611.21127Kokonaisfosfori
11.09.19961.0128Kokonaisfosfori
11.09.199611.61125Kokonaisfosfori
03.02.19971.0118Kokonaisfosfori
03.02.19976.0618Kokonaisfosfori
03.02.199710.51018Kokonaisfosfori
17.03.19971.0118Kokonaisfosfori
17.03.19975.5516Kokonaisfosfori
17.03.199710.01020Kokonaisfosfori
29.06.19971.0115Kokonaisfosfori
29.06.19976.0616Kokonaisfosfori
29.06.199711.71113Kokonaisfosfori
10.08.19971.0119Kokonaisfosfori
10.08.19979.0919Kokonaisfosfori
10.08.199711.01121Kokonaisfosfori
26.01.19981.0115Kokonaisfosfori
26.01.19986.0620Kokonaisfosfori
26.01.199810.01016Kokonaisfosfori
15.03.19981.0112Kokonaisfosfori
15.03.19985.5512Kokonaisfosfori
15.03.199810.01014Kokonaisfosfori
14.06.19981.0119Kokonaisfosfori
14.06.19985.0521Kokonaisfosfori
14.06.199811.01117Kokonaisfosfori
04.08.19981.0120Kokonaisfosfori
04.08.19985.0522Kokonaisfosfori
04.08.199811.01118Kokonaisfosfori
16.02.19991.0120Kokonaisfosfori
16.02.19996.0621Kokonaisfosfori
16.02.199910.01021Kokonaisfosfori
16.03.19991.0115Kokonaisfosfori
16.03.19995.0515Kokonaisfosfori
16.03.199911.01115Kokonaisfosfori
20.06.19991.0121Kokonaisfosfori
20.06.19995.0521Kokonaisfosfori
20.06.199911.01119Kokonaisfosfori
05.07.19991.0129Kokonaisfosfori
05.07.19996.0630Kokonaisfosfori
05.07.199911.61129Kokonaisfosfori
01.08.19991.0127Kokonaisfosfori
01.08.19995.0523Kokonaisfosfori
01.08.199911.11126Kokonaisfosfori
20.03.20001.0116Kokonaisfosfori
20.03.20005.0517Kokonaisfosfori
20.03.200011.31117Kokonaisfosfori
12.06.20001.0134Kokonaisfosfori
12.06.20005.0529Kokonaisfosfori
12.06.200011.01131Kokonaisfosfori
08.08.20001.0133Kokonaisfosfori
08.08.20005.0535Kokonaisfosfori
08.08.200011.31133Kokonaisfosfori
30.08.20001.0130Kokonaisfosfori
30.08.20006.3626Kokonaisfosfori
30.08.200011.61140Kokonaisfosfori
20.03.20011.0119Kokonaisfosfori
20.03.20014.0426Kokonaisfosfori
20.03.200111.01121Kokonaisfosfori
04.06.20011.0123Kokonaisfosfori
04.06.20015.0519Kokonaisfosfori
04.06.200111.61119Kokonaisfosfori
06.08.20011.0127Kokonaisfosfori
06.08.20015.0526Kokonaisfosfori
06.08.200111.31135Kokonaisfosfori
21.01.20021.0113Kokonaisfosfori
21.01.20025.7515Kokonaisfosfori
21.01.20028.8814Kokonaisfosfori
11.03.20021.0112Kokonaisfosfori
11.03.20025.0512Kokonaisfosfori
11.03.200211.51123Kokonaisfosfori
17.06.20021.0122Kokonaisfosfori
17.06.20025.7518Kokonaisfosfori
17.06.200210.41019Kokonaisfosfori
23.06.20021.0122Kokonaisfosfori
23.06.20025.0527Kokonaisfosfori
23.06.200211.51127Kokonaisfosfori
06.08.20021.0127Kokonaisfosfori
06.08.20025.0525Kokonaisfosfori
06.08.200211.51158Kokonaisfosfori
18.12.20021.0112Kokonaisfosfori
18.12.200211.01113Kokonaisfosfori
23.01.20031.0113Kokonaisfosfori
23.01.20039.3918Kokonaisfosfori
06.02.20031.0115Kokonaisfosfori
06.02.200310.31017Kokonaisfosfori
19.02.20031.0112Kokonaisfosfori
19.02.200310.31018Kokonaisfosfori
26.02.20031.0113Kokonaisfosfori
26.02.20035.5513Kokonaisfosfori
26.02.200310.01013Kokonaisfosfori
16.03.20031.0111Kokonaisfosfori
16.03.20035.0510Kokonaisfosfori
16.03.200310.51010Kokonaisfosfori
19.03.20031.0114Kokonaisfosfori
19.03.200310.31013Kokonaisfosfori
02.04.20031.0114Kokonaisfosfori
02.04.200310.31014Kokonaisfosfori
26.06.20031.0136Kokonaisfosfori
