Lausunto Finnpulp Oy

Yhdistys on antanut lausunnon asiasta Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio (ISAVI/1171/29016). Kts. lausunnot.