Pintavesialue: Höytiäisen valuma-alue
Pinta-ala: 283 km2
Syvyys: 59 m
Keskisyvyys: 11,3
Järvityyppi: Suuret vähähumuksiset järvet (Svh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: > 1000 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1460 km2
Kunta: Kontiolahti, Polvijärvi, Juuka
Havaintopaikka: Höytiäinen 1

Höytiäinen on Suomen 15:nneksi suurin järvi, joka sijaitsee Juuan, Kontiolahden ja Polvijärven kuntien alueilla, Pohjois-Karjalassa. Ominaispiirteiden eroavaisuuksista johtuen Höytiäinen jaetaan vesienhoidossa kolmeen eri vesimuodostumaan; Höytiäiseen, Höytiäisen Rauanlahteen sekä Höytiäisen Syvälahteen. Höytiäisen vedet virtaavat nykyään kanavaa pitkin Pyhäselkään. Järven vedenpintaa laskettiin 1800-luvun puolivälissä osin hallitusti ja osin hallitsemattomasti peräti 9,5 metriä, mikä pienensi järven pinta-alaa kolmanneksen.

Hydrologia

Höytiäistä säännöstellään Puntarikosken voimalaitospadolla. Luvan mukainen säännöstelyväli on 0,85 metriä. Keskivirtaama Puntarikoskessa on noin 16 m3/s.

Vedenlaatu

Höytiäinen on karu ja lievää humusleimaa omaava järvi. Höytiäisen ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Maa- ja metsätalouden hajakuormitus on merkittävä järven tilaan vaikuttava tekijä. Rehevöitymisestä kärsivät erityisesti Höytiäisen pohjoisosan lahtialueet, joissa on kasvuston runsastumista ja umpeenkasvua. Puntarikosken voimalaitos muodostaa täydellisen vaellusesteen.

60 % järven keskusaltaaseen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta, josta yli puolet on peräisin peltoviljelystä. Reilu neljännes fosforista on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Höytiäiseen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Höytiäinen 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Höytiäinen 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 54 m (haetaan 49 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
24.03.19651.0110Kokonaisfosfori
24.03.19655.0510Kokonaisfosfori
24.03.196525.02510Kokonaisfosfori
24.03.196548.04810Kokonaisfosfori
16.03.19661.0110Kokonaisfosfori
16.03.19665.0510Kokonaisfosfori
16.03.196625.02510Kokonaisfosfori
16.03.196647.04720Kokonaisfosfori
13.03.19671.0110Kokonaisfosfori
13.03.19675.0510Kokonaisfosfori
13.03.196725.02510Kokonaisfosfori
13.03.196748.04810Kokonaisfosfori
17.03.19681.0110Kokonaisfosfori
17.03.19685.0510Kokonaisfosfori
17.03.196825.02510Kokonaisfosfori
17.03.196851.05120Kokonaisfosfori
19.03.19691.0110Kokonaisfosfori
19.03.19695.0510Kokonaisfosfori
19.03.196925.02510Kokonaisfosfori
19.03.196953.05310Kokonaisfosfori
08.03.19701.011Kokonaisfosfori
08.03.19705.051Kokonaisfosfori
08.03.197025.0251Kokonaisfosfori