26.06.20035.0523Kokonaisfosfori
26.06.200310.01036Kokonaisfosfori
29.06.20031.0122Kokonaisfosfori
29.06.20035.0527Kokonaisfosfori
29.06.200311.51130Kokonaisfosfori
06.08.20031.0132Kokonaisfosfori
06.08.20036.3636Kokonaisfosfori
06.08.200311.61127Kokonaisfosfori
19.08.20031.0121Kokonaisfosfori
19.08.20035.0523Kokonaisfosfori
19.08.200311.51124Kokonaisfosfori
08.03.20041.0118Kokonaisfosfori
08.03.20045.0517Kokonaisfosfori
08.03.200411.31124Kokonaisfosfori
20.06.20041.0120Kokonaisfosfori
20.06.20045.0517Kokonaisfosfori
20.06.200411.41128Kokonaisfosfori
02.08.20041.0130Kokonaisfosfori
02.08.20045.0527Kokonaisfosfori
02.08.200411.51128Kokonaisfosfori
12.01.20051.0118Kokonaisfosfori
12.01.20055.8516Kokonaisfosfori
12.01.200510.61018Kokonaisfosfori
14.03.20051.0115Kokonaisfosfori
14.03.20055.0515Kokonaisfosfori
14.03.200511.01115Kokonaisfosfori
19.06.20051.0124Kokonaisfosfori
19.06.20055.0525Kokonaisfosfori
19.06.200511.71128Kokonaisfosfori
08.08.20051.0132Kokonaisfosfori
08.08.20055.0531Kokonaisfosfori
08.08.200511.51132Kokonaisfosfori
01.03.20061.0115Kokonaisfosfori
01.03.20065.0519Kokonaisfosfori
01.03.200611.21116Kokonaisfosfori
18.06.20061.0121Kokonaisfosfori
18.06.20065.0521Kokonaisfosfori
18.06.200611.01117Kokonaisfosfori
14.08.20061.0137Kokonaisfosfori
14.08.20065.0531Kokonaisfosfori
14.08.200610.61044Kokonaisfosfori
13.12.20061.0121Kokonaisfosfori
13.12.200611.31119Kokonaisfosfori
26.02.20071.0113Kokonaisfosfori
26.02.20076.3616Kokonaisfosfori
26.02.200710.81019Kokonaisfosfori
26.03.20071.0111Kokonaisfosfori
26.03.20075.0511Kokonaisfosfori
26.03.200711.11118Kokonaisfosfori
26.06.20071.0130Kokonaisfosfori
26.06.20075.0534Kokonaisfosfori
26.06.200711.01134Kokonaisfosfori
14.08.20071.0124Kokonaisfosfori
14.08.20075.0527Kokonaisfosfori
14.08.200710.91029Kokonaisfosfori
03.03.20081.0118Kokonaisfosfori
03.03.20085.0518Kokonaisfosfori
03.03.20089.0920Kokonaisfosfori
23.06.20081.0122Kokonaisfosfori
23.06.20085.0520Kokonaisfosfori
23.06.200810.91027Kokonaisfosfori
11.08.20081.0130Kokonaisfosfori
11.08.20085.0530Kokonaisfosfori
11.08.200810.81031Kokonaisfosfori
10.03.20091.0118Kokonaisfosfori
10.03.20095.0523Kokonaisfosfori
10.03.200911.41120Kokonaisfosfori
09.06.20091.0118Kokonaisfosfori
09.06.20095.0518Kokonaisfosfori
09.06.200911.21128Kokonaisfosfori
11.08.20091.0125Kokonaisfosfori
11.08.20095.0524Kokonaisfosfori
11.08.200910.61024Kokonaisfosfori
24.02.20101.0119Kokonaisfosfori
24.02.20106.0620Kokonaisfosfori
24.02.201011.61120Kokonaisfosfori
21.03.20101.0116Kokonaisfosfori
21.03.20105.0517Kokonaisfosfori
21.03.201011.31119Kokonaisfosfori
08.06.20101.0131Kokonaisfosfori
08.06.20105.0521Kokonaisfosfori
08.06.201011.21123Kokonaisfosfori
05.07.20101.0128Kokonaisfosfori
05.07.20106.0631Kokonaisfosfori
05.07.201011.61145Kokonaisfosfori
16.08.20101.0127Kokonaisfosfori
16.08.20105.0528Kokonaisfosfori
16.08.201011.41134Kokonaisfosfori
28.03.20111.0115Kokonaisfosfori
28.03.20115.0516Kokonaisfosfori
28.03.201111.31119Kokonaisfosfori
13.06.20111.0124Kokonaisfosfori
13.06.20115.0526Kokonaisfosfori
13.06.201111.51130Kokonaisfosfori
01.08.20111.0132Kokonaisfosfori
01.08.20115.0533Kokonaisfosfori
01.08.201111.51137Kokonaisfosfori
12.03.20121.0118Kokonaisfosfori
12.03.20125.0522Kokonaisfosfori
12.03.201211.61119Kokonaisfosfori
25.06.20121.0126Kokonaisfosfori
25.06.20125.0525Kokonaisfosfori
25.06.201211.41129Kokonaisfosfori
22.08.20121.0132Kokonaisfosfori
22.08.20125.0532Kokonaisfosfori
22.08.201211.21140Kokonaisfosfori
14.03.20131.0121Kokonaisfosfori
14.03.20135.0523Kokonaisfosfori
14.03.201311.71124Kokonaisfosfori
24.06.20131.0133Kokonaisfosfori
24.06.20135.0522Kokonaisfosfori
24.06.201311.51130Kokonaisfosfori
05.08.20131.0127Kokonaisfosfori
05.08.20135.0533Kokonaisfosfori
05.08.201311.21151Kokonaisfosfori
11.03.20141.0119Kokonaisfosfori
11.03.20145.0518Kokonaisfosfori
11.03.201411.71119Kokonaisfosfori
23.06.20141.0133Kokonaisfosfori
23.06.20145.0526Kokonaisfosfori
23.06.201411.31143Kokonaisfosfori
05.08.20141.0135Kokonaisfosfori
05.08.20145.0532Kokonaisfosfori
05.08.201411.21149Kokonaisfosfori
09.03.20151.0115Kokonaisfosfori
09.03.20155.0516Kokonaisfosfori
09.03.201511.31120Kokonaisfosfori
15.03.20161.0115Kokonaisfosfori
15.03.20165.0518Kokonaisfosfori
15.03.201611.81119Kokonaisfosfori
21.06.20161.0124Kokonaisfosfori
21.06.20165.0527Kokonaisfosfori
21.06.201611.01133Kokonaisfosfori
23.08.20161.0124Kokonaisfosfori
23.08.20165.0525Kokonaisfosfori
23.08.201611.51124Kokonaisfosfori
20.02.20171.0123Kokonaisfosfori
20.02.20175.0523Kokonaisfosfori
20.02.201710.81024Kokonaisfosfori
12.06.20171.0118Kokonaisfosfori
12.06.20175.0519Kokonaisfosfori
12.06.201711.31120Kokonaisfosfori
22.08.20171.0135Kokonaisfosfori
22.08.20175.0535Kokonaisfosfori
22.08.201710.51040Kokonaisfosfori
19.06.20181.0141Kokonaisfosfori
19.06.20185.0541Kokonaisfosfori
19.06.201810.51041Kokonaisfosfori
28.08.20181.0125Kokonaisfosfori
28.08.20185.0531Kokonaisfosfori
28.08.201810.71028Kokonaisfosfori
15.05.20191.0123Kokonaisfosfori
15.05.20195.0518Kokonaisfosfori
15.05.201911.41116Kokonaisfosfori
25.06.20191.0134Kokonaisfosfori
25.06.20195.0523Kokonaisfosfori
25.06.201911.31123Kokonaisfosfori
28.08.20191.0123Kokonaisfosfori
28.08.20195.0525Kokonaisfosfori
28.08.201910.51042Kokonaisfosfori
28.04.20201.0115Kokonaisfosfori
28.04.20205.0516Kokonaisfosfori
28.04.202011.01125Kokonaisfosfori
01.06.20201.0122Kokonaisfosfori
01.06.20205.0522Kokonaisfosfori
01.06.202010.51025Kokonaisfosfori
24.08.20201.0117Kokonaisfosfori
24.08.20205.0518Kokonaisfosfori
24.08.20200.0 - 1.0018Kokonaisfosfori
10.05.20211.0114Kokonaisfosfori
10.05.20215.0514Kokonaisfosfori
10.05.202111.51115Kokonaisfosfori
22.06.20211.0122Kokonaisfosfori
22.06.20215.0518Kokonaisfosfori
22.06.202110.21020Kokonaisfosfori
24.08.20211.0125Kokonaisfosfori
24.08.20215.0523Kokonaisfosfori
24.08.202110.71026Kokonaisfosfori
19.05.20221.0116Kokonaisfosfori
19.05.20225.0519Kokonaisfosfori
19.05.202211.21118Kokonaisfosfori
14.06.20221.0122Kokonaisfosfori
14.06.20225.0587Kokonaisfosfori
14.06.202211.61138Kokonaisfosfori
14.03.20231.0119Kokonaisfosfori
14.03.20235.0520Kokonaisfosfori
14.03.202312.21220Kokonaisfosfori
14.06.20231.0120Kokonaisfosfori
14.06.20235.0514Kokonaisfosfori
14.06.202311.61119Kokonaisfosfori
16.08.20231.0122Kokonaisfosfori
16.08.20235.0518Kokonaisfosfori
16.08.202311.31120Kokonaisfosfori