Pintavesialue: Haukiveden-Kallaveden alue
Pinta-ala: 17,26 km2
Syvyys: 55 m (Haukivesi)
Keskisyvyys: 5,0 m
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Tyydyttävä
Laskennallinen viipymä: 83 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1493 km2
Kunta: Joroinen
Havaintopaikka: Joroisselkä 012
Hankkeet: Joroisselän hoitokalastus, Kosteikkojen Joroisselkä

Joroisselkä on rehevä ja matala lahtialue, joka kuuluu Saimaan Haukiveteen. Joroisselän tilan on todettu heikentyneen ja alueella tehdään vesistökunnostustoimenpiteitä.

Hydrologia

Joroisselkää ei ole voimakkaasti muutettu. Puomilansalmen pengertie heikentää Joroisselän veden vaihtuvuutta. Järveen ei ole vaellusesteitä, mutta Liunankosken voimalaitoksen pato estää kaloja nousemasta Joroisselästä Sysmä-järven suuntaan.

Vedenlaatu

Joroisselkä on rehevä ja humuspitoinen järvi. Joroisselän ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Erityisesti maa-, mutta myös metsätalous on merkittävä Joroisselän tilaan vaikuttava tekijä.  Lisäksi järven tilaan vaikuttaa järven sisäinen kuormitus ja yhdyskuntien jätevedet. Joroisselkä on Haukiveden matala allas, jota ulkoinen kuormitus rehevöittää.

Kaksi kolmannesta Joroisselkään tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Lähes puolet fosforista on peräisin yksinomaan peltoviljelystä.

 

Arvio Joroisselkään vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Joroisselkä 012

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Joroisselkä 012

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 15 m (haetaan 10 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
26.04.196415.01540Kokonaisfosfori
22.01.196714.01420Kokonaisfosfori
26.06.196813.01320Kokonaisfosfori
05.04.19701.0110Kokonaisfosfori
05.04.19701.0110Kokonaisfosfori
05.04.19707.075Kokonaisfosfori
05.04.19707.075Kokonaisfosfori
10.08.19701.015Kokonaisfosfori
10.08.19701.015Kokonaisfosfori
10.08.19709.095Kokonaisfosfori
10.08.19709.095Kokonaisfosfori
28.03.19711.015Kokonaisfosfori
28.03.19711.015Kokonaisfosfori
28.03.19717.575Kokonaisfosfori
28.03.19717.575Kokonaisfosfori
29.07.19711.0118Kokonaisfosfori
29.07.19715.0515Kokonaisfosfori
29.07.197110.01014Kokonaisfosfori
29.07.197110.01014Kokonaisfosfori
29.07.197114.01421Kokonaisfosfori
29.07.197114.01421Kokonaisfosfori
20.03.19721.015Kokonaisfosfori
20.03.19721.015Kokonaisfosfori
20.03.19721.015Kokonaisfosfori
20.03.19728.585Kokonaisfosfori
20.03.19728.585Kokonaisfosfori
20.03.19728.585Kokonaisfosfori
02.04.19731.0120Kokonaisfosfori
02.04.19731.0120Kokonaisfosfori
02.04.19735.0540Kokonaisfosfori
02.04.19735.0540Kokonaisfosfori
02.04.19735.0540Kokonaisfosfori
02.04.197310.01030Kokonaisfosfori
02.04.197310.01030Kokonaisfosfori
02.04.197310.01030Kokonaisfosfori
18.03.19741.0110Kokonaisfosfori
18.03.19741.0110Kokonaisfosfori
18.03.19741.0110Kokonaisfosfori
18.03.19745.0510Kokonaisfosfori
18.03.19745.0510Kokonaisfosfori
18.03.19745.0510Kokonaisfosfori
18.03.197410.01020Kokonaisfosfori
18.03.197410.01020Kokonaisfosfori
18.03.197410.01020Kokonaisfosfori
10.03.19751.0130Kokonaisfosfori
10.03.19751.0130Kokonaisfosfori
10.03.19755.0520Kokonaisfosfori
10.03.19755.0520Kokonaisfosfori
10.03.19755.0520Kokonaisfosfori
10.03.197510.51020Kokonaisfosfori
10.03.197510.51020Kokonaisfosfori
10.03.197510.51020Kokonaisfosfori
18.02.19761.018Kokonaisfosfori
18.02.19761.018Kokonaisfosfori
18.02.197614.0148Kokonaisfosfori
18.02.197614.0148Kokonaisfosfori
29.03.19761.0119Kokonaisfosfori
29.03.19761.0119Kokonaisfosfori
29.03.19765.0515Kokonaisfosfori
29.03.19765.0515Kokonaisfosfori
29.03.197610.01019Kokonaisfosfori
29.03.197610.01019Kokonaisfosfori
28.03.19771.0115Kokonaisfosfori
28.03.19771.0115Kokonaisfosfori
28.03.19771.0115Kokonaisfosfori
28.03.19775.0512Kokonaisfosfori
28.03.19775.0512Kokonaisfosfori
28.03.19775.0512Kokonaisfosfori
28.03.19778.0816Kokonaisfosfori
28.03.19778.0816Kokonaisfosfori
13.04.19771.0127Kokonaisfosfori
13.04.19771.0127Kokonaisfosfori
13.04.19775.0521Kokonaisfosfori
13.04.197710.01013Kokonaisfosfori
13.04.197714.01414Kokonaisfosfori
13.04.197714.01414Kokonaisfosfori
03.04.19781.0115Kokonaisfosfori
03.04.19781.0115Kokonaisfosfori
03.04.19785.0517Kokonaisfosfori
03.04.19789.0924Kokonaisfosfori
03.04.19789.0924Kokonaisfosfori
03.04.19789.0924Kokonaisfosfori
02.04.19791.0116Kokonaisfosfori
02.04.19791.0116Kokonaisfosfori
02.04.19791.0116Kokonaisfosfori
02.04.19795.0512Kokonaisfosfori
02.04.19795.0512Kokonaisfosfori
02.04.19795.0512Kokonaisfosfori
02.04.19799.0913Kokonaisfosfori
02.04.19799.0913Kokonaisfosfori
02.04.19799.0913Kokonaisfosfori
24.03.19801.0113Kokonaisfosfori
24.03.19801.0113Kokonaisfosfori
24.03.19801.0113Kokonaisfosfori
24.03.19805.0520Kokonaisfosfori
24.03.19805.0520Kokonaisfosfori
24.03.19805.0520Kokonaisfosfori
24.03.198010.01027Kokonaisfosfori
24.03.198010.01027Kokonaisfosfori
24.03.198010.01027Kokonaisfosfori
15.09.19801.0118Kokonaisfosfori
15.09.19801.0118Kokonaisfosfori
15.09.19801.0118Kokonaisfosfori
15.09.19804.0413Kokonaisfosfori
15.09.19804.0413Kokonaisfosfori
15.09.19804.0413Kokonaisfosfori
15.09.19808.0830Kokonaisfosfori
15.09.19808.0830Kokonaisfosfori
15.09.19808.0830Kokonaisfosfori
15.09.198012.01216Kokonaisfosfori
15.09.198012.01216Kokonaisfosfori
15.09.198012.01216Kokonaisfosfori
09.03.19811.0115Kokonaisfosfori
09.03.19811.0115Kokonaisfosfori
09.03.19811.0115Kokonaisfosfori
09.03.19815.0516Kokonaisfosfori
09.03.19815.0516Kokonaisfosfori
09.03.19815.0516Kokonaisfosfori
09.03.198110.01027Kokonaisfosfori
09.03.198110.01027Kokonaisfosfori
09.03.198110.01027Kokonaisfosfori
09.03.198113.01329Kokonaisfosfori
09.03.198113.01329Kokonaisfosfori
09.03.198113.01329Kokonaisfosfori
19.08.19811.0119Kokonaisfosfori
19.08.19811.0119Kokonaisfosfori
19.08.19811.0119Kokonaisfosfori
19.08.19815.0519Kokonaisfosfori
19.08.19815.0519Kokonaisfosfori
19.08.19815.0519Kokonaisfosfori
19.08.198111.01119Kokonaisfosfori
19.08.198111.01119Kokonaisfosfori
19.08.198111.01119Kokonaisfosfori
13.04.19821.0119Kokonaisfosfori
13.04.19821.0119Kokonaisfosfori
13.04.19825.0523Kokonaisfosfori
13.04.19825.0523Kokonaisfosfori
13.04.19825.0523Kokonaisfosfori
13.04.198210.01029Kokonaisfosfori
13.04.198210.01029Kokonaisfosfori
13.04.198210.01029Kokonaisfosfori
13.04.198213.01373Kokonaisfosfori
13.04.198213.01373Kokonaisfosfori
13.04.198213.01373Kokonaisfosfori
23.08.19821.0119Kokonaisfosfori
23.08.19821.0119Kokonaisfosfori
23.08.19821.0119Kokonaisfosfori
23.08.19825.0521Kokonaisfosfori
23.08.19825.0521Kokonaisfosfori
23.08.19825.0521Kokonaisfosfori
23.08.198210.01016Kokonaisfosfori
23.08.198213.01319Kokonaisfosfori
23.08.198210.01016Kokonaisfosfori
21.03.19831.0119Kokonaisfosfori
21.03.19835.0521Kokonaisfosfori
21.03.19835.0521Kokonaisfosfori
21.03.198310.01021Kokonaisfosfori
21.03.198310.01021Kokonaisfosfori
21.03.198313.01325Kokonaisfosfori
21.03.198313.01325Kokonaisfosfori
31.08.19831.0123Kokonaisfosfori
31.08.19831.0123Kokonaisfosfori
31.08.19835.0526Kokonaisfosfori
31.08.19835.0526Kokonaisfosfori
31.08.19835.0526Kokonaisfosfori
31.08.198310.01026Kokonaisfosfori
31.08.198310.01026Kokonaisfosfori
31.08.198310.01026Kokonaisfosfori
31.08.198313.01328Kokonaisfosfori
31.08.198313.01328Kokonaisfosfori
31.08.198313.01328Kokonaisfosfori
05.02.19841.0119Kokonaisfosfori
05.02.19841.0119Kokonaisfosfori
05.02.19845.0517Kokonaisfosfori
05.02.19845.0517Kokonaisfosfori
05.02.19845.0517Kokonaisfosfori
05.02.198410.01024Kokonaisfosfori
05.02.198410.01024Kokonaisfosfori
05.02.198410.01024Kokonaisfosfori
05.02.198413.01333Kokonaisfosfori
05.02.198413.01333Kokonaisfosfori
05.02.198413.01333Kokonaisfosfori
05.02.19851.0115Kokonaisfosfori
05.02.19851.0115Kokonaisfosfori
05.02.19851.0115Kokonaisfosfori
05.02.19855.0515Kokonaisfosfori
05.02.19855.0515Kokonaisfosfori
05.02.19855.0515Kokonaisfosfori
05.02.198510.01023Kokonaisfosfori
05.02.198513.01327Kokonaisfosfori
05.02.198510.01023Kokonaisfosfori
04.09.19851.0125Kokonaisfosfori
04.09.19851.0125Kokonaisfosfori
04.09.19855.0525Kokonaisfosfori
04.09.19855.0525Kokonaisfosfori
04.09.19855.0525Kokonaisfosfori
04.09.198510.01025Kokonaisfosfori
04.09.198510.01025Kokonaisfosfori
04.09.198510.01025Kokonaisfosfori
04.09.198513.01326Kokonaisfosfori
04.09.198513.01326Kokonaisfosfori
04.09.198513.01326Kokonaisfosfori
03.02.19861.0116Kokonaisfosfori
03.02.19861.0116Kokonaisfosfori
03.02.19865.0516Kokonaisfosfori
03.02.19865.0516Kokonaisfosfori
03.02.19865.0516Kokonaisfosfori
03.02.198610.01025Kokonaisfosfori
03.02.198610.01025Kokonaisfosfori
03.02.198610.01025Kokonaisfosfori
03.02.198613.01340Kokonaisfosfori
03.02.198613.01340Kokonaisfosfori
03.02.198613.01340Kokonaisfosfori
03.02.19861.0116Kokonaisfosfori
01.09.19861.0120Kokonaisfosfori
01.09.19861.0120Kokonaisfosfori
01.09.19861.0120Kokonaisfosfori
01.09.19865.0524Kokonaisfosfori
01.09.19865.0524Kokonaisfosfori
01.09.19865.0524Kokonaisfosfori
01.09.198610.01023Kokonaisfosfori
01.09.198610.01023Kokonaisfosfori
01.09.198613.01331Kokonaisfosfori
01.09.198613.01331Kokonaisfosfori
01.09.198610.01023Kokonaisfosfori
05.02.19871.0116Kokonaisfosfori
05.02.19871.0116Kokonaisfosfori
05.02.19875.0516Kokonaisfosfori
05.02.19875.0516Kokonaisfosfori
05.02.198710.01022Kokonaisfosfori
05.02.198710.01022Kokonaisfosfori
05.02.198713.01330Kokonaisfosfori
05.02.198713.01330Kokonaisfosfori
06.09.19871.0118Kokonaisfosfori
06.09.19871.0118Kokonaisfosfori
06.09.19875.0518Kokonaisfosfori
06.09.19875.0518Kokonaisfosfori
06.09.19871.0118Kokonaisfosfori
06.09.198710.01022Kokonaisfosfori
06.09.198710.01022Kokonaisfosfori
06.09.198714.01433Kokonaisfosfori
02.02.19881.0116Kokonaisfosfori
02.02.19881.0116Kokonaisfosfori
02.02.19885.0517Kokonaisfosfori
02.02.198810.01035Kokonaisfosfori
02.02.198810.01035Kokonaisfosfori
02.02.198810.01035Kokonaisfosfori
02.02.198813.01347Kokonaisfosfori
02.02.198813.01347Kokonaisfosfori
02.02.198813.01347Kokonaisfosfori
06.09.19881.0123Kokonaisfosfori
06.09.19881.0123Kokonaisfosfori
06.09.19881.0123Kokonaisfosfori
06.09.19885.0519Kokonaisfosfori
06.09.19885.0519Kokonaisfosfori
06.09.19885.0519Kokonaisfosfori
06.09.198810.01020Kokonaisfosfori
06.09.198810.01020Kokonaisfosfori
06.09.198810.01020Kokonaisfosfori
06.09.198814.01426Kokonaisfosfori
06.09.198814.01426Kokonaisfosfori
06.09.198814.01426Kokonaisfosfori
14.02.19891.0114Kokonaisfosfori
14.02.19891.0114Kokonaisfosfori
14.02.19891.0114Kokonaisfosfori
14.02.19895.0514Kokonaisfosfori
14.02.19895.0514Kokonaisfosfori
14.02.19895.0514Kokonaisfosfori
14.02.198910.01025Kokonaisfosfori
14.02.198910.01025Kokonaisfosfori
14.02.198910.01025Kokonaisfosfori
14.02.198913.01346Kokonaisfosfori
14.02.198913.01346Kokonaisfosfori
05.09.19891.0132Kokonaisfosfori
05.09.19891.0132Kokonaisfosfori
05.09.19895.0530Kokonaisfosfori
05.09.19895.0530Kokonaisfosfori
05.09.198910.01034Kokonaisfosfori
05.09.198910.01034Kokonaisfosfori
05.09.198910.01034Kokonaisfosfori
05.09.198913.01330Kokonaisfosfori
05.09.198913.01330Kokonaisfosfori
05.09.198913.01330Kokonaisfosfori
13.02.19901.0114Kokonaisfosfori
13.02.19901.0114Kokonaisfosfori
13.02.19901.0114Kokonaisfosfori
13.02.19905.0514Kokonaisfosfori
13.02.19905.0514Kokonaisfosfori
13.02.19905.0514Kokonaisfosfori
13.02.199010.01025Kokonaisfosfori
13.02.199010.01025Kokonaisfosfori
13.02.199010.01025Kokonaisfosfori
13.02.199013.01339Kokonaisfosfori
13.02.199013.01339Kokonaisfosfori
08.08.19901.0120Kokonaisfosfori
08.08.19901.0120Kokonaisfosfori
08.08.19901.0120Kokonaisfosfori
20.02.19911.0112Kokonaisfosfori
20.02.19911.0112Kokonaisfosfori
20.02.19915.0512Kokonaisfosfori
20.02.19915.0512Kokonaisfosfori
20.02.19915.0512Kokonaisfosfori
20.02.199110.01022Kokonaisfosfori
20.02.199110.01022Kokonaisfosfori
20.02.199112.51228Kokonaisfosfori
20.02.199112.51228Kokonaisfosfori
21.08.19911.0121Kokonaisfosfori
21.08.19911.0121Kokonaisfosfori
21.08.19915.0524Kokonaisfosfori
21.08.19915.0524Kokonaisfosfori
21.08.19915.0524Kokonaisfosfori
21.08.199110.01025Kokonaisfosfori
21.08.199110.01025Kokonaisfosfori
21.08.199110.01025Kokonaisfosfori
21.08.199113.01337Kokonaisfosfori
21.08.199113.01337Kokonaisfosfori
19.02.19921.0115Kokonaisfosfori
19.02.19921.0115Kokonaisfosfori
19.02.19921.0115Kokonaisfosfori
19.02.19925.0515Kokonaisfosfori
19.02.199210.01030Kokonaisfosfori
19.02.199210.01030Kokonaisfosfori
19.02.199210.01030Kokonaisfosfori
19.02.199213.51347Kokonaisfosfori
19.02.199213.51347Kokonaisfosfori
19.02.199213.51347Kokonaisfosfori
18.08.19921.0119Kokonaisfosfori
18.08.19921.0119Kokonaisfosfori
18.08.19921.0119Kokonaisfosfori
18.08.19925.0520Kokonaisfosfori
18.08.19925.0520Kokonaisfosfori
18.08.199210.01020Kokonaisfosfori
18.08.199210.01020Kokonaisfosfori
18.08.199213.01322Kokonaisfosfori
18.08.199213.01322Kokonaisfosfori
18.08.199213.01322Kokonaisfosfori
16.02.19931.0114Kokonaisfosfori
16.02.19931.0114Kokonaisfosfori
16.02.19931.0114Kokonaisfosfori
16.02.19935.0514Kokonaisfosfori
16.02.19935.0514Kokonaisfosfori
16.02.19935.0514Kokonaisfosfori
16.02.199310.01028Kokonaisfosfori
16.02.199310.01028Kokonaisfosfori
16.02.199313.01331Kokonaisfosfori
23.08.19931.0124Kokonaisfosfori
23.08.19931.0124Kokonaisfosfori
23.08.19935.0521Kokonaisfosfori
23.08.19935.0521Kokonaisfosfori
23.08.199310.01024Kokonaisfosfori
23.08.199310.01024Kokonaisfosfori
23.08.19931.0124Kokonaisfosfori
23.08.199313.01321Kokonaisfosfori
23.08.199313.01321Kokonaisfosfori
01.03.19941.0114Kokonaisfosfori
01.03.19941.0114Kokonaisfosfori
01.03.19945.0514Kokonaisfosfori
01.03.19945.0514Kokonaisfosfori
01.03.199410.01028Kokonaisfosfori
01.03.199410.01028Kokonaisfosfori
01.03.199410.01028Kokonaisfosfori
01.03.199412.51251Kokonaisfosfori
01.03.199412.51251Kokonaisfosfori
01.03.199412.51251Kokonaisfosfori
26.07.19941.0122Kokonaisfosfori
26.07.19941.0122Kokonaisfosfori
26.07.19941.0122Kokonaisfosfori
26.07.19945.0528Kokonaisfosfori
26.07.19945.0528Kokonaisfosfori
26.07.19945.0528Kokonaisfosfori
26.07.199410.01035Kokonaisfosfori
26.07.199410.01035Kokonaisfosfori
26.07.199410.01035Kokonaisfosfori
26.07.199412.61237Kokonaisfosfori
26.07.199412.61237Kokonaisfosfori
26.07.199412.61237Kokonaisfosfori
21.02.19951.0111Kokonaisfosfori
21.02.19951.0111Kokonaisfosfori
21.02.19951.0111Kokonaisfosfori
21.02.19955.0515Kokonaisfosfori
21.02.19955.0515Kokonaisfosfori
21.02.19955.0515Kokonaisfosfori
21.02.199510.01028Kokonaisfosfori
21.02.199510.01028Kokonaisfosfori
21.02.199510.01028Kokonaisfosfori
21.02.199512.51237Kokonaisfosfori
21.02.199512.51237Kokonaisfosfori
21.02.199512.51237Kokonaisfosfori
04.07.19951.0126Kokonaisfosfori
04.07.19951.0126Kokonaisfosfori
04.07.19951.0126Kokonaisfosfori
04.07.19955.0524Kokonaisfosfori
04.07.19955.0524Kokonaisfosfori
04.07.19955.0524Kokonaisfosfori
04.07.199510.01026Kokonaisfosfori
04.07.199510.01026Kokonaisfosfori
04.07.199510.01026Kokonaisfosfori
04.07.199514.01427Kokonaisfosfori
04.07.199514.01427Kokonaisfosfori
04.07.199514.01427Kokonaisfosfori
10.04.19961.0115Kokonaisfosfori
10.04.19961.0115Kokonaisfosfori
10.04.19961.0115Kokonaisfosfori
10.04.19965.0516Kokonaisfosfori
10.04.19965.0516Kokonaisfosfori
10.04.19965.0516Kokonaisfosfori
10.04.199610.01018Kokonaisfosfori
10.04.199610.01018Kokonaisfosfori
10.04.199610.01018Kokonaisfosfori
10.04.199612.51231Kokonaisfosfori
10.04.199612.51231Kokonaisfosfori
10.04.199612.51231Kokonaisfosfori
20.08.19961.0125Kokonaisfosfori
20.08.19961.0125Kokonaisfosfori
20.08.19961.0125Kokonaisfosfori
20.08.19965.0521Kokonaisfosfori
20.08.19965.0521Kokonaisfosfori
20.08.19965.0521Kokonaisfosfori
20.08.199610.01029Kokonaisfosfori
20.08.199610.01029Kokonaisfosfori
20.08.199612.71233Kokonaisfosfori
20.08.199612.71233Kokonaisfosfori
20.08.199612.71233Kokonaisfosfori
10.03.19971.0116Kokonaisfosfori
10.03.19975.0515Kokonaisfosfori
10.03.199710.01028Kokonaisfosfori
10.03.199710.01028Kokonaisfosfori
10.03.199710.01028Kokonaisfosfori
10.03.199712.51236Kokonaisfosfori
10.03.199712.51236Kokonaisfosfori
25.08.19971.0122Kokonaisfosfori
25.08.19971.0122Kokonaisfosfori
25.08.19975.0525Kokonaisfosfori
25.08.19971.0122Kokonaisfosfori
25.08.199710.01020Kokonaisfosfori
25.08.199713.01328Kokonaisfosfori
25.08.199710.01020Kokonaisfosfori
06.04.19981.0111Kokonaisfosfori
06.04.19985.0512Kokonaisfosfori
06.04.19985.0512Kokonaisfosfori
06.04.19985.0512Kokonaisfosfori
06.04.199810.01017Kokonaisfosfori
06.04.199810.01017Kokonaisfosfori
06.04.199810.01017Kokonaisfosfori
06.04.199812.41223Kokonaisfosfori
06.04.199812.41223Kokonaisfosfori
18.08.19981.0128Kokonaisfosfori
18.08.19981.0128Kokonaisfosfori
18.08.19981.0128Kokonaisfosfori
18.08.19985.0525Kokonaisfosfori
18.08.199810.01029Kokonaisfosfori
18.08.199810.01029Kokonaisfosfori
18.08.199812.51227Kokonaisfosfori
18.08.199812.51227Kokonaisfosfori
30.03.19991.0116Kokonaisfosfori
30.03.19995.0515Kokonaisfosfori
30.03.19995.0515Kokonaisfosfori
30.03.199910.01033Kokonaisfosfori
30.03.199912.51240Kokonaisfosfori
29.08.19991.0126Kokonaisfosfori
29.08.19995.0524Kokonaisfosfori
29.08.199910.01026Kokonaisfosfori
29.08.199910.01026Kokonaisfosfori
29.08.199910.01026Kokonaisfosfori
29.08.199912.51232Kokonaisfosfori
29.08.199912.51232Kokonaisfosfori
29.08.199912.51232Kokonaisfosfori
21.03.20001.0111Kokonaisfosfori
21.03.20001.0111Kokonaisfosfori
21.03.20001.0111Kokonaisfosfori
21.03.20005.0511Kokonaisfosfori
21.03.20005.0511Kokonaisfosfori
21.03.20005.0511Kokonaisfosfori
21.03.200010.01022Kokonaisfosfori
21.03.200010.01022Kokonaisfosfori
21.03.200010.01022Kokonaisfosfori
21.03.200011.81145Kokonaisfosfori
21.03.200011.81145Kokonaisfosfori
27.08.20001.0123Kokonaisfosfori
27.08.20001.0123Kokonaisfosfori
27.08.20001.0123Kokonaisfosfori
27.08.20005.0521Kokonaisfosfori
27.08.20005.0521Kokonaisfosfori
27.08.20005.0521Kokonaisfosfori
27.08.200010.01026Kokonaisfosfori
27.08.200010.01026Kokonaisfosfori
27.08.200012.51242Kokonaisfosfori
27.08.200012.51242Kokonaisfosfori
27.08.200012.51242Kokonaisfosfori
22.03.20011.0114Kokonaisfosfori
22.03.20011.0114Kokonaisfosfori
22.03.20011.0114Kokonaisfosfori
22.03.20015.0514Kokonaisfosfori
22.03.20015.0514Kokonaisfosfori
22.03.20015.0514Kokonaisfosfori
22.03.200110.01022Kokonaisfosfori
22.03.200110.01022Kokonaisfosfori
22.03.200110.01022Kokonaisfosfori
22.03.200112.31226Kokonaisfosfori
22.03.200112.31226Kokonaisfosfori
22.03.200112.31226Kokonaisfosfori
27.08.20011.0120Kokonaisfosfori
27.08.20011.0120Kokonaisfosfori
27.08.20011.0120Kokonaisfosfori
27.08.20015.0521Kokonaisfosfori
27.08.20015.0521Kokonaisfosfori
27.08.20015.0521Kokonaisfosfori
27.08.200110.01022Kokonaisfosfori
27.08.200110.01022Kokonaisfosfori
27.08.200110.01022Kokonaisfosfori
27.08.200112.51220Kokonaisfosfori
27.08.200112.51220Kokonaisfosfori
27.08.200112.51220Kokonaisfosfori
25.03.20021.0116Kokonaisfosfori
25.03.20021.0116Kokonaisfosfori
25.03.20021.0116Kokonaisfosfori
25.03.20025.0514Kokonaisfosfori
25.03.20025.0514Kokonaisfosfori
25.03.20025.0514Kokonaisfosfori
25.03.200210.01019Kokonaisfosfori
25.03.200210.01019Kokonaisfosfori
25.03.200210.01019Kokonaisfosfori
25.03.200212.01241Kokonaisfosfori
25.03.200212.01241Kokonaisfosfori
25.03.200212.01241Kokonaisfosfori
28.08.20021.0122Kokonaisfosfori
28.08.20021.0122Kokonaisfosfori
28.08.20021.0122Kokonaisfosfori
28.08.20025.0521Kokonaisfosfori
28.08.20025.0521Kokonaisfosfori
28.08.20025.0521Kokonaisfosfori
28.08.200210.01026Kokonaisfosfori
28.08.200210.01026Kokonaisfosfori
28.08.200210.01026Kokonaisfosfori
28.08.200212.21230Kokonaisfosfori
28.08.200212.21230Kokonaisfosfori
28.08.200212.21230Kokonaisfosfori
01.04.20031.0117Kokonaisfosfori
01.04.20031.0117Kokonaisfosfori
01.04.20035.0516Kokonaisfosfori
01.04.20035.0516Kokonaisfosfori
01.04.20035.0516Kokonaisfosfori
01.04.200310.01031Kokonaisfosfori
01.04.200310.01031Kokonaisfosfori
01.04.200310.01031Kokonaisfosfori
01.04.200311.81184Kokonaisfosfori
01.04.200311.81184Kokonaisfosfori
01.04.200311.81184Kokonaisfosfori
27.08.20031.0128Kokonaisfosfori
27.08.20031.0128Kokonaisfosfori
27.08.20031.0128Kokonaisfosfori
27.08.20035.0534Kokonaisfosfori
27.08.20035.0534Kokonaisfosfori
27.08.20035.0534Kokonaisfosfori
27.08.200310.01027Kokonaisfosfori
27.08.200310.01027Kokonaisfosfori
27.08.200310.01027Kokonaisfosfori
27.08.200312.21231Kokonaisfosfori
27.08.200312.21231Kokonaisfosfori
27.08.200312.21231Kokonaisfosfori
01.04.20041.0113Kokonaisfosfori
01.04.20041.0113Kokonaisfosfori
01.04.20045.0514Kokonaisfosfori
01.04.20041.0113Kokonaisfosfori
01.04.200410.01024Kokonaisfosfori
01.04.200410.01024Kokonaisfosfori
01.04.200412.01230Kokonaisfosfori
01.04.200412.01230Kokonaisfosfori
24.08.20041.0126Kokonaisfosfori
24.08.20041.0126Kokonaisfosfori
24.08.20041.0126Kokonaisfosfori
24.08.20045.0524Kokonaisfosfori
24.08.20045.0524Kokonaisfosfori
24.08.20045.0524Kokonaisfosfori
24.08.200410.01027Kokonaisfosfori
24.08.200410.01027Kokonaisfosfori
24.08.200410.01027Kokonaisfosfori
24.08.200412.21230Kokonaisfosfori
24.08.200412.21230Kokonaisfosfori
24.08.200412.21230Kokonaisfosfori
04.04.20051.0116Kokonaisfosfori
04.04.20051.0116Kokonaisfosfori
04.04.20051.0116Kokonaisfosfori
04.04.20055.0518Kokonaisfosfori
04.04.200510.01029Kokonaisfosfori
04.04.200510.01029Kokonaisfosfori
04.04.200510.01029Kokonaisfosfori
04.04.200512.21230Kokonaisfosfori
04.04.200512.21230Kokonaisfosfori
04.04.200512.21230Kokonaisfosfori
31.08.20051.0124Kokonaisfosfori
31.08.20051.0124Kokonaisfosfori
31.08.20051.0124Kokonaisfosfori
31.08.20055.0523Kokonaisfosfori
31.08.20055.0523Kokonaisfosfori
31.08.20055.0523Kokonaisfosfori
31.08.200510.01020Kokonaisfosfori
31.08.200510.01020Kokonaisfosfori
31.08.200512.01221Kokonaisfosfori
05.04.20061.0116Kokonaisfosfori
05.04.20061.0116Kokonaisfosfori
05.04.20065.0514Kokonaisfosfori
05.04.20065.0514Kokonaisfosfori
05.04.200610.01023Kokonaisfosfori
05.04.200610.01023Kokonaisfosfori
05.04.200612.21235Kokonaisfosfori
05.04.200612.21235Kokonaisfosfori
15.08.20061.0130Kokonaisfosfori
15.08.20061.0130Kokonaisfosfori
15.08.20065.0527Kokonaisfosfori
15.08.20065.0527Kokonaisfosfori
15.08.200610.01024Kokonaisfosfori
15.08.200611.01126Kokonaisfosfori
15.08.200611.01126Kokonaisfosfori
23.03.20071.0113Kokonaisfosfori
23.03.20071.0113Kokonaisfosfori
23.03.20075.0513Kokonaisfosfori
23.03.20075.0513Kokonaisfosfori
23.03.200710.01027Kokonaisfosfori
23.03.200710.01027Kokonaisfosfori
23.03.200710.01027Kokonaisfosfori
23.03.200712.21234Kokonaisfosfori
23.03.200712.21234Kokonaisfosfori
23.03.200712.21234Kokonaisfosfori
15.08.20071.0122Kokonaisfosfori
15.08.20071.0122Kokonaisfosfori
15.08.20071.0122Kokonaisfosfori
15.08.20075.0521Kokonaisfosfori
15.08.20075.0521Kokonaisfosfori
15.08.20075.0521Kokonaisfosfori
15.08.200710.01021Kokonaisfosfori
15.08.200710.01021Kokonaisfosfori
15.08.200710.01021Kokonaisfosfori
15.08.200712.01227Kokonaisfosfori
15.08.200712.01227Kokonaisfosfori
15.08.200712.01227Kokonaisfosfori
03.04.20081.0114Kokonaisfosfori
03.04.20081.0114Kokonaisfosfori
03.04.20081.0114Kokonaisfosfori
03.04.20085.0516Kokonaisfosfori
03.04.20085.0516Kokonaisfosfori
03.04.200810.01022Kokonaisfosfori
03.04.200810.01022Kokonaisfosfori
03.04.200810.01022Kokonaisfosfori
03.04.200812.21227Kokonaisfosfori
03.04.200812.21227Kokonaisfosfori
03.04.200812.21227Kokonaisfosfori
26.06.20081.0120Kokonaisfosfori
26.06.20081.0120Kokonaisfosfori
26.06.20081.0120Kokonaisfosfori
26.06.20087.0719Kokonaisfosfori
26.06.20087.0719Kokonaisfosfori
26.06.200812.51232Kokonaisfosfori
26.06.200812.51232Kokonaisfosfori
26.06.200812.51232Kokonaisfosfori
12.08.20081.0121Kokonaisfosfori
12.08.20081.0121Kokonaisfosfori
12.08.20087.0723Kokonaisfosfori
12.08.20087.0723Kokonaisfosfori
12.08.20087.0723Kokonaisfosfori
12.08.200812.51223Kokonaisfosfori
12.08.200812.51223Kokonaisfosfori
12.08.200812.51223Kokonaisfosfori
20.08.20081.0123Kokonaisfosfori
20.08.20081.0123Kokonaisfosfori
20.08.20081.0123Kokonaisfosfori
20.08.20085.0522Kokonaisfosfori
20.08.20085.0522Kokonaisfosfori
20.08.200810.01023Kokonaisfosfori
20.08.200810.01023Kokonaisfosfori
20.08.200810.01023Kokonaisfosfori
20.08.200812.41222Kokonaisfosfori
20.08.200812.41222Kokonaisfosfori
20.08.200812.41222Kokonaisfosfori
10.09.20081.0119Kokonaisfosfori
10.09.20081.0119Kokonaisfosfori
10.09.20087.0718Kokonaisfosfori
10.09.20081.0119Kokonaisfosfori
10.09.20087.0718Kokonaisfosfori
10.09.200812.51221Kokonaisfosfori
10.09.200812.51221Kokonaisfosfori
10.09.200812.51221Kokonaisfosfori
02.04.20091.0110Kokonaisfosfori
02.04.20095.0513Kokonaisfosfori
02.04.200910.01026Kokonaisfosfori
02.04.200912.41242Kokonaisfosfori
27.08.20091.0118Kokonaisfosfori
27.08.20095.0519Kokonaisfosfori
27.08.20095.0519Kokonaisfosfori
27.08.20095.0519Kokonaisfosfori
27.08.200910.01017Kokonaisfosfori
27.08.200910.01017Kokonaisfosfori
27.08.200912.01226Kokonaisfosfori
27.08.200912.01226Kokonaisfosfori
27.08.200912.01226Kokonaisfosfori
31.03.20101.0116Kokonaisfosfori
31.03.20101.0116Kokonaisfosfori
31.03.20105.0518Kokonaisfosfori
31.03.20105.0518Kokonaisfosfori
31.03.201010.01030Kokonaisfosfori
31.03.201010.01030Kokonaisfosfori
31.03.201012.21244Kokonaisfosfori
31.03.201012.21244Kokonaisfosfori
25.08.20101.0125Kokonaisfosfori
25.08.20101.0125Kokonaisfosfori
25.08.20105.0526Kokonaisfosfori
25.08.20105.0526Kokonaisfosfori
25.08.201010.01026Kokonaisfosfori
25.08.201010.01026Kokonaisfosfori
25.08.201010.01026Kokonaisfosfori
25.08.201012.01230Kokonaisfosfori
25.08.201012.01230Kokonaisfosfori
25.08.201012.01230Kokonaisfosfori
21.03.20115.0514Kokonaisfosfori
21.03.20115.0514Kokonaisfosfori
21.03.20115.0514Kokonaisfosfori
21.03.201111.51148Kokonaisfosfori
21.03.201111.51148Kokonaisfosfori
21.03.201111.51148Kokonaisfosfori
21.03.20111.0111Kokonaisfosfori
21.03.20111.0111Kokonaisfosfori
31.03.20111.0112Kokonaisfosfori
31.03.20111.0112Kokonaisfosfori
31.03.20111.0112Kokonaisfosfori
31.03.20115.0516Kokonaisfosfori
31.03.20115.0516Kokonaisfosfori
31.03.201110.01034Kokonaisfosfori
31.03.20115.0516Kokonaisfosfori
31.03.201110.01034Kokonaisfosfori
31.03.201112.01243Kokonaisfosfori
31.03.201112.01243Kokonaisfosfori
13.07.20111.0123Kokonaisfosfori
13.07.20111.0123Kokonaisfosfori
13.07.20111.0123Kokonaisfosfori
13.07.20115.0519Kokonaisfosfori
13.07.20115.0519Kokonaisfosfori
13.07.20115.0519Kokonaisfosfori
13.07.201112.01229Kokonaisfosfori
13.07.201112.01229Kokonaisfosfori
13.07.201112.01229Kokonaisfosfori
18.08.20111.0127Kokonaisfosfori
18.08.20111.0127Kokonaisfosfori
18.08.20115.0529Kokonaisfosfori
18.08.20115.0529Kokonaisfosfori
18.08.20115.0529Kokonaisfosfori
18.08.201110.01027Kokonaisfosfori
18.08.201110.01027Kokonaisfosfori
18.08.201110.01027Kokonaisfosfori
18.08.201111.81130Kokonaisfosfori
18.08.201111.81130Kokonaisfosfori
31.08.20111.0132Kokonaisfosfori
31.08.20111.0132Kokonaisfosfori
31.08.20115.0530Kokonaisfosfori
31.08.20115.0530Kokonaisfosfori
31.08.20115.0530Kokonaisfosfori
31.08.201111.51138Kokonaisfosfori
31.08.201111.51138Kokonaisfosfori
26.03.201210.01041Kokonaisfosfori
26.03.201210.01041Kokonaisfosfori
26.03.201212.01252Kokonaisfosfori
26.03.201212.01252Kokonaisfosfori
26.03.201212.01252Kokonaisfosfori
27.03.20121.0114Kokonaisfosfori
27.03.20121.0114Kokonaisfosfori
27.03.20121.0114Kokonaisfosfori
27.03.20125.0523Kokonaisfosfori
27.03.20125.0523Kokonaisfosfori
27.03.20125.0523Kokonaisfosfori
27.03.201210.01045Kokonaisfosfori
27.03.201210.01045Kokonaisfosfori
27.03.201212.21252Kokonaisfosfori
27.03.201212.21252Kokonaisfosfori
27.03.201212.21252Kokonaisfosfori
16.08.20121.0120Kokonaisfosfori
16.08.20125.0520Kokonaisfosfori
16.08.20125.0520Kokonaisfosfori
16.08.201210.01033Kokonaisfosfori
16.08.201210.01033Kokonaisfosfori
16.08.201212.21240Kokonaisfosfori
16.08.201212.21240Kokonaisfosfori
17.10.20121.0124Kokonaisfosfori
17.10.20121.0124Kokonaisfosfori
17.10.20121.0124Kokonaisfosfori
03.04.20131.0117Kokonaisfosfori
03.04.20131.0117Kokonaisfosfori
03.04.20135.0531Kokonaisfosfori
03.04.20135.0531Kokonaisfosfori
03.04.201310.01039Kokonaisfosfori
03.04.201310.01039Kokonaisfosfori
03.04.201310.01039Kokonaisfosfori
03.04.201312.51257Kokonaisfosfori
03.04.201312.51257Kokonaisfosfori
03.04.201312.51257Kokonaisfosfori
12.08.20131.0126Kokonaisfosfori
12.08.20131.0126Kokonaisfosfori
12.08.20131.0126Kokonaisfosfori
12.08.20135.0516Kokonaisfosfori
12.08.20135.0516Kokonaisfosfori
12.08.20135.0516Kokonaisfosfori
12.08.201310.01030Kokonaisfosfori
12.08.201310.01030Kokonaisfosfori
12.08.201310.01030Kokonaisfosfori
12.08.201312.51231Kokonaisfosfori
12.08.201312.51231Kokonaisfosfori
15.06.20171.0124Kokonaisfosfori
15.06.20171.0124Kokonaisfosfori
15.06.201712.01224Kokonaisfosfori
15.06.201712.01224Kokonaisfosfori
08.08.20171.0126Kokonaisfosfori
08.08.20171.0126Kokonaisfosfori
08.08.20171.0126Kokonaisfosfori
08.08.201712.01223Kokonaisfosfori
08.08.201712.01223Kokonaisfosfori
08.08.201712.01223Kokonaisfosfori
25.06.20201.0116Kokonaisfosfori
25.06.20201.0116Kokonaisfosfori
25.06.20201.0116Kokonaisfosfori
25.06.20205.0517Kokonaisfosfori
25.06.20205.0517Kokonaisfosfori
25.06.20205.0517Kokonaisfosfori
25.06.202012.01243Kokonaisfosfori
25.06.202012.01243Kokonaisfosfori
25.06.202012.01243Kokonaisfosfori
13.08.20201.0119Kokonaisfosfori
13.08.20201.0119Kokonaisfosfori
13.08.20201.0119Kokonaisfosfori
13.08.20205.0517Kokonaisfosfori
13.08.20205.0517Kokonaisfosfori
13.08.20205.0517Kokonaisfosfori
13.08.202010.01015Kokonaisfosfori
13.08.202010.01015Kokonaisfosfori
13.08.202010.01015Kokonaisfosfori
13.08.202012.51214Kokonaisfosfori
13.08.202012.51214Kokonaisfosfori
13.08.202012.51214Kokonaisfosfori
24.08.20201.0121Kokonaisfosfori
24.08.20201.0121Kokonaisfosfori
24.08.20201.0121Kokonaisfosfori
24.08.20205.0522Kokonaisfosfori
24.08.20205.0522Kokonaisfosfori
24.08.20205.0522Kokonaisfosfori
24.08.202012.21227Kokonaisfosfori
24.08.202012.21227Kokonaisfosfori
24.08.202012.21227Kokonaisfosfori
29.10.20205.0521Kokonaisfosfori
29.10.20205.0521Kokonaisfosfori
29.10.20205.0521Kokonaisfosfori
16.03.20211.0113Kokonaisfosfori
16.03.20211.0113Kokonaisfosfori
16.03.20211.0113Kokonaisfosfori
16.03.20215.0518Kokonaisfosfori
16.03.20215.0518Kokonaisfosfori
16.03.20215.0518Kokonaisfosfori
16.03.202110.01028Kokonaisfosfori
16.03.202110.01028Kokonaisfosfori
16.03.202110.01028Kokonaisfosfori
16.03.202112.41233Kokonaisfosfori
16.03.202112.41233Kokonaisfosfori
16.03.202112.41233Kokonaisfosfori
16.08.20211.0120Kokonaisfosfori
16.08.20211.0120Kokonaisfosfori
16.08.20211.0120Kokonaisfosfori
16.08.20215.0523Kokonaisfosfori
16.08.202110.01022Kokonaisfosfori
16.08.202110.01022Kokonaisfosfori
16.08.202110.01022Kokonaisfosfori
16.08.202112.21222Kokonaisfosfori
16.08.202112.21222Kokonaisfosfori
16.08.202112.21222Kokonaisfosfori
14.03.20221.0115Kokonaisfosfori
14.03.20221.0115Kokonaisfosfori
14.03.20221.0115Kokonaisfosfori
14.03.20225.0515Kokonaisfosfori
14.03.20225.0515Kokonaisfosfori
14.03.20225.0515Kokonaisfosfori
14.03.202210.01022Kokonaisfosfori
14.03.202210.01022Kokonaisfosfori
14.03.202210.01022Kokonaisfosfori
14.03.202212.21224Kokonaisfosfori
14.03.202212.21224Kokonaisfosfori
14.03.202212.21224Kokonaisfosfori
25.08.20221.0117Kokonaisfosfori
25.08.20221.0117Kokonaisfosfori
25.08.20221.0117Kokonaisfosfori
25.08.20225.0518Kokonaisfosfori
25.08.20225.0518Kokonaisfosfori
25.08.20225.0518Kokonaisfosfori
25.08.202210.01015Kokonaisfosfori
25.08.202210.01015Kokonaisfosfori
25.08.202212.01218Kokonaisfosfori
25.08.202212.01218Kokonaisfosfori
04.04.20231.0111Kokonaisfosfori
04.04.20231.0111Kokonaisfosfori
04.04.20231.0111Kokonaisfosfori
04.04.20235.0511Kokonaisfosfori
04.04.20235.0511Kokonaisfosfori
04.04.20235.0511Kokonaisfosfori
04.04.202310.01012Kokonaisfosfori
04.04.202310.01012Kokonaisfosfori
04.04.202310.01012Kokonaisfosfori
04.04.202312.11215Kokonaisfosfori
04.04.202312.11215Kokonaisfosfori
04.04.202312.11215Kokonaisfosfori
14.06.20231.0122Kokonaisfosfori
14.06.20231.0122Kokonaisfosfori
14.06.20231.0122Kokonaisfosfori
14.06.20235.0517Kokonaisfosfori
14.06.202311.81131Kokonaisfosfori
14.06.202311.81131Kokonaisfosfori
14.06.202311.81131Kokonaisfosfori
21.08.20231.0120Kokonaisfosfori
21.08.20235.0518Kokonaisfosfori
21.08.20235.0518Kokonaisfosfori
21.08.20235.0518Kokonaisfosfori
21.08.202312.01229Kokonaisfosfori
21.08.202312.01229Kokonaisfosfori
21.08.202312.01229Kokonaisfosfori