08.03.197052.0528Kokonaisfosfori
24.03.19711.016Kokonaisfosfori
24.03.19715.054Kokonaisfosfori
24.03.197125.0258Kokonaisfosfori
24.03.197148.0489Kokonaisfosfori
18.08.19711.016Kokonaisfosfori
18.08.197150.0505Kokonaisfosfori
27.03.19721.013Kokonaisfosfori
27.03.19725.055Kokonaisfosfori
27.03.197225.0253Kokonaisfosfori
27.03.197248.04841Kokonaisfosfori
29.05.19721.0120Kokonaisfosfori
23.07.19721.0120Kokonaisfosfori
23.07.197210.01020Kokonaisfosfori
23.07.197220.02020Kokonaisfosfori
23.07.197230.03020Kokonaisfosfori
23.07.197239.03920Kokonaisfosfori
14.08.19721.015Kokonaisfosfori
14.08.197225.0257Kokonaisfosfori
14.08.197249.04918Kokonaisfosfori
25.03.19731.013Kokonaisfosfori
25.03.19735.052Kokonaisfosfori
25.03.197325.0252Kokonaisfosfori
25.03.197351.0518Kokonaisfosfori
21.05.19731.0160Kokonaisfosfori
19.06.19730.0 - 2.008Kokonaisfosfori
17.07.19730.0 - 2.008Kokonaisfosfori
06.08.19731.0120Kokonaisfosfori
06.08.197310.01020Kokonaisfosfori
06.08.197320.02020Kokonaisfosfori
06.08.197330.03010Kokonaisfosfori
06.08.197340.04020Kokonaisfosfori
06.08.197346.04610Kokonaisfosfori
19.08.19730.0 - 2.005Kokonaisfosfori
19.08.19731.019Kokonaisfosfori
19.08.19735.056Kokonaisfosfori
19.08.197325.0255Kokonaisfosfori
19.08.197347.04711Kokonaisfosfori
25.03.19741.015Kokonaisfosfori
25.03.19745.055Kokonaisfosfori
25.03.197425.0255Kokonaisfosfori
25.03.197450.0509Kokonaisfosfori
03.06.19740.0 - 38.0050Kokonaisfosfori
28.07.19741.0110Kokonaisfosfori
28.07.197410.01020Kokonaisfosfori
28.07.197420.02030Kokonaisfosfori
28.07.197430.03010Kokonaisfosfori
28.07.197439.03910Kokonaisfosfori
25.08.19741.019Kokonaisfosfori
25.08.19745.055Kokonaisfosfori
25.08.197425.0255Kokonaisfosfori
25.08.197453.0533Kokonaisfosfori
19.03.19751.012Kokonaisfosfori
19.03.19755.053Kokonaisfosfori
19.03.197525.0254Kokonaisfosfori
19.03.197553.05313Kokonaisfosfori
20.08.19751.016Kokonaisfosfori
20.08.19755.057Kokonaisfosfori
20.08.197525.0254Kokonaisfosfori
20.08.197552.0528Kokonaisfosfori
17.03.19761.019Kokonaisfosfori
17.03.19765.057Kokonaisfosfori
17.03.197625.0257Kokonaisfosfori
17.03.197651.05110Kokonaisfosfori
26.05.19760.0 - 30.007Kokonaisfosfori
19.08.19765.054Kokonaisfosfori
19.08.197626.0264Kokonaisfosfori
19.08.197650.5504Kokonaisfosfori
19.08.19761.014Kokonaisfosfori
08.09.197630.0305Kokonaisfosfori
08.09.197640.0407Kokonaisfosfori
08.09.19761.017Kokonaisfosfori
08.09.197610.0105Kokonaisfosfori
08.09.197620.0207Kokonaisfosfori
15.03.19771.013Kokonaisfosfori
15.03.19775.053Kokonaisfosfori
15.03.197725.0253Kokonaisfosfori
15.03.197753.05311Kokonaisfosfori
08.06.19770.0 - 2.008Kokonaisfosfori
08.06.197751.0515Kokonaisfosfori
06.07.19770.0 - 2.008Kokonaisfosfori
06.07.197753.05310Kokonaisfosfori
08.08.19770.0 - 2.008Kokonaisfosfori
08.08.197750.0507Kokonaisfosfori
05.09.19771.0114Kokonaisfosfori
05.09.197710.01014Kokonaisfosfori
05.09.197720.02012Kokonaisfosfori
05.09.197730.03010Kokonaisfosfori
05.09.197740.04011Kokonaisfosfori
05.09.197745.04510Kokonaisfosfori
20.10.19771.016Kokonaisfosfori
20.10.197751.0514Kokonaisfosfori
16.03.19781.015Kokonaisfosfori
16.03.19785.055Kokonaisfosfori
16.03.197825.0254Kokonaisfosfori
16.03.197852.05212Kokonaisfosfori
31.05.19781.0 - 4.0147Kokonaisfosfori
26.03.19791.018Kokonaisfosfori
26.03.19795.053Kokonaisfosfori
26.03.197925.0254Kokonaisfosfori
26.03.197951.0517Kokonaisfosfori
15.08.19791.0136Kokonaisfosfori
15.08.19795.0523Kokonaisfosfori
15.08.197910.01017Kokonaisfosfori
15.08.197915.0155Kokonaisfosfori
15.08.197920.0209Kokonaisfosfori
15.08.197925.0257Kokonaisfosfori
15.08.197930.03032Kokonaisfosfori
15.08.197935.03516Kokonaisfosfori
15.08.197940.04018Kokonaisfosfori
15.08.197946.04614Kokonaisfosfori
23.08.19791.016Kokonaisfosfori
23.08.197951.0518Kokonaisfosfori
18.03.19801.015Kokonaisfosfori
18.03.19805.054Kokonaisfosfori
18.03.198025.0254Kokonaisfosfori
18.03.198051.0519Kokonaisfosfori
27.05.19801.0113Kokonaisfosfori
27.05.19805.0513Kokonaisfosfori
27.05.198010.01013Kokonaisfosfori
27.05.198015.01514Kokonaisfosfori
27.05.198020.02013Kokonaisfosfori
27.05.198025.02514Kokonaisfosfori
27.05.198030.03012Kokonaisfosfori
27.05.198035.03512Kokonaisfosfori
27.05.198040.04012Kokonaisfosfori
27.05.198047.04713Kokonaisfosfori
16.08.19801.017Kokonaisfosfori
16.08.19805.055Kokonaisfosfori
16.08.198010.0105Kokonaisfosfori
16.08.198015.0155Kokonaisfosfori
16.08.198020.0206Kokonaisfosfori
16.08.198025.0255Kokonaisfosfori
16.08.198030.0306Kokonaisfosfori
16.08.198035.0355Kokonaisfosfori
16.08.198040.04010Kokonaisfosfori
16.08.198047.0478Kokonaisfosfori
19.08.19801.014Kokonaisfosfori
19.08.19805.054Kokonaisfosfori
19.08.198020.0203Kokonaisfosfori
19.08.198050.5505Kokonaisfosfori
17.03.19811.014Kokonaisfosfori
17.03.19815.054Kokonaisfosfori
17.03.198125.0256Kokonaisfosfori
17.03.198150.05010Kokonaisfosfori
31.05.19811.016Kokonaisfosfori
31.05.19815.057Kokonaisfosfori
31.05.198110.0107Kokonaisfosfori
31.05.198115.0157Kokonaisfosfori
31.05.198120.0205Kokonaisfosfori
31.05.198125.0256Kokonaisfosfori
31.05.198130.0306Kokonaisfosfori
31.05.198135.0355Kokonaisfosfori
31.05.198140.04010Kokonaisfosfori
31.05.198145.0459Kokonaisfosfori
08.07.19811.016Kokonaisfosfori
08.07.19815.054Kokonaisfosfori
08.07.198110.0104Kokonaisfosfori
08.07.198115.0154Kokonaisfosfori
08.07.198120.0205Kokonaisfosfori
08.07.198125.0253Kokonaisfosfori
08.07.198130.0304Kokonaisfosfori
08.07.198135.0355Kokonaisfosfori
08.07.198140.0404Kokonaisfosfori
08.07.198145.0453Kokonaisfosfori
26.08.19811.014Kokonaisfosfori
26.08.19815.057Kokonaisfosfori
26.08.198125.0255Kokonaisfosfori
26.08.198150.05010Kokonaisfosfori
16.03.19821.015Kokonaisfosfori
16.03.19825.055Kokonaisfosfori
16.03.198225.0256Kokonaisfosfori
16.03.198251.05110Kokonaisfosfori
24.05.19820.0 - 40.006Kokonaisfosfori
15.06.19820.0 - 2.008Kokonaisfosfori
13.07.19820.0 - 2.006Kokonaisfosfori
02.08.19820.0 - 2.006Kokonaisfosfori
16.08.19820.0 - 2.006Kokonaisfosfori
16.08.19821.015Kokonaisfosfori
16.08.19825.056Kokonaisfosfori
16.08.198225.0255Kokonaisfosfori
16.08.198250.0506Kokonaisfosfori
17.08.19821.018Kokonaisfosfori
17.08.19825.057Kokonaisfosfori
17.08.198210.0106Kokonaisfosfori
17.08.198220.0205Kokonaisfosfori
17.08.198230.0305Kokonaisfosfori
17.08.198240.0405Kokonaisfosfori
17.08.198245.0457Kokonaisfosfori
16.03.19831.015Kokonaisfosfori
16.03.19835.055Kokonaisfosfori
16.03.198325.0254Kokonaisfosfori
16.03.198352.05211Kokonaisfosfori
31.05.19830.0 - 45.009Kokonaisfosfori
25.08.19830.0 - 2.006Kokonaisfosfori
25.08.19831.016Kokonaisfosfori
25.08.19835.056Kokonaisfosfori
25.08.198325.0255Kokonaisfosfori
25.08.198353.0536Kokonaisfosfori
14.09.19831.013Kokonaisfosfori
14.09.19835.055Kokonaisfosfori
14.09.198320.0205Kokonaisfosfori
14.09.198350.0506Kokonaisfosfori
21.03.19841.014Kokonaisfosfori
21.03.19845.054Kokonaisfosfori
21.03.198425.0256Kokonaisfosfori
21.03.198452.05214Kokonaisfosfori
23.05.19840.0 - 45.0010Kokonaisfosfori
31.07.19841.019Kokonaisfosfori
31.07.19845.058Kokonaisfosfori
31.07.198410.0106Kokonaisfosfori
31.07.198420.0206Kokonaisfosfori
31.07.198430.0306Kokonaisfosfori
31.07.198440.0408Kokonaisfosfori
31.07.198444.0448Kokonaisfosfori
21.08.19841.014Kokonaisfosfori
21.08.19845.054Kokonaisfosfori
21.08.198426.0264Kokonaisfosfori
21.08.198451.0516Kokonaisfosfori
15.01.19851.016Kokonaisfosfori
15.01.198553.0539Kokonaisfosfori
18.03.19851.014Kokonaisfosfori
18.03.19855.055Kokonaisfosfori
18.03.198525.0254Kokonaisfosfori
18.03.198551.05111Kokonaisfosfori
27.05.19850.0 - 45.0012Kokonaisfosfori
01.07.19851.018Kokonaisfosfori
01.07.198527.0275Kokonaisfosfori
01.07.198553.0535Kokonaisfosfori
29.07.19851.014Kokonaisfosfori
29.07.19855.056Kokonaisfosfori
29.07.198510.0103Kokonaisfosfori
29.07.198520.0204Kokonaisfosfori
29.07.198530.0303Kokonaisfosfori
29.07.198540.0404Kokonaisfosfori
29.07.198545.0453Kokonaisfosfori
29.08.19850.0 - 2.004Kokonaisfosfori
29.08.19851.014Kokonaisfosfori
29.08.19855.055Kokonaisfosfori
29.08.198525.0253Kokonaisfosfori
29.08.198553.0534Kokonaisfosfori
20.03.19861.015Kokonaisfosfori
20.03.19865.055Kokonaisfosfori
20.03.198625.0255Kokonaisfosfori
20.03.198651.05110Kokonaisfosfori
12.06.19860.0 - 2.004Kokonaisfosfori
12.06.19861.015Kokonaisfosfori
12.06.19865.056Kokonaisfosfori
12.06.198625.0254Kokonaisfosfori
12.06.198652.0529Kokonaisfosfori
15.07.19860.0 - 2.006Kokonaisfosfori
15.07.19861.016Kokonaisfosfori
15.07.19865.055Kokonaisfosfori
15.07.198625.0255Kokonaisfosfori
15.07.198652.0528Kokonaisfosfori
04.08.19860.0 - 2.008Kokonaisfosfori
04.08.19861.015Kokonaisfosfori
04.08.19865.055Kokonaisfosfori
04.08.198625.0255Kokonaisfosfori
04.08.198651.0517Kokonaisfosfori
02.09.19860.0 - 2.004Kokonaisfosfori
02.09.19861.015Kokonaisfosfori
02.09.19865.054Kokonaisfosfori
02.09.198625.0254Kokonaisfosfori
02.09.198652.0525Kokonaisfosfori
17.03.19871.013Kokonaisfosfori
17.03.19875.053Kokonaisfosfori
17.03.198726.0263Kokonaisfosfori
17.03.198751.0516Kokonaisfosfori
18.08.19870.0 - 2.007Kokonaisfosfori
18.08.19871.015Kokonaisfosfori
18.08.19875.056Kokonaisfosfori
18.08.198726.0265Kokonaisfosfori
18.08.198751.0515Kokonaisfosfori
21.03.19881.016Kokonaisfosfori
21.03.19885.055Kokonaisfosfori
21.03.198825.0256Kokonaisfosfori
21.03.198852.05212Kokonaisfosfori
06.07.19881.017Kokonaisfosfori
06.07.198825.0255Kokonaisfosfori
06.07.198851.0517Kokonaisfosfori
24.08.19880.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
24.08.19881.016Kokonaisfosfori
24.08.19885.053Kokonaisfosfori
24.08.198825.0255Kokonaisfosfori
24.08.198852.0527Kokonaisfosfori
22.03.19891.015Kokonaisfosfori
22.03.19895.055Kokonaisfosfori
22.03.198925.0255Kokonaisfosfori
22.03.198951.05111Kokonaisfosfori
20.07.19891.016Kokonaisfosfori
20.07.198925.0256Kokonaisfosfori
20.07.198952.0527Kokonaisfosfori
30.08.19890.0 - 2.006Kokonaisfosfori
30.08.19891.017Kokonaisfosfori
30.08.19895.055Kokonaisfosfori
30.08.198925.0255Kokonaisfosfori
30.08.198952.0528Kokonaisfosfori
21.11.19890.0 - 2.006Kokonaisfosfori
21.11.19891.016Kokonaisfosfori
21.11.19895.056Kokonaisfosfori
21.11.198925.0255Kokonaisfosfori
21.11.198950.0506Kokonaisfosfori
01.02.19901.015Kokonaisfosfori
01.02.199025.0255Kokonaisfosfori
01.02.199052.05210Kokonaisfosfori
15.03.19901.015Kokonaisfosfori
15.03.19905.055Kokonaisfosfori
15.03.199025.0254Kokonaisfosfori
15.03.199051.0519Kokonaisfosfori
18.06.19900.0 - 2.007Kokonaisfosfori
09.07.19900.0 - 2.005Kokonaisfosfori
31.07.19900.0 - 2.006Kokonaisfosfori
20.08.19900.0 - 2.007Kokonaisfosfori
20.08.19901.016Kokonaisfosfori
20.08.19905.056Kokonaisfosfori
20.08.199025.0255Kokonaisfosfori
20.08.199051.0516Kokonaisfosfori
04.04.19911.0112Kokonaisfosfori
04.04.19915.056Kokonaisfosfori
04.04.199125.0256Kokonaisfosfori
04.04.199152.0528Kokonaisfosfori
29.08.19910.0 - 2.006Kokonaisfosfori
29.08.19911.016Kokonaisfosfori
29.08.19915.056Kokonaisfosfori
29.08.199125.0254Kokonaisfosfori
29.08.199152.0526Kokonaisfosfori
02.10.19911.015Kokonaisfosfori
02.10.199125.0255Kokonaisfosfori
25.03.19921.019Kokonaisfosfori
25.03.19925.058Kokonaisfosfori
25.03.199225.0256Kokonaisfosfori
25.03.199252.0529Kokonaisfosfori
25.06.199249.0495Kokonaisfosfori
25.06.19921.0110Kokonaisfosfori
25.06.199225.0256Kokonaisfosfori
31.08.19920.0 - 2.008Kokonaisfosfori
31.08.19921.017Kokonaisfosfori
31.08.19925.057Kokonaisfosfori
31.08.199225.0256Kokonaisfosfori
31.08.199249.0496Kokonaisfosfori
07.10.199225.0255Kokonaisfosfori
18.03.19931.018Kokonaisfosfori
18.03.19935.055Kokonaisfosfori
18.03.199325.0255Kokonaisfosfori
18.03.199347.0478Kokonaisfosfori
30.08.19930.0 - 2.006Kokonaisfosfori
30.08.19931.016Kokonaisfosfori
30.08.19935.055Kokonaisfosfori
30.08.199325.0255Kokonaisfosfori
30.08.199350.0506Kokonaisfosfori
04.10.199325.0255Kokonaisfosfori
15.03.19941.016Kokonaisfosfori
15.03.19945.055Kokonaisfosfori
15.03.199452.05210Kokonaisfosfori
30.06.19940.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
18.07.19940.0 - 2.009Kokonaisfosfori
10.08.19940.0 - 2.009Kokonaisfosfori
01.09.19940.0 - 2.006Kokonaisfosfori
01.09.19941.016Kokonaisfosfori
01.09.19945.055Kokonaisfosfori
01.09.199425.0255Kokonaisfosfori
01.09.199449.0496Kokonaisfosfori
12.10.199425.0256Kokonaisfosfori
23.03.19951.014Kokonaisfosfori
23.03.19955.054Kokonaisfosfori
23.03.199525.0254Kokonaisfosfori
23.03.199551.0516Kokonaisfosfori
20.06.19950.0 - 2.009Kokonaisfosfori
13.07.19950.0 - 2.007Kokonaisfosfori
13.07.19950.507Kokonaisfosfori
03.08.19950.0 - 2.008Kokonaisfosfori
03.08.19950.509Kokonaisfosfori
21.08.19950.0 - 2.008Kokonaisfosfori
21.08.19950.505Kokonaisfosfori
21.08.19951.015Kokonaisfosfori
21.08.19955.055Kokonaisfosfori
21.08.199525.0255Kokonaisfosfori
21.08.199552.0526Kokonaisfosfori
02.10.199525.0256Kokonaisfosfori
18.01.19961.015Kokonaisfosfori
18.01.19965.055Kokonaisfosfori
18.01.199625.0255Kokonaisfosfori
18.01.199654.05410Kokonaisfosfori
20.03.19961.015Kokonaisfosfori
20.03.19965.055Kokonaisfosfori
20.03.199625.0255Kokonaisfosfori
20.03.199651.5517Kokonaisfosfori
21.08.19961.015Kokonaisfosfori
21.08.19965.056Kokonaisfosfori
21.08.199625.0255Kokonaisfosfori
21.08.199653.0535Kokonaisfosfori
17.10.199625.0256Kokonaisfosfori
25.03.19971.016Kokonaisfosfori
25.03.19975.055Kokonaisfosfori
25.03.199725.0255Kokonaisfosfori
25.03.199750.0507Kokonaisfosfori
02.06.19970.0 - 2.005Kokonaisfosfori
22.06.19970.0 - 2.005Kokonaisfosfori
15.07.19970.0 - 2.005Kokonaisfosfori
28.07.19970.0 - 2.007Kokonaisfosfori
18.08.19970.0 - 2.007Kokonaisfosfori
18.08.19971.015Kokonaisfosfori
18.08.19975.055Kokonaisfosfori
18.08.199725.0255Kokonaisfosfori
18.08.199748.8485Kokonaisfosfori
06.10.199725.0254Kokonaisfosfori
11.02.19981.015Kokonaisfosfori
11.02.19985.055Kokonaisfosfori
11.02.199825.0255Kokonaisfosfori
11.02.199851.0514Kokonaisfosfori
30.03.19981.018Kokonaisfosfori
30.03.19985.055Kokonaisfosfori
30.03.199825.0255Kokonaisfosfori
30.03.199846.5465Kokonaisfosfori
02.06.19980.0 - 2.006Kokonaisfosfori
23.06.19980.0 - 2.006Kokonaisfosfori
19.08.19980.0 - 2.004Kokonaisfosfori
19.08.19981.014Kokonaisfosfori
19.08.19985.054Kokonaisfosfori
19.08.199825.0254Kokonaisfosfori
19.08.199853.0534Kokonaisfosfori
27.10.199826.5266Kokonaisfosfori
16.03.19991.015Kokonaisfosfori
16.03.19995.054Kokonaisfosfori
16.03.199925.0254Kokonaisfosfori
16.03.199951.0517Kokonaisfosfori
08.06.19990.0 - 2.0010Kokonaisfosfori
07.07.19990.0 - 2.006Kokonaisfosfori
21.07.19990.0 - 2.005Kokonaisfosfori
08.08.19990.0 - 2.006Kokonaisfosfori
16.08.19995.055Kokonaisfosfori
16.08.199925.0254Kokonaisfosfori
16.08.199950.0505Kokonaisfosfori
16.08.19991.017Kokonaisfosfori
31.08.19990.0 - 2.0015Kokonaisfosfori
13.10.199925.0255Kokonaisfosfori
29.03.20001.016Kokonaisfosfori
29.03.20005.054Kokonaisfosfori
29.03.200025.0254Kokonaisfosfori
29.03.200052.05212Kokonaisfosfori
28.08.20001.015Kokonaisfosfori
28.08.20005.055Kokonaisfosfori
28.08.200025.0254Kokonaisfosfori
28.08.200052.0525Kokonaisfosfori
03.10.200025.0255Kokonaisfosfori
28.03.20011.015Kokonaisfosfori
28.03.20015.054Kokonaisfosfori
28.03.200124.9244Kokonaisfosfori
28.03.200148.0485Kokonaisfosfori
10.07.20010.0 - 2.005Kokonaisfosfori
23.08.20011.015Kokonaisfosfori
23.08.20015.056Kokonaisfosfori
23.08.200124.9245Kokonaisfosfori
23.08.200148.8485Kokonaisfosfori
11.10.200124.9245Kokonaisfosfori
05.02.20021.014Kokonaisfosfori
05.02.200252.0528Kokonaisfosfori
27.03.20021.014Kokonaisfosfori
27.03.20025.053Kokonaisfosfori
27.03.200226.0264Kokonaisfosfori
27.03.200251.7518Kokonaisfosfori
19.08.20021.015Kokonaisfosfori
19.08.20025.055Kokonaisfosfori
19.08.200224.9243Kokonaisfosfori
19.08.200252.0524Kokonaisfosfori
10.10.200226.0265Kokonaisfosfori
24.03.20031.015Kokonaisfosfori
24.03.20035.054Kokonaisfosfori
24.03.200324.9244Kokonaisfosfori
24.03.200348.8486Kokonaisfosfori
21.08.20031.015Kokonaisfosfori
21.08.20035.055Kokonaisfosfori
21.08.200324.9245Kokonaisfosfori
21.08.200348.8485Kokonaisfosfori
09.10.200326.0266Kokonaisfosfori
22.03.20041.014Kokonaisfosfori
22.03.20045.054Kokonaisfosfori
22.03.200424.9245Kokonaisfosfori
22.03.200448.8488Kokonaisfosfori
07.07.20040.0 - 2.005Kokonaisfosfori
17.08.20041.015Kokonaisfosfori
17.08.20045.055Kokonaisfosfori
17.08.200427.0275Kokonaisfosfori
17.08.200453.0535Kokonaisfosfori
11.10.200424.9245Kokonaisfosfori
23.03.20051.017Kokonaisfosfori
23.03.20055.056Kokonaisfosfori
23.03.200524.9246Kokonaisfosfori
23.03.200548.8489Kokonaisfosfori
22.08.20051.016Kokonaisfosfori
22.08.20055.055Kokonaisfosfori
22.08.200526.0264Kokonaisfosfori
22.08.200551.0514Kokonaisfosfori
13.10.200524.9246Kokonaisfosfori
27.03.20061.016Kokonaisfosfori
27.03.20065.055Kokonaisfosfori
27.03.200624.9246Kokonaisfosfori
27.03.200648.8488Kokonaisfosfori
17.08.20061.014Kokonaisfosfori
17.08.20065.056Kokonaisfosfori
17.08.200626.0265Kokonaisfosfori
17.08.200651.0515Kokonaisfosfori
04.10.200625.5255Kokonaisfosfori
26.03.20071.014Kokonaisfosfori
26.03.20075.054Kokonaisfosfori
26.03.200727.0274Kokonaisfosfori
26.03.200753.05310Kokonaisfosfori
27.08.20071.014Kokonaisfosfori
27.08.20075.054Kokonaisfosfori
27.08.200724.9243Kokonaisfosfori
27.08.200748.8484Kokonaisfosfori
08.10.200724.9244Kokonaisfosfori
25.03.20081.014Kokonaisfosfori
25.03.20085.054Kokonaisfosfori
25.03.200827.0274Kokonaisfosfori
25.03.200853.05310Kokonaisfosfori
21.08.20081.016Kokonaisfosfori
21.08.20085.054Kokonaisfosfori
21.08.200826.5265Kokonaisfosfori
21.08.200852.0525Kokonaisfosfori
14.10.200826.5267Kokonaisfosfori
25.03.20091.014Kokonaisfosfori
25.03.200925.0254Kokonaisfosfori
25.03.200948.8487Kokonaisfosfori
24.06.20091.015Kokonaisfosfori
24.06.200925.0254Kokonaisfosfori
24.06.200951.0514Kokonaisfosfori
28.07.20091.015Kokonaisfosfori
28.07.200925.0254Kokonaisfosfori
28.07.200948.8484Kokonaisfosfori
22.10.200926.5266Kokonaisfosfori
29.03.20121.015Kokonaisfosfori
29.03.201225.0254Kokonaisfosfori
29.03.201248.84821Kokonaisfosfori
25.06.20121.015Kokonaisfosfori
25.06.201225.0256Kokonaisfosfori
25.06.201248.8484Kokonaisfosfori
15.08.20121.017Kokonaisfosfori
15.08.201225.0253Kokonaisfosfori
15.08.201248.8483Kokonaisfosfori
10.10.201225.0255Kokonaisfosfori
18.03.20151.014Kokonaisfosfori
18.03.201525.0255Kokonaisfosfori
18.03.201551.05110Kokonaisfosfori
12.08.20151.014Kokonaisfosfori
12.08.201526.0264Kokonaisfosfori
12.08.201551.0514Kokonaisfosfori
05.04.20181.014.6Kokonaisfosfori
05.04.201827.0274.2Kokonaisfosfori
05.04.201854.05425Kokonaisfosfori
23.07.20181.014.9Kokonaisfosfori
23.07.201827.0274.3Kokonaisfosfori
23.07.201853.0534.7Kokonaisfosfori
27.08.20181.014.1Kokonaisfosfori
27.08.201825.0253Kokonaisfosfori
27.08.201853.0533Kokonaisfosfori
15.10.201825.0255.7Kokonaisfosfori
18.03.20211.013.7Kokonaisfosfori
18.03.202125.0253.9Kokonaisfosfori
18.03.202153.05312Kokonaisfosfori
19.07.20211.015.2Kokonaisfosfori
19.07.202125.0253.8Kokonaisfosfori
19.07.202152.9524.1Kokonaisfosfori
31.08.20211.017.2Kokonaisfosfori
31.08.202125.0255.5Kokonaisfosfori
31.08.202150.5506.1Kokonaisfosfori
25.10.202125.0257.5Kokonaisfosfori