Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Keskusliiton tiedotuslehti Aquarius on ilmestynyt. Artikkelissaan SKVSY:n toiminnanjohtaja kirjoittaa, että vesienhoidon toteuttamisessa on pidettävä huolta, että tiedolliset, luonnontieteelliset perusteet ovat tärkeämpiä kuin lainsäädännölliset tai poliittiset ohjauskeinot.

Pitkässä artikkelissaan Jukka Koski-Vähälä pureutuu yhdistyksen 60 vuotiseen vesiensuojelutyöhön, sen kehittämiseen ja vaikuttavuuteen. Hänen mukaansa vesienhoidon toteuttamisessa politiikka menee usein tiedon edelle, minkä vuoksi tässä ja nyt on vastuullisen vaikuttamisen paikka.

Koski-Vähälä kiteyttää kirjoituksensa euroihin:

”Jos siitä [rahoituksesta] on niukkuutta, tarvittavia toimenpiteitä ei saada toteutettua, jos taloudellisia resursseja on enemmän, riskinä on kustannus-tehokkuuden aleneminen. Vain riittävällä asiantuntemuksella ja kokemuksella yhdistettynä uusiin innovaatioihin ja ajatuksiin pystymme jatkossakin uudistumaan ja toimimaan riittävän vaikuttavasti. Yhdistyksen on tuotava oma panoksensa paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön siten, että yhteinen tekeminen on vaikuttavaa ja sen merkittävyys tunnistetaan ja ymmärretään.”

Lue koko artikkeli sivuilta 32-34 ja tutustu muidenkin Suomen vesiensuojeluyhdistysten ajankohtaisiin tutkimuksiin ja uutisiin Aquarius 2023-2024 -lehdessä.

Mielenkiintoisia artikkeleita luettavaksi myös aiemmin julkaistuissa Aquarius-lehdissä täällä.