Hankkeen nimi: Ahvenisen esiselvitys
Hankkeen kesto: 2022
Hankkeen toteuttaja: Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Järvi: Ahveninen
Pintavesialue: Rautalammin reitti
Järvityyppi: Keskikokoiset humusjärvet (Kh)
Ekologinen tila: Erinomainen
Kunta: Tervo

Ahveninen-Hirvijärvi on Tervon kunnassa ja Kuopion kaupungissa sijaitseva järvi. Järvi jakautuu näistä kahdesta pääaltaasta vielä seuraaviin pääaltaisiin Ahvenisissa, jotka ovat Kalliovesi-Ahveninen-Suovu (14.771.1.001). Nämä altaat sijaitsevat Tervon kunnassa. Järvi kuuluu Rautalammin reittiin, jossa sijaitsee useita suuria vähähumuksisia järviä, joiden ekologinen tila on erinomainen tai hyvä. 

Paikalliset ovat olleet yhteydessä vesiensuojeluyhdistykseen  syystalvella 2021. Ahvenisen pohjoislahden tila on käyttäjien mielestään heikentynyt.  Valuma-alueella sijaitsee paljon ojitettuja soita ja paikallisten mielestä niiltä tulevat valumat lisäävät lahden humuspitoisuutta. Pirttilammesta laskee puro pohjoislahteen, jolla epäilty olevan vaikutusta lahden tilaan.

Syksyllä 2021 puroon on pakkautunut huomattava määrä särkiä. Lisäksi kalastossa on havaittu siirtymistä särkikalapainotteisuuteen ja saaliit ovat vähentyneet. Nämä seikat ja keskustelut osakaskunnan edustajien kanssa johtivat siihen, että järvestä tehtiin esiselvitys vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella.

Ahvenisesta kerättyjen perus- ja vedenlaatutietojen perusteella järven tilassa ei ole havaittavissa merkittävää heikentymistä. Kunnostukselle ei esiselvityksen perusteella ole ilmennyt merkittävää tarvetta. Purossa esiintyneet särkikalat ovat todennäköisesti johtuneet siitä, että koskelot olivat ajaneet ne siihen.

Ahvenisen ulkoinen kuormitus ei ole arvioiden mukaan merkittävää, eikä sisäinen kuormituskaan ole kovin merkittävää. Ahvenisen syvänteen kevättalven alusveden happipitoisuuksien kehitystä on kuitenkin syytä seurata. Lisäksi Ahvenisen ja Kallioveden väriluvun kehitystä on hyvä tarkkailla, samoin kuin Kallioveden puolella levämäärien kehitystä. Vedenlaadun seurantaa tulisi järvialtailla jatkaa.

Kalliovesi- Ahveninen- Suovu valuma- alue. Lähde: valuma- alueen rajaus on tehty Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) VALUE- valuma- alueen rajaus työkalulla ja syötetty tiedot SYKE:n KARPALO3- karttapalveluun.