Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen hankepäällikkö, biologi Tiina Kontiolle on myönnetty Vuoden ympäristökansalainen -palkinto työstään Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeen koordinaattorina. Palkintoraadin perusteluissa Kontio herättää paljon myönteisiä ajatuksia. Yhteistyökumppanit kuvailevat häntä valloittavaksi persoonaksi, joka on aktiivinen työssään ja hyvä ihmisten kanssa.

Pohjois-Savon ilmastotyön juhlassa Kuopion Saanassa palkittiin ensimmäistä kertaa pohjoissavolaisia ilmastotekoja. Juhlassa myönnetyt Vuoden ympäristökansalainen -palkinnot muistuttavat ihmisen, luonnon ja ilmaston välisestä tiiviistä yhteydestä ja yhteisestä polusta, jota ei pidä unohtaa. Yksi viidestä palkinnosta ojennettiin biologi Tiina Kontiolle ja Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeelle. Lue muista palkinnonsaajista täältä›

Tiina Kontio Saanan terassilla. Kuva Jenni Pääkkönen.

”Palkinnon vastaanottaminen on suuri kunnia, ja se tuntuu erityisen merkitykselliseltä, sillä yhteinen polkuni luonnon kanssa on alkanut juuri Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeen hankealueelta. Olen kotoisin Joroisselän valuma-alueella sijaitsevan Valvatus-järven rannalta, ja lapsuus veden äärellä on herättänyt minussa syvän arvostuksen ja kiinnostuksen vesistöjä kohtaan jo pienenä. On hienoa koordinoida vesiensuojeluhanketta sillä alueella, missä kipinä vesiensuojelutyöhön alun perin syttyi”, Kontio kuvailee palkinnon myöntämisen nostattamia tunteita.

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Kontio on biologi, joka ymmärtää vesistöjen kunnon lisäksi myös maanomistajien merkityksen valuma-alueelta tulevan kuormituksen hillinnässä. Maanomistajat tulee saada mukaan, jotta vesienhallinnan toimenpiteitä voidaan toteuttaa. Toisaalta tärkeää on kulttuurinen ymmärrys ja yhteisöllisyys.

”Palkinto on tunnustus myös Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeelle ja haluan kiittää koko hankkeen tiimiä ja yhteistyökumppaneita heidän arvokkaasta työstään. Kosteikkojen Joroisselkä -hankkeen hyvä yhteistyö toimijoiden välillä on avainasemassa. Toivon, että palkinnon myötä aktiivisuus hankkeen ympärillä lisääntyy entisestään ja saavutamme hienoja tuloksia”, Kontio tiivistää.

Kosteikkojen Joroisselkä -hanke on osa laajempaa Joroisselän hoito-ohjelmaa, jonka tavoitteena on pysäyttää Joroisselän rehevöityminen. Hankkeen hallinnoija toimii Joroisten kunta ja hanketta koordinoi SKVSY. Mukana hankkeessa on myös Pro Joroisselkä ry, joka osallistuu talkootyönä hankkeen tiedottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ulkoisen fosforikuormituksen alentaminen edistämällä kosteikkokohteita sekä maa- ja metsätalouden vesiensuojelua. Kuormituksen vähentämisellä on pitkäaikainen vaikutus ja toimenpiteillä varmistetaan, että ilmaston muuttuessa kuormitus Joroisselkään ei suurene.

SKVSY onnittelee arvostettua kollegaa uutteralla työllä ansaitusta tunnustuksesta.