1. Yleistä

Alueelliset toimenpideohjelmat ovat myös vesienhoitosuunnitelmien taustatietoina ja sisältävät tarkemmin suunnittelualueiden ja vesimuodostumien tiedot. Siten Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:n (myöhemmin yhdistys) lausunnossa käsitellään ensin alueellinen vesienhoidon toimenpideohjelma, jota koskevat kommentit pyydetään sisällyttämään vesienhoitosuunnitelman lausuntoon.

Lausunnon vesienhoitosuunnitelmaosassa on lisäksi esitetty keskeisiä huomioita varsinaisesta suunnitelmasta. Yhdistys muistuttaa kuten edellisellä suunnittelukaudella, että toimenpideohjelman tulisi edistää käytännön toimenpiteitä alueellisesti ja paikallisesti. Vastaavasti vesienhoitosuunnitelmalla on laajempaa ohjausvaikutusta ja sitä tulee hyödyntää etenkin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Tämä suunnitelmien hierarkia ei kuitenkaan tule käytännössä esille.

Yhdistys korostaa, että vesienhoidon toteutusta on Savo-Karjalan alueella toteutettu yhteistyössä eri vesien käyttäjätahojen, toimijoiden ja työtä koordinoivien hallinnon edustajien kanssa. Vesienhoidon yhteistyöryhmien sekä toimenpiteitä suunnitelleiden sektorityöryhmien työskentely on ollut aktiivista ja vuorovaikutteista. Vesienhoidon tuloksellisuuteen vaikuttavatkin merkittävästi paikalliset ja alueelliset toimintatavat.

Lue koko lausunto.