Pintavesialue: Höytiäisen valuma-alue
Pinta-ala: 4,2 km2
Syvyys: 19,3 m
Keskisyvyys: 3,8 m
Järvityyppi: Pienet humusjärvet (Ph)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 166 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 60 km2
Kunta: Juuka
Havaintopaikka: Rauanjärvi 1

Tummavetinen Rauanjärvi sijaitsee Höytiäisen valuma-alueen pohjoisosassa Vuoksen vesistössä. Tummavetinen Kuhnustanjärvi laskee Höytiäiseen.

Hydrologia

Rauanjärveä ei ole voimakkaasti muutettu.

Vedenlaatu

Rauanjärvi on karu, mutta erittäin humuspitoinen järvi, jonka ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet järveen tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Erityisesti soiden ojituksen pitkäaikaisvaikutus vastaa liki kolmanneksesta kaikesta järveen tulevasta fosforista.

Arvio Rauanjärveen vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rauanjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Rauanjärvi 1

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 11 m (haetaan 6 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
10.10.19790.5012Kokonaisfosfori
04.08.19800.0 - 3.0010Kokonaisfosfori
11.01.19901.019Kokonaisfosfori
11.01.199010.01012Kokonaisfosfori
25.09.19901.0111Kokonaisfosfori
25.09.199010.01011Kokonaisfosfori
25.08.20041.0114Kokonaisfosfori
25.08.20049.2912Kokonaisfosfori
13.04.20051.0114Kokonaisfosfori
13.04.20058.5813Kokonaisfosfori
04.08.20051.0111Kokonaisfosfori
04.08.20059.2916Kokonaisfosfori
10.08.20061.0112Kokonaisfosfori
10.08.20069.2913Kokonaisfosfori
20.01.20091.018Kokonaisfosfori
20.01.20095.058Kokonaisfosfori
20.01.20099.299Kokonaisfosfori
11.03.20091.018Kokonaisfosfori
11.03.20095.058Kokonaisfosfori
11.03.20099.2910Kokonaisfosfori
04.06.20091.019Kokonaisfosfori
04.06.20095.058Kokonaisfosfori
04.06.20099.2910Kokonaisfosfori
21.07.20091.019Kokonaisfosfori
21.07.20095.058Kokonaisfosfori
21.07.20099.298Kokonaisfosfori
11.01.20121.0110Kokonaisfosfori
11.01.20125.0510Kokonaisfosfori
11.01.20129.0912Kokonaisfosfori
31.05.20121.0111Kokonaisfosfori
31.05.20125.0514Kokonaisfosfori
31.05.20129.0910Kokonaisfosfori
08.08.20121.018Kokonaisfosfori
08.08.20125.058Kokonaisfosfori
08.08.20129.0914Kokonaisfosfori
30.08.20121.018Kokonaisfosfori
30.08.20125.058Kokonaisfosfori
30.08.201210.01013Kokonaisfosfori
26.03.20181.015.2Kokonaisfosfori
26.03.20185.056.3Kokonaisfosfori
26.03.20188.287.2Kokonaisfosfori
16.07.20181.0113Kokonaisfosfori
16.07.20185.059.4Kokonaisfosfori
16.07.201810.01016Kokonaisfosfori
07.08.20181.0111Kokonaisfosfori
07.08.20185.058.8Kokonaisfosfori
07.08.20189.9919Kokonaisfosfori
10.10.20185.058.8Kokonaisfosfori