Pintavesialue: Kiteenjoen-Tohmajoen vesistöalue
Pinta-ala: 8,8 km2
Syvyys: 25,0 m
Keskisyvyys: 6,7 m
Järvityyppi: Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: >1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 54 km2
Kunta: Kitee
Havaintopaikka: Säynejärvi 24

Säynejärvi sijaitsee Kiteellä, Tohmajoen päävesistössä. Vesistönsä latvajärvenä se saa pääosan vedestään omalta valuma-alueeltaan. Säynejärvi laskee vetensä Tiekoskenjokea, joka yhtyy Kiteenjokeen.

Hydrologia

Säynejärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Myllypato Tiekoskenjoen lasku-uomassa estää kalojen vaelluksen lähes täysin.

Vedenlaatu

Säynejärvi on lievästi rehevä, humusleimaa osoittava järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean takia. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Peräti 70 prosenttia järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, pääasiassa peltoviljelystä.

Arvio Säynejärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Säynejärvi 24

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Säynejärvi 24

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 24 m (haetaan 19 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
16.10.19780.505Kokonaisfosfori
27.07.19800.0 - 5.0011Kokonaisfosfori
27.08.19841.019Kokonaisfosfori
27.08.198423.5238Kokonaisfosfori
04.01.19901.016Kokonaisfosfori
04.01.199023.02313Kokonaisfosfori
29.11.19901.018Kokonaisfosfori
29.11.199023.0239Kokonaisfosfori
09.10.19911.019Kokonaisfosfori
09.10.199123.5239Kokonaisfosfori
14.07.19931.018Kokonaisfosfori
14.07.199310.0107Kokonaisfosfori
14.07.199320.82011Kokonaisfosfori
10.02.19991.017Kokonaisfosfori
10.02.199922.0229Kokonaisfosfori
26.02.20031.0110Kokonaisfosfori
26.02.200323.02311Kokonaisfosfori
24.07.20031.018Kokonaisfosfori
24.07.200323.02310Kokonaisfosfori
19.01.20051.016Kokonaisfosfori
19.01.200524.02413Kokonaisfosfori
19.07.20061.018Kokonaisfosfori
19.07.200623.0236Kokonaisfosfori
18.01.20071.016Kokonaisfosfori
18.01.200724.02420Kokonaisfosfori
25.06.20071.018Kokonaisfosfori
25.06.200724.0247Kokonaisfosfori
04.03.20081.019Kokonaisfosfori
04.03.200824.02411Kokonaisfosfori
25.01.20111.015Kokonaisfosfori
25.01.201112.5125Kokonaisfosfori
25.01.201124.0247Kokonaisfosfori
28.06.20111.019Kokonaisfosfori
28.06.201112.5126Kokonaisfosfori
28.06.201124.0247Kokonaisfosfori
16.08.20111.016Kokonaisfosfori
16.08.201112.5128Kokonaisfosfori
16.08.201124.0248Kokonaisfosfori
20.09.20111.016Kokonaisfosfori
20.09.201112.5129Kokonaisfosfori
20.09.201124.02412Kokonaisfosfori
25.03.20141.017Kokonaisfosfori
25.03.201412.0126Kokonaisfosfori
25.03.201423.02320Kokonaisfosfori
23.06.20141.019Kokonaisfosfori
23.06.201412.0127Kokonaisfosfori
23.06.201424.0247Kokonaisfosfori
18.08.20141.019Kokonaisfosfori
18.08.201412.0126Kokonaisfosfori
18.08.201424.02411Kokonaisfosfori
13.10.201412.0127Kokonaisfosfori
20.03.20171.016.7Kokonaisfosfori
20.03.201712.0125.9Kokonaisfosfori
20.03.201723.0239.5Kokonaisfosfori
13.07.20171.0117Kokonaisfosfori
13.07.201712.0128.3Kokonaisfosfori
13.07.201724.0249Kokonaisfosfori
28.08.20171.018.2Kokonaisfosfori
28.08.201712.0126.9Kokonaisfosfori
28.08.201724.02410Kokonaisfosfori
02.10.201712.0129.2Kokonaisfosfori
10.03.20201.019.4Kokonaisfosfori
10.03.202012.0129.9Kokonaisfosfori
10.03.202022.72225Kokonaisfosfori
30.07.20201.017.3Kokonaisfosfori
30.07.202012.0126.2Kokonaisfosfori
30.07.202022.8228.3Kokonaisfosfori
31.08.20201.019.3Kokonaisfosfori
31.08.202012.0129Kokonaisfosfori
31.08.202023.02311Kokonaisfosfori
28.03.20231.016.7Kokonaisfosfori
28.03.202312.0127.3Kokonaisfosfori
28.03.202323.22316Kokonaisfosfori
20.06.20231.018.1Kokonaisfosfori
20.06.202312.01210Kokonaisfosfori
20.06.202323.5236.7Kokonaisfosfori
15.08.20231.0111Kokonaisfosfori
15.08.202312.0125.8Kokonaisfosfori
15.08.202323.0238.6Kokonaisfosfori