Hankkeen nimi: Joroisselän hoitokalastus
Hankkeen kesto: 2023
Hankkeen toteuttaja: Virtasalmi-Joroinen Kalatalousalue
Järvi: Joroisselkä
Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Kunta: Joroinen

Joroisselkä on Saimaan Haukiveteen kuuluva järvialue. Joroisselän hoitokalastuksella vähennetään järven sisäistä kuormitusta ja parantaa kalaston rakennetta, jolloin veden laatu paranee sekä virkistyskäytön että kalastuksen kannalta. .

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoite on Joroisselän hoito-ohjelmaan liittyvän hoitokalastuksen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, jolloin järven veden laatu paranee ja kalaston rakenne korjaantuu. Hoitokalastuksella vähennetään järven sisäistä kuormitusta.

Hoitokalastusta tukeva toimenpide on fosforikuormituksen vähentäminen valuma-alueilta. Tämä toteutetaan edistämällä ja toteuttamalla maa- ja metsätalouden vesienhoitoa sekä vähentämällä ulkoista kuormitusta kosteikkojen avulla. Lue lisää Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeesta.

Yhteistyötahojen roolit hankkeessa

Hankkeen hakijana, hallinnoijana ja vastuullisena toteuttajana toimii Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue.

Kunnostushankkeen yhteistyötahona toimii hankesuunnitelman laatinut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry sekä Pohjois-Savon ELY-keskus. Yhteistyötä tehdään myös Pro Joroisselän ja Virtasalmi-Joroinen kalatalousalueen sekä osakaskuntien kanssa.

Lisää aiheesta

Joroisista hoitokalastusten saaliit päätyvät ruokapöytiin – ”Hyvää kalaa ei kannata heittää hukkaan”