Savon Vesiensuojeluyhdistyksen perustamisasiakirja allekirjoitettiin 30.10.1963. 60 vuotta myöhemmin Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjalan ja osin Etelä-Savon aluetta palveleva yhdistys on elämänsä kunnossa ja katsoo tulevaisuuteen toimintaansa jatkuvasti kehittäen.

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen ja Savo-Karjalan Ympäristötutkimuksen henkilöstöä yhdistyksen 60-vuotis- ja yhtiön 20-vuotisjuhlissa 8.9.2023. Kuva Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy.

1960-lukua voi pitää käänteentekevänä suomalaisen vesiensuojelun historiassa. Jo edeltävällä vuosikymmenellä Valtioneuvoston asettama vesistöjensuojelukomitea linjasi mietinnössään, että ”saattaisi myös meidän maassamme ns. vesiensuojeluyhdistysten toiminta muodostua hedelmälliseksi ja ne voisivat lähinnä pintavesien suojelun osalta täyttää tärkeän tehtävän.”

1961 voimaan astunut vesilaki, joka velvoitti vesistöä kuormittavia toimijoita tarkkailemaan toimintansa vaikutuksia, kirvoitti myös usean alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen syntymää. Niin myös Savossa, jossa Kuopion Kauppakamarin lähettämä kirje muodostui alkusysäykseksi yhdistyksen perustamistyölle.

Myöhempien vuosikymmenten aikana Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys alueellisesti laajentui ja vakiinnutti paikkansa keskeisenä alueensa vesiensuojelun ja ympäristötutkimuksen asiantuntijana. Kun 2000-luvun alkupuolella yhdistyksen liiketoiminta eriytettiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:ksi, myös yhdistyksen toiminta alkoi muotoutua nykyisiin raameihinsa: Tavoitteena olla eri toimijat yhdistävä, vaikuttava ja luotettava alan asiantuntija.

Historiikkien sijaan 60. juhlavuotensa kunniaksi yhdistys julkaisi Veden tarina -lyhytelokuvan, jossa ”ääneen” pääsee itse vesi. Voit myös tutustua laajemmin historiaamme aikajanalla.

Vuonna 2023 yhdistys on panostanut monipuolisen osaamiseen

Kuluvana vuonna yhdistykseen on tullut useampi uusi käsipari. Maaliskuussa hankepäällikkönä aloitti biologi Tiina Kontio. Hänen tehtävänään on toimia asiantuntijana erilaisissa vesistö- ja valuma-aluekunnostushankkeissa sekä muissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Huhtikuussa asiantuntijoina aloittivat Heidi Kärkkäinen ja Minna Wikström. Heidi on taustaltaan ympäristötekniikan insinööri ja hänen päätehtävänsä yhdistyksessä on pohjavesialueille laadittavat suojelusuunnitelmat. Minna on kokenut viestinnän asiantuntija ja hänen vastuullaan ovat erilaiset yhdistyksen kehittämishankkeet. Lokakuussa yhdistyksen asiantuntijatiimissä aloitti myös biologi Vesa Kontio. Vesan tehtäviin kuuluvat muun muassa selvitysten tuottaminen ja osallistuminen vesistökunnostusten edistämiseen.

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen uudet työntekijät Vesa Kontio, Minna Wikström, Tiina Kontio ja Heidi Kärkkäinen Juojärven Pitkälahdella 23.10.2023. Kuva Jukka Koski-Vähälä.

Toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä kertoo, että 60-vuotias yhdistys on elämänsä kunnossa: ”Uusien käsiparien myötä olemme saaneet tekemiseen aivan uutta menoa ja meininkiä, mitä kuvaa hyvin esimerkiksi uusi visuaalinen ilmeemme. Mutta keskeisintä toimintaamme meillä on tällä hetkellä vesistökunnostusten edistäminen sekä vesitiedon tuottaminen, mihin tällä porukalla on erinomaiset edellytykset.”