Pintavesialue: Höytiäisen valuma-alue
Pinta-ala: 1,9 km2
Syvyys: 8,0 m
Keskisyvyys: 2,8 m
Järvityyppi: Matalat humusjärvet (Mh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 122 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 37 km2
Kunta: Juuka
Havaintopaikka: Kuhnustanjärvi 1

Tummavetinen Kuhnustanjärvi sijaitsee Höytiäisen valuma-alueen pohjoisosassa Vuoksen vesistössä. Matala ja humuspitoinen Kuhnustanjärvi laskee Höytiäiseen. Osa Kuhnustan kylästä ja sen pelloista sijoittuu Höytiäisen laskun myötä syntyneille vesijättömaille.

Hydrologia

Kuhnustanjärveä ei ole voimakkaasti muutettu. Järven pintaa on laskettu 1959 1-1,5 metriä. Järvessä on lisäksi vaellusesteitä alapuolinen myllypato ja luusuan pohjapato.

Vedenlaatu

Kuhnustanjärvi on lievästi rehevä ja humuspitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Järveen vaikuttaa lähinnä hajakuormitus. Yli puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, erityisesti peltoviljelystä ja soiden ojituksen pitkäaikaisvaikutuksesta.

Arvio Kuhnustanjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kuhnustanjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Kuhnustanjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 7 m (haetaan 5 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
10.10.19790.5013Kokonaisfosfori
06.08.19800.0 - 2.0013Kokonaisfosfori
18.01.19901.0112Kokonaisfosfori
18.01.19907.0722Kokonaisfosfori
27.09.19901.0116Kokonaisfosfori
27.09.19906.5614Kokonaisfosfori
02.08.20011.0127Kokonaisfosfori
02.08.20015.0529Kokonaisfosfori
03.01.20051.0114Kokonaisfosfori
03.01.20056.0623Kokonaisfosfori
08.06.20061.0111Kokonaisfosfori
08.06.20067.8713Kokonaisfosfori
17.01.20071.0110Kokonaisfosfori
17.01.20077.0721Kokonaisfosfori
27.01.20111.019Kokonaisfosfori
27.01.20116.0613Kokonaisfosfori
30.05.20111.0112Kokonaisfosfori
30.05.20116.3618Kokonaisfosfori
27.07.20111.0120Kokonaisfosfori
27.07.20116.9627Kokonaisfosfori
21.02.20161.017.1Kokonaisfosfori
21.02.20163.3313Kokonaisfosfori
22.06.20161.0115Kokonaisfosfori
22.06.20167.5720Kokonaisfosfori
10.11.20161.0113Kokonaisfosfori
10.11.20167.0720Kokonaisfosfori
23.03.20221.018.8Kokonaisfosfori
23.03.20226.0614Kokonaisfosfori
10.08.20221.0118Kokonaisfosfori
10.08.20226.2624Kokonaisfosfori
20.09.20221.0115Kokonaisfosfori
20.09.20226.4617Kokonaisfosfori