Pintavesialue: Höytiäisen valuma-alue
Pinta-ala: 3,1 km2
Syvyys: 17,4 m
Keskisyvyys: 4,4 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 145 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 74 km2
Kunta: Juuka
Havaintopaikka: Tuopanjärvi 1

Tuopanjärvi sijaitsee Höytiäisen valuma-alueen koillisosassa Vuoksen vesistössä. Järvi saa vetensä Salakkajoki-Peukalojoelta idästä sekä järveä ympäröiviltä soilta. Tummavetinen järvi laskee Tuopanjoen kautta Höytiäiseen.

Hydrologia

Tuopanjärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Tuopanjärvestä on vähän aineistoa 2010-luvun ravinnepitoisuuksista. Olemassa olevan aineiston valossa järvi on karu tai lievästi rehevä ja humuspitoinen. Järven ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Erityisesti soiden ojituksen pitkäaikaisvaikutus vastaa viidennestä kaikesta järveen tulevasta fosforista.

Arvio Tuopanjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Tuopanjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Tuopanjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 19 m (haetaan 14 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
09.10.19790.507Kokonaisfosfori
06.08.19800.0 - 3.0013Kokonaisfosfori
25.01.19901.0111Kokonaisfosfori
25.01.199013.01312Kokonaisfosfori
27.09.19901.0110Kokonaisfosfori
27.09.199013.51311Kokonaisfosfori
15.09.20041.0114Kokonaisfosfori
15.09.20049.5914Kokonaisfosfori
15.09.200418.01821Kokonaisfosfori
13.07.20051.0114Kokonaisfosfori
13.07.200515.51519Kokonaisfosfori
08.08.20051.0112Kokonaisfosfori
08.08.20058.5815Kokonaisfosfori
22.09.20051.0111Kokonaisfosfori
22.09.200519.01912Kokonaisfosfori
07.08.20061.0111Kokonaisfosfori
07.08.20068.5816Kokonaisfosfori
27.01.20111.018Kokonaisfosfori
27.01.20117.079Kokonaisfosfori
27.01.201113.51310Kokonaisfosfori
30.05.20111.0110Kokonaisfosfori
30.05.20117.0717Kokonaisfosfori
30.05.201113.01311Kokonaisfosfori
27.07.20111.0112Kokonaisfosfori
27.07.20116.5610Kokonaisfosfori
27.07.201112.71230Kokonaisfosfori
11.04.20191.019.6Kokonaisfosfori
11.04.20195.059.1Kokonaisfosfori
11.04.201912.01210Kokonaisfosfori
15.07.20191.0115Kokonaisfosfori
15.07.20198.589.5Kokonaisfosfori
08.08.20191.0111Kokonaisfosfori
08.08.20195.058.8Kokonaisfosfori
08.08.201911.51112Kokonaisfosfori