Yhdistyksen vesienhoidon lausunnot

Yhdistys on antanut lausunnot vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Vuoksen VHA; vha1_vaikutavesiin_lausunto_skvsy_060718 Kymijoen-Suomenlahden VHA;...