Vesienhoitosuunnitelmaan kootaan tietoa alueen vesien tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi. Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmiin on nyt mahdollista vaikuttaa 17.6.2024 saakka.

Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille on laadittu vesienhoitosuunnitelmat, joihin on koottu tiedot vesien tilasta ja vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavista toimenpiteistä vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi vesienhoitoalueella. Vesienhoitosuunnitelmia konkretisoivat alueelliset toimenpideohjelmat.

Vesienhoitoa suunnitellaan Manner-Suomessa seitsemällä vesienhoitoalueella ja suunnittelusta vastaavat ELY-keskukset. Tulevalle vesienhoidonkaudelle 2028-2033 ympäristöhallinto toivoo palautetta keskeisistä vesienhoitoalueiden kysymyksistä, työohjelmasta ja vesienhoitosuunnitelmien ympäristöselostusten laadinnasta. Lisätietoa ja ohjeita kuulemisista valtakunnalliselta vesienhoidon kuulemissivulta.

Kuulemisasiakirjat, linkit lausuntopalveluun palautteen antamiseksi ja kohdennettua tietoa löydät alueittain:

Lue lisää vesienhoidosta ja yhdistyksen vesienhoitolinjauksista Vesienhoito-sivulla